Oferty i Zamówienia

NajnowszeArchiwum
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż klimatyzatora oraz demontaż obecnie eksploatowanego urządzenia WPs/80/2019/MB

       Zapytanie_ofertowe_klimatyzator

      Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-klimatyzatory

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu AV na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego      

         Zapytanie_ofertowe_projektory

       Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy-projektory

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznegow projekcie badawczym.
  Termin składania ofert: do 14.05.2019 do godz. 23:59 

Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru i przewóz uczestników szkoły letniej na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin składania ofert: do dnia 14.05.2019 r. do godz. 15:00. 

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Termin składania ofert: 10.05.2019 r. do godz.: 15:00

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne. Termin składania ofert: do 10.05.2019

Załącznik           

SIWZ pracownik _ASD (PLUTA)

 • Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta ds. obsługi projektów EIT Food na stanowisko samodzielnego referenta. Termin składania ofert: do 30.04.2019  

Więcej informacji

Załącznik

 • Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta ds. obsługi projektów EIT Food na stanowisko samodzielnego referenta. Termin składania ofert: do 26.04.2019 

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu AGD na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin składania ofert: do 24.04.2019 do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe_wiatraki.

Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wentylatory

 • Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w projekcie badawczym DynaMORE – DynamicModelling of Resilience finansowanego ze środków europejskiego programu Horizon 2020 

  Termin składania ofert: do 6.05.2019 do godz. 23:59 

Więcej informacji

Załącznik

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie procedury otwartej na wykonanie usługi polegającej na rekrutacji osób do badań. Termin składania ofert: 19.04.2019 do godziny: 15.00. 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4_wzór umowy

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu AGD na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/74/2019/MM

Zapytanie ofertowe_wiatraki

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wentylatory

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt (pełny etat dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni (pełne etaty naukowo-dydaktyczne)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD GLAD – zielona dostawa do bezpośredniego konsumenta (GLAD – Green Last Mile Delivery) WPs/71/2019/MM. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji

Formularz ofertowy

Wzór Umowy

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD OLEOGEL – zdrowy i zrównoważony zamiennik nasyconego tłuszczu i oleju palmowego w produktach do smarowania (OLEOGELS – healthy and sustainable replacement for saturated fat and palm oil in spreads) WPs/72/2019/MM. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji

Formularz ofertowy

Wzór Umowy

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: wykonawca w grancie HARMONIA NCN „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”  WPs/70/2019/MM

  Termin składania ofert: do 26.02.2019 r. 

Więcej informacji

Załącznik – wzór umowy o dzieło

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD OLEOGEL – zdrowy i zrównoważony zamiennik nasyconego tłuszczu i oleju palmowego w produktach do smarowania (OLEOGELS – healthy and sustainable replacement for saturated fat and palm oil in spreads). WPs/69/2019/MM

  Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godziny 17.00  – unieważnione*

Więcej informacji

Załącznik

*Wydział Psychologii UW informuje, iż zapytanie ofertowe nr WPs/69/2019/MM ogłoszone  w dniu 07.02.2019 zostało anulowane ze względu na błąd proceduralny. 
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o anulowaniu zapytania ofertowego drogą mailową.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań badawczych na stanowisku doktoranta w projekcie NCN pt.„Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego”  WPs/68/2019/MM. Termin składania ofert: do 24.02.2019   

Więcej informacji

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Więcej informacji 

Formularz dla kandydatów

 • Zapytanie ofertowe na tworzenie bazy danych, analiza danych oraz przygotowanie publikacji w projekcie „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Termin składania ofert: do 29.01.2019 do godz. 10:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na pozyskanie danych i stworzenie bazy danych w projekcie „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Termin składania ofert: do 29.01.2019 do godz. 10:00

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zakup 4 czepków elektrodowych do pomiaru EEG wraz z innymi akcesoriami: adapterami do czepków, żelem elektrolitowym, pastą przewodzącą i pastą ścierną, zestawem elektrod usznych, strzykawek i igieł do EEG. Termin składania ofert: do 22.01.2019 

Więcej informacji

Załącznik-nr-1-OPZ

Załacznik-nr-2-Formularz-ofertowy

Wzór-umowy

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: wykonawca w grancie HARMONIA NCN „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”. Termin składania ofert: do 25.01.2019 

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie specjalistycznej analizy sygnału posturograficznego w projekcie badawczym pt. „Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania.” Termin składania ofert: do 31.01.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie animacji 3D w związku z realizacją w projekcie badawczym NCN pt.  „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu”Termin składania ofert: do 11.01.2019

Więcej informacji

Załącznik

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań badawczych na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie NCN pt. „Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego”. Termin składania ofert: do dnia 15.01.2019 r. 

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zakup 4 czepków Electro-Cap 19 kanałów wraz z innymi akcesoriami: adapterami do czepków, żelem elektrolitowym, pastą przewodzącą i pastą ścierną, zestawem elektrod usznych, strzykawek i igieł do EEG oraz 3 kompletów Chin Strap for Electro-Caps – paski do mocowania czepka pod brodą. Termin składania ofert: do dnia 31.12. 2018 r. do godz. 12:00 unieważnione*

Zapytanie ofertowe_czepki_EEG

Załącznik nr 1 – OPZ

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy

*Informujemy, że ze względu na błędy proceduralne (nieopublikowanie pytania i odpowiedzi od jednej z firm) jesteśmy zmuszeni unieważnić zapytanie ofertowe nr WPs/59/2018/AK.

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie psychoterapii

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nieukierunkowany konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny)

Więcej informacji

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanu MRITermin składania ofert: 13.12.2018r.

Zapytanie_ofertowe

Załącznik_1._opis_przedmiotu_zamówienia

Załącznik_2_wzór_umowy

 • Zapytanie ofertowe na sprzedaż komputerów przenośnych

Zapytanie-ofertowe

 • Poszukiwany student II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku asystenta w grancie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” 

Więcej informacji >>

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko asystent naukowy w laboratorium Neuroscience

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w ramach grantu NCN UMO-2017/25/B/HS6/01624

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe  na świadczenie usług pośrednictwa w zakresie  przewozu osób taksówką na podstawie art. 4 pkt 8 ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert: 29.10.2018r. 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy z załacznikami

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie wykonawcy w grancie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki pt.”Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania.” 

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  wybór wykonawcy w grancie Sonata BIS nr UMO-2017/26/E/HS6/00129, projekct badawczy „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych. ”
  Termin składania ofert: 29.10.2018 r. 

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z  dostawą skanera ręcznego 3D z kamerą do tekstur kolorowych i oprogramowaniem umożliwiającym pomiar koordynat 3D wybranych punktów na powierzchni głowy osoby badanej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego i wsparciem technicznym w zakresie użytkowania na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Nr WPs/50/2018/AK

Termin składania ofert: 09.10.2018 r. 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy_skaner

 • Ogłoszenie na  zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie OPUS UMO-2017/27/B/HS6/01197  na realizację projektu pt.: „Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania

Więcej informacji >>

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do rozliczeń projektów międzynarodowych.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę, montaż i uruchomienie  zestawu do nagrywania obrazu i dźwięku w celach badawczych. Termin składania ofert: 03.09.2018 r. 

Ogłoszenie

OPZ

Formularz oferty

Wzór umowy

 • Poszukiwany doktorant-stypendysta w projekcie OPUS pt.” „Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych”

Więcej informacji >>

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing) (nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077). Termin składania ofert: 16.08.2018 r.

Ogłoszenie

Wzór Umowy

Formularz ofertowy

 • Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie neuropsychologii.

Więcej informacji >>

Formularz dla kandydatów – Form for candidates

 • Ogłoszenie na  zatrudnienie dwóch doktorantów – stypendystów w grancie OPUS UMO – UMO-2016/23/B/HS6/00312 na realizację projektu pt.: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”

Termin składania ofert: 15.07.2018r. 

Więcej informacji >>

 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika w projekcie badawczym:

Źródła negatywnych stereotypów grup spostrzeganych jako nieprzyjazne – porównanie uprzedzeń anty-romskich i antysemickich w Polsce i Niemczech” – więcej informacji >> 

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby do pracy w sekretariacie studiów podyplomowych więcej informacji >>
 • Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie w grancie NCN

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy (post-doc) w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych. ”

Więcej informacji w pliku.

 • Zapytanie ofertowe na nagranie i montaż filmu instruktażowego dla studentów psychologii i nauk pokrewnych przedstawiającego pacjentów z chorobami mózgu 
Termin składania ofert: 22.05.2018 r.

Więcej informacji w pliku.

Wzór umowy

 • Konkurs na zatrudnienie doktoranta – stypendysty w grancie OPUS UMO – UMO-2016/23/B/HS6/00312 na realizację projektu pt.: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

Więcej informacji w pliku.


 • Zapytanie ofertowe w grancie HARMONIA NCN
  Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy w projekcie badawczym „Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu”. 

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji” w grancie NCN Miniatura

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego szkolenie na podstawie danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” – ANULOWANE!

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie wykonawcy w projekcie badawczym:

Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych

Więcej informacji w pliku. 


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w ramach grantu NCN UMO-2017/25/B/HS6/01624.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji”.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”(grant OPUS NCN).

Poszukiwane są trzy osoby:

 • Student IV/V roku psychologii/kognitywistyki- więcej informacji w pliku.
 • Doktorant psychologii lub socjologii- więcej informacji w pliku.
 • Doktor psychologii – więcej informacji w pliku.

Oferta pracy na stanowisku referenta/specjalisty w sekretariacie Studiów Psychologicznych w Języku Angielskim i Kognitywistyki. / The Faculty of Psychology, University of Warsaw is looking for candidates for a position administrative assistant at the office of Warsaw International Studies in Psychology (WISP) and Cognitive Science Studies (K2).

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”.

Poszukiwane są trzy osoby:

 • Magister w zakresie neuroinformatyki lub podobnym, o statusie doktoranta; więcej informacji w pliku.
 • Tytuł magistra w zakresie psychologii, o gotowości do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii pod opieką dr hab. Kamila Imbira; więcej informacji w pliku.
 • Doktor habilitowany fizyki lub z dziedziny pokrewnej, o udokumentowane publikacjami doświadczeniu w zakresie prowadzenia badań EEG, pomiarów neuronalnych korelatów aktywowanych przez zadania eksperymentalne, analizy statystycznej; więcej informacji w pliku.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami poszukuje osoby na stanowisko doktorant/ka w projekcie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability”.

Projekt realizowany jest we współpracy z badaczami z wydziału Artes Liberales.

Więcej informacji w pliku.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 12 miesięcy

WPs/36/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven_ANG2 (english)


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne na 6 miesięcy

WPs/35/2017/AD

Szczegóły w poniższych dokumentach:

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (polski)

Investigator with a PhD for Polish-German Beethoven grant_Pracownik z doktoratem do projektu Beethoven (english)


Rekrutacja na stanowisko młodszego operatora komputerów (do 8 stycznia 2018)

Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko młodszego operatora komputerów do Sekcji Informatycznej.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach  psychometrycznych i eksperymentalnych”.

Więcej informacji w pliku:

SIWZ pracownik zatrudnienie z grantu dr Zajenkowski OPUS


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” 

Więcej informacji w pliku:

Zapytanie_projekt_i_analiza


Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

1. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu PRELUDIUM „Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

2. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu OPUS „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

Zamieszczone : 17 listopada 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dokonującego przekładu tekstu naukowego z języka polskiego na angielski w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_tłumaczenie

Zamieszczone : 8 listopada 2017


 
Rekrutacja samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji (do 12 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji. Więcej informacji w pdf 

Zamieszczone : 2 listopada 2017


 
Rekrutacja do Sekcji ds. Badan i Współpracy z Zagranicą (do 10 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.
Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.

Zamieszczone : 27 października 2017


 
 Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie adiunkta naukowego w projekcie EIT Food pt. Smart Food Logging  WPs-31/2017/AD

SIWZ_pracownik

Zamieszczone : 11 października 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego statystyczny model języka polskiego w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_statystyka_języka

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dopasowującego model symulujący uwagę wzrokowa do danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_kalibracja modelu

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_analiza danych

Zamieszczone : 30 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/5 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/10 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Wydział Psychologii poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. międzynarodowych projektów badawczych. Więcej informacji na stronie UW

Zamieszczone : 21 września 2017


Przedłużenie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS do 25.09.2017

Zamieszczone : 15 września 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


 

Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


 

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS

Zamieszczone : 24 sierpnia 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe – prowadzenie punktu usług kserograficznych

Zamieszczone: 18 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe – SIWZ Ksero


Oferta – poszukiwany pracownik prowadzący badania naukowe w projekcie badawczym

Pracownik do projektu Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


LTD poszukuje pracownika

ogłoszenie_asystent_techniczny_LTD


Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie (WPs-1/23/2017)

SIWZ-Wykonawca-CAWI_MHW