Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rejestracja uzupełniająca semestr zimowy, przedmioty obligatoryjne, fakultety i specjalizacje 2019/2020

Rejestracja uzupełniająca semestr zimowy, przedmioty obligatoryjne, fakultety i specjalizacje 2019/2020

Kategoria: Aktualności Wydziału

ZGŁOSZENIA BĘDĄ WPROWADZANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPŁYWANIA.

ZGŁOSZENIE SĄ SYSTEMATYCZNIE REALIZOWANE, ALE W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻĄ ILOŚCIĄ PROSIMY O CHWILĘ CIERPLIWOŚCI. OSOBY KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ PROWADZĄCYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH, NAWET JEŻELI NIE SĄ JESZCZE WPISANI NA LISTĘ W USOS.

 

Do zapisania wymienione w tabeli fakultety konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2019

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Grupa Prowadzący
2500-PL-PS-FO1-01 Autyzm u dzieci Wykład 1 Ewa Pisula
2500-PL-PS-FO2-09 Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy Seminarium 1,2 Paweł Motyka
2500-PL-PS-FO2-10 Teoria umysłu – ujęcie neurorozwojowe Seminarium 1 Joanna Wysocka
2500-PL-PS-FO3-06 DNA i zachowanie Wykład 1,2 Wojciech Dragan
2500-PL-PS-FO4-02 Podstawy genetyki zachowania się człowieka Wykład 1 Włodzimierz Oniszczenko
2500-PL-PS-FO4-03 Psychologia twórczości Wykład 1 Michał Chruszczewski
2500-PL-PS-FO4-06 Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania Seminarium 1 Maria Ledzińska
2500-PL-PS-FO4-09 Nuda Wykład 1 Michał Chruszczewski
2500-PL-PS-FO6-05 Różne oblicza altruizmu Wykład 1 Anna Szuster-Kowalewicz
2500-PL-PS-FO6-07 Dynamiczna psychologia społeczna Wykład 1 Andrzej Nowak
2500-PL-PS-FO6-08 Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone Wykład 1 Andrzej Nowak
2500-PL-PS-FO7-02 Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji Seminarium 1 Marcin Zajenkowski
2500-PL-PS-FS1-02 Stres traumatyczny Wykład 1 Małgorzata Dragan
2500-PL-PS-FS5-03 Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów Wykład 1 Wojciech Lasota
2500-PL-PS-FS5-04 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków Wykład 1,2 Małgorzata Babiuch-Hall
2500-PL-PS-FS7-01 Eksperymentalne i psychometryczne metody diagnozy w chronopsychologii Wykład 1 Konrad Jankowski
2500-PL-PS-FS7-04 Konstruowanie testów psychologicznych Wykład 1 Bogdan Zawadzki
2500-PL-PS-SP3/9-O1 Organizacje w otoczeniu Wykład 1 Rafał Stefański
2500-PL-PS-SP3/9-O2 Ludzie w organizacjach Wykład 1 Joanna Czarnota-Bojarska
2500-PL-PS-SP3/9-O3 Praca z grupą Wykład 1 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP301-03 Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny Wykład 1 Emilia Łojek
2500-PL-PS-SP301-04 Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego Seminarium 1 Marta Sobańska
2500-PL-PS-SP301-05 Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej Seminarium 1 Marcin Leśniak,Ewa Malinowska
2500-PL-PS-SP301-06 Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI Seminarium 1 Agnieszka Pluta,Tomasz Wolak
2500-PL-PS-SP301-08 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Seminarium 1 Anna Bolewska,Ewa Malinowska
2500-PL-PS-SP301-13 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Wykład 1 Agnieszka Maryniak
2500-PL-PS-SP302-01 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. – perspektywa relacyjna Wykład 1 Katarzyna Schier
2500-PL-PS-SP302-02 Teorie zaburzeń rodziny Wykład 1 Szymon Chrząstowski
2500-PL-PS-SP302-03 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Wykład 1 Agnieszka Maryniak
2500-PL-PS-SP302-07 Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne Ćwiczenia 1 Joanna Radoszewska
2500-PL-PS-SP304-02 Psychologia penitencjarna Wykład 1 brak
2500-PL-PS-SP304-03 Wstęp do psychologii sądowej Wykład 1 Małgorzata Toeplitz-Winiewska
2500-PL-PS-SP304-06 Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Seminarium 1 Jerzy Wojciechowski
2500-PL-PS-SP305-01 Podstawowe problemy psychologii wychowawczej Wykład 1 Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-02 Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka Wykład 1 Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-03 Podstawy poradnictwa wychowawczego I Ćwiczenia 1,2 Elżbieta Wiśniewska-Dryll
2500-PL-PS-SP305-06 Po co komu szkoła? Psychologiczne i pedagogiczne koncepcje pracy nauczyciela Ćwiczenia 1 Sławomir Postek
2500-PL-PS-SP305-08 Praca psychologa z grupą Ćwiczenia 1 Monika Gregorczuk
2500-PL-PS-SP305-09 Rozwiązywanie konfliktów w szkole Ćwiczenia 1 Inga Borzęcka,Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-13 Edukacja dziecka zdolnego – metody i wyzwania Ćwiczenia 1 Małgorzata Babiuch-Hall
2500-PL-PS-SP306-01 Świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą Ćwiczenia 1 Joanna Kowalska,Weronika Kurek
2500-PL-PS-SP306-02 Podstawy psychologii zdrowia Wykład 1 Kamilla Bargiel-Matusiewicz
2500-PL-PS-SP306-03 Podstawy psychologii rehabilitacji Wykład 1 Joanna Kowalska
2500-PL-PS-SP306-04 Podstawy psychopatologii rozwojowej Wykład 1 Rafał Kawa
2500-PL-PS-SP306-05 Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością Seminarium 1 Katarzyna Kiełb
2500-PL-PS-SP306-10 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Ćwiczenia 1 Piotr Krzysztofiak
2500-PL-PS-SP306-17 Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia Seminarium 1 Rafał Kawa
2500-PL-PS-SP308-05 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1,2 1: Rafał Styła, 2: Agnieszka Burnos
2500-PL-PS-SP308-06 Mechanizmy psychopatologii Wykład 1 Krzysztof Krawczyk
2500-PL-PS-SP308-07 Mechanizmy psychopatologii Ćwiczenia 2 2: Krzysztof Krawczyk
2500-PL-PS-SP308-14 Nowe trendy oraz badania w psychoterapii Wykład 1 Paweł Holas
2500-PL-PS-SP309-02 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Ćwiczenia 1 Monika Gregorczuk
2500-PL-PS-SP309-06 Psychologiczne formy pracy z grupą – część praktyczna Ćwiczenia 1,2 1: Dorota Kobylińska, 2: Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP309-15 Coaching wielopoziomowy Seminarium 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1 Agnieszka Wojnarowska
2500-PL-PS-SP309-18 Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna Seminarium 1 Anna Szuster-Kowalewicz
2500-PL-PS-SP309-23 Coaching jako metoda Wykład 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-PL-PS-SP311-01 Mikroekonomia Wykład 1 Agata Trzcińska
2500-PL-PS-SP311-02 Elementy marketingu Wykład 1 Paweł Wójcik
2500-PL-PS-SP311-11 Seminarium badawcze – badania jakościowe Seminarium 1,2 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP311-12 Seminarium badawcze – badania ilościowe Seminarium 1,2 Paweł Wójcik, 2: Paweł Wójcik
2500-PL-PS-SP311-13 Dziecko w świecie ekonomii Seminarium 1 Agata Trzcińska
2500-PL-PS-SP311-20 Dylematy etyczne w biznesie Seminarium 1 Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
2500-PL-PS-SP9-23 Tworzenie życia opartego na zaletach charakteru Ćwiczenia 1 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP9-25 Mechanizmy wpływu i komunikacji – warsztat Ćwiczenia 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-SP303-04 Współczesne problemy bezrobocia Seminarium 1 Agnieszka Kalbarczyk
2500-SP303-18 Kultura organizacji Ćwiczenia 1 Joanna Czarnota-Bojarska
2500-SP303-26 Ocenianie pracowników Ćwiczenia 1 Irena Zinserling
2500-SP303-42 Elastyczna praca – elastyczny pracownik. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a kształtowanie indywidualnej zdolności do zatrudnienia Seminarium 1 Agnieszka Kalbarczyk
2500-SP303-43 Negocjacje i mediacja Seminarium 1 Rafał Stefański

 

 

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne:

 • wykłady – wysłanie maila (inf. poniżej)
 • ćwiczenia i seminaria – uzyskanie zgody prowadzącego i złożenie podania do Prodziekana ds. studenckich
  UWAGA
  na przedmioty:
  – Podstawowe umiejętności psychologiczne
  – Metodologia badań psychologicznych
  – Biologiczne mechanizmy zachowania
  – Psychologia eksperymentalna
  – Statystyka II, wyłącznie grupa 19, za zgodą prowadzącego
  do zapisania wystarczy uzyskać zgodę prowadzącego i wysłać mail

Wszystkie zgłoszenie należy wysyłać na adres: rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.

 


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2019