Rejestracje na zajęcia

 

AKTUALNE REJESTRACJE

Rejestracja na seminaria magisterskie i prace empiryczne w roku akademickim 2019/2020

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne lato 2019/2020

Rejestracje  – informacje dodatkowe w tym REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA