Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komisje i zespoły

Zespół ds. Opisów Wpływu

mgr Barbara Chmielewska

mgr Marta Cudna-Kaczorowska

prof. dr hab. Ewa Haman

prof. dr hab. Emilia Łojek (przewodnicząca)

prof. dr hab. Dominika Maison

dr Rafał Stefański

prof. dr hab. Marcin Zajenkowski

Komisja ds. Badań i Finansowania

dr hab. Jerzy Osiński (przewodniczący)

dr Aleksandra Bala

dr Ewa Dryll

dr Izabela Chojnicka

dr Tomasz Oleksy

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Hubert Suszek

dr Jerzy Wojciechowski

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Zespół ds. Budżetu

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (przewodnicząca)

dr Marta Sobańska

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

dr Szymon Chrząstowski

dr hab. Małgorzata Dragan

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. (zastępczyni)
dr Julia Barlińska
dr Krzysztof Fronczyk
dr hab. n. med. Paweł Holas
dr hab. Katarzyna Lubiewska
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Aleksandra Świderska
mgr Adrianna Wielgopolan
Jeremiasz Górniak – przedstawiciel studentów
Katarzyna Drabarek
Maria Mirucka

 

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych

Organizacja i funkcjonowanie Komisji ds Etyki Badań Naukowych 

Rok akademicki 2023/2024

HARMONOGRAM PRACY
KOMISJI ETYKI DS. BADAŃ NAUKOWYCH

tura Termin nadsyłania wniosków Spotkanie komisji Drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne) Ostateczny termin odpowiedzi komisji Termin oddania wniosku po poprawkach Ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach
1 31.10.2023 07.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 21.11.2023 28.11.2023
2 09.01.2024 16.01.2024 23.01.2024 24.01.2024 30.01.2024 06.02.2024
3 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 07.05.2024
4 25.06.2024 02.07.2024 09.07.2024 10.07.2022 16.07.2024 23.07.2024

 

Wniosek należy przesłać poprzez formularz Google znajdujący się pod linkiem: 

Wniosek składany po raz pierwszy (PL) WZÓR WNIOSKU

Application submitted for the first time (ENG) TEMPLATE OF APPLICATION


Wniosek składany jako poprawa/modyfikacja (PL) WZÓR WNIOSKU

Application submitted as a revision or modification (ENG) TEMPLATE OF APPLICATION

Poprawki na uwagi Komisji należy przesyłać w ustalonym w harmonogramie terminie (tabela) poprzez odpowiedni formularz. Po terminie nadsyłania poprawek, wniosek należy złożyć ponownie jako nowy wniosek w kolejnej turze.


Przypominamy także o kolejnej ważnej sprawie – ochronie danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO.

Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.

 

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

dr Tomasz Oleksy (przewodniczący)

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

prof. dr hab. Ewa Pisula

dr hab. Małgorzata Sobol

dr Aneta Miękisz

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

 

Termin składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych – do 22 lutego 2021 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej – do 31 marca 2021 r.

Złota Róża – do 1 lipca 2021 r.

Nagrody Ministra – do 15 lipca 2021 r.

 

Załączniki

Regulamin Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Nagrody Ministra

Nagrody Ministra 2

Ordery, odznaczenia

Złota Róża

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz (przewodnicząca)

dr Agnieszka Burnos

dr hab. Małgorzata Dragan, prof. ucz.

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Katra;

dr Magdalena Linke-Jankowska

dr hab. Piotr Tomaszewski

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Regulamin >>

Rada Programowa WISP

Przewodniczący:

Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Dr Małgorzata Gambin

Dr Monika Prusik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Rafał Styła

Dr Mikołaj Winiewski

Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

dr hab. Anna Cierpka (przewodnicząca)

mgr Dominika Pruszczak (sekretarz)

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

mgr Wojciech Waleriańczyk

mgr Paulina Olszak

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

dr Irena Zinserling (przewodnicząca)

dr hab. Michał Chruszczewski

dr Marcin Leśniak

dr Małgorzata Woźniak-Prus

dr Aleksandra Świderska (sekretarz)

Marta Juśkiewicz

Zofia Pozorek

Anna Winter

Magdalena Michałowska (przedstawicielka studentów)

Magdalena Stańczak (przedstawicielka studentów)

Wydziałowa Komisja Wyborcza

mgr Zofia Borska-Mądrzycka

mgr Mateusz Choiński

dr Joanna Kowalska (wiceprzewodnicząca)

dr Magdalena Linke-Jankowska

Edyta Miklaszewska

Anna Winter

dr Agnieszka Wojnarowska (przewodnicząca)

 

Zespół ds. Edukacji Psychologicznej dla Specjalizacji Nauczycielskich

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)

dr Agnieszka Burnos

dr Karolina Małek

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki

dr Wouter de Raad (przewodniczący)

mgr Zofia Borska-Mądrzycka

dr Ewa Malinowska

dr Karolina Małek

dr Albertyna Osińska (Paciorek)

dr Agnieszka Wojnarowska

dr Mateusz Płatos

Więcej informacji o Zespole >>

Komisja ds. Zatrudnienia na Stanowiskach Nauczycieli Akademickich

dr hab. Maciej Górecki (przewodniczący)

dr Agnieszka Pluta

dr Rafał Stefański

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

prof. dr hab. Anna Szuster Kowalewicz

dr Agnieszka Rychwalska (ISS)

dr hab. Jarosław Żygierewicz (WFizyki)

Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Dominika Maison (przewodnicząca)

prof. dr hab. Ewa Haman (wiceprzewodnicząca)

dr Agata Trzcińska (sekretarz)

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

dr hab. Marcin Rzeszutek

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Agnieszka Pluta

dr hab. Anna Domaradzka-Widła (ISS)

prof. dr hab. Beata Glinka (WZarządzania)

Zespół ds. Systemu Nagród za Doskonałość Dydaktyczną

dr Magdalena Budziszewska

dr Magdalena Linke-Jankowska (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Zuzanna Toeplitz

dr hab. Piotr Tomaszewski

Zespół ds. Pracowników Emetytowanych

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

dr Rafał Stefański

Zespół wspierający pełnomocniczkę ds. równości

dr Paulina Górska (przewodnicząca)

dr Julia Barlińska

dr Szymon Chrząstowski

dr hab. Anna Cierpka

dr Ewa Dryll

Sonia Grzywacz

dr Jerzy Wojciechowski

dr Tomasz Oleksy

Wewnętrzny zespół użytkowników dla inwestycji pod nazwą “Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia

mgr Zofia Borska-Mądrzycka

Michał Broniarz

dr Izabela Chojnicka

mgr Ewa Gajewska

dr Grzegorz Krajewski

mgr Maria Leniarska

dr Oliwia Maciantowicz

dr Rafał Stefański

mgr Agnieszka Stępień-Lubas

dr hab. Rafał Styła

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

dr Agata Trzcińska

dr Małgorzata Woźniak-Prus

mgr Barbara Chmielewska

dr Tomasz Oleksy

dr Anna Reinholz

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

dr Alicja Niedźwiecka

Zespół ds. przygotowania koncepcji Centrum Obrazowania Mózgu

dr Agnieszka Pluta (przewodnicząca)

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.

dr Marcin Leśniak

dr hab. Tomasz Wolak

Zespół ds. Mobilności

dr Marcin Leśniak

dr Wouter de Raad

dr Anna Wnuk