Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespoły badawcze

MultiLADA

Nasz zespół badawczy (MultiLADA) tworzą pracownicy i doktoranci Katedry Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W projektach badawczych, które obecnie prowadzimy, współpracujemy z badaczami z instytucji polskich: Instytutu Psychologii PAN i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz norweskich: Oslo Metropolitan University, Universitetet i Oslo, Inland Norway University of Applied Sciences i brytyjskich: Lancaster University, University of Cambridge. Mamy też doświadczenie we współpracy w międzynarodowych programach networkingowych COST: A33IS0804IS1306IS1406. Współpraca międzynarodowa jest ważna dla naszego zespołu, ponieważ badanie dwu- i wielojęzycznego rozwoju językowego powinno obejmować oba języki dziecka i oba te języki powinny być analizowane w porównywalny sposób. Współtworzyliśmy i współtworzymy różnorodne narzędzia do oceny języka dzieci wielojęzycznych: LITMUS-CLTLITMUS-SRepLITMUS-MAIN. Stosujemy te narzędzia we własnych badaniach i użyczamy ich innym badaczom do celów naukowych. Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze z finansowaniem zewnętrznym: StarWords (program NCN OPUS) i PolkaNorski (program NCN GRIEG, finansowany z Funduszy Norweskich). Współtworzymy także Działanie II.3.7 „Wielojęzyczność” w ramach programu strategicznego UW: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz bierzemy udział w innym programie strategicznym UW: Sojuszu 4EU+, w ramach którego uczestniczymy w European Network for Psycholinguistic Research on Multilingualism and Multilingual Development.

Strona internetowa 

Facebook

The Mind Lab UW

W naszym projekcie chcemy poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów  rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby.  Udział w naszych badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy nam dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez nas badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci.

Kierowniczka:  dr Agnieszka Pluta

Strona internetowa

Facebook

AutismLabUW
AutismLabUW logo

W AutismLabUW prowadzimy badania naukowe w obszarze spektrum autyzmu, które należy obecnie do najczęstszych problemów w rozwoju i adaptacji człowieka. Badania prowadzone w tym obszarze mają więc istotne znaczenie zarówno dla poznania uwarunkowań i specyfiki nietypowych trajektorii rozwoju oraz nietypowych wzorców zachowania, jak i wymiar aplikacyjny, dostarczają bowiem wiedzy użytecznej w praktyce klinicznej, edukacyjnej oraz szerzej – życiu społecznym. Realizowane w naszym zespole projekty dotyczą m.in: (1) funkcjonowania rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu (w tym zwłaszcza uwarunkowań i konsekwencji stresu rodzicielskiego), (2) funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wspierania osób ze spektrum (w tym szczególnie znaczenia płci w kontekście problemów emocjonalnych i behawioralnych; potrzeb w zakresie wsparcia), (3) cech autystycznych u osób z populacji ogólnej oraz ich powiązań z innymi charakterystykami psychologicznymi, (4) narzędzi diagnostycznych użytecznych w rozpoznawaniu spektrum autyzmu, (5) interakcji rodzic-dziecko ujmowanymi jako kontekst rozwoju człowieka w pierwszych latach życia.
Kierowniczka: dr Izabela Chojnicka
e-MPAT Lab

Zespołu badawczy  e-MPAT Lab (e-Mindfulness, Psychotherapy and Technology Lab, Pracownia Badań nad Uważnością, Psychoterapią i Technologią) skupia badaczy z Wydziału Psychologii, UW oraz współpracujące osoby z innych uczelni krajowych i zagranicznych wokół zagadnień wyłaniających się z interakcji psychoterapii, uważności i technologii. W polu naszych zainteresowań badawczych znajduje się rozwijanie metod wspierających diagnozę oraz terapię przy użyciu internetu i nowych technologii (e-Mental Health), włączając w to z jednej strony badania nad psychoterapią przy użyciu danych cyfrowych i sztucznej inteligencji, a z drugiej strony rozwijanie i ocena skuteczności interwencji online, w tym treningów uważności oraz innych metod pomocy psychologicznej wspartych technologicznie.

Kierownik: dr hab. Paweł Holas

Strona internetowa

Facebook

Human Interactivity and Language Lab

HILL logo

HILL gromadzi ludzi zainteresowanych znaczeniem interaktywności dla ludzkiego poznania. Badamy podstawowe i naturalne interakcje ludzi ze sobą i ze światem, szukając w nich zarówno źródeł, jak i motywacji dla procesów i struktur poznawczych. Jako najważniejszy, fascynujący problem rozważamy, w jaki sposób z tego typu interakcji powstają ustrukturyzowane wzorce (takie jak język), pojawiają się, stabilizują i zmieniają, czyniąc poznanie kolektywnym na wiele sposobów i w wielu skalach czasowych: ewolucyjny, kulturowy, rozwojowy, „społeczny” & online.

Kierowniczka: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Strona internetowa 

Facebook

Neurocovid
Intelligence Cognition Emotion Lab

Intelligence cognition emotion lab logoBadacze ICE Lab interesują się ludzką inteligencją i jej związkiem   z funkcjami poznawczymi (np. pamięcią operacyjną, kontrolą wykonawczą), osobowością i regulacją emocji. W badaniach łączą techniki psychometryczne z metodami eksperymentalnymi.

Facebook

Strona internetowa

Emo2Cog Lab: Dual-Mind in Emotion-Cognition Interactions

Zespół Emo2Cog Lab (Dual-Mind in Emotion-Cognition Interactions) zajmuje się wpływem emocji na poznanie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ładunku emocjonalnego w słowach. W swojej pracy członkowie i członkinie zespołu wykorzystują przede wszystkim nowatorską teorię, opisującą dualistyczną genezę emocji: automatyczną (szybką i bezwysiłkową) oraz refleksyjną (wolniejszą i wysiłkową); tym samym możliwe jest różnicowanie emocji w zależności od ilości komponentu poznawczego. Przyjęte podejście pozwala nie tylko na skuteczne kategoryzowanie emocji, które trudno byłoby różnicować za pomocą innych wymiarów, ale również na prześledzenie specyficznych charakterystyk każdej ze stworzonych kategorii – np. poznanie wpływu automatycznych emocji na oceny społeczne lub refleksyjnych emocji na podejmowanie decyzji. W eksperymentalnych badaniach zespołu wykorzystywane są metody behawioralne (w tym różnorodne zadania poznawcze), ale też pomiary neuropsychologiczne oraz okulograficzne.

W badaniach oprócz psychologii emocji członkowie i członkinie zespołu wykorzystują również wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, psychologii społecznej oraz psychologii moralności.

Kierownik: dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.

Social and Clinical Psychology Lab (SoCLab)

Social and Clinical Psychology Lab (SoCLab) skupia psychologów i psycholożki społeczne, środowiskowe i kliniczne z Wydziału Psychologii UW oraz współpracowników z innych uczelni. Zespół realizuje badania na przecięciu psychologii społecznej oraz klinicznej, wskazując na punkty wspólne i możliwe korzyści wynikające ze współpracy badaczy z tych dwóch dziedzin.

Kierowniczka: dr Anna Wnuk (kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl)

 

Strona internetowa Social and Clinical Psychology Lab