Oferty pracy i zamówienia

kliknij, aby przejść do ofert

click to get to the offersZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę jednego komputera przenośnego (laptopa) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/165/2020/AK

zapytanie ofertowe na zakup laptopa

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji oraz dostawa i montaż nasad kominów wentylacyjnych w budynku Wydziału
  Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Wps/ 166 /2020 /AK

zapytanie-ofertowe- wentylacja 2020

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w prowadzeniu badań ankietowych w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki (ramach grantu OPUS 18) pt: „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” WPs/160/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 160

zapytanie ofertowe 18 06 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną materiałów w ramach realizowanego grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki
  pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.” WPs/ 158 /2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 158

zapytanie ofertowe_grafik_16_06_2020_AK_f

 • Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w grancie OPUS WPs/157/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 157

Zapytanie ofertowe WPs 157 2020 z

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym genetycznych i psychospołecznych uwarunkowań orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami WPs/153/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 153

zapytanie-ofertowe_WD_29-05-2020_AK

Za_a_cznik nr 4_wzor u mowy_AK_WD_uzg IOD_ akceptacja BP 28 maja 2020

zal nr 5 do umowy_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-os_uzg bp 29 05 2020

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19 WPs/155/2020/AK 

informacja-o-wyborze_WPS 155

Więcej informacji 

 • Zapytanie ofertowe na konsultacje merytoryczne i przeszkolenie z zakresu klinicznych aspektów treningu uważności w różnych grupach wiekowych w ramach projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage
  WPs/154/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 154

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie wykonawcy w grancie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki pt. ”Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele”

informacja o wyborze oferty

zapytanie ofertowe_AM_28_04_2020_ AK

Załącznik_klauzula o przetwarzaniu danych

Umowa zlecenie_zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPZ_Grant_podpisane

 • Zapytanie ofertowe na budowanie sieci kontaktów i promocję działań/produktów projektu EIT Food “See&Eat: Communicating the benefits of visual familiarity as a strategy for introducing healthy foods into children’s diets” wśród interesariuszy.

Informacja o wyborze oferty

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na konsultacje metodologiczne, promocję aktywności projektowych i budowanie sieci kontaktów w zakresie edukacji żywieniowej w projekcie EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage

Informacja o wyborze oferty

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients).

Informacja o wyborze oferty

ONCOFOOD_ogłoszenie-na-badania-jakościowe

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną materiałów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w ramach projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage. 

informacja-o-wyborze_WPS 146

zapytanie ofertowe_grafik_27_04_2020

 • KONKURS na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii zwierząt (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for a position of assistant professor in the field of animal psychology (research/teaching staff)

PL praca_adiunkt_psych zwierząt_do_29_maja / ENG job_asst_prof_animal_psych_till_29_May

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko starszego asystenta (grupa dydaktyczna) / Call for applications for a position of senior assistant lecturer (teaching staff)

PL praca_st_asystent_dyd_psych_do_29_maja / ENG job_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for a position of assistant professor (research/teaching staff)

PL praca_adiunkt_psych_do_29_maja / ENG job_asst_prof_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • KONKURS na 2 stanowiska starszego asystenta (grupa badawczo-dydaktyczna) / Call for applications for 2 positions of senior assistant lecturer (research/teaching staff)

PL praca_2_st_asyst_psych_do_29_majaENG job_2_senior_asst_lect_psych_till_29_may

PL/ENG Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami – statement on rules approval

PL/ENG Formularz dla kandydatów – form for candidates

PL Zasady przeprowadzania konkursu / ENG detailed rules and the procedure of conducting contests

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym postaw społecznych Polaków. Termin składania ofert: do dnia 29.04.2020 r. do godziny 00:00.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_WPs_144_2020

zapytanie-ofertowe

 • Zapytanie ofertowe na realizację dwóch badań podłużnych. „Psychologiczne i społeczne aspekty i skutki epidemii koronawirusa w Polsce”. Termin składania ofert 27.04.2020.

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia

zapytanie-ofertowe

Załącznik_OPZ_MG_AK

Załącznik nr 4_wzór umowy

 • Zapytanie ofertowe na usługę graficzną w ramach projektu EIT Food School Network. Termin składania oferty: 24.04.2020 do godziny 16:00 – postępowanie unieważnione więcej informacji >>

 

 • Zapytanie ofertowe na konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji wraz pełnieniem serwisu awaryjnego w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin dostarczenia oferty: 30.04.2020 r. do godziny 12:00.

Podsumowanie ofert

Więcej informacji

 • Zapytanie ofertowe na zakup dwóch komputerów przenośnych w ramach projektu SAPIENS

Sapiens_Komputer
specyfikacja

 • Ogłoszenie na zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowego do realizacji zadań badawczych związanych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w projekcie badawczym DynaMORE – DynamicModelling of Resilience finansowanego ze środków europejskiego programu Horizon 2020. WPs/76/2019/MM. Termin składania ofert do 20.03.2020 r.

Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wykładzin dywanowych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Termin dostarczenia oferty: do 20.03.2020 do godziny 12.00.

zapytanie-ofertowe- wykładziny 2020

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku, zlokalizowanego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie przypadających w 2020 roku. Termin dostarczenia oferty: do 20.03.2020 do godziny 12.00.

zapytanie-ofertowe-przeglady2020 II