Informator studencki

Informator Studencki 2019/2020Informator Studencki 2018/2019Informator Studencki 2017/2018Informator Studencki 2016/2017Informator Studencki 2015/2016Informator Studencki 2014/2015Informator Studencki 2013/2014Informator Studencki 2012/2013

Informator Studencki 2019/2020

Przydatne informacje dla studentów pierwszego roku

 

Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Informator Studencki 2017/2018

Przydatne informacje dla studentów pierwszego roku:

Przewodnik dla nowych studentów UW – zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia.

Informacje w wersji angielskiej dla studentów zagranicznych dostępne są w Welcome Point

Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: