Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne semestr letni 2018/2019

Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne semestr letni 2018/2019

Kategoria: Aktualności Wydziału

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

  • Imię i nazwisko
  • Numer indeksu
  • Kod zajęć USOS i numer grupy
  • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2019

 

 

Możliwa jest również wymiana (1:1) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres rejestracje@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach USOS.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 10.03.2019.

 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zajęcia Grupa
2500-PL-F7-03 Diagnoza osobowosci w oparciu o TAT Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-FO-01 Wprowadzenie do psychologii rozwojowej Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-06 Psychopatologia okresu rozwojowego Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-07 Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych Seminarium 1
2500-PL-PS-FO2-03 Psycholingwistyka Wykład 1,2
2500-PL-PS-FO2-09 Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy Seminarium 2
2500-PL-PS-FO2 Genetyka zachowania dla początkujących Wykład 1
2500-PL-PS-FO3-05 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Seminarium 1,2
2500-PL-PS-FO4-07 Globalizacja – szanse czy zagrożenia dla rozwoju Wykład 1
2500-PL-PS-FO5-06 Pigmalion czy Liwa? Wpływ oczekiwań rodziców i nauczycieli na zachowanie dzieci Seminarium 1
2500-PL-PS-FO7-01 Psychologia Eksperymentalna dla zaawansowanych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-03 Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień Seminarium 3
2500-PL-PS-FS1-04 Wywiad z rodzicami Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-06 Rozmowa psychologiczna cz.II Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-08 Psychologia zachowań przestępczych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-11 Pomoc psychologiczna Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-01 Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS5-03 Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-04 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków Wykład 1,2
2500-PL-PS-FS7-03 Sztuka obserwacji Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS8-01 Wprowadzenie do psychologii sportu – perspektywa badacza, perspektywa praktyka Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-01 Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-10 Neuropsychologia poznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP301-11 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, cz. II Seminarium 1
2500-PL-PS-SP301-14 Testowe metody oceny neuropsychologicznej Ćwiczenia 1,2,3
2500-PL-PS-SP302-14 Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy Seminarium 1
2500-PL-PS-SP302-15 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. II. – perspektywa neuropoznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP304-08 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-09 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP304-11 Mediacje w sprawach karnych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-12 Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP305-04 Podstawy poradnictwa wychowawczego II Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP305-05 Praca psychologa z nauczycielami Seminarium 1
2500-PL-PS-SP305-11 Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część II Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-15 Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-16 Terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-17 Edukacja a psychopatologia. Organizacja środowiska uczenia się osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-07 Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-08 Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością Seminarium 1
2500-PL-PS-SP306-09 Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP306-11 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz II) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-13 Związek ciało – psychika a pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-06 Teorie psychometryczne (KTT, TG i IRT) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-08 Item Response Theory Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-10 Tworzenie pozycji testowych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-11 Kulturowa adaptacja testów Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-12 Diagnoza kliniczna osobowości testem MMPI-2 Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-13 Diagnoza nastroju i emocji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-14 Orzeczenia i opinie – od pytania do orzeczenia Seminarium 1
2500-PL-PS-SP308-01 Zjawiska i techniki w psychoterapii Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-02 Psychoterapia grupowa Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-04 Psychoterapia rodzin i par Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-05 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP308-08 Umiejętności psychoterapeutyczne Ćwiczenia 4
2500-PL-PS-SP308-09 Psychiatria Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-12 Problemy etyczne w psychoterapii Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP308-14 Nowe trendy oraz badania w psychoterapii Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-02 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-03 Trening Interpersonalny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-09 Trening asertywności Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP309-11 Projektowanie warsztatów komunikacji interpersonalnej Seminarium 2
2500-PL-PS-SP309-12 Tutoring i staż Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-13 Wspieranie rozwoju osobowości Wykład 1
2500-PL-PS-SP309-14 Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-15 Coaching wielopoziomowy Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-19 Uprzedzona osobowość:O źródłach nienawiści wobec obcych oraz metodach jej redukcji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-20 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-07 Metody badań marketingowych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-09 Metody statystyczne w badaniach marketingowych Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP311-16 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-18 Sztuka wystąpień publicznych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP311-19 Finanse behawioralne Seminarium 1
2500-SP303-05 Metody pracy psychologicznej z osobą bezrobotną poszukującą nowego zatrudnienia Seminarium 1
2500-SP303-16 Motywacja i motywowanie pracowników Wykład 1
2500-SP303-17 Rekrutacja i selekcja Wykład 1
2500-SP303-19 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach Wykład 1
2500-SP303-22 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Seminarium 1
2500-SP303-26 Ocenianie pracowników Ćwiczenia 1
2500-SP303-41 Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych Wykład 1
2500-SP303-44 Kierowanie i przywództwo Seminarium 1
2500-SP303-45 Zespoły i praca zespołowa Seminarium 1
2500-SP303-47 Satysfakcja i zaangażowanie Seminarium 1