Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Projekty rozpoczęte w roku 2024:
SYNchrony in Caregiver-Child Interactions across Neurodiversity (SYNCC-IN)

Kierownik projektu: dr Agnieszka Pluta

Rodzaj projektu: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) – Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02)

Politics of Grievance and Democratic Governance (PLEDGE)

Kierownik projektu: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Rodzaj projektu: Horyzont Europa RIA

Termin realizacji: 1.02.2024

Projekty rozpoczęte w roku 2023:
Brak kontroli a tłumienie uprzedzeń. Rola kontroli poznawczej oraz wycofania wysiłku mentalnego

Kierownik projektu: dr Wiktor Soral

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 02.11.2023 – 01.11.2026

Zawiłe związki między rozwojem leksykalnym i gramatycznym: podłużne badanie polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych do wieku trzech lat z użyciem aplikacji mobilnej,

Kierownik projektu: dr Karolina Muszyńska

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 02.10.2023 – 01.10.2026

Geneza narcyzmu u dzieci: znaczenie przeceniania inteligencji przez rodziców

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Zajenkowski

Rodzaj projektu: Preludium Bis

Termin realizacji: 01.10.2023 – 30.09.2027

Wybór strategii radzenia sobie z bólem a subiektywna ocena nasilenia dolegliwości bólowych i ich wpływ na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z dyskopatią lędźwiową.

Kierownik projektu: dr Aleksandra Bala

Rodzaj projektu: Miniatura 7

Termin realizacji: 08.08.2023-07.08.2024

Strategia asymilacyjna ruchu LGBT+ w Polsce – perspektywa socjologiczno-kulturoznawcza

Kierownik projektu: mgr Dominik Puchała

Rodzaj projektu: Perły Nauki

Termin realizacji: 30.06.2023 – 29.06.2026

Znaczenie działania w mediach społecznościowych dla oceny przestępstw z nienawiści

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Worek

Rodzaj projektu: Perły Nauki

Termin realizacji: 25.05.2023 – 24.05.2026

Rozmowa dwujęzyczna: łatwa, elastyczna, skuteczna? Rola adaptacyjnych mechanizmów kontroli i uwagi.

Kierownik projektu: dr Kalinka Timmer

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 07.02.2023 – 06.02.2027

The origins of disbelief among Polish younger and older adults. The interactive role of analytic thinking and cultural learning of religion

Kierownik projektu: dr Paweł Łowicki

Rodzaj projektu: grant przyznany the Queen’s University of Belfast (nr 61928), który polecił UW wykonanie badań

Termin realizacji: 01.01.2023 – 30.06.2024

The Interdisciplinary HEI Entrepreneurship Fostering

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Rodzaj projektu: EIT FOOD

Termin realizacji: 01.01.2023 – 30.06.2024

Food Solution 2023

Kierownik projektu: dr Julia Barlińska

Rodzaj projektu: EIT FOOD

Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

PREDIABOLE: Developing a funcional olive oil enriched with oleanolic acid for the prevention of type 2 diabetes in prediabetic patients

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Rodzaj projektu: EIT FOOD

Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Proof of Concepts 23

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Rodzaj projektu: EIT FOOD

Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Projekty rozpoczęte w roku 2022:
Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych.

Kierownik projektu: mgr Joanna Boruszak-Kiziukiewicz

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 02.11.2022 – 01.11.2025

Doświadczanie czasu w erze cyfrowej Europy

Kierownik projektu: dr Joanna Witowska

Rodzaj projektu: Chanse

Termin realizacji: 28.10.2022 – 26.10.2023

Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych

Kierownik projektu: dr Anna Wnuk

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 03.10.2022 – 02.10.2025

Metapoznanie w problemowym graniu: rola motywacji, pragnienia dysocjacji i myślenia nałogowego

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Dragan

Rodzaj projektu: Preludium Bis

Termin realizacji: 01.10.2022 – 30.09.2026

Transparency solutions for transforming the food system

Kierownik projektu: dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, prof. ucz.

Rodzaj projektu: TITAN

Termin realizacji: 01.09.2022-31.08.2026

Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do środowiska i przywiązania do miejsca

Kierownik projektu: dr Tomasz Oleksy

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 15.07.2022 – 14.10.2025

Negatywne emocje: wzmacniają czy hamują agresję w narcyzmie? Rola negatywnych emocji w regulacji narcystycznej agresji: badanie korelacyjne, narracyjne i eksperymentalne

Kierownik projektu: dr Oliwia Maciantowicz

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 15.07.2022 – 14.07.2025

Mowa nienawiści: od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej

Kierownik projektu: dr Aleksandra Świderska

Rodzaj projektu: Beethoven Classic

Termin realizacji: 15.03.2022 – 14.10.2022

Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Zajenkowski

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 10.02.2022 – 09.02.2026

Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Kierownik projektu: mgr Karolina Golec

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 04.02.2022 – 03.02.2025

Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Kierownik projektu: dr Agnieszka Łyś

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 04.02.2022 – 03.02.2025

Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt

Kierownik projektu: mgr Magdalena Szmytke

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 04.02.2022 – 03.02.2025

Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń

Kierownik projektu: dr Agata Trzcińska

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 26.01.2022 – 25.01.2025

Ryzykowność decyzji finansowych pod wpływem emocjiwywołujących tendencje behawioralne dążenia i unikania

Kierownik projektu: mgr Maciej Władysław Pastwa

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 25.01.2022 – 24.01.2025

Projekty rozpoczęte w roku 2021:
Poczucie własności miejsca a przywiązanie do miejsca: odmienne konsekwencje dla otwartości wobec obcych i zachowań prośrodowiskowych

Kierownik projektu: dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2024

Psychologia ekologiczna i enaktywizm w praktyce badawczej: teoretyczna i empiryczna analiza systemów bionicznych dla laryngektomowanych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Rodzaj projektu: Preludium Bis

Termin realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025

Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego.

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 20.07.2021 – 19.07.2026

Steki z laboratorium i burgery z owadów – kto będzie spożywał jedzenie przyszłości? Akceptacja substytutów mięsa w zależności od motywacji do unikania mięsa w diecie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 16.07.2021 – 15.12.2024

Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Rzeszutek

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 05.07.2021 – 04.07.2024

Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe.

Kierownik projektu: dr Izabela Chojnicka

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 23.06.2021 – 22.01.2025

Jak wczesne doświadczenia społeczne mogą kształtować funkcjewykonawcze, Teorię Umysłu oraz specjalizację funkcjonalną mózgu? Badanie behawioralne oraz z zastosowaniem techniki fNIRS w grupie widzących dzieci niewidomych rodziców

Kierownik projektu: mgr Joanna Wysocka

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 26.01.2021 – 25.01.2024

Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne ? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe

Kierownik projektu: dr Katarzyna Sekścińska

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 14.01.2021

Potraumatyczny wzrost wśród osób zakażonych wirusem HIV: Badanie podłużne w dwóch perspektywach czasowych

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Pięta

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 04.01.2021 – 03.01.2024

From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development (TRAINCREASE)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Rodzaj projektu: H2020 – Twinning

Termin realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2024

Projekty rozpoczęte w roku 2020:
Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Rodzaj projektu: Grieg

Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.03.2024

Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Sobol

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 27.07.2020 – 26.11.2024

Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny

Kierownik projektu: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Rodzaj projektu: IDUB

Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2026

Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 24.02.2020 – 23.02.2024

Elastyczna regulacja emocji - interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych strategii regulacji emocji

Kierownik projektu: dr Dorota Kobylińska

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 20.02.2020 – 19.02.2024

Współzależności pomiędzy poziomem perfekcjonizmu, dynamiką stanu afektywnego a wykonaniem sportowym- analiza podłużna w strategii Systematycznie Modyfikowanych Auto-Replikacji

Kierownik projektu: dr Wojciech Waleriańczyk

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 17.02.2020 – 16.02.2023

Wewnętrzny Panel Badawczy

Kierownik projektu: dr hab. Konrad Jankowski

Rodzaj projektu: IDUB

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2025

Projekty rozpoczęte w roku 2019:
Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłoże internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 31.10.2019 – 30.10.2024

Podmiotowe uwarunkowania motywacji oraz poziomu wykonania w sportach wytrzymałościowych. Rola perspektywy czasowej

Kierownik projektu: mgr Dominika Pruszczak

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 26.07.2019 – 25.07.2024

Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.

Rodzaj projektu: Opus

Termin realizacji: 14.01.2019 – 13.01.2024

Rola asoscjacji eksteroceptywno-interoceptywnych w przetwarzaniu percepcyjnym bodźców istotnych homeostatycznie

Kierownik projektu: dr Piotr Litwin

Rodzaj projektu: Preludium

Termin realizacji: 10.01.2019 – 09.01.2024

Projekty rozpoczęte w roku 2018:
Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych

Kierownik projektu: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Rodzaj projektu: Sonata Bis

Termin realizacji: 19.04.2018 – 18.12.2023

Dynamic MOdelling of REsilience – DynaMORE

Kierownik projektu: dr Dorota Kobylińska

Rodzaj projektu: H2020

Termin realizacji: 01.04.2018 – 30.04.2024

Projekty rozpoczęte w roku 2017:
Mimowolne procesy przyswajania określoności - badania porównawcze osób posługujących się od urodzenia językiem polskim, angielskim i norweskim.

Kierownik projektu: dr Albertyna Osińska

Rodzaj projektu: Sonata

Termin realizacji: 03.02.2017 – 02.12.2023