Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Na wstępie

O nas

Wydział Psychologii UW to miejsce gdzie nowoczesna myśl naukowa łączy się z bogatą tradycją. W 2016 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: 200-lecie istnienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 100-lecie powstania pierwszej katedry psychologii na UW. W tym okresie Wydział, jako instytucja kształcąca kolejne pokolenia psychologów, doświadczył bardzo intensywnego rozwoju.

Wyróżnienia i akredytacje

Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:

 • Najlepsze studia psychologiczne w kraju w latach 2017-2022 i 2023 według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.
 • Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat.
 • Wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. Kategoria A+).
 • Rekomendacja Komitetu Psychologii PAN dla studiów na Wydziale Psychologii UW wydana na podstawie ewaluacji przeprowadzonej w lutym 2022 roku.

Studia na Wydziale Psychologii na kierunku Psychologia to:  

 • Ten sam program studiów dla studentów dziennych i wieczorowych
 • Dziesięć różnych specjalizacji
 • Możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku angielskim
 • Indywidualny kontakt z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach
 • Możliwość wymiany studenckiej z uczelniami z całego świata
 • Ogromne możliwości rozwoju: działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, wykładach, warsztatach
 • Bogate życie pozanaukowe: prężnie działający samorząd studencki, spotkania poza uczelnią, imprezy studenckie (m.in. Otrzęsiny, Połowinki, Święto Wydziału)
 • Dyplom niezwykle ceniony przez pracodawców

Poza 5-letnimi studiami magisterskimi z psychologii w trybie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym (płatne) oferujemy:

 

Więcej informacji

(kliknij, aby rozwinąć)
Kończąc studia u nas...
 • zdobywasz szeroką wiedzę z psychologii ogólnej, pogłębioną podczas zajęć specjalizacyjnych o wybrany przez Ciebie obszar zagadnień.
 • posiadasz wiedzę przydatną nie tylko w zawodzie psychologa; zdobywasz umiejętności i kompetencje potrzebne w różnych obszarach aktywności zawodowej. Uzyskana wiedza psychologiczna może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki.
 • rozumiesz istotę rozwoju i funkcjonowania człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej.
 • potrafisz zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiej osoby.
 • startujesz z wyższej pozycji: Wydział Psychologii jest według pracodawców gwarantem dobrej marki psychologa.
Studia na Wydziale Psychologii przygotowują Cię do pracy między innymi w...
 • ośrodkach psychoterapii
 • ośrodkach terapeutycznych
 • ośrodkach rehabilitacyjnych
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
 • placówkach resocjalizacyjnych
 • ośrodkach karnych
 • policji
 • poradniach psychologicznych
 • poradniach seksuologicznych
 • szpitalach
 • szkołach i innych ośrodkach edukacji
 • działach HR
 • administracji publicznej
 • działach marketingu
 • dziennikarstwie i mediach
 • firmach szkoleniowych
 • agencjach badawczych
 • agencjach reklamowych i PR
 • zawodzie trenera rozwoju osobistego
 • działach planowania przestrzeni
Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące Cię do podjęcia pracy zawodowej. Możesz wybrać jedną lub więcej spośród dziesięć specjalizacji, a w ich ramach ćwiczeń, warsztatów i staży, gdzie zdobędziesz umiejętności praktyczne. Do programu studiów możesz wliczyć  100 godzin praktyk.

NASZE SPECJALIZACJE:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Social Research Specialization
Osiągnięcia naszych wykładowców
 • Publikacje w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych.
 • Uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce książki i podręczniki.
 • Setki realizowanych projektów badawczych rocznie.
 • Organizacja i uczestnictwo w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.
 • Łączenie pracy dydaktycznej z działalnością praktyczną; w swym gronie mamy uznanych klinicystów, psychologów sądowych i szkolnych, a także specjalistów w zakresie badań, zarządzania, reklamy i public relations.
Plan studiów na Wydziale Psychologii

Studia dzielą się na dwa etapy. W latach I-III uczestniczysz w zajęciach obliga­toryjnych, fakultatywnych oraz zajęciach ogólnouniwersyteckich. W latach IV-V oprócz nich, uczestniczysz również w zajęciach specjalizacyjnych oraz seminarium  magisterskim, doskonaląc się w wybranej przez sie­bie dziedzinie psychologii.

System  kształcenia dostosowany jest do Twoich indywidualnych zainteresowań, dzięki czemu:

 • masz możliwość wyboru spośród bogatej oferty, zgodnie z własnymi preferencjami,
 • samodzielnie decydujesz o rodzaju kursów fakultatywnych, a także terminach  ich zaliczenia,
 • dzięki warsztatom, treningom i stażom nabywasz specyficznych umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem specjalistów, często w kontakcie z rzeczywistymi klientami lub pacjentami,
 • specjalizację wybierasz po trzecim roku, co pozwala na podjęcie trafnej decyzji po zapoznaniu się z różnymi dziedzinami psychologii.

Na Wydziale Psychologii UW obowiązuje internetowy system zapisów, który umożliwia studentom wygodne zapisy na wybrane przez nich zajęcia.

Inne możliwości studiowania

Studia międzywydziałowe – MISH i MISMAP

Nasze zajęcia na studiach bezpłatnych są dostępne dla studiów międzywydziałowych na UW:

 • Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH),
 • Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMAP).

Pełne informacje o tych studiach na stronach:

MISMAP – www.mismap.uw.edu.pl

MISH – www.mish.uw.edu.pl

Współpraca międzynarodowa i program ERASMUS+

Program Erasmus+, dzięki przyznawanym stypendiom, wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych. Każdy student w trakcie studiów ma możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ (studia i/lub praktyki). Jako student Wydziału Psychologii UW możesz korzystać z szerokiej oferty stypendiów wyjazdowych. Wydział Psychologii UW ma podpisane niemal 300 umów z Uniwersytetami z całego świata!

Gdzie możesz wyjechać?

 • Austria
 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Słowacja
 • Litwa
 • Irlandia
 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Węgry
 • Włochy
 • USA

Program MOST

Program MOST jest ofertą kształcenia na uniwersytetach polskich kierowaną do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

Szczegółowe informacje: www.most.amu.edu.pl

 

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji 

Dr Irena Zinserling 

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: 

poniedziałek – środa 12.00-16.00

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl