Oferty i Zamówienia

Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w ramach grantu NCN UMO-2017/25/B/HS6/01624.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji”.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”(grant OPUS NCN).

Poszukiwane są trzy osoby:

  • Student IV/V roku psychologii/kognitywistyki- więcej informacji w pliku.
  • Doktorant psychologii lub socjologii- więcej informacji w pliku.
  • Doktor psychologii – więcej informacji w pliku.

Oferta pracy na stanowisku referenta/specjalisty w sekretariacie Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim i Kognitywistyki. / The Faculty of Psychology, University of Warsaw is looking for candidates for a position administrative assistant at the office of Warsaw International Studies in Psychology (WISP) and Cognitive Science Studies (K2).

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”.

Poszukiwane są trzy osoby:

  • Magister w zakresie neuroinformatyki lub podobnym, o statusie doktoranta; więcej informacji w pliku.
  • Tytuł magistra w zakresie psychologii, o gotowości do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii pod opieką dr hab. Kamila Imbira; więcej informacji w pliku.
  • Doktor habilitowany fizyki lub z dziedziny pokrewnej, o udokumentowane publikacjami doświadczeniu w zakresie prowadzenia badań EEG, pomiarów neuronalnych korelatów aktywowanych przez zadania eksperymentalne, analizy statystycznej; więcej informacji w pliku.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami poszukuje osoby na stanowisko doktorant/ka w projekcie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability”.

Projekt realizowany jest we współpracy z badaczami z wydziału Artes Liberales.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 12 miesięcy

WPs/36/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven_ANG2 (english)


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 6 miesięcy

WPs/35/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (english)


Rekrutacja na stanowisko młodszego operatora komputerów (do 8 stycznia 2018)

Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko młodszego operatora komputerów do Sekcji Informatycznej.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach  psychometrycznych i eksperymentalnych”.

Więcej informacji w pliku:

SIWZ pracownik zatrudnienie z grantu dr Zajenkowski OPUS


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” 

Więcej informacji w pliku:

Zapytanie_projekt_i_analiza


Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

1. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu PRELUDIUM „Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

2. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu OPUS „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

Zamieszczone : 17 listopada 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dokonującego przekładu tekstu naukowego z języka polskiego na angielski w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_tłumaczenie

Zamieszczone : 8 listopada 2017


 
Rekrutacja samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji (do 12 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji. Więcej informacji w pdf 

Zamieszczone : 2 listopada 2017


 
Rekrutacja do Sekcji ds. Badan i Współpracy z Zagranicą (do 10 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.
Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.

Zamieszczone : 27 października 2017


 
 Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie adiunkta naukowego w projekcie EIT Food pt. Smart Food Logging  WPs-31/2017/AD

SIWZ_pracownik

Zamieszczone : 11 października 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego statystyczny model języka polskiego w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_statystyka_języka

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dopasowującego model symulujący uwagę wzrokowa do danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_kalibracja modelu

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_analiza danych

Zamieszczone : 30 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/5 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/10 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Wydział Psychologii poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. międzynarodowych projektów badawczych. Więcej informacji na stronie UW

Zamieszczone : 21 września 2017


Przedłużenie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS do 25.09.2017

Zamieszczone : 15 września 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


 

Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


 

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS

Zamieszczone : 24 sierpnia 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe – prowadzenie punktu usług kserograficznych

Zamieszczone: 18 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe – SIWZ Ksero


Oferta – poszukiwany pracownik prowadzący badania naukowe w projekcie badawczym

Pracownik do projektu Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


LTD poszukuje pracownika

ogłoszenie_asystent_techniczny_LTD


Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie (WPs-1/23/2017)

SIWZ-Wykonawca-CAWI_MHW


Zapytanie ofertowe Usługa hotelowa/hostelowa na rzecz Wydziału Psychologii UW (WPs-21/2017/KS)

Zapytanie ofertowe usługa hotelowa


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie na doktoranta – asystenta badawczego

SIWZ Wykonawca Winiewski


Dotyczy: postępowania numer WPs/06/2017/KS, którego przedmiotem była usługa hotelowa/hostelowa

Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu odmówił podpisania umowy.


Oferta – Poszukiwani doktoranci jako asystenci badawczy

Zapytanie ofertowe_ Asystent_Badania ankietowe


Babylab UW poszukuje asystenta badawczego

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: research assistant

Wymagania:

– w momencie zatrudnienia ukończone studia magisterskie lub równoważne na kierunku psychologia lub na kierunkach pokrewnych

– doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z udziałem niemowląt, w tym z wykorzystaniem metod EEG i eye-trackingu oraz obrazowania za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

– wysokie umiejętności interpersonalne oraz udokumentowane doświadczenie w pracy zespołowej w roli koordynatora projektu badawczego

 

Opis zadań: Praca w ramach projektu OPUS 12 „Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy”, realizowanego w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej (Babylab UW) na Wydziale Psychologii UW
– przeprowadzanie badań z udziałem niemowląt z wykorzystaniem metod:
eye-trackingowych (ET), elektroencefalografii (EEG) i spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– przygotowywanie bodźców do badań EEG, ET, fNIRS

– przygotowywanie części raportów z badań

– koordynacja rekrutacji i planowania wizyt osób badanych

– koordynowanie i nadzór pracy członków zespołu

 

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 23.06.2017

Forma składania ofert: zgłoszenie mailem na adres: p.tomalski@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, UW
– Zatrudnienie na okres 36 miesięcy

– Planowane rozpoczęcie: lipiec/sierpień 2017 r.

Dodatkowe informacje:

– Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

Więcej informacji: Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr hab. Przemysławem Tomalskim (mail: p.tomalski@uw.edu.pl)