Psychologiczne środy – wokół wychowania

WydarzeniaTerminarz spotkań oraz materiały do pobrania / Розклад, теми та ведучі вебінарів, матеріали

↓ Українська версія – прокрутити вниз
 

Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy: Psychologiczne środy – Wokół wychowania

Варшавський університет для України: Психологічні середи. Навколо виховання

 

Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy: psychologiczne środy – wokół wychowania

Grafika zawiera fragment plakatu stworzonego w ramach akcji malowania plakatów studentów z Ukrainy. Dziękujemy!

 

W ramach programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu webinarów „Psychologiczne środy –  Wokół wychowania”stanowiących kontynuację projektu Dzieci z Ukrainy. Jak dobrze być z nimi w szkole” oraz bezpłatnego korzystania z materiałów edukacyjnych zebranych w projekcie.

 

Swoją propozycję kierujemy do osób dorosłych: rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci z Ukrainy, które wraz z rodzinami (lub bez nich) znalazły się w Polsce w wyniku kryzysu wojennego.

Oferujemy przestrzeń psychoedukacji i możliwości uzyskania wsparcia dla osób, które potrzebują uzyskać wiedzę na temat prawidłowości rozwoju dzieci, wyzwań rozwojowych związanych z doświadczoną sytuacją traumy wojennej.

Naszą propozycję kierujemy do opiekunów dzieci z Ukrainy zainteresowanych uzyskaniem aplikacyjnej wiedzy psychologicznej z zakresu konsekwencji i sposobów radzenia sobie z sytuacją traumatyczną zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

 

Spotykamy się podczas otwartych, 90-minutowych spotkań on-line w formie webinarów.

 

Prowadzący webinary koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu aplikacyjnej wiedzy oraz wspieraniu rodziców i opiekunów, którzy mierzą się z:

  • koniecznością zapewnienia możliwości edukacji i opieki nad dziećmi z doświadczeniem traumy wojennej,
  • własną trudną i złożoną sytuacją życiową,
  • kontaktem z polskim systemem oświaty oraz doświadczeniem trudów adaptacji do nowej rzeczywistości.

 

Spotkania są prowadzone z uwzględnieniem różnic kulturowych, są prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński. Po każdym spotkaniu zamieszczana jest w archiwum prezentacja materiału.

 

Koordynatorkami działania są:

dr hab. Anna Cierpka – adiunkt Wydziału Psychologii UW, prowadzi wykłady z psychologii rozwoju człowieka oraz zajęcia poświęcone pracy z rodzinami. Psycholożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami oraz w prowadzeniu terapii indywidualnej.

anna.cierpka@psych.uw.edu.pl

 

dr Karolina Małek – adiunkt na Wydziale Psychologii UW, jednym z jej obszarów zainteresowań jest praca z nauczycielami  – wspieranie ich w działalności wychowawczej i edukacyjnej, a także psychoprofilaktyka zawodu nauczyciela. Ma doświadczenie kliniczne jako psychoterapeutka par i rodzin.

kmalek@psych.uw.edu.pl

 

mgr Zofia Borska-Mądrzycka – asystent na Wydziale Psychologii UW, psycholog, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Pracowała jako badaczka w Children’s Research Centre Trinity College w Dublinie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu jako diagnostka i terapeutka. Obecnie uczy studentów na Wydziale Psychologii UW. Wspiera też nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

zofia.borska-madrzycka@psych.uw.edu.pl

 

Pojedyncze spotkania prowadzone są także przez zaproszonych ekspertów – osoby ze szczególnym doświadczeniem w pracy w danym obszarze, któremu poświęcone jest konkretne spotkanie.

 

Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest ogólnouniwersyteckim projektem, koordynowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Prowadzony w ramach tego programu cykl webinarów Psychologiczne środy –  Wokół wychowania” jest działaniem koordynowanym przez Wydział Psychologii UW.

Więcej informacji o innych działaniach dostępnych w ramach programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest dostępnych na stronie: www.ua.wne.uw.edu.pl

 

 

У рамках програми «Варшавський університет для України»
Щиро запрошуємо взяти участь у циклі вебінарів

«Психологічні середи. Навколо виховання»,

який є продовженням проєкту

«Діти з України. Я добре бути з ними в школі».

Крім того, можна безкоштовно завантажити навчальні матеріали, зібраних у рамках проєкту.

 

Пропонований курс адресується дорослим: батькам, вихователям та опікунам дітей з України, які разом зі своїми сім’ями (або без них) опинилися в Польщі внаслідок воєнної кризи.

Ми пропонуємо простір для психоосвіти, а також різні можливості підтримки для тих, хто потребує знань про закономірності розвитку дітей та проблеми розвитку, пов’язані з пережитими травматичними ситуаціями в контексті війни.

Наша пропозиція орієнтована на опікунів дітей з України, які зацікавлені в отриманні прикладних психологічних знань про наслідки та способи подолання травматичних ситуацій як для дітей, так і для дорослих.

Зустрічі відбуваються у форматі відкритих 90-хвилинних вебінарів.

Викладачі, які проводять вебінари, зосереджуватимуть увагу насамперед на передачі прикладних знань та підтримці батьків і опікунів, які стикаються з такими ситуаціями:

  • необхідність створення освітніх та опікунських можливостей для дітей з травматичним досвідом у контексті війни,
  • складні та заплутані життєві обставини,
  • контакт з польською освітньою системою та труднощі адаптації до нової реальності.

Зустрічі проводяться польською мовою з урахуванням культурних відмінностей за участі перекладача на українську мову. Після кожної зустрічі представлені матеріали доступні в архіві.

Координатори заходів:

Доктор Анна Черпка — доцент факультету психології Варшавського університету, проводить лекції з психології людського розвитку та заняття на тему роботи з сім’ями. Психолог з багаторічним досвідом роботи з сім’ями та проведення індивідуальної терапії.

anna.cierpka@psych.uw.edu.pl

Доктор Кароліна Малек — доцент факультету психології Варшавського університету. Однією зі сфер її інтересів є робота з учителями, здійснення підтримки у їхній навчальній та виховній діяльності, а також професійна психопрофілактика педагогів. Має клінічний досвід роботи в якості сімейного психотерапевта.

kmalek@psych.uw.edu.pl

Магістр Зофія Борська-Монджицька — асистент факультету психології Варшавського університету, психолог, педагог, терапевт ранньої інтервенції. Працювала дослідницею в Дитячому дослідницькому центрі Трініті-коледжу у м. Дубліні, Ірландія. Спеціалізується на роботі з дітьми та молоддю з аутизмом як діагност і терапевт. Зараз працює викладачем на факультеті психології Варшавського університету. Здійснює підтримку вчителів, вихователів та батьків.

Окремі зустрічі також проводяться запрошеними експертам — людьми з особливим досвідом роботи у тій сфері, якій присвячена конкретна зустріч.

Програма «Варшавський університет для України» — це загальноуніверситетський проєкт, який координується Факультетом економічних наук Варшавського університету. Цикл вебінарів «Психологічні середи. Навколо виховання» проводиться у рамках цієї програми та координується Факультетом психології Варшавського університету.

Більше інформації про інші заходи, що проводяться в рамках програми «Варшавський університет для України», можна знайти за посиланням: www.ua.wne.uw.edu.pl

 

Terminarz spotkań:

Kontekst uchodźczy

1. Psychologiczne konsekwencje doświadczeń wojennych dzieci

15.03.2023

Materiały do pobrania:
Psychologiczne konsekwencje doświadczeń wojennych dzieci – PL

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

2. Wyzwania adaptacji w sytuacji uchodźctwa

15.03.2023

Materiały do pobrania:

Wyzwania adaptacji w sytuacji uchodźctwa – PL

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

3. O dzieciach-uchodźcach, akulturacji, trudnościach i szansach, jak wspierać dziecko-uchodźcę w codzienności

22.03.2023

Materiały do pobrania:

O dzieciach-uchodźcach, akulturacji, trudnościach i szansach, jak wspierać dziecko-uchodźcę w codzienności – PL

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
4. Wsparcie dla dzieci – budująca bezpieczeństwo i lecząca zabawa. Cz. I / Спільна гра та ігри з дитиною для її розвитку

29.03.2023

Materiały do pobrania:

Wsparcie dla dzieci – budująca bezpieczeństwo i lecząca zabawa. Cz. I – PL
Спільна гра та ігри з дитиною для її розвитку – UA

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
5. Wsparcie dla dzieci – budująca bezpieczeństwo i lecząca zabawa. Cz. II / Що насправді роблять діти kоли граються? Як їх підтримати?

29.03.2023

Materiały do pobrania:

Wsparcie dla dzieci – budująca bezpieczeństwo i lecząca zabawa. Cz. II – PL
Що насправді роблять діти kоли граються? Як їх підтримати? – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)
6. Pomoc w kryzysie poprzez skupienie się na teraźniejszości i na lepszej przyszłości – metody TSR / Допомога у кризі шляхом зосередження на сьогоденні та на кращому майбутньому

05.04.2023

Materiały do pobrania:

Pomoc w kryzysie poprzez skupienie się na teraźniejszości i na lepszej przyszłości – metody TSR. – PL
Допомога у кризі шляхом зосередження на сьогоденні та на кращому майбутньому – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

Grażyna Katra
(Гражина Катра)
7. Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? / Як говорити з дітьми про війнy

12.04.2023

Materiały do pobrania:

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? – PL
Як говорити з дітьми про війнy – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
8. Granice pomagania. Czy trzeba się chronić? / Межі допомоги. Чи потрібно себе берегти?

12.04.2023

Materiały do pobrania:

Granice pomagania. Czy trzeba się chronić? – prezentacja PL
Межі допомоги. Чи потрібно себе берегти? – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
9. Kultura regeneracji / Створення культури відновлення

19.04.2023

Materiały do pobrania:

Kultura regeneracji – PL
Створення культури відновлення – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Magda Budziszewska
(Магдалена Будзішевська)
10. Trudności w rozwoju od malucha do ucznia – na co zwracać uwagę, kiedy się martwić, kiedy i do jakiego specjalisty zgłosić dziecko. Cz. I / Аутизм – від дошкільного до підліткового віку/ I

26.04.2023

Materiały do pobrania:

Аутизм – від дошкільного до підліткового віку/ I – UA

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
11. Trudności w rozwoju od malucha do ucznia – na co zwracać uwagę, kiedy się martwić, kiedy i do jakiego specjalisty zgłosić dziecko. Cz. II / Аутизм – від дошкільного до підліткового віку/ II

26.04.2023

Materiały do pobrania:

Аутизм – від дошкільного до підліткового віку/ II – UA

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)

Kontekst rozwojowy

12. Adolescencja 1 – zmiany fizyczne, poznawcze, emocjonalne / Що відбувається, коли підростає дитина? Фізичні, когнітивні, емоційні зміни

10.05.2023

Materiały do pobrania:

Adolescencja 1 – zmiany fizyczne, poznawcze, emocjonalne – PL
Що відбувається, коли підростає дитина? Фізичні, когнітивні, емоційні зміни – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

Grażyna Katra
(Гражина Катра)
13. Adolescencja 2 – autonomia i separacja. Znaczenie struktury zewnętrznej – dorosły jako jej strażnik plus kontekst uchodźczy / Як підтримати дітей-підлітків? Зміни у стосунках між підлітками

10.05.2023

Materiały do pobrania:

Adolescencja 2 – autonomia i separacja. Znaczenie struktury zewnętrznej – dorosły jako jej strażnik plus kontekst uchodźczy – PL

Як підтримати дітей-підлітків? Зміни у стосунках між підлітками – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

Grażyna Katra
(Гражина Катра)
14. Nastolatki w spektrum autyzmu – rozwój, trudności, mocne strony

17.05.2023

Materiały do pobrania:

Nastolatki w spektrum autyzmu – rozwój, trudności, mocne strony – PL
Підлітки з аутизмом – UA

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
15. Nastolatki w spektrum – mini-poradnik dla rodzica

17.05.2023

Materiały do pobrania:

Nastolatki w spektrum – mini-poradnik dla rodzica – PL
Підлітки з аутизмом – UA

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
16. Nastolatki w kłopocie / Проблеми підлітків. Психічне здоров’я підлітків

24.05.2023

Materiały do pobrania:

Nastolatki w kłopocie – PL
Проблеми підлітків. Психічне здоров’я підлітків – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)

17. SzkoUA – ukraińska szkoła w Warszawie: dobra przestrzeń edukacji i wsparcia psychologicznego. Cz. I. Edukacja

31.05.2023

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
18. SzkoUA – ukraińska szkoła w Warszawie: dobra przestrzeń edukacji i wsparcia psychologicznego. Cz. II. Wsparcie psychologiczne.

Spotkanie przesunięte na wrzesień

Anna Cierpka
(Анна Черпка)

Kontekst wychowawczy

19. Dobra rozmowa z dzieckiem. Jak słuchać? Co mówić? / Хороша розмова з дитиною. Як слухати? Що говорити?

14.06.2023

Materiały do pobrania:

Dobra rozmowa z dzieckiem. Jak słuchać? Co mówić? – PL

Хороша розмова з дитиною. Як слухати? Що говорити? – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)
20. Jak stawiać granice dzieciom w różnym wieku?

spotkanie przesunięte na wrzesień

14.06.2023

Karolina Małek
(Кароліна Малек)
21. Coaching rodzicielski / Батьківський коучинг

21.06.2023

Materiały do pobrania:

Coaching rodzicielski – PL

Батьківський коучинг – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Grażyna Katra
(Гражина Катра)
22. Trudności wychowawcze. Jak dać radę w bardzo trudnej sytuacji? / Труднощі виховання дітей. Як впоратися в дуже складній ситуації?

28.06.2023

Materiały do pobrania:

Trudności wychowawcze. Jak dać radę w bardzo trudnej sytuacji? – PL

Труднощі виховання дітей. Як впоратися в дуже складній ситуації? – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)Elżbieta Dryll
(Ельжбета Дриль)

Szkolne webinary wrześniowe _ SZKOŁA

23. Rozwijanie relacji rówieśniczych u nastolatków w spektrum autyzmu

6.09.2023, godz. 13:00-14:30

 
Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)
Mateusz Płatos
(Матеуш Платос)
24. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?

13.09.2023, godz. 12:00-13:30

Jak przeciwdziałać cyberprzemocy – PL
Як протидіяти кібернасиллю – UA

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Julia Barlińska
25. Jak zachęcić dziecko do zdrowego jedzenia?

13.09.2023, 13:30-15:00

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Julia Barlińska
26. Jak stawiać granice dzieciom w różnym wieku?

20.09.2023

“NIE” i inne straszne słowa…O granicach w relacji z dziećmi – PL

«НІ» та інші страшні слова… Про межі у стосунках з дітьми – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)
27. Nauczyciele i Rodzice – jak budować współpracę?

20.09.2023

Nauczyciele i Rodzice – jak budować współpracę – PL

Учителі та батьки – як розбудовувати співпрацю – UA

Karolina Małek
(Кароліна Малек)
28. Tutoring koleżeński – innowacja wspierająca uczniów, wykorzystująca potencjał wsparcia rówieśniczego.

27.09.2023

Spotkanie przesunięte na październik. Nowy termin podamy na wydziałowym profilu na FB

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Anna Droś
Agnieszka Sternak
29. Świetlica terapeutyczna – propozycja dla dzieci z Ukrainy.

27.09.2023

Spotkanie przesunięte na październik. Nowy termin podamy na wydziałowym profilu na FB

Anna Cierpka
(Анна Черпка)
Joanna Szczuka
30. Asystenci kulturowi z Ukrainy w polskiej szkole – doświadczenia

04.10.2023

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)

31. Samostanowienie i motywacja

04.10.2023

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)

32. Studenci z Ukrainy

11.10.2023

Zofia Borska-Mądrzycka
(Софія Борська- Монджицька)