Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne – dr Łukasz Okruszek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dra Łukasza Okruszka

Skład Komisji dra Łukasza Okruszka

Uchwała Rady Wydziału

Autorreferat dra Łukasza Okruszka

Postępowanie habilitacyjne – dr Rafał Stryjek

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Rafała Stryjka

Skład Komisji hablitacyjnej

Autoreferat dr. Rafała Stryjka

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Uzasadnienie Uchwały Rady Wydziału

Postępowanie habilitacyjne – dr Małgorzata Dragan

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr Małgorzaty Dragan

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat dr Małgorzaty Dragan

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Maciej Stolarski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Macieja Stolarskiego

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwała_Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Kamil Imbir

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Kamila Imbira

Skład Komisj Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwala_Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Ryszard Praszkier

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek dr. Ryszarda Praszkiera do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Skład Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

Postępowanie habilitacyjne – dr Piotr Tomaszewski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dr. Piotra Tomaszewskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

 

 

Postępowanie habilitacyjne – dr Ewa Goryńska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dr Ewy Goryńskiej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia

 

 

Postępowanie habilitacyjne – dr Przemysław Tomalski

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Wniosek dra Przemysława Tomalskiego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Skład komisji habilitacyjnej
Autoreferat
Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia