Rejestracje na zajęcia

 

AKTUALNE REJESTRACJE

Rejestracja na seminaria magisterskie i prace empiryczne w roku akademickim 2019/2020

Rejestracja na specjalizacje 2019-2021

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne zima 2019/2020

Rejestracje na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne semestr zimowy 2019/2020

Rejestacje na przedmioty obligatoryjne I roku zima 2019/2020

Informacje dodatkowe o zapisach

Rejestracja uzupełniająca semestr zimowy, przedmioty obligatoryjne, fakultety i specjalizacje 2019/2020

ZAKOŃCZONE REJESTRACJE

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne, semestr letni

Rejestracja na specjalizację 303

Informacje dla studentów międzywydziałowych

Rejestracja na zajęcia fakultatywne I roku

Rekrutacja na specjalizacje 2018/2020

Rejestracje na przedmioty obligatoryjne I rok semestr zimowy 2018/2019

Rejestracje na przedmioty obligatoryjne II-IV na semestr zimowy 2018/2019

Rejestracje na przedmioty fakultatywne na semestr zimowy 2018/2019

Rejestracje na przedmioty specjalizacyjne na semestr zimowy 2018/2019

Rejestracja dodatkowa na zajęcia obligatoryjne I roku

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne, semestr zimowy

Rejestracja na zajęcia WF

Rejestracja na lektoraty

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne lato 2018

Rejestracja na przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne lato 2018

Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne 2018/2019