Przewody doktorskie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Pankowskiego

Dnia 10 października 2023 roku o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Daniela Pankowskiego

Tytuł rozprawy:

Ocena poznawcza i przekonania związane z chorobą a poziom adaptacji do życia z reumatoidalnym zapaleniem stawów – Streszczenie

Promotor:

prof. dr hab. Ewa Pisula

Promotor pomocniczy:

dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. ucz. – Recenzja
prof. dr hab. Mariola Bidzan – Recenzja

Dyscyplina naukowa:

Psychologia

Język obrony:

polski

 

Link do zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 05.10.2023 r. do godz. 10:00 w dniu 10.10.2023 r.

 

 

Praca doktorska udostępniona jest w Repozytorium UW

Klauzula RODO


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Siepsiak

Dnia 12 czerwca 2023 roku o godz. 13:30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr Marty Siepsiak

Tytuł rozprawy:

Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii – Streszczenie

Promotor:

dr hab. Wojciech Dragan, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN – Recenzja
dr hab. Jarosław Michałowski, prof. U. SWPS – Recenzja

Dyscyplina naukowa:

Psychologia

Język obrony:

polski

 

Link do zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 11:00 w dniu 06.06.2023 r. do godz. 11:00 w dniu 12.06.2023 r.

 

 

Praca doktorska udostępniona jest w Repozytorium UW

Klauzula RODO


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Mulak

Dnia 3 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 w sali 417 Instytutu Studiów Społecznych UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Mulak

Tytuł rozprawy:

Do Black NPCs Matter? Effects of Virtual Contact, Construed as Intergroup Contact with Non-playable Characters in Video Games – Streszczenie

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Grzelak

Promotor pomocniczy:

dr Mikołaj Winiewski

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Lewicka – Recenzja
dr hab. Michał Parzuchowski, prof. U. SWPS – Recenzja

 

Praca doktorska udostępniona jest w Repozytorium UW

Klauzula RODO


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jana Ruska

Dnia 03.04.2023 r. o godz.12:30 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr. Jana Ruska

Tytuł rozprawy:

Analiza efektu odwrócenia preferencji w procesie dyskontowania społecznego – Streszczenie

Promotor:

dr hab. Jerzy Osiński

Recenzenci:

dr hab. Wojciech Białaszek, prof. U.SWPS – Recenzja
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – Recenzja

Dyscyplina naukowa:

Psychologia

Język obrony:

polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz.
10:00 w dniu 28.03.2023 r. do godz. 11:00 w dniu 03.04.2023 r.

 

Klauzula RODO


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Waleriańczyka

Dnia 28.10.2022 r. o godz. 12:00 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr. Wojciecha Waleriańczyka

Tytuł rozprawy:

Perfekcjonizm a wybrane aspekty funkcjonowania afektywno-motywacyjnego oraz poziom wykonania w sporcie – Streszczenie

Promotor:

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Blecharz – Recenzja
prof. dr hab. Mariola Łaguna – Recenzja

Dyscyplina naukowa:

Psychologia

Język obrony:

polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 25.10.2022 r. do godz. 10:00 w dniu 28.10.2022 r.

 

Klauzula RODO


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Furman

Dnia 18.10.2022 r. o godz.14:15 w sali 74 Wydziału Psychologii UW Warszawa, ul. Stawki 5/7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym mgr Aleksandry Furman

Tytuł rozprawy:

Uwarunkowania reakcji na marketing społecznie zaangażowany (CRM) – rola charakterystyki odbiorcy pomocy oraz orientacji prospołecznej konsumenta – Streszczenie

Promotor:

Prof. dr hab. Dominika Maison

Promotor pomocniczy:

dr Katarzyna Sekścińska

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Hamer-Den Heyer, prof. IP PAN – Recenzja
dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG – Recenzja

Dyscyplina naukowa:

Psychologia

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 13.10.2022 r. do godz. 12:00 w dniu 18.10.2022 r.

 

Klauzula RODO


 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Motyki

Dnia 16.03.2022 r.ogodz.14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym mgr. Pawła Motyki.

Tytuł rozprawy: 

Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej – Streszczenie

Promotor:

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Recenzenci:

dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ Recenzja

dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ Recenzja

Dyscyplina naukowa:

psychologia

Język obrony: 

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 10.03.2022 r. do godz. 12:00 w dniu 16.03.2022 r.

klauzula-RODO_obrony


 

ARCHIWUM ZAWIADOMIEŃ