Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sekcja IT

InformacjeO sekcjiObsługa kseroSPSS/Statistica/QualtricsPocztaSprzęt na zajęciaRezerwacje salPodpis elektronicznyMateriały szkoleniowe

Godzin pracy Sekcji:

poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00 (wieczorny dyżur do godz. 20:00)


HELPDESK SEKCJI IT

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl
tel. 22 55-49-737; 22 55-49-727

SPRAWY ZWIĄZANE Z USOSWEB

e-mail: usosweb@psych.uw.edu.pl
tel. 22 55-49-735


Pracownicy Sekcji:

pok. 46

Bartosz Markowski

pok. 55 – wsparcie USOSowe

Michał Markowicz
Anna Michałowska

pok. 56

Maciej Kot
Michał Szałata – kierownik sekcji

Sekcja IT odpowiada za utrzymanie infrastruktury sieciowej Wydziału, wsparcie techniczne studentów oraz pracowników, rezerwacje sal na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz spotkań jednorazowych. Obsługuje uniwersytecki system obsługi studiów (USOS) oraz sprawdza testy zamknięte w trakcie sesji egzaminacyjnych.

 

 

W celu założenia indywidualnego konta oraz konfiguracji komputera stacjonarnego/laptopa do możliwości drukowania, prosimy o uprzedni kontakt na adres mailowy admin@psych.uw.edu.pl

Uwaga: xero dostępne jest jedynie dla naukowców i doktorantów Wydziału Psychologii.

 

PL UWAGA! Od maja 2022 wszystkie prośby o kody licencyjne proszę wysyłać na adres licencje@psych.uw.edu.pl – pozwala to na częściową automatyzację procesu wysyłania kodów.

W celu otrzymania dostępu do programu proszę wypełnić właściwą formułkę i wysłać ją na adres licencje@psych.uw.edu.pl używając adresu w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl):

EN Attention! From May 2022 all requests for license codes please send to licencje@psych.uw.edu.pl – this allows for partial automation of the codes sending process.

In order to receive access to appropriate software please write an email to licencje@psych.uw.edu.pl from your official UW address (eg. @student.uw.edu.pl) and paste the following text into your email adding your details:

SPSS/AMOS PL

Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions
dla: Uniwersytetu Warszawskiego
Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
1. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowani Uczelni.
2. Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
3. Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
4. Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
5. Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
6. Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
7. Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
8. *Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
9. **Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
* – dotyczy studentów
** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

Imię i nazwisko:
Jednostka organizacyjna:
Stanowisko:
Data:

ROZWIĄZANIE_PS_warunki_licencji_2022

SPSS/AMOS EN

Acknowledgement Letter Confirming the Conditions of Use of the PS SOLUTIONS
Under the SPSS Computer Software License
Issued to: University of Warsaw
I hereby undertake to observe the following terms and conditions of use of the PS SOLUTIONS:
1. I undertake to observe the terms and conditions of the PS SOLUTIONS License Terms under which the PS SOLUTIONS has been
handed over to the University for use.
2. I shall not remove or modify the contents of the Copyright Declarations placed on any of the PS SOLUTIONS copies used by me.
3. I shall ensure the protection and confidentiality of each PS SOLUTIONS copy made available to me. I shall not copy or consciously
allow the PS SOLUTIONS to be copied. I shall undertake not to reconstruct or attempt at reconstructing or allow to reconstruct or
help others to reconstruct the source code of the PS SOLUTIONS supplied in accordance with the Agreement.
4. I shall use the PS SOLUTIONS exclusively for the purposes defined in the PS SOLUTIONS License Terms and exclusively with the
system specified in the said License Terms.
5. I shall not implement any modified version of the PS SOLUTIONS in any software composed by me, without the Licensor’s express
consent.
6. I shall not decode or decompile the PS SOLUTIONS.
7. I undertake to uninstall promptly the PS SOLUTIONS and destroy all copies in my possession upon Licence expiration or
termination and if requested to do so by the University.
8. * I hereby undertake to uninstall promptly the PS SOLUTIONS and destroy all copies in my possession upon completion of the
Course/Semester/Academic Year.
9. ** I hereby undertake to uninstall promptly the PS SOLUTIONS and destroy all copies in my possession upon expiration or
termination of my employment contract or any other legal relationship contract between me and the University that authorises
me to use the PS SOLUTIONS.
* – Applicable to Students.
** – Applicable to employees and associates of the University.

First name and surname:
Organizational unit:
Position:
Date:

PS Imago License Terms (PL)

Statistica PL

Oświadczam, iż jestem studentem/doktorantem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu*:
Stanowisko**:

*studenci/doktoranci
**pracownicy

Statistica EN

I declare that I am a student/employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using Statistica programs licensed by the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number*:
Position**:

*students/PhD students
*employees

Qualtrics PL

Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Qualtrics licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski. Oprogramowania będę używać tylko w celu realizacji zadań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Licencja dla studentów wydawana jest na rok z możliwą przedłużenia po tym czasie.

W przypadku przedłużenia licencji prosimy o użycie następującej formułki:

Proszę o przedłużenie licencji na kolejny rok. Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Qualtrics licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski. Oprogramowania będę używać tylko w celu realizacji zadań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

 

Licencja może być wykorzystywana WYŁĄCZNIE przez pracowników i studentów Wydziału Psychologii UW. Naruszenie zasad korzystania z licencji skutkować będzie zablokowaniem konta.

Qualtrics EN

I declare that I am a student/employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using Qualtrics program licensed by the University of Warsaw. I will only use the software to carry out tasks at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number:

The student license is issued for a year with a possible extension after this time.

In the case of license renewal, please use the following formula:

Please renew your license for another year. I declare that I am a student/employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using Qualtrics program licensed by the University of Warsaw. I will only use the software to carry out tasks at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number:

The license may ONLY be used by employees and students of the Faculty of Psychology, University of Warsaw. Violation of the rules of using the license will result in the account being blocked.

Poczta dla pracowników i doktorantów
(…@psych.uw.edu.pl)

Obsługiwana jest na wydziale.
Działa pod kontrolą systemu gmail.

Logowanie przez gmail.com

Login: pełny adres email

Poczta studencka
(…@student.uw.edu.pl)

Jest usługą dostępną dla wszystkich studentów UW.

Nie jest obsługiwana przez Ośrodek Komputerowy na wydziale.

Z problemami i pytaniami dotyczącymi poczty studenckiej należy zwracać się bezpośrednio do helpdesku poczty studenckiej:

Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek d. Centrum Informatycznego, p. 105
tel. 22 55 20836, 22 55 22005
e-mail: pocztastudent@adm.uw.edu.pl

lub skorzystać z informacji zawartych na portalu poczty studenckiej google.uw.edu.pl

Poniższa strona dotyczy wypożyczania sprzętu komputerowego na zajęcia dydaktyczne. W celu znalezienia instrukcji zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników naukowych proszę przejść na stronę Dla pracowników.

Jak zamówić sprzęt na zajęcia?

Laboratorium Aparatury stanowi zaplecze techniczne do prowadzonej na Wydziale Psychologii dydaktyki. Jego pracownicy zajmują się m.in. urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi do zajęć: projektorami multimedialnymi, sprzętem do prezentacji audiowizualnych, nagłośnieniem itd.

W dziale aparatury można zamówić laptopa, projektor, dyktafon na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale. Pierwszeństwo mają zawsze stałe zamówienia, które wykładowcy składają na dany semestr.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca stałe wyposażenie sal dydaktycznych:

Nr sali: Projektor: Nagłośnienie: Komputer:
aula
1
8
16
54
74
92
93
94
98
128
303
404
405
406
407
408
412
421

Sale, w których projektory są zamontowane na stałe i w których potrzeba tylko laptopa, to aula, 1, 8, 54, 74, 92, 93, 94, 98, 128, 303, 404, 405, 406, 408, 412, 421. Jeżeli chcą Państwo zamówić sprzęt na zajęcia, prosimy najpierw o uważne zapoznanie się z informacjami poniżej.

Laptop i/lub projektor do sali można zamawiać nie wcześniej niż trzy tygodnie przed zajęciami. Prosimy jednak nie czekać z tym do ostatniej chwili, obowiązuje kolejność zgłoszeń i może się okazać, że na dany termin nie ma już wolnego sprzętu. Zamówienia sprzętu na zajęcia proszę przesyłać mailem na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl.

 • dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia,
 • numer sali, w której odbywają się zajęcia,
 • godzinę, o której odbywają się zajęcia.

Jeżeli sprzęt w tym terminie będzie dostępny, należy jeszcze pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 1. Prezentacja powinna być przyniesiona na dysku CD, lub pamięci USB Flash lub dysku USB.
 2. W wypadku gdy nie mają Państwo możliwości użycia tych nośników, można prezentację przesłać mailem (w załączniku) do Działu Aparatury. Należy to zrobić nie później niż dwa dni przed terminem prezentacji. W tytule maila powinny znaleźć się następujące informacje:
  • Którego dnia odbywa się prezentacja
  • W której sali odbywa się prezentacja
  • O której godzinie rozpoczynają się zajęcia

  Przykładowy tytuł: “21 XII, sala 421, 8.30”
  Prezentacje prosimy przesyłać na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl (prosimy o zachowanie rozsądku w kwestii rozmiaru plików!)

 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek niestandardowych materiałów (w tym np. filmów, DVD czy plików dźwiękowych), prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: aparatura@psych.uw.edu.pl.
 4. Jeżeli posiadają Państwo własnego laptopa, warto wcześniej sprawdzić, czy współpracuje on z projektorem (istnieją różne typy złącz obrazowych).

Wszystkie laptopy posiadają system Windows oraz zainstalowany Microsoft Office (razem z PowerPointem) i aplikację Adobe Reader. Z pakietu Open Office nie można korzystać. Przypominamy również, że obowiązuje zakaz instalowania oprogramowania na laptopach bez konsultacji.

Ze względu na ustalone przez władzę Wydziału Psychologii zalecenia dotyczące ograniczenia przebywania na wydziale, prowadzone są rezerwacje sal wykładowych.
Rezerwacji mogą dokonywać pracownicy naukowi, w tym doktoranci za pisemną zgodą promotora.

W celu rezerwacji sali prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową, na adres:
rezerwacjesal@psych.uw.edu.pl lub
admin@psych.uw.edu.pl

W treści maila powinna znaleźć się data, godzina, numer sali i cel rezerwacji sali.
Prosimy o podanie imion i nazwisk osób, które mają zostać upoważnione do odebrania klucza do danej sali.

 

Zarezerwować można poniższe sale:

 

1 | 8 | 16 | 54 | 68 | 92 | 93 | 94 | 98 | 101

128 | 303 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 412 | 421

 

*liczba miejsc dostępnych w związku z reżimem dotyczącym COVID-19


Sala nr 1
liczba miejsc: 45 (12*)

Sala nr 1

<<


Sala nr 8
liczba miejsc: 35 (12*)

Sala nr 8

<<


Sala nr 16 (sala nagrań)
liczba miejsc: 4 (2*)

Sala nr 16 (sala nagrań)

<<


Sala nr 54
liczba miejsc: 16 (15*)

Sala nr 54

<<


Sala nr 68 (pracownia komputerowa)

Sala nr 68 (pracownia komputerowa)

<<


Sala nr 92
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 92

<<


Sala nr 93
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 93

<<


Sala nr 94
liczba miejsc: 56 (20*)

Sala nr 94

<<


Sala nr 98
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 98

<<


Sala nr 101 (pracownia komputerowa)
liczba miejsc: 18 (9*)

<<


Sala nr 128

<<


Sala nr 303
liczba miejsc: 20 (9*)

Sala nr 303

<<


Sala nr 404
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 404

<<


Sala nr 405
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 405

<<


Sala nr 406
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 406

<<


Sala nr 407
liczba miejsc: 16 (6*)

Sala nr 407

<<


Sala nr 408
liczba miejsc: 116 (27*)

Sala nr 408

Sala nr 408

<<


Sala nr 412
liczba miejsc: 42 (15*)

<<


Sala nr 421
liczba miejsc: 42 (15*)

Sala nr 421

<<


 

W zakładce Sprzęt na zajęcia znajduje się spis wyposażenia danych sal.

Rezerwację sali można zaplanować także na kilka kolejnych terminów (tj. cotygodniowe wykłady online lub powtarzające się nagranie wykładu).

Zamawianie podpisu dla kierownika projektu:

W celu zamówienia podpisu elektronicznego należy wypełnić FORMULARZ.

Po przesłaniu formularza pracownik Sekcji IT skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu podpisania dokumentów niezbędnych do aktywacji podpisu.

Instrukcje instalacji podpisów cyfrowych dla poszczególnych wystawców:

1. KIR Szafir

 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]

2. Certum by Asseco

 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów ProCertum Card Manager i ProCertum SmartSign [LINK]
 • Strona producenta ze sterownikami poszczególnych urządzeń do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]

3. CenCert (PEM Heart)

 • Poradnik Użytkownika CenCert [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem PEM HEART (zawiera sterowniki urządzeń) [LINK]

Materiały szkoleniowe znajdują się tutaj.

Odnośnik do materiałów znajduje się także w zakładce Dla pracowników.