Przewody doktorskie

Rok  2020 Rok  2019 Rok  2018 Rok 2017Rok 2016Rok 2015

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zapałowicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 14 lipca 2020 roku o godz. 12:00 w formie online odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zapałowicz pt. „Rola wieku oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu dzieci  i młodzieży”. Więcej informacji

Recenzenci:

dr hab. Wojciech Dragan – recenzjawyróżnienie

dr hab. Adam Wichniak – recenzja

Streszczenie 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Witkowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 5 listopada 2019 roku o godz. 12:30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Witkowskiej pt. „Wpływ moralnych przykładów na pojednanie międzygrupowe” 

Promotor – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Promotor pomocniczy – prof. Roland Imhoff

Recenzenci – dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. U. SWPS – Recenzja

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński – Recenzja

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wnuk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 16 października  2019 roku o godz. 12:00 w sali 98 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wnuk pt. „Teraźniejszość przeszłości. Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych”.

Promotor – prof. dr hab. Maria Lewicka

Recenzenci – dr hab. Maciej Sekerdej – Recenzja

dr hab. Tomasz Besta – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Oliwii Maciantowicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 15 października  2019 roku o godz. 11:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Oliwii Maciantowicz pt. „Regulacja gniewu w narcyzmie wielkościowym i wrażliwym: rola neurotyczności”.

Promotor – dr hab. Marcin Zajenkowski

Recenzenci – dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek – Recenzja

dr hab. Wacław Bąk –Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Nindy Andersz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 10 października  2019 roku o godz. 11:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Andersz pt. „Źródła uzyskiwania równowagi między pracą a życiem prywatnym i konsekwencje jej braku”

Promotor – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Recenzenci – dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, prof. UAM – Recenzja

dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 9 października  2019 roku o godz. 11:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piotrowskiej pt. „Zjawisko myślenia kontrfaktycznego. Różnice indywidualne”.

Promotor – dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Recenzenci – prof. dr hab. Maria Lewicka – Recenzja

prof. dr hab. Andrzej Sękowski – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Joachima Kowalskiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 8 października  2019 roku o godz. 11:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Joachima Kowalskiego pt. „Syndrom poznawczo-uwagowy. Korelaty neuronalne i związki z objawami psychopatologicznymi”.

Promotor – dr hab. Małgorzata Dragan

Recenzenci – dr hab. Katarzyna Jednoróg – Recenzja

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. U. SWPS – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Foryś-Nogali

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 13 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Foryś-Nogali pt. „The role of implicit and explicit training in shaping declarative and procedural representations of foreign language syntax”.

Promotor:

  • dr hab. Ewa Haman

Promotor pomocniczy:

  • dr Grzegorz Krajewski

Recenzenci:

  • prof. Robert DeKeyser – recenzja
  • prof. dr hab. Tomasz Maruszewski – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Milanowicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 11 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Milanowicz pt. „Stereotyp płci w odniesieniu do języka niedosłownego. Z badań nad ironią”. 

Promotor:

  • prof. dr hab. Barbara Bokus

Recenzenci:

  • dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. UAM – recenzja
  • dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Bieleckiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 21 maja 2019 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Bieleckiej pt. „Sposób doświadczania własnego ciała i reprezentacje psychiczne osób znaczących u osób z zespołem jelita drażliwego”.

Promotor – prof. dr hab. Katarzyna Schier

Recenzenci – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko – recenzja

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Płatosa

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 23 maja  2019 roku o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Płatosa pt. „Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo”.

Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula

Recenzenci – dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ – recenzja

prof. dr hab. Roman Ossowski – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Sokołowskiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 4 czerwca  2019 roku o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Sokołowskiego pt. „Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji:  zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne”.

Promotor – dr hab. Wojciech Dragan 

Recenzenci – prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik – recenzja

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krawczyka

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 9 kwietnia  2019 roku o godz. 13:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW  Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krawczyka pt. „ Właściwości systemu Ja osób z zaburzeniami typu borderline w porównaniu z osobami o odmiennej głębokości zaburzeń psychicznych – podejście dyskursywne”.

Promotor – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Recenzenci – dr hab. Anna Cierpka – recenzja

dr hab. Emilia Soroko – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Górskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 21 lutego 2019 roku o godz. 13:30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Górskiej pt. „LGBT rights-related collective action by minority and majority group members”.

Promotor – dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Recenzenci – dr hab. Marcin Bukowski – recenzja

                         dr hab. Tomasz Besta – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pudło

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 24 styczna 2019 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Pudło pt. „Charakterystyka procesów uwagowych a osiowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula

Recenzenci – prof. dr hab. Aneta Borkowska – recenzja

prof. dr hab. Andrzej Twardowski – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Oleksego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2018 roku o godz. 12.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Oleksego pt. „Neuronalne korelaty strategicznego poszukiwania i wykorzystywania informacji”. 

Promotor – prof. dr hab. Tytus Sosnowski

Recenzenci – dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS – Recenzja

                         dr hab. Eligiusz Wronka – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Pasternak

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 4 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona  rozprawy doktorskiej mgr Anety Pasternak pt. „Obcy w ciele – obraz własnego ciała i własnej choroby u osób z chorobą nowotworową”.

Promotor – prof. dr hab. Katarzyna Schier

Recenzenci – prof. dr hab. Mariola Bidzan – recenzja

                         dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Lewczuka

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 20 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Lewczuka pt. „Korzystanie z pornografii, rozwój symptomów nałogowych oraz poszukiwanie pomocy psychologicznej ze względu na nałogowe zachowania seksualne”.

Promotor – dr hab. Mateusz Gola

Promotor pomocniczy – dr Dorota Kobylińska

Recenzenci – dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. nadzw. – recenzja

                         dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Stali

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 13 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Stali pt. „Czy przestępców seksualnych należy uczyć rozpoznawania emocji? Rozpoznawanie emocji a nasilenie przemocy seksualnej”.

Promotor – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Recenzenci – prof. dr hab. Maria Beisert – recenzja

                         dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mieszkowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 23 października 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mieszkowskiej  pt. „Internal State Lexicon of bilingual and monolingual pre- and early school children”.

Promotor – dr hab. Ewa Haman 

Promotor pomocniczy – dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Recenzenci: prof. Natalia Gagarina – recenzja

                      dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Hajduczek-Zgażańskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 11 października 2018 roku o godz. 10.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Hajduczek-Zgażańskiej  pt. „Dyskontowanie pojedynczych i występujących w sekwencji odroczonych pieniężnych oraz zdrowotnych zysków i strat u osób o różnych wartościach wskaźnika BMI”

Promotor – prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

Recenzenci – dr hab. Joanna Radoszewska recenzja

                         dr hab. Przemysław Bąbel recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Staniaszek

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 17 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w sali 93 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Staniaszek  pt. „Dezadaptacyjne schematy i cechy temperamentu a struktura objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”.

Promotor – prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Promotor pomocniczy – dr n. med. Agnieszka Popiel

Recenzenci – prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska recenzja

                         dr hab. Michał Ziarko recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Gniewek

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 17 lipca 2018 roku o godz. 12.00 w sali 92 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Gniewek  pt. „Przyjmowanie perspektywy innych ludzi: wybrane społeczne i poznawcze aspekty zjawiska”.

Promotor – prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

Recenzenci – prof. dr hab. Hanna Brycz recenzja

                         dr hab. Sławomir Śpiewak recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łuniewskiej  

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje,

że 10 lipca 2018 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona

rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łuniewskiej  pt. „Rozmiar i organizacja słownika umysłowego u dzieci o typowym rozwoju językowym i dzieci z ryzykiem specyficznego zaburzenia językowego SLI”.

Promotor – dr hab. Ewa Haman  

Recenzenci – prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – recenzja

                          prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Hawrot

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 5 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Hawrot  pt. „Pozaszkolne wsparcie w nauce – psychospołeczne korelaty i znaczenie dla osiągnięć szkolnych”.

Promotor – prof. dr hab. Ewa Czerniawska 

Recenzenci – dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS – recenzja

                         dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Bogny Szymańskiej-Kotwicy

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 29 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Bogny Szymańskiej-Kotwicy  pt. „Funkcje neuropsychologiczne u młodszych i starszych mężczyzn zakażonych wirusem HIV w dobie wysoce skutecznej terapii antyretrowirusowej”.

Promotor – prof. dr hab. Emilia Łojek

Kopromotor – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

Promotor pomocniczy – dr Natalia Gawron

Recenzenci – prof. dr hab. Joanna Seniów –recenzja

dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UMCS – recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Konopki

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 27 marca 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Konopki  pt. „Trudności w ekspresji mowy a zdolności intelektualne i komunikacyjne – analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego dzieci z rozszczepami podniebienia”.

Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula

Recenzenci – prof. dr hab. Władysława Pilecka – Recenzja

dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Błażewicza

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 6 marca 2018 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Błażewicza pt. „Autorytaryzm, niepewność Ja, identyfikacja grupowa i postawy wobec grupy obcej”.

Promotor – prof. dr hab. Mirosław Kofta

Recenzenci – prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – Recenzja

 dr hab. Piotr Radkiewicz – Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW – Streszczenie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Cyniak-Cieciury

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 14 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Cyniak-Cieciury pt. „Temperament a nasilenie objawów pourazowego zaburzenia stresowego”.

 Promotor – prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Recenzenci – ks. dr hab. Waldemar Klinkosz Recenzja

dr hab. Michał Ziarko Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Jósewicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 28 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Jósewicz pt. „Temperamentalne i osobowościowe korelaty autystycznej charakterystyki zachowania”.

 Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula

Recenzenci – dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS Recenzja

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Marchlewskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 12 października 2017 roku o godz. 12.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Marchlewskiej pt. „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej”.

Promotor – prof. dr hab. Mirosław Kofta

Promotor pomocniczy – dr Aleksandra Cichocka

Recenzenci – prof. dr hab. Agnieszka Niedźwieńska Recenzja

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. SWPS Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Repozytorium UW Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Miękisz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 25 lipca 2017 roku o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Miękisz pt. „Zasób słownictwa we wczesnej dwujęzyczności u dzieci przyswajających język polski na emigracji”.

Promotor – prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll

Recenzenci – dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, prof. UW Recenzja

dr hab. Magdalena Smoczyńska Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiktora Sorala

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 20 lipca 2017 roku o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra Wiktora Sorala pt. „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego ‘Ja’ wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy”.

Promotor – prof. dr hab. Mirosław Kofta

Recenzenci – prof. dr hab. Anna Kwiatkowska Recenzja

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. StreszczenieW

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Banasik

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 11 lipca 2017 roku o godz. 11:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Banasik pt. „Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu”.

Promotor – prof. dr hab. Barbara Bokus

Recenzenci – dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ Recenzja

dr hab. Adam Putko, prof. UAM Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW.  Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Nowocin

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 30 maja 2017 roku o godz. 10.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Nowocin pt. „Zmiany cech temperamentu związane z ustępowaniem objawów pourazowego zaburzenia stresowego po zastosowaniu psychoterapii, farmakoterapii albo leczenia skojarzonego”.

Promotor – prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Promotor pomocniczy – dr Agnieszka Popiel

Recenzenci – prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik Recenzja

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Młożniak

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 6 czerwca 2017 roku o godz. 12.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Młożniak pt. „Przeglądając się w cudzych oczach –  specyfika postrzegania i doświadczania ciała przez osoby z różnym nasileniem i typem narcyzmu”.

Promotor – prof. dr hab. Katarzyna Schier

Recenzenci – prof dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll Recenzja

dr hab. Barbara Józefik, prof. UJ Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Borkowskiej-Bierć

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 30 maja 2017 roku o godz. 13.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Borkowskiej-Bierć pt. „Aspiracje młodych muzyków a ich zakorzenienie w etosie rodziny pochodzenia”.

Promotor – prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll

Recenzenci – dr hab. Barbara Kamińska, prof. UMFC Recenzja

dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. UWr Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Egbert

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 27 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Egbert pt. „The effects of aging and HIV infection on the relationship between the Resting State of the brain and neurocognitive functioning”.

Promotor – prof. dr hab. Emilia Łojek

Ko-promotor – prof. Bharat Biswal

Promotor pomocniczy – dr Agnieszka Pluta

Recenzenci – prof. dr hab. Krzysztof Jodzio Recenzja

prof. Rasmus Birn Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Stefaniak

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 27 kwietnia 2017 roku o godz. 13:30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Stefaniak pt. „The influence of contact with a multicultural past on intergroup attitudes and civic engagement”.

Promotor – dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Promotor pomocniczy – dr Mikołaj Winiewski

Recenzenci – prof. dr hab. Anna Kwiatkowska Recenzja

prof. Johanna Ray Vollhardt Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Małek

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 9 maja 2017 roku o godz. 9.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Małek pt. „Tożsamość osobista i percepcja etosu zawodowego a jakość życia młodych lekarzy”.

Promotor – prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll

Recenzenci – prof. dr hab. Stanisława Steuden Recenzja

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 21 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Filarowskiej pt. „W pułapce oczekiwań. Syndrom impostora a narcyzm i sposoby doświadczania relacji z osobami znaczącymi”.

Promotor – prof dr hab. Katarzyna Schier
Recenzent – dr hab. Anna Cierpka Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 09.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kowalczuk pt. „Dynamical Model of an Inter-Group Asymmetric Conflict. The Al-Aqsa Intifada”.

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowak
Recenzent – prof.  dr  hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Dariusz Doliński Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rahkmana Ardiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 7 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 94 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra Rahkmana Ardiego pt. „How do Digital Natives Gratify Their Socio-Psychological Needs While Disclosing in Social Media? (Investigating the Role of Self-Esteem, Need for Popularity and Network Characteristics in Online Disclosure on Facebook)”.

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW
Recenzent – prof.  dr  hab. Aleksandra Tokarz Recenzja 
Recenzent – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Okruszka

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 17 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Okruszka pt. „Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i neuropsychologicznych”.

Promotor – prof dr hab. Emilia Łojek
Recenzent – prof. dr hab. Alina Borkowska Recenzja  
Recenzent – dr hab. Anna Nowicka, prof. nadzw. Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Niezgody

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 15 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Niezgody pt. „Poznawcze wyznaczniki zachowania kierowców w wybranych  sytuacjach drogowych”.

Promotor – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Promotor pomocniczy – dr Piotr Zieliński
Recenzent – dr  Hanna Bednarek, prof. SWPS Recenzja 
Recenzent – prof. dr hab. inż.  Krzysztof Kędzior Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szawarskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 8 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w sali 92 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szawarskiej pt. „Psychologiczne uwarunkowania koncentracji na pieniądzach”.

Promotor – prof. dr hab. Maryla  Łukasiak-Goszczyńska
Recenzent – dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ Recenzja 
Recenzent – dr hab. Dominika Maison, prof. UW Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Świerżewskiej-Chadaj

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 8 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Świerżewskiej-Chadaj pt. „Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania osiągnięć w nauce: regulacyjna rola inteligencji emocjonalnej”.

Promotor – prof dr hab. Maria Ledzińska
Recenzent – dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw. Recenzja 
Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Sękowski Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Osowskiej-Bielińskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 11 października 2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Osowskiej-Bielińskiej pt. „Efektywność rotacji umysłowej u kobiet i mężczyzn”.

Promotor – prof dr hab. Wanda Ciarkowska
Recenzent – prof. dr hab. Anna Matczak Recenzja
Recenzent – dr hab. Maciej Haman, prof. UW Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Manany Jaworskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 18 lipca 2016 roku o godz. 12.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Manany Jaworskiej „Czym jest dojrzała identyfikacja z grupą? W poszukiwaniu komponentów identyfikacji grupowej mających pozytywne konsekwencje dla grupy własnej i relacji międzygrupowych”.

Promotor – prof. dr hab. Mirosław Kofta
Promotor pomocniczy – dr Aleksandra Cichocka
Recenzenci – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska Recenzja 
Recenzent – prof. dr hab. Bogdan Wojciszke Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Wochny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 21 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Wochny pt. „Dystres i dysocjacja okołotraumatyczna jako czynnik ryzyka wystąpienia PTSD i objawów zaburzeń współwystępujących wśród strażaków”.

Promotor – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
Recenzent – prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik Recenzja 
Recenzent – prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dębskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 15 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w sali 94 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dębskiej pt. „ Rekonstruowanie wiedzy i perspektywy poznawczej drugiej osoby w procesie komunikacji”.

Promotor – dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, prof. UW
Recenzent – dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL Recenzja 
Recenzent – prof. Piotr Winkielman Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziembowicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 7 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 w sali 408 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Ziembowicz pt. „Moje czy Twoje? Struktura procesu zabierania głosu w zespołach dążących do konsensu decyzyjnego”.

Promotor – prof. dr hab. Andrzej Nowak
Recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Tyszka Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Aleksandra Tokarz Recenzja
Recenzent – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kraśkiewicz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 7 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kraśkiewicz pt. „Podmiotowe wyznaczniki percepcji zapachów i ich oceny afektywnej: Rola pamięci autobiograficznej, nastroju i temperamentu”.

Promotor – prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Recenzent – dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG Recenzja
Recenzent – dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Toruńczyk-Ruiz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 31 maja 2016 roku o godz. 13.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Toruńczyk-Ruiz pt. „The role of moderating and mediating factors in the relationship between objective and perceived social diversity and neighbourhood attachment”.

Promotor – prof. dr hab. Maria Lewicka
Promotor pomocniczy – dr Aneta Górny
Recenzent – prof. dr hab. Janusz Grzelak Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Bogdan Mach Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Berkowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 10 maja 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Berkowskiej pt. „Jakość wykonania wokalnego osób bez wykształcenia muzycznego a percepcja właściwości dźwięków”.

Promotor – prof. nadzw. dr hab. Simone Dalla Bella
Recenzent – dr hab. Barbara Kamińska, prof. UMFC Recenzja
Recenzent – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Reinholz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 5 maja 2016 roku o godz. 14.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Reinholz pt. „Wpływ zróżnicowanych czynników społecznych oraz genotypu na zachowanie szczurów poddanych oddziaływaniu stresora; rola dobrostanu”.

Promotor – prof. dr hab. Jan Matysiak
Recenzent – prof. dr hab. Paweł Ostaszewski Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko Recenzja 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Niedźwiedzkiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 4 maja 2016 roku o godz. 11.30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Niedźwieckiej pt. „Wpływ kierunku spojrzenia i mimicznej ekspresji emocji na orientowanie się niemowląt w wieku 9-12 miesięcy”.

Promotor – dr hab. Maciej Haman, prof. UW

Promotor pomocniczy – dr Przemysław Tomalski
Recenzent – prof. dr hab. Piotr Francuz Recenzja
Recenzent – dr hab. Marta Białecka-Pikul Recenzja 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wojnarowskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 13 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali 408 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wojnarowskiej pt. „Regulacyjna rola przyjmowania perspektywy w spostrzeganiu emocjonalności innych ludzi: znaczenie dyspozycyjnych i sytuacyjnych aspektów procesu”.

Promotor – dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW
Recenzent– prof. dr hab. Maria Jarymowicz Recenzja
Recenzent – dr hab. Rafał Ohme, prof. SWPS Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ondruch

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 5 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Ondruch pt. „Mózgowa reprezentacja mowy i sprawności werbalne u dzieci z półkulowymi ogniskowymi lezjami ośrodkowego układu nerwowego. Badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”.

Promotor – dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Recenzent – dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Marcin Roszkowski Recenzja 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej dra hab. Arkadiusza Guta, prof. KUL

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 17 marca 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej dr hab. Arkadiusza Guta, prof.  KUL pt. „Children’s development of the ability to understandopacity of mental states (experimental studies with the use of false belief tests and intensionality tests)”.

Promotor – dr hab. Maciej Haman, prof. UW
Recenzent – dr hab. Adam Putko, prof. UAM Recenzja
Recenzent – dr hab. Marta Białecka-Pikul Recenzja 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie 

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sekścińskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 8 marca 2016 roku o godz. 11.00 w sali 408 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sekścińskiej pt. „Rola czynników sytuacyjnych, postawy wobec pieniędzy i narcyzmu nieklinicznego w objaśnieniu skłonności do inwestowania i podejmowania ryzykownych wyborów inwestycyjnych”.

Promotor – dr hab. Dominika Maison, prof. UW
Recenzent – dr prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz Recenzja
Recenzent – dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Wójcika

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 8 marca 2016 roku o godz. 10.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Wójcika pt. „ Miejsca Traumy – przypadki warszawskiego Muranowa i Oświęcimia”.

Promotor – prof. dr hab. Maria Lewicka
Recenzent – dr hab. Barbara Engelking, prof. IFiS PAN Recenzja
Recenzent – dr hab. Barbara Weigl, prof. APS Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Mikołajczak

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 21 stycznia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Mikołajczak pt. „The structure of ambivalence toward women – Legitimization of gender discrimination and prospects for change”.

Promotor – prof. dr hab. Mirosław Kofta
Recenzent – prof. dr hab. Anna Kwiatkowska Recenzja 
Recenzent – prof. dr hab. Dominika Maison Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Białuńskiej

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 26 stycznia 2016 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Białuńskiej pt. „Czynniki wpływające na precyzję synchronizacji sensomotorycznej”.

Promotor – prof. dr hab. Simone Dalla Bella
Recenzent – prof. dr hab. Tytus Sosnowski Recenzja
Recenzent – prof. dr hab. Piotr Francuz Recenzja 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Patro-Nürk

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO uprzejmie informuje, że 17 grudnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Patro-Nürk pt. „Mental associations between numbers and space before school education”.

Promotor – prof. dr hab. Maciej Haman
Recenzent – dr hab. Marcin Zajenkowski Recenzja
Recenzent – prof. dr Ulrike Cress Recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Psychologii UW oraz w Repozytorium UW. Streszczenie