Oferty pracy i zamówienia

kliknij, aby przejść do ofert

click to get to the offersZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego WPs/206/2020/AK

Zapytanie ofertowe na najem urządzenia wznowienie 16 11 2020

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD Wpływ kryzysu związanego z pandemią koronawirusa na zachowania konsumenckie i zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z żywnością WPs/198/2020/AK
  REQUEST FOR A PROPOSAL Announcement about the initiation of proceedings in the open procedure for the implementation of the research service in the EIT FOOD project – How the corona crisis affects consumer behaviour and consumer demand for food products and services

Hiszpania_zapytanie ofertowe

WielkaBrytania_zapytanieofertowe

Niemcy_zapytanieofertowe

Finlandia_zapytanie ofertowe

UK_requestforproposal

Finland_requestforproposal

Spain_requestforproposal

Germany_requestforproposal

 • ZAPYTANIE OFERTOWE (aktualizacja) na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/193/2020/AK

zapytanie ofertowe na najem urzadzenia_20 10 2020 aktualizacja

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/193/2020/AK

zapytanie ofertowe na najem urzadzenia_20 10 2020

 • ZAPYTANIE OFERTOWE (AKTUALIZACJA) na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów
  radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19 WPs/188/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 188

zapytanie-ofertowe_zm_10-2020_14 10 2020 AK_aktualizacja

 • ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients) – test smaku. WPs/190/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 190

ONCOFOOD_Test smaku_14.10.2020

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na stałej kwartalnej konserwacji i serwisie całodobowym instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP). WPs/187/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 187

zapytanie-ofertowe- ssp 2020

Zalacznik nr 1 OPZ

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19. WPs/188/2020/AK

zapytanie-ofertowe_COVID_19

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym relacji w związkach i poglądów społecznych
  WPs/184/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 184

zapytanie-ofertowe_badanie_WPs 184 2020_wznowienie

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanu MRI WPs/182/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 182

zapytanie ofertowe_badanie rezonsnem_18 09 2020_AK

Załącznik_2._opis_przedmiotu_zamówienia_BST_18 09 2020

 • Zapytanie ofertowe na dostawa i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej wraz z niezbędnym sterowaniem i okablowaniem oraz serwisem do obsługi budynku Wydziału Psychologii UW przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie WPs/178 /2020/AK

zapytanie ofertowe_dostawa montaz napedu bramy z serwisem

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie i nagranie materiałów edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „spotkanie online z rolnikiem” (producentem żywności) WPs/181/2020/AK

zapytanie ofertowe_rolnik

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie i nagranie materiałów edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „wizyta online w sklepie spożywczym” WPs/180/2020/AK

zapytanie ofertowe_sklep

informacja o wyborze_WPS 165

 • Zapytanie ofertowe na stworzenie i przygotowanie strony informacyjnej wydarzenia na dedykowanej, spersonalizowanej platformie oraz wsparcie techniczne przy organizacji interaktywnych spotkań i warsztatów w ramach konferencji online projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve heating habits and reduce food wastage WPs/175/2020/AK

zapytanie ofertowe_strona_warsztat nr 175_AG

informacja-o-wyborze_WPS 175

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym NCN Preludium: „Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne” WPs/179/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 179

zapytanie-ofertowe 179_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym relacji w związkach i poglądów społecznych WPs/177/2020/AK

zapytanie-ofertowe_TO_badanie_WPs 177 2020_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym partnerskich w czasach COVID-19 WPs/172/2020/AK

Wynik postepowania WPs 172 2020 AK

Zapytanie ofertowe WPs 172 2020 AK badanie Covid

 • Wykonanie wentylacji oraz dostawa i montaż nasad kominów wentylacyjnych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Wps/ 171 /2020 /AK

postepowanie nr 171 2020

zapytanie-ofertowe- wentylacja 2020_ 171

 • Zapytanie ofertowe o zamówieniu i dostawie niezbędnego do realizacji badań zintegrowanego urządzenia medycznego z eye trackerem, przeznaczonego do komunikacji dla osób niepełnosprawnych pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.” WPs/152/2020/AK

zapytanie ofertowe_14_07_2020

umowa uzg IODkom_uzg BP 29 06 2020

OPZ AM_f

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym związków pomiędzy jakością relacji dziecko-rodzic, empatii i zdolności do mentalizacji a objawami depresji u nastolatków WPs/159/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 159

zapytanie-ofertowe_badanie_nastolatkow_WPs 159 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym związków partnerskich w czasach COVID-19. WPs/167/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 167

zapytanie-ofertowe_KL_badanieCOVID związki_WPs 167 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w promocji projektu badawczego pt.: „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu OPUS 18) w Internecie. WPs/169/2020/AK

zapytanie ofertowe _WPs 169 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients) – badanie ilościowe WPs/168/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 168

ONCOFOOD_Realizacja usługi badawczej_06.07.20_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w grancie OPUS WPs/164/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 164

OPUS_Realizacja usługi badawczej_06.07.20_AK

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę jednego komputera przenośnego (laptopa) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/165/2020/AK

zapytanie ofertowe na zakup laptopa