Informator studencki

Informator Studencki 2017/2018

Przydatne informacje dla studentów pierwszego roku:

Przewodnik dla nowych studentów UW – zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia.

Informacje w wersji angielskiej dla studentów zagranicznych dostępne są w Welcome Point

Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Pytania na egzamin magisterski
Strona tytułowa pracy magisterskiej
Dokumenty do obrony pracy magisterskiej

 

Informator Studencki 2016/2017

 

Informator Studencki 2015/2016

Obrona pracy magisterskiej:

Informator Studencki 2014/2015

Informator Studencki 2013/2014

Informator Studencki 2012/2013