Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne – dr Joanna Rajchert

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała RND Psychologia

Wniosek dr Joanny Rajchert

Autoreferat dr Joanny Rajchert

Postępowanie habilitacyjne – dr Katarzyna Lubiewska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała RND Psychologia

Wniosek dr Katarzyny Lubiewskiej

Autoreferat dr Katarzyny Lubiewskiej

Postępowanie habilitacyjne – dr Karolina Hansen

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała_RNDP_K_Hansen

Wniosek dr Karoliny Hansen

Autoreferat_K_Hansen

Postępowanie habilitacyjne – dr Monika Dominiak-Kochanek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Wniosek dr Moniki Dominiak-Kochanek

Autoreferat dr Moniki Dominiak-Kochanek

Postępowanie habilitacyjne – dr Małgorzata Gambin

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr Małgorzaty Gambin

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwala_Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat dr Małgorzata Gambin

Postępowanie habilitacyjne – dr Anna Zajenkowska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr Anna Zajenkowska

Skład Komisji Habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału

Autoreferat dr Anny Zajenkowskiej

Postępowanie habilitacyjne – dr Mirosław Mikicin

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Mirosława Mikicina

Skład komisji dr. Mirosława Mikicina

Uchwala Rady Wydziału

Autoreferat dr. Mirosława Mikicina

Postępowanie habilitacyjne – dr Marcin Rzeszutek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Marcina Rzeszutka

Skład komisji dr. Marcina Rzeszutka

Uchwała Rady Wydziału

Autoreferat dr. Marcina Rzeszutka

Postępowanie habilitacyjne – dr Konrad Jankowski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Konrada Jankowskiego

Skład Komisji dr. Konrada Jankowskiego

Uchwała Rady Wydziału

Autoreferat dr. Konrada Jankowskiego

Postępowanie habilitacyjne – dr Łukasz Okruszek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dra Łukasza Okruszka

Skład Komisji dra Łukasza Okruszka

Uchwała Rady Wydziału

Autorreferat dra Łukasza Okruszka

Postępowanie habilitacyjne – dr Rafał Stryjek

Wniosek dr. Rafała Stryjka

Skład Komisji hablitacyjnej

Autoreferat dr. Rafała Stryjka

Postępowanie habilitacyjne – dr Małgorzata Dragan

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr Małgorzaty Dragan

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat dr Małgorzaty Dragan

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Maciej Stolarski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Macieja Stolarskiego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwała_Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Kamil Imbir

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Kamila Imbira

Skład Komisj Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwala_Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Ryszard Praszkier

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Ryszarda Praszkiera do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Piotr Tomaszewski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dr. Piotra Tomaszewskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

 

 

Postępowanie habilitacyjne – dr Ewa Goryńska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dr Ewy Goryńskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

 

 

Postępowanie habilitacyjne – dr Przemysław Tomalski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dra Przemysława Tomalskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia