Przewody doktorskie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Szymaniak

Dnia 14.12.2021 r.ogodz.12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr Kingi Szymaniak.

Tytuł rozprawy:

Cognitive consequences of trait anger: the role of motivation – Streszczenie

Promotor:

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Jankowski – Recenzja
dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS – Recenzja

Dyscyplina naukowa:
Psychologia

Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4083 .

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 09.12.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 14.12.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Kłakulak-Torby

Dnia 07.12.2021 r.ogodz.12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Weroniki Kłakulak-Torby

Tytuł rozprawy:
Wybrane aspekty metapoznania i doświadczeń relacyjnych osób tworzących związki romantyczne – Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Maria Ledzińska

Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Liberska Recenzja
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG Recenzja

Dyscyplina naukowa:
Psychologia

Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4070 .

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 04.12.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 07.12.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Łyś

Dnia 16.12.2021 r.ogodz.14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Agnieszki Łyś

Tytuł rozprawy:
Jawne i utajone postawy wobec przemocy seksualnej-rola usprawiedliwiania systemu i esencjalizmu biologicznego – Streszczenie

Promotor:
dr hab. Kamill Bargiel-Matusiewicz

Promotor pomocniczy:
dr Anna Studzińska

Recenzenci:
dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ Recenzja
dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG Recenzja

Dyscyplina naukowa:
Psychologia

Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4071 .

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 13.12.2021 r. do godz. 12:00 w dniu 16.12.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Omelańczuk

Dnia 09.11.2021 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Iwony Omelańczuk

Tytuł rozprawy:
Nasilenie cech autystycznych u dziecka a stres rodzicielski – znaczenie psychologicznej charakterystyki dziecka i rodzica – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Ewa Pisula
Recenzenci:
dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG – Recenzja
dr hab. Barbara Winczura – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4041.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 04.11.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 09.11.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Litwina

Dnia 04.11.2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Piotra Litwina

Tytuł rozprawy:
Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych w procesie kształtowania się poczucia własności ciała – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
Recenzenci:
dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ Recenzja
prof. dr hab. Michał Wierzchoń Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4040 .
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 02.11.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 04.11.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kałowskiego

Dnia 13.10.2021 r. o godz. 11:45 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Piotra Kałowskiego.

Tytuł rozprawy:
Ironia w dialogu z innymi i samym sobą. Wpływ gelotofobii – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Barbara Bokus
Recenzenci:
dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ – Recenzja
dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4010
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 6.10.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 13.10.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Dopierały

Dnia 12.10.2021 o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr Aleksandry Dopierały.

Tytuł rozprawy:
Development of Cortical Responses to Visual  and Audiovisual Speech in Infancy – Sreszczenie
Promotor:
dr hab. Przemysław Tomalski
Kopromotor:
dr Evelyne Mercure
Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Pluta
Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN – Recenzja
dr Paweł Matusz – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
angielski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4011
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 6.10.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 12.10.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Ziętalewicz

Dnia 7.10.2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Urszuli Ziętalewicz.

Tytuł rozprawy:
Wybrane determinanty jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z przewlekłym bólem – Streszczenie
Promotor:
dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Przemysław Bąbel – Recenzja
prof. dr hab. Mariola Bidzan – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4009
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 1.10.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 7.10.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Szulczewskiego

Dnia 8.06.2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Mikołaja Szulczewskiego.

Tytuł rozprawy:
Adekwatność wentylacji podczas oddychania w częstotliwości 0.1 Hz i jej wpływ na afekt i układ sercowo-naczyniowy – Streszczenie
Promotor:
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Recenzenci:
dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM – Recenzja
dr hab. Jarosław Michałowski, prof. U. SWPS – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3941
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 2.06.2021 r. do godz. 9:00 w dniu 8.06.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rojczyk

Dnia 11.05.2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Agnieszki Rojczyk

Tytuł rozprawy:
Torbiele pajęczynówki u dzieci – czy mają wpływ na rozwój języka i innych funkcji poznawczych? – Streszczenie
Promotor:
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
Recenzenci:
dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS – Recenzja
dr hab. Małgorzata Lipowska, prof.UG – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3924
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 5.05.2021 r. do godz. 9:00 w dniu 11.05.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilianny Jarmakowskiej-Kostrzanowskiej

Dnia 24.03.2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Lilianny Jarmakowskiej-Kostrzanowskiej..

Tytuł rozprawy:
Klasyczne oraz bayesowskie testowanie hipotez na przykładzie porównań dwóch grup w badaniach psychologicznych – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Tytus Sosnowski
Recenzenci:
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL – Recenzja
dr hab. Piotr Radkiewicz, prof. IP PAN – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3882
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 17.03.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 24.03.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wojtkowskiej

Dnia 4.03.2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Katarzyny Wojtkowskiej.

Tytuł rozprawy:
Emocjonalne podłoże ujawniania zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich w miejscu pracy – identyfikacja źródeł podmiotowych i organizacyjnych – Streszczenie
Promotor:
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
Recenzenci:
dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG – Recenzja
dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. U. SWPS – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3871.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 28.02.2021 r. do godz. 09:00 w dniu 4.03.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dynak

Dnia 23.02.2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Agnieszki Dynak.

Tytuł rozprawy:
Organization of neuronal language circuit in late talkers with and without developmental dyslexia – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Ewa Haman
Promotor pomocniczy:
dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN
Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – Recenzja
dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3870.
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 17.02.2021 r. do godz. 09:00 w dniu 23.02.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Wiśniowskiej

Dnia 05.01.2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Justyny Wiśniowskiej 

Tytuł rozprawy:
Wspieranie funkcji wykonawczych i motorycznych u seniorów: analiza neuropsychologiczna efektów treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania – Streszczenie
Promotor:
prof. dr hab. Emilia Łojek
Recenzenci:
dr hab. Michał Harciarek, prof. UG –  Recenzja
dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UMCS – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3842.
Link do uczestnictwa wpublicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 02.01.2021 r. do godz. 09:00 w dniu 05.01.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rędzio

Dnia 18.01.2021 r.ogodz.11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr Anny Rędzio.

Tytuł rozprawy:
Paradoksalne efekty zagrożenia stereotypem: kiedy i dlaczego negatywne stereotypy poprawiają funkcjonowanie poznawcze? – Streszczenie 
Promotor:
prof. dr hab. Mirosław Kofta
Recenzenci:
prof. dr hab. Eugenia Mandal – Recenzja
dr hab. Izabela Krejtz, prof. U. SWPS – Recenzja
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3841.
Link do uczestnictwa wpublicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 12.01.2021 r. do godz. 10:00 w dniu 18.01.2021 r.

klauzula-RODO_obrony


 

ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ