Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne – archiwum


Zamówienia publiczne – archiwum

nowsze | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


 

2020

 

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji oraz dostawa i montaż nasad kominów wentylacyjnych w budynku Wydziału
  Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Wps/ 166 /2020 /AK

informacja-o-wyborze_WPS 166

zapytanie-ofertowe- wentylacja 2020

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w prowadzeniu badań ankietowych w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki (ramach grantu OPUS 18) pt: „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” WPs/160/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 160

zapytanie ofertowe 18 06 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną materiałów w ramach realizowanego grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki
  pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.” WPs/ 158 /2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 158

zapytanie ofertowe_grafik_16_06_2020_AK_f

 • Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w grancie OPUS WPs/157/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 157

Zapytanie ofertowe WPs 157 2020 z

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym genetycznych i psychospołecznych uwarunkowań orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami WPs/153/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 153

zapytanie-ofertowe_WD_29-05-2020_AK

Za_a_cznik nr 4_wzor u mowy_AK_WD_uzg IOD_ akceptacja BP 28 maja 2020

zal nr 5 do umowy_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-os_uzg bp 29 05 2020

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19 WPs/155/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 155

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na konsultacje merytoryczne i przeszkolenie z zakresu klinicznych aspektów treningu uważności w różnych grupach wiekowych w ramach projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage
  WPs/154/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 154

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie wykonawcy w grancie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki pt. ”Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele”

wynik postepowania WPs 152 2020 AK

informacja o wyborze oferty

zapytanie ofertowe_AM_28_04_2020_ AK

Załącznik_klauzula o przetwarzaniu danych

Umowa zlecenie_zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPZ_Grant_podpisane

 • Zapytanie ofertowe na budowanie sieci kontaktów i promocję działań/produktów projektu EIT Food “See&Eat: Communicating the benefits of visual familiarity as a strategy for introducing healthy foods into children’s diets” wśród interesariuszy.

Informacja o wyborze oferty

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na konsultacje metodologiczne, promocję aktywności projektowych i budowanie sieci kontaktów w zakresie edukacji żywieniowej w projekcie EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage

Informacja o wyborze oferty

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients).

Informacja o wyborze oferty

ONCOFOOD_ogłoszenie-na-badania-jakościowe

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną materiałów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w ramach projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage.

informacja-o-wyborze_WPS 146

zapytanie ofertowe_grafik_27_04_2020

 • KONKURS na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii zwierząt (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for a position of assistant professor in the field of animal psychology (research/teaching staff)

PL praca_adiunkt_psych zwierząt_do_29_maja / ENG job_asst_prof_animal_psych_till_29_May

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko starszego asystenta (grupa dydaktyczna) / Call for applications for a position of senior assistant lecturer (teaching staff)

PL praca_st_asystent_dyd_psych_do_29_maja / ENG job_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for a position of assistant professor (research/teaching staff)

PL praca_adiunkt_psych_do_29_maja / ENG job_asst_prof_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na 2 stanowiska starszego asystenta (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for 2 positions of senior assistant lecturer (research/teaching staff)

PL praca_2_st_asyst_psych_do_29_majaENG job_2_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym postaw społecznych Polaków. Termin składania ofert: do dnia 29.04.2020 r. do godziny 00:00.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_WPs_144_2020

zapytanie-ofertowe

 • Zapytanie ofertowe na realizację dwóch badań podłużnych. „Psychologiczne i społeczne aspekty i skutki epidemii koronawirusa w Polsce”. Termin składania ofert 27.04.2020.

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia

zapytanie-ofertowe

Załącznik_OPZ_MG_AK

Załącznik nr 4_wzór umowy

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną w ramach projektu EIT Food School Network. Termin składania oferty: 24.04.2020 do godziny 16:00 – postępowanie unieważnione więcej informacji >>
 • Zapytanie ofertowe na konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji wraz pełnieniem serwisu awaryjnego w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin dostarczenia oferty: 30.04.2020 r. do godziny 12:00.

Podsumowanie ofert

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zakup dwóch komputerów przenośnych w ramach projektu SAPIENS

Sapiens_Komputer
specyfikacja

 • Ogłoszenie na zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w projekcie badawczym DynaMORE – DynamicModelling of Resilience finansowanego ze środków europejskiego programu Horizon 2020. WPs/76/2019/MM. Termin składania ofert do 20.03.2020 r.

Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wykładzin dywanowych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin dostarczenia oferty: do 20.03.2020 do godziny 12.00.

zapytanie-ofertowe- wykładziny 2020

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku, zlokalizowanego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie przypadających w 2020 roku. Termin dostarczenia oferty: do 20.03.2020 do godziny 12.00.

zapytanie-ofertowe-przeglady2020 II

 • Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w projekcie EIT FOODONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients) Nr WPs/133/2020. Termin dostarczenia oferty do: 28.02.2020 r. do godziny 15.00 – postępowanie unieważnione więcej informacji >> 

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów graficznych służących do identyfikacji wizualnej projektu. WPs/132/2020 Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 18.02.2020 r. do godz. 12:00.

StarWords-Zapytanie-ofertowe-GRAFIK-02-2020

StarWords-Zapytanie-ofertowe-GRAFIK-02-2020 – wersja edytowalna

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby do pracy w projektach EIT FOOD na stanowisko:

konkurs_0,25_referent_eit_school network_2020

konkurs_0,5_referent_eit_school network_2020

konkurs_etat_referent_eit_school network_2020_wsparcie

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rolet wewnętrznych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin nadsyłania ofert: do dnia 12.02.2020 do godziny 12.00.

zapytanie-ofertowe- rolety 2020

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko – umowa na zastępstwo: specjalista ds. zamówień publicznych i umów. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 16.02.2020 r.

praca_specjalista_zamowieniapubliczne_wpsych_do_16_lutego

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku, zlokalizowanego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie przypadających w 2020 roku. Termin nadsyłania ofert: do dnia 17.02.2020 do godz. 12:00.

zapytanie-ofertowe- przeglady okresowe na 2020

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch komputerów przenośnych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin nadsyłania ofert: do dnia 06.02.2020 do godz. 19:00. 

StarWords-Zapytanie-ofertowe-KOMPUTERY-PRZENOŚNE

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu wind w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin nadsyłania ofert: do dnia 06.02.2020 do godz. 15:00. 

zapytanie ofertowe_dokumentacja

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów graficznych służących do identyfikacji wizualnej projektu. Termin nadsyłania ofert do dnia 29.01.2020 r. do godz. 23:59:59.   

StarWords-Zapytanie-ofertowe-GRAFIK-2020

 • KONKURS na 2 stanowiska starszego asystenta / Call for applications for 2 positions of senior assistant lecturer (research/teaching staff)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na 2 stanowiska starszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej

PL praca_2_st_asyst_psych_do_21_lutego  / ENG_job_2_senior_asst_lect_psych_till_21_Feb

Formularz dla kandydatów – Form for candidates (PL/ENG)

oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on principles approval (PL/ENG)

PL Zasady przeprowadzania konkursu ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko adiunkta / Call for applications for a position of assistant professor (teaching staff)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej

PL_praca_adiunkt_dyd_psych_do_21_lutego / ENG_job_asst_prof_psych_till_21_Feb

Formularz dla kandydatów – Form for candidates (PL/ENG)

oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on principles approval(PL/ENG)

PL Zasady przeprowadzania konkursu ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko starszego asystenta / Call for applications for a position of senios assistant lecturer (teaching staff)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko starszego asystenta w grupie dydaktycznej

PL praca_st_asystent_dyd_psych_do_21_lutego  / ENG_job_senior_asst_lect_psych_till_21_Feb

Formularz dla kandydatów – Form for candidates (PL/ENG)

oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on principles approval (PL/ENG)

PL Zasady przeprowadzania konkursuENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch komputerów przenośnych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Termin nadsyłania ofert do dnia 22.01.2020 r. do godz. 19:00.

StarWords-specyfikacja-KOMPUTERY PRZENOŚNE

StarWords-Zapytanie-ofertowe-KOMPUTERY PRZENOŚNE

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów graficznych służących do identyfikacji wizualnej projektu. 

  Nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r. do godz. 23:59:59.

StarWords Zapytanie ofertowe GRAFIK

 • Zapytanie ofertowe na wynajem 3 kserokopiarek na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Termin składania ofert::do dnia 19.12.2019 do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe-ksero

urządzenie_wielofunkcyjne2019

 • Zapytanie ofertowe na najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie dwóch automatów ze zdrową żywnością oraz zawieszenie trzech automatów z artykułami higienicznymi na rzecz Wydziału Psychologii. Termin składania ofert:: do dnia 18.12.2019 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe_najem powierzchni

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby do pracy w projektach EIT FOOD na stanowisko:

konkurs_0,25_samodzielny_referent_eit_school network_2020

konkurs_0,25_referent_eit_see&eat_2020

konkurs_0,5_referent_eit_school network_2020

konkurs_1_samodzielny_referent_eit_see&eat_2020


 

2019

 

 • PL – Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) (pełny etat naukowy)

praca_asystent bad_WPsych_do 20 grudnia


ENG – Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of Research Assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) (a full research position)

job_research assistant_psych_till_20_dec

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań badawczych na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie NCN pt.„Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich”

  Termin dostarczenia oferty to: 22.11.2019 do godziny 10.00.

Zapytanie ofertowe post-doc

 • Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta w grupie pracowników badawczych do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w projekcie badawczym DynaMORE – DynamicModelling of Resilience finansowanego ze środków europejskiego programu Horizon 2020.

Termin składania ofert: do 15.11.2019 do godz. 23:59

Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie SONATA BIS na realizację projektu pt.: „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.” Nr WPs/118/2019/MM

Termin składania ofert: 12.11.2019, godz. 10:00

Ogłoszenie-za-zatrudnienie-doktoranta-stypendysty

 • Zapytanie ofertowe na analizę oraz ewaluację opracowanych narzędzi oraz uzyskanych danych WPs/118/2019/MM. 
  Termin składania ofert: do dnia 07.11.2019 r. do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe_narzędzia

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1 – formularz_narzędzia

 • Ogłoszenie na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD OLEOGEL – zdrowy i zrównoważony zamiennik nasyconego tłuszczu i oleju palmowego w produktach do smarowania.
  Termin składania ofert:  07.11. 2019 r. do godziny 12.00.

Wyniki – 3. OLEOGEL_zestawienie ofert na badanie jakościowe_07.11.2019

Ogłoszenie_OLEOGEL_badanie jakościowe

Umowa_OLEOGEL_badanie jakościowe_WZÓR

 • Zapytanie ofertowe na  konserwację dwufazowego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w który wyposażony jest budynek Wydziału Psychologii UW w Warszawie ul. Stawki 5/7. Nr WPs/116/2019/MM
  Termin składania ofert: do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15:00.

Informacja o złożonych ofertach_WPs-116-2019-MM

Zapytanie ofertowe dwufazowy węzeł centralny

Załącznik nr 1-OPZ

Załacznik nr 2 – Formularz oferty

Załacznik nr 3 – Wzór umowy

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie SONATA BIS UMO-2017/26/E/HS6/00129 na realizację projektu pt.: „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.” Nr WPs/112/2019/MM. Termin składania ofert: 17.10.2019, godz. 10:00

Ogłoszenie za zatrudnienie doktoranta – stypendysty

 • Wydział Psychologii poszukuje osoby na stanowisko: Członek zespołu badawczego w projekcie Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii i ASMR. Termin nadsyłania ofert do dnia: 17.10.2019

praca_asystent-naukowy_mizofonia

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD GLAD – zielona dostawa do bezpośredniego konsumenta (GLAD – Green Last Mile Delivery). Termin nadsyłania ofert do dnia 16.10.2019 r. do godz. 16:00.

Ogłoszenie_GLAD_badanie jakościowe_PL&ENG

Wzór Umowy_GLAD badanie jakościowe

informacja o wyborze_WPS-110-2019_PL

informacja o wyborze_WPS-110-2019_ENG

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:Asystent naukowy w projekcie EIT Food GLAD

praca_asystent naukowy_wpsych_glad pełen etat

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu edukacyjnego w szkole podstawowej. WPs/113/2019/MM

  Termin nadsyłania ofert do dnia 03.10.2019 r. do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe_program edukacyjny-szkole

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1-szkola

Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – formularz

 

 • Wydział Psychologii poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy operator komputerów/Junior Helpdesk Specialist

praca_junior_helpdesk_specialist_do_23_września

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oraz montaż sprzętu AV na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nr WPs/110/2019/MM. Termin nadsyłania ofert do dnia 17.09.2019 r. do godz. 15:00.

Zapytanie-ofertowe_-sprzęt-aula-2

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-sprzęt-audio-video

Załącznik-nr-2-opz

Załącznik-nr-3-wzór umowy.

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera typu stacja robocza na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nr WPs/109/2019/MM. Termin nadsyłania ofert do  dnia 16.09.2019 r. do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe_stacja robocza

OPZ_stacja robocza

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-stacja robocza

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu edukacyjnego w szkole podstawowej. Nr WPs/108/2019/MM. Termin nadsyłania ofert do 12.09.2019 do godz. 15:00.

Więcej informacji

Załącznik 1

Załącznik 2

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu edukacyjnego w przedszkolu.  WPs/107/2019/MM. Termin nadsyłania ofert do 11.09.2019 do godz. 15:00.

więcej informacji

załącznik 1

załącznik 2

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu edukacyjnego w szkole podstawowej. Nr WPs/106/2019/MMTermin nadsyłania ofert do 04.09.2019 do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe_program edukacyjny-szkole

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1-szkola

Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – formularz (1)

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oraz montaż sprzętu AV na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu.  
  Termin nadsyłania ofert do 03.09.2019 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe_ sprzęt aula

Załącznik – nr-1 – opz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-sprzęt audio-video

Załącznik-nr-3-wzór umowy

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów przenośnych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Nr WPs/105/2019/MM

  Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to:  do dnia 02.09.2019 r. do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe_komputery

Załącznik – nr-1- specyfikacja

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-komputery

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu edukacyjnego w przedszkolu.

Nr WPs/104/2019/MM.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 02.09.2019 r. do godziny 15:00

zapytanie ofertowe_program edukacyjny-przedszkole

załącznik nr _1 opis szczegółowy dla przedszkoli

Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – formularz

 • Zapytanie ofertowe na remont dźwigu osobowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

WPs/101/2019/MM

Termin nadsyłania ofert do: 09.08.2019 do godz. 12:00

zapytanie ofertowe_remont

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 05. 08. 2019 r. godz. 15:00

Więcej informacji

Załącznik_klauzula

 • Zapytanie ofertowe na dzierżawę dystrybutorów do podawania zimnej i gorącej wody oraz instalacja Urządzeń w siedzibie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr WPs/94/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na najem powierzchni 1 m² z przeznaczeniem na ustawienie jednego automatu do ciepłych napojów na rzecz Wydziału Psychologii.  Nr WPs/95/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie na usługę hotelowa/hostelowa na rzecz Wydziału Psychologii UW Nr WPs/91/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie_usługa hotelowa

Wzór umowy_usługa hotelowa

 • Ogłoszenie na usługę konserwację instalacji elektrycznych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr WPs/92/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 25.07.2019. do godziny 15.00.

Ogłoszenie_usługa konserwacji instalacji elektrycznej

Wzór umowy na usługę konseracji instalacji elektrycznych

Załącznik-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik_nr 2_Formularz ofertowy

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje dwóch osób na stanowisko: Asystent ds. obsługi projektów EIT Food (samodzielny referent). Termin składania ofert: do dn. 22 lipca 

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na remont dźwigu osobowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu WarszawskiegoWPs/101/2019/MM Termin nadsyłania ofert do: 09.08.2019 do godz. 12. zapytanie ofertowe_remont
 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 05. 08. 2019 r. godz. 15:00

Więcej informacji

Załącznik_klauzula

 • Zapytanie ofertowe na dzierżawę dystrybutorów do podawania zimnej i gorącej wody oraz instalacja Urządzeń w siedzibie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr WPs/94/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na najem powierzchni 1 m² z przeznaczeniem na ustawienie jednego automatu do ciepłych napojów na rzecz Wydziału Psychologii.  Nr WPs/95/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00 

Więcej informacji

 • Ogłoszenie na usługę hotelowa/hostelowa na rzecz Wydziału Psychologii UW Nr WPs/91/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.07.2019 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie_usługa hotelowa

Wzór umowy_usługa hotelowa

 • Ogłoszenie na usługę konserwację instalacji elektrycznych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr WPs/92/2019/MM. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 25.07.2019. do godziny 15.00.

Ogłoszenie_usługa konserwacji instalacji elektrycznej

Wzór umowy na usługę konseracji instalacji elektrycznych

Załącznik-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik_nr 2_Formularz ofertowy

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje dwóch osób na stanowisko: Asystent ds. obsługi projektów EIT Food (samodzielny referent). Termin składania ofert: do dn. 22 lipca 

Więcej informacji

 • W związku z powstałym wakatem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownik obiektu. Zgłoszenia do 19 lipca.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie procedury otwartej na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego do przeprowadzenia skanowania mózgu MRI.  Nr WPs/86/2019/MM. Termin nadsyłania ofert: 09.07.2019 do godz. 15.

Ogłoszenie

Załacznik _ wzór umowy

Załącznik nr 1_ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia

 • [PL] Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent Badawczy (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) – pełny etat naukowy

więcej informacji >>

[ENG] Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of Research Assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher) – a full research position

more information >>

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie 3 kserokopiarek na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin dostarczenia oferty: do dnia 25.06.2019 r. do godz. 15:00

Zapytanie_ofertowe

Specyfikacja

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-kserokopiarki

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu AGD na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin dostarczenia oferty: do dnia 24.06.2019 r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe_wentylatory

Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-wentylatory

 • Zapytanie ofertowe na  konserwację instalacji elektrycznych na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 19.06.2019. do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji instalacji elektrycznych

Załącznik – Opis przedmiotu zamówienia

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie procedury otwartej na wykonanie usługi polegającej na rekrutacji osób do badań. Termin nadsyłania ofert do 19.06.2019 do godz. 15:00.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4_wzór umowy

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta do realizacji zadań badawczych w projekcie badawczym: „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” finansowanym przez NCN. Termin składania ofert:  14.06.2019 do godz. 12:00

Więcej informacji

Załącznik

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż klimatyzatora oraz demontaż obecnie eksploatowanego urządzenia WPs/80/2019/MB

Zapytanie_ofertowe_klimatyzator

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-klimatyzatory

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu AV na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zapytanie_ofertowe_projektory

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-projektory

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznegow projekcie badawczym.
  Termin składania ofert: do 14.05.2019 do godz. 23:59 

Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru i przewóz uczestników szkoły letniej na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin składania ofert: do dnia 14.05.2019 r. do godz. 15:00. 

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Termin składania ofert: 10.05.2019 r. do godz.: 15:00

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Termin składania ofert: do 10.05.2019

Załącznik 

SIWZ pracownik _ASD (PLUTA)

 • Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta ds. obsługi projektów EIT Food na stanowisko samodzielnego referenta. Termin składania ofert: do 30.04.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta ds. obsługi projektów EIT Food na stanowisko samodzielnego referenta. Termin składania ofert: do 26.04.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu AGD na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin składania ofert: do 24.04.2019 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe_wiatraki.

Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wentylatory

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w projekcie badawczym DynaMORE – DynamicModelling of Resilience finansowanego ze środków europejskiego programu Horizon 2020 

  Termin składania ofert: do 6.05.2019 do godz. 23:59

Więcej informacji

Załącznik

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie procedury otwartej na wykonanie usługi polegającej na rekrutacji osób do badań. Termin składania ofert: 19.04.2019 do godziny: 15.00.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4_wzór umowy

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu AGD na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/74/2019/MM

Zapytanie ofertowe_wiatraki

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wentylatory

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt (pełny etat dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni (pełne etaty naukowo-dydaktyczne)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD GLAD – zielona dostawa do bezpośredniego konsumenta (GLAD – Green Last Mile Delivery) WPs/71/2019/MM. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

WYNIKI – GLAD_zestawienie ofert 18.03.2019

Więcej informacji

Formularz ofertowy

Wzór Umowy

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD OLEOGEL – zdrowy i zrównoważony zamiennik nasyconego tłuszczu i oleju palmowego w produktach do smarowania (OLEOGELS – healthy and sustainable replacement for saturated fat and palm oil in spreads) WPs/72/2019/MM. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

WYNIKI – 1. OLEOGEL_zestawienie ofert 18.03.2019

Więcej informacji

Formularz ofertowy

Wzór Umowy

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: wykonawca w grancie HARMONIA NCN „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”  WPs/70/2019/MM

  Termin składania ofert: do 26.02.2019 r.

Więcej informacji

Załącznik – wzór umowy o dzieło

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD OLEOGEL – zdrowy i zrównoważony zamiennik nasyconego tłuszczu i oleju palmowego w produktach do smarowania (OLEOGELS – healthy and sustainable replacement for saturated fat and palm oil in spreads). WPs/69/2019/MM

  Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godziny 17.00  – unieważnione*

Więcej informacji

Załącznik

*Wydział Psychologii UW informuje, iż zapytanie ofertowe nr WPs/69/2019/MM ogłoszone  w dniu 07.02.2019 zostało anulowane ze względu na błąd proceduralny.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o anulowaniu zapytania ofertowego drogą mailową.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań badawczych na stanowisku doktoranta w projekcie NCN pt.„Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego”  WPs/68/2019/MM. Termin składania ofert: do 24.02.2019   

Więcej informacji

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Więcej informacji 

Formularz dla kandydatów

 • Zapytanie ofertowe na tworzenie bazy danych, analiza danych oraz przygotowanie publikacji w projekcie „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Termin składania ofert: do 29.01.2019 do godz. 10:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na pozyskanie danych i stworzenie bazy danych w projekcie „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Termin składania ofert: do 29.01.2019 do godz. 10:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zakup 4 czepków elektrodowych do pomiaru EEG wraz z innymi akcesoriami: adapterami do czepków, żelem elektrolitowym, pastą przewodzącą i pastą ścierną, zestawem elektrod usznych, strzykawek i igieł do EEG. Termin składania ofert: do 22.01.2019

Więcej informacji

Załącznik-nr-1-OPZ

Załacznik-nr-2-Formularz-ofertowy

Wzór-umowy

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: wykonawca w grancie HARMONIA NCN „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”. Termin składania ofert: do 25.01.2019

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie specjalistycznej analizy sygnału posturograficznego w projekcie badawczym pt. „Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania.” Termin składania ofert: do 31.01.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie animacji 3D w związku z realizacją w projekcie badawczym NCN pt.  „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”Termin składania ofert: do 11.01.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań badawczych na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie NCN pt. „Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego”. Termin składania ofert: do dnia 15.01.2019 r.

Więcej informacji

 


 

2018

 

 • Zapytanie ofertowe na zakup 4 czepków Electro-Cap 19 kanałów wraz z innymi akcesoriami: adapterami do czepków, żelem elektrolitowym, pastą przewodzącą i pastą ścierną, zestawem elektrod usznych, strzykawek i igieł do EEG oraz 3 kompletów Chin Strap for Electro-Caps – paski do mocowania czepka pod brodą. Termin składania ofert: do dnia 31.12. 2018 r. do godz. 12:00 unieważnione*

Zapytanie ofertowe_czepki_EEG

Załącznik nr 1 – OPZ

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy

*Informujemy, że ze względu na błędy proceduralne (nieopublikowanie pytania i odpowiedzi od jednej z firm) jesteśmy zmuszeni unieważnić zapytanie ofertowe nr WPs/59/2018/AK.

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie psychoterapii

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nieukierunkowany konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanu MRITermin składania ofert: 13.12.2018r.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik_1._opis_przedmiotu_zamówienia

Załącznik_2_wzór_umowy

 • Zapytanie ofertowe na sprzedaż komputerów przenośnych

Zapytanie-ofertowe

 • Poszukiwany student II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku asystenta w grancie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” 

Więcej informacji >>

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko asystent naukowy w laboratorium Neuroscience

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w ramach grantu NCN UMO-2017/25/B/HS6/01624

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe  na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie  przewozu osób taksówką na podstawie art. 4 pkt 8 ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert: 29.10.2018r. 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy z załacznikami

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie wykonawcy w grancie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki pt.”Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania.” 

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  wybór wykonawcy w grancie Sonata BIS nr UMO-2017/26/E/HS6/00129, projekct badawczy „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych. ”
  Termin składania ofert: 29.10.2018 r.

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z  dostawą skanera ręcznego 3D z kamerą do tekstur kolorowych i oprogramowaniem umożliwiającym pomiar koordynat 3D wybranych punktów na powierzchni głowy osoby badanej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego i wsparciem technicznym w zakresie użytkowania na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Nr WPs/50/2018/AK

Termin składania ofert: 09.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy_skaner

 • Ogłoszenie na  zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie OPUS UMO-2017/27/B/HS6/01197  na realizację projektu pt.: „Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania

Więcej informacji >>

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do rozliczeń projektów międzynarodowych.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę, montaż i uruchomienie  zestawu do nagrywania obrazu i dźwięku w celach badawczych. Termin składania ofert: 03.09.2018 r.

Ogłoszenie

OPZ

Formularz oferty

Wzór umowy

 • Poszukiwany doktorant-stypendysta w projekcie OPUS pt.” „Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych”

Więcej informacji >>

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing) (nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077). Termin składania ofert: 16.08.2018 r.

Ogłoszenie

Wzór Umowy

Formularz ofertowy

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie neuropsychologii.

Więcej informacji >>

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Ogłoszenie na  zatrudnienie dwóch doktorantów – stypendystów w grancie OPUS UMO – UMO-2016/23/B/HS6/00312 na realizację projektu pt.: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”

Termin składania ofert: 15.07.2018r.

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika w projekcie badawczym:

Źródła negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne – porównanie uprzedzeń anty-romskich i antysemickich w Polsce i Niemczech” – więcej informacji >> 

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby do pracy w sekretariacie studiów podyplomowych więcej informacji >>
 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie w grancie NCN

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy (post-doc) w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych. ”

Więcej informacji w pliku.

 • Zapytanie ofertowe na nagranie i montaż filmu instruktażowego dla studentów psychologii i nauk pokrewnych przedstawiającego pacjentów z chorobami mózgu
Termin składania ofert: 22.05.2018 r.

Więcej informacji w pliku.

Wzór umowy

 • Konkurs na zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie OPUS UMO – UMO-2016/23/B/HS6/00312 na realizację projektu pt.: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

Więcej informacji w pliku.


 • Zapytanie ofertowe w grancie HARMONIA NCN
  Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy w projekcie badawczym „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji” w grancie NCN Miniatura

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego szkolenie na podstawie danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” – ANULOWANE!

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie wykonawcy w projekcie badawczym:

Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w ramach grantu NCN UMO-2017/25/B/HS6/01624.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji”.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”(grant OPUS NCN).

Poszukiwane są trzy osoby:

 • Student IV/V roku psychologii/kognitywistyki- więcej informacji w pliku.
 • Doktorant psychologii lub socjologii- więcej informacji w pliku.
 • Doktor psychologii – więcej informacji w pliku.

Oferta pracy na stanowisku referenta/specjalisty w sekretariacie Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim i Kognitywistyki. / The Faculty of Psychology, University of Warsaw is looking for candidates for a position administrative assistant at the office of Warsaw International Studies in Psychology (WISP) and Cognitive Science Studies (K2).

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”.

Poszukiwane są trzy osoby:

 • Magister w zakresie neuroinformatyki lub podobnym, o statusie doktoranta; więcej informacji w pliku.
 • Tytuł magistra w zakresie psychologii, o gotowości do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii pod opieką dr hab. Kamila Imbira; więcej informacji w pliku.
 • Doktor habilitowany fizyki lub z dziedziny pokrewnej, o udokumentowane publikacjami doświadczeniu w zakresie prowadzenia badań EEG, pomiarów neuronalnych korelatów aktywowanych przez zadania eksperymentalne, analizy statystycznej; więcej informacji w pliku.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami poszukuje osoby na stanowisko doktorant/ka w projekcie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: “Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability”.

Projekt realizowany jest we współpracy z badaczami z wydziału Artes Liberales.

Więcej informacji w pliku.

 


 

2017

 

Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 12 miesięcy

WPs/36/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven_ANG2 (English)


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 6 miesięcy

WPs/35/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (English)


Rekrutacja na stanowisko młodszego operatora komputerów (do 8 stycznia 2018)

Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko młodszego operatora komputerów do Sekcji Informatycznej.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach  psychometrycznych i eksperymentalnych”.

Więcej informacji w pliku:

SIWZ pracownik zatrudnienie z grantu dr Zajenkowski OPUS


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” 

Więcej informacji w pliku:

Zapytanie_projekt_i_analiza


Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

1. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu PRELUDIUM “Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

2. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu OPUS “Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

Zamieszczone : 17 listopada 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dokonującego przekładu tekstu naukowego z języka polskiego na angielski w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_tłumaczenie

Zamieszczone : 8 listopada 2017


Rekrutacja samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji (do 12 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji. Więcej informacji w pdf 

Zamieszczone : 2 listopada 2017


Rekrutacja do Sekcji ds. Badan i Współpracy z Zagranicą (do 10 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.
Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.

Zamieszczone : 27 października 2017


 Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie adiunkta naukowego w projekcie EIT Food pt. Smart Food Logging  WPs-31/2017/AD

SIWZ_pracownik

Zamieszczone : 11 października 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego statystyczny model języka polskiego w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_statystyka_języka

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dopasowującego model symulujący uwagę wzrokowa do danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_kalibracja modelu

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_analiza danych

Zamieszczone : 30 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/5 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/10 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Wydział Psychologii poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. międzynarodowych projektów badawczych. Więcej informacji na stronie UW

Zamieszczone : 21 września 2017


Przedłużenie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS do 25.09.2017

Zamieszczone : 15 września 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS

Zamieszczone : 24 sierpnia 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe – prowadzenie punktu usług kserograficznych

Zamieszczone: 18 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe – SIWZ Ksero


Oferta – poszukiwany pracownik prowadzący badania naukowe w projekcie badawczym

Pracownik do projektu Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


LTD poszukuje pracownika

ogłoszenie_asystent_techniczny_LTD


Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie (WPs-1/23/2017)

SIWZ-Wykonawca-CAWI_MHW