Przewody doktorskie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Motyki

Dnia 16.03.2022 r.ogodz.14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Pawła Motyki.

Tytuł rozprawy: 

Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej – Streszczenie

Promotor:

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Recenzenci:

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ Recenzja

dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ Recenzja

Dyscyplina naukowa:

psychologia

Język obrony: 

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4129.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 10.03.2022 r. do godz. 12:00 w dniu 16.03.2022 r.

klauzula-RODO_obrony


 

ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ