Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rejestracje na przedmioty obligatoryjne I rok semestr zimowy 2018/2019

Rejestracje na przedmioty obligatoryjne I rok semestr zimowy 2018/2019

Kategoria: Aktualności Wydziału

GIEŁDA MIEJSC W GRUPACH PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNY I ROKU 

W ramach giełdy możliwa będzie wymiana miejsc w grupach ćwiczeń i seminarium oraz dowolna zmiana grup wykładów.

UWAGA

Z powodu błędnej definicji serii rejestracji 14.09.2018 funkcja giełdy nie była dostępna.

Seria rejestracji zostanie ponownie otwarta 16.09.2018 o godz. 21:00.

 

 

 

 

Kod rejestracji 2500-PL-2018Z-I-B, Rejestracja na zajęcia I roku BLOKI GRUP.

ZAPISY NA ĆWICZENIA I SEMINARIA
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

 

W rejestracji znajduje się przedmiot:

2500-REJESTRACJA-I-D (dla studentów dziennych)
2500-REJESTRACJA-I-W (dla studentów wieczorowych)

Do każdej grupy ww. przedmiotów przypisany jest pakiet (blok) terminów (grup) zajęć:

2500-PL-PS-OB1-1 – Podstawowe umiejętności psychologiczne (ćwiczenia)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-4 – Logika (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-6 – Umiejętności akademickie (ćwiczenia)

Po zakończeniu I serii zapisów, wszystkie osoby które zarejestrowały się w grupach blokach zostaną przepisane do grup ww. przedmiotów

 

BLOKI I TERMINY GRUP

w poniższych plikach opis grup przykładowo PUP wt 17:45 / 7 oznacza grupę Podstawowych umiejętności psychologicznych nr.7, zajęcia we wtorki o 17:45.

bloki dzienne 2018

bloki wieczorowe 2018

 

 

 

Przykładowo, zapisując się do bloku nr 7, student zostanie automatycznie przypisany do grup:

Podstawowe umiejętności psychologiczne – poniedziałek 8:30
Umiejętności akademickie – poniedziałek 10:15
Metodologia badań psychologicznych – wtorek 8:30
Biologiczne mechanizmy zachowania – wtorek 10:15
Logika – piątek 10:15

 

ZAPISY NA WYKŁADY
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

Po zakończeniu I serii rejestracji osoby zapisane do grup (bloków) przedmiotu 2500-REJESTRACJA-I-D i 2500-REJESTRACJA-I-W zostaną przypisane do grup odpowiednio dziennych i wieczorowych przedmiotów:
2500-PL-PS-OB1Z-1 – Wstęp do psychologii (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-5 – Filozofia (wykład)

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY
II seria zapisów

24-26.09.2019

 

W II serii zapisów możliwe będzie (dla osób które nie brały udziału w I serii) zapisywanie się bezpośrednio do dowolnie wybranych grup wykładów, seminariów i ćwiczeń przedmiotów obligatoryjnych I roku studiów

 

 

ZMIANA GRUP

W I serii możliwe jest wymienianie się blokami zajęć

Pomiędzy I i II serią zapisów otwarta zostanie giełda umożliwiająca wymienianie się miejscami pomiędzy grupami przedmiotów, do których wszyscy zostaną przepisani w oparciu o blok który został wybrany w I serii.

Po zakończeniu I serii i giełdy, nie ma możliwości zmiany grup.

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW z:
WARUNKAMI
RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI

W trakcie I serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I, dostępne będą miejsca w grupach przedmiotów obligatoryjnych. Rejestracja odbywa się w trybie “kto pierwszy”. W poszczególnych grupach będzie obowiązywał limit zapisów 1-2 osób (z wył wykładów) – tura bez dedykacji

W trakcie II serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I dostępne są wszystkie grupy, w zależności od ilości wolnych miejsc – tura bez dedykacji

Warunkiem dostępu do rejestracji jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW
STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

Studenci MISH i MISMaP mają możliwość wzięcia udziału w rejestracji przez bloki lub bezpośredniej. Warunkiem uzyskania dostępu jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl, ze wskazaniem wybranego trybu.

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00