Oferty pracy i zamówienia

url=”http://psych.uw.edu.pl/category/oferty-pracy/” target=”blank” size=”6″ center=”yes”]OFERTY PRACY NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW
Job offers at the Faculty of Psychology UW[/su_button]

kliknij, aby przejść do ofert

click to get to the offersZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE – Zakup i dostawa rejestratorów aktywności ruchowej 39 szt. z oprogramowaniem 1 szt. nr W.Ps-361/33/2021

zapytanie otwarte_zakupy_W.Ps 361 33 2021

 

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym: Podstawowe samowartościowanie i cechy Mrocznej triady, a sukces zawodowy i odczuwanie napięcia w pracy

nr W.Ps-361/43/2021

zapytanie-ofertowe_badanie WPS 361 43 2021

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym: Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u nastolatków w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce nr W.Ps-361/45/2021

zapytanie ofertowe WPs 361 45 2021

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE  na realizację usługi badawczej w terenie ISSP International SocialSurveyProgramme w formie dwóch modułów wraz z częścią metryczkową nr W.Ps-361/10/2021

zapytanie otwarte -badanie terenowe W Ps 361 10 2021

UMOWA badanie terenowe uzg BP

zal nr 5 do umowy_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE na usługę konserwacji instalacji elektrycznej dla budynku Wydziału Psychologii UW nr W.Ps-361/37/2021

zapytanie otwarte konserwacja instalacji elektrycznej W Ps 361 37 2021

Załącznik nr 2-Opis-przedmiotu-zamówienia instalacja

elektrycznaumowa-draft-konserwacja instalcji elektrycznych uzg BP

 

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej – badania sondażowego online w ramach Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego w dwóch falach, nr  W.Ps-361/9/2021

zapytanie otwarte – WPs-361_9_2021_online

UMOWA badanie online_uzg BP 28 06

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej – badania funkcji neuropsychologicznych i jakości życia osób, które chorowały na COVID-19W.Ps-361/40/2021

zapytanie otwarte nr WPs 361_ 40_ 2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 40 2021

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym: Rola narcyzmu wielkościowego i wrażliwego w reakcji na niesprawiedliwość: badanie eksperymentalne, nr W.Ps-361/42/2021

zapytanie-ofertowe_W Ps 361_42_2021_aktualizacja

informacja-o-wyborze_W PS 361 42 2021

 • Nr ogłoszenia W.Ps-361/41/2021na realizację usługi badawczej – „Polski Sondaż Uprzedzeń 4”

zapytanie otwarte final

UMOWA badanie terenowe_uzg BP 06 08 2021

zalacznik nr 5 do umowy_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osob

informacja-o-wyborze_W PS 361 41 2021

 • ZAPYTANIE OTWARTE na przeprowadzenie modernizacji systemu Audio-Video w Sali 408, zakup i dostawę ekranów projekcyjnych, zakup, dostawę i wymianę mikrofonu stołowego do Auli (Sala nr 23) w budynku Wydziału Psychologii UW W.Ps-361/36/2021

zapytanie otwarte_modernizacja systemu_zakup_dostawa_IT

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zalacznik nr 2_opz

 • PROCEDURA OTWARTA na realizację usługi badawczej – „Polski Sondaż Uprzedzeń 4” nr W.Ps-361/32/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 32 2021

zapytanie otwarte_polski sondaz uprzedzen

UMOWA badanie terenowe_uzg BP 06 08 2021

zalacznik nr 5 do umowy_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osob

 • PROCEDURA OTWARTA na realizację zadania- Tłumaczenie i opracowanie graficzne anglojęzycznej wersji materiałów do kursu „Kilmatyczne ABC” wraz z wdrożeniem na platformę moodle. nr W.Ps-361/37/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 37 2021

zapytanie otwarte – Klimatyczne ABC

 • PROCEDURA OTWARTA na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w rekrutacji osób badanych oraz promocji idei i wyników projektu badawczego: „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce” W.Ps-361/38/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 38 2021

Zapytanie ofertowe M Rzeszutek OPUS 20

 • PROCEDURA OTWARTA na zatrudnienie firmy zewnętrznej realizującej zamówienie do promocji projektu badawczego pt.:
  „Profile wypalenia zawodowego i dobrostanu u psychoterapeutów w erze pandemii COVID-19: międzykulturowe badanie porównawcze oparte na podejściu zorientowanym na osobie” w ramach projektu badawczego Nowe Idee POB V realizowanego w zakresie Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” W.Ps-361/35/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 35 2021

Zapytanie otwarte NOWE IDEE IDUB

 • ZAPYTANIE OTWARTE na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oczekujących dziecka w badaniu interwencyjnym W.Ps-360/34/2021

informacja-o-wyborze_W PS 360 34 2021

Zapytanie otwarte – WP4 warsztaty

 • Zakup i dostawa mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye-trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”  / Order of mobile, wireless eye tracking glasses required for the project „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition” W.Ps-361/26/2021

informacja o wyborze W Ps 361 26 2021

zapytanie otwarte eyer tracker 3 szt 50Hz 25.05.21 final

OPZ eye trackery 50 Hz 25.05.21 final

 • ZAPYTANIE OTWARTE na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oczekujących dziecka w badaniu interwencyjnym W.Ps-360/21/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 21 2021

Zapytanie otwarte – WP4 warsztaty_od 24 06 2021

klauzula-informacyjna-umowa-osoba-fizyczna

 • ZAPYTANIE OTWARTE zakupu i dostawy mobilnych, mocowanych na głowę urządzeń do eye-trackingu niezbędnych do
  realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”
  Request for quotation order of mobile, head-mounted eye tracking devices required for the project „Mobile eye tracking
  equipment for the study of human cognition”
  W.Ps-361/27/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 27 2021

zapytanie otwarte eyer tracker 4 szt 200Hz

OPZ eye trackery 200 Hz

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym NCN Preludium: „Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne” W.Ps-361/28/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 28 2021_wznowione

maciantowicz_zapytanie-ofertowe_maj2021_zm_wznowienie

 • ZAPYTANIE OTWARTE na zakup i dostawę serwisu obsługi panelu badawczego do rekrutacji na rzecz Wydziału Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego W.Ps-361/25/2021

zapytanie otwarte_na zakup systemu_14 06 2021

 • PROCEDURA OTWARTA na przygotowanie i wsparcie aplikacji mobilnej do prowadzenia badań wnioskowania indukcyjnego i nazywania u dzieci W.Ps-361/30/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 30 2021

procedura otwarta – WP3 aplikacja_wznowienie_1.06f

 • ZAPYTANIE OTWARTE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym NCN Preludium: „Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne” W.Ps-361/28/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 28 2021

maciantowicz_zapytanie-ofertowe_maj2021_zm AK_OM_final

 • ZAPYTANIE OTWARTE  Zakup, dostawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Psychologii UW 361/29/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 29 2021

zapytanie otwarte na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydzialu Psychologii UW

Zalacznik-nr-2-OPZ_aktualizacja z dnia 28 05 2021

umowa draft BP

 • ZAPYTANIE OTWARTE na przygotowanie i wsparcie aplikacji mobilnej do prowadzenia badań wnioskowania indukcyjnego i nazywania u dzieci W.Ps-360/44/2021

informacja-o-wyborze_W PS 360 44 2021

zapytanie otwarte – WP3 aplikacja 19 05 2021

zalacznik nr 1 OPZ

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19 W.Ps-361/24/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 24 2021

zapytanie-ofertowe_badanie_WPs_361_24_2021

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi rekrutacji na 5 letnie studia psychologiczne w j. angielskim na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WISP – Warsaw International Studies in Psychology) na rok 2021/2022. W.Ps-361/23/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 23 2021

zapytanie-otwarte_usluga rekrutacja na studia

 • Procedura otwarta na zakup, dostawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Psychologii UW W.Ps-361/12/2021

zapytanie otwarte na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydzialu Psychologii UW

umowa draft BP

Zalacznik nr 2 OPZ

 • Procedura otwarta  na zakup i dostawę tabletu (1 szt.) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego W.Ps-361/22/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 22 2021

zapytanie otwarte_zamowienie tabletu WPS

 • PROCEDURA OTWARTA na zakup i dostawa tabletów (40 szt.) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego W.Ps-361/17/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 17 2021_aktualizacja wyniku

zapytanie-otwarte 09-04-2021 etapy

umowa tablety_uzg BP 28 04 2021

 • PROCEDURA OTWARTA na realizację usługi badawczej – przeprowadzenie badania naukowego „Wzrost potraumatyczny i stres rodzicielski u rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – znaczenie regulacji emocji, oceny poznawczej sytuacji opieki nad dzieckiem oraz wsparcia społecznego” W.Ps-361/18/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 18 2021

Zapytanie otwarte-Wzrost potraumatyczny

 • ZAPYTANIE OTWARTE Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku, zlokalizowanego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie przypadających w 2021, 2022, 2023, 2024 roku. W.Ps-361/13/2021

zapytanie-ofertowe-przeglady2021-24

 • ZAPYTANIE OTWARTE Usługa badawcza – przeprowadzenie badań CAWI w ramach realizacji projektu „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe” W.Ps-361/5/2021

zapytanie otwarte – WPs-361_5_2021_f

UMOWA uzg BP

informacja-o-wyborze_W PS 361 5 2021

 • ZAPYTANIE OTWARTE Dostawa i montaż wykładzin dywanowych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. W.Ps-361/11/2021

zapytanie-otwarte_WPs_361_11_2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 11 2021

 • OGŁOSZENIE na zatrudnienie wykonawcy w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu OPUS 19 nr umowy UMO-2020/37/B/HS4/02173 „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”)

Zapytanie

Załącznik_klauzula-o-przetwarzaniu-danych

 • PROCEDURA OTWARTA na przygotowanie i wsparcie aplikacji mobilnej do prowadzenia badań z wykorzystaniem Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych CLT (Cross-Linguistic Lexical Tasks) W.Ps-361/4/2021

procedura otwarta – WPs-361_4_2021_AK_aplikacja

 • Zapytanie otwarte na zakup i dostawę tabletu na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego W.Ps-361/6/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 6 2021

zapytanie otwarte_WPs_361_6_2021

 • ZAPYTANIE OTWARTE na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w promocji i rekrutacji osób badanych do projektu pt.:
  „Potraumatyczny wzrost wśród osób zakażonych wirusem HIV: Badanie podłużne w dwóch perspektywach czasowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu PRELUDIUM 19 UMO-2020/37/N/HS6/00046). W.Ps-361/2/2021

informacja-o-wyborze_W PS 361 2 2021

WPs_361_2_2021_badanie_pt Potraumatyczny wzrost wśród osób zakażonych wirusem HIV

 • PROCEDURA OTWARTA na realizację usługi badawczej w projekcie dot. postaw wobec mowy nienawiści i mowy pogardy , psychologicznych predyktorów tych postaw, a także konsekwencji częstej ekspozycji na agresję werbalną wobec grup mniejszościowych W.Ps/361/1/2021

procedura otwarta – WPs-361_1_2021_AK

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pięciu komputerów przenośnych (laptopów) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. WPs/228/2020/MB

zapytanie ofertowe WPs/228/2020/MB

załącznik nr 2 OPZ

informacja o wyborze WPs228

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w rekrutacji osób badanych do projektu pt. „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV. Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu OPUS 18) w Internecie. WPs/226/2020/AK

zapytanie ofertowe Wps_226_2020_AK_Opus 18

informacja-o-wyborze_WPS 226

 • Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (1/2 etatu) projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”

Ogłoszenie

 • Wydział Psychologii poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista Informatyk ds. USOS

OGŁOSZENIE

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii
  Uniwersytetu Warszawskiego WPs/206/2020/AK

Zapytanie ofertowe na najem urządzenia wznowienie 16 11 2020

informacja-o-wyborze_WPS 206

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD Wpływ kryzysu związanego z pandemią koronawirusa na zachowania konsumenckie i zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z żywnością WPs/198/2020/AK
  REQUEST FOR A PROPOSAL Announcement about the initiation of proceedings in the open procedure for the implementation of the research service in the EIT FOOD project – How the corona crisis affects consumer behaviour and consumer demand for food products and services

Hiszpania_zapytanie ofertowe

WielkaBrytania_zapytanieofertowe

Niemcy_zapytanieofertowe

Finlandia_zapytanie ofertowe

UK_requestforproposal

Finland_requestforproposal

Spain_requestforproposal

Germany_requestforproposal

 • ZAPYTANIE OFERTOWE (aktualizacja) na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/193/2020/AK

zapytanie ofertowe na najem urzadzenia_20 10 2020 aktualizacja

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i najem jednego urządzenia wielofunkcyjnego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/193/2020/AK

zapytanie ofertowe na najem urzadzenia_20 10 2020

 • ZAPYTANIE OFERTOWE (AKTUALIZACJA) na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektówradzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19 WPs/188/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 188

zapytanie-ofertowe_zm_10-2020_14 10 2020 AK_aktualizacja

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowiska:

Asystent naukowy w projektach EIT FOOD

Starszego Specjalisty ds. projektów EIT FOOD

Specjalisty ds. projektów EIT Food

Adiunkt w projektach EIT FOOD

 • ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients) – test smaku. WPs/190/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 190

ONCOFOOD_Test smaku_14.10.2020

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na stałej kwartalnej konserwacji i serwisie całodobowym instalacji i urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru (SAP). WPs/187/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 187

zapytanie-ofertowe- ssp 2020

Zalacznik nr 1 OPZ

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym aspektów radzenia sobie ze stresem w czasie epidemii COVID-19. WPs/188/2020/AK

zapytanie-ofertowe_COVID_19

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym relacji w związkach i poglądów społecznych
  WPs/184/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 184

zapytanie-ofertowe_badanie_WPs 184 2020_wznowienie

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanu MRI WPs/182/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 182

zapytanie ofertowe_badanie rezonsnem_18 09 2020_AK

Załącznik_2._opis_przedmiotu_zamówienia_BST_18 09 2020

 • Zapytanie ofertowe na dostawa i montaż napędu bramy dwuskrzydłowej wraz z niezbędnym sterowaniem i okablowaniem oraz serwisem do obsługi budynku Wydziału Psychologii UW przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie WPs/178 /2020/AK

zapytanie ofertowe_dostawa montaz napedu bramy z serwisem

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie i nagranie materiałów edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „spotkanie online z rolnikiem” (producentem żywności) WPs/181/2020/AK

zapytanie ofertowe_rolnik

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie i nagranie materiałów edukacyjnych oraz poprowadzenie 6 spotkań online dla dzieci z klas trzecich SP w ramach projektu WeValueFood 2020 WP1, w wariancie badania „wizyta online w sklepie spożywczym” WPs/180/2020/AK

zapytanie ofertowe_sklep

informacja o wyborze_WPS 165

 • Zapytanie ofertowe na stworzenie i przygotowanie strony informacyjnej wydarzenia na dedykowanej, spersonalizowanej platformie oraz wsparcie techniczne przy organizacji interaktywnych spotkań i warsztatów w ramach konferencji online projektu EIT Food School Network: Integrating solutions to improve heating habits and reduce food wastage WPs/175/2020/AK

zapytanie ofertowe_strona_warsztat nr 175_AG

informacja-o-wyborze_WPS 175

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym NCN Preludium: „Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne” WPs/179/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 179

zapytanie-ofertowe 179_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym relacji w związkach i poglądów społecznych WPs/177/2020/AK

zapytanie-ofertowe_TO_badanie_WPs 177 2020_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym partnerskich w czasach COVID-19 WPs/172/2020/AK

Wynik postepowania WPs 172 2020 AK

Zapytanie ofertowe WPs 172 2020 AK badanie Covid

 • Wykonanie wentylacji oraz dostawa i montaż nasad kominów wentylacyjnych w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Wps/ 171 /2020 /AK

postepowanie nr 171 2020

zapytanie-ofertowe- wentylacja 2020_ 171

 • Zapytanie ofertowe o zamówieniu i dostawie niezbędnego do realizacji badań zintegrowanego urządzenia medycznego z eye trackerem, przeznaczonego do komunikacji dla osób niepełnosprawnych pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.” WPs/152/2020/AK

zapytanie ofertowe_14_07_2020

umowa uzg IODkom_uzg BP 29 06 2020

OPZ AM_f

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym związków pomiędzy jakością relacji dziecko-rodzic, empatii i zdolności do mentalizacji a objawami depresji u nastolatków WPs/159/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 159

zapytanie-ofertowe_badanie_nastolatkow_WPs 159 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie badawczym dotyczącym związków partnerskich w czasach COVID-19. WPs/167/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 167

zapytanie-ofertowe_KL_badanieCOVID związki_WPs 167 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na zatrudnienie firmy zewnętrznej uczestniczącej w promocji projektu badawczego pt.: „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu OPUS 18) w Internecie. WPs/169/2020/AK

zapytanie ofertowe _WPs 169 2020 AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie EIT FOOD ONCOFOOD – nowe rozwiązania dla pacjentów chorujących na nowotwory (ONCOFOOD: New food solutions for cancer patients) – badanie ilościowe WPs/168/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 168

ONCOFOOD_Realizacja usługi badawczej_06.07.20_AK

 • Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w grancie OPUS WPs/164/2020/AK

informacja-o-wyborze_WPS 164

OPUS_Realizacja usługi badawczej_06.07.20_AK

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę jednego komputera przenośnego (laptopa) na rzecz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego WPs/165/2020/AK

zapytanie ofertowe na zakup laptopa