Oferty i Zamówienia

Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym: „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach  psychometrycznych i eksperymentalnych”.

Więcej informacji w pliku:

SIWZ pracownik zatrudnienie z grantu dr Zajenkowski OPUS


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.” 

Więcej informacji w pliku:

Zapytanie_projekt_i_analiza


Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

1. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu PRELUDIUM „Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

2. Poszukujemy osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych) w ramach projektu OPUS „Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych”. Realizacja zadań rozpocznie się w grudniu/styczniu.

Przewidujemy wynagrodzenie.

Wymaganie wstępne: ukończony co najmniej drugi rok psychologii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres joanna.witowska@psych.uw.edu.pl do dnia 25 listopada 2017.

Zamieszczone : 17 listopada 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dokonującego przekładu tekstu naukowego z języka polskiego na angielski w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_tłumaczenie

Zamieszczone : 8 listopada 2017


Rekrutacja samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji (do 12 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. promocji i komunikacji. Więcej informacji w pdf 

Zamieszczone : 2 listopada 2017


Rekrutacja do Sekcji ds. Badan i Współpracy z Zagranicą (do 10 listopada)
Wydział Psychologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.
Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły dotyczące rekrutacji pod linkiem.

Zamieszczone : 27 października 2017


 Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie adiunkta naukowego w projekcie EIT Food pt. Smart Food Logging  WPs-31/2017/AD

SIWZ_pracownik

Zamieszczone : 11 października 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika opracowującego statystyczny model języka polskiego w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_statystyka_języka

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika dopasowującego model symulujący uwagę wzrokowa do danych empirycznych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_kalibracja modelu

Zamieszczone : 30 września 2017


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego analizę wyników badań naukowych w projekcie badawczym „Wpływ reklam na bezpieczeństwo jazdy.”

Zapytanie_analiza danych

Zamieszczone : 30 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/5 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Zatrudnienie pracownika na ok.1/10 etatu prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne.”

Oferta

Zamieszczone : 22 września 2017


Wydział Psychologii poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. międzynarodowych projektów badawczych. Więcej informacji na stronie UW

Zamieszczone : 21 września 2017


Przedłużenie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS do 25.09.2017

Zamieszczone : 15 września 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


Zapytanie ofertowe na  zatrudnienie pracownika prowadzącego badania naukowe w projekcie badawczym „Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami.” 

Zamieszczone : 15 września 2017

Pracownik-projekt-Genetyczne-i-psychospołeczne-uwarunkowania-orientacji-seksualnej-u-mężczyzn-2


Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS

Zamieszczone : 24 sierpnia 2017

Konkurs


Zapytanie ofertowe – prowadzenie punktu usług kserograficznych

Zamieszczone: 18 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe – SIWZ Ksero


Oferta – poszukiwany pracownik prowadzący badania naukowe w projekcie badawczym

Pracownik do projektu Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn


LTD poszukuje pracownika

ogłoszenie_asystent_techniczny_LTD


Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej w projekcie (WPs-1/23/2017)

SIWZ-Wykonawca-CAWI_MHW


Zapytanie ofertowe Usługa hotelowa/hostelowa na rzecz Wydziału Psychologii UW (WPs-21/2017/KS)

Zapytanie ofertowe usługa hotelowa


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie na doktoranta – asystenta badawczego

SIWZ Wykonawca Winiewski


Dotyczy: postępowania numer WPs/06/2017/KS, którego przedmiotem była usługa hotelowa/hostelowa

Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu odmówił podpisania umowy.


Oferta – Poszukiwani doktoranci jako asystenci badawczy

Zapytanie ofertowe_ Asystent_Badania ankietowe


Babylab UW poszukuje asystenta badawczego

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: research assistant

Wymagania:

– w momencie zatrudnienia ukończone studia magisterskie lub równoważne na kierunku psychologia lub na kierunkach pokrewnych

– doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z udziałem niemowląt, w tym z wykorzystaniem metod EEG i eye-trackingu oraz obrazowania za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

– wysokie umiejętności interpersonalne oraz udokumentowane doświadczenie w pracy zespołowej w roli koordynatora projektu badawczego

 

Opis zadań: Praca w ramach projektu OPUS 12 „Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy”, realizowanego w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej (Babylab UW) na Wydziale Psychologii UW
– przeprowadzanie badań z udziałem niemowląt z wykorzystaniem metod:
eye-trackingowych (ET), elektroencefalografii (EEG) i spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS)

– przygotowywanie bodźców do badań EEG, ET, fNIRS

– przygotowywanie części raportów z badań

– koordynacja rekrutacji i planowania wizyt osób badanych

– koordynowanie i nadzór pracy członków zespołu

 

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 23.06.2017

Forma składania ofert: zgłoszenie mailem na adres: p.tomalski@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, UW
– Zatrudnienie na okres 36 miesięcy

– Planowane rozpoczęcie: lipiec/sierpień 2017 r.

Dodatkowe informacje:

– Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

Więcej informacji: Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr hab. Przemysławem Tomalskim (mail: p.tomalski@uw.edu.pl)