Ogłoszenie o pracę: Referent ds. obsługi projektu
19 maja 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

referenta ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning

 

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

 

 

Oferta ważna do 26 maja 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj (PDF, 123 KB)

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (DOCX,  74 KB)


Oferta pracy: stanowiska badawcze w grancie | Call for applications: research positions in a grant
20 kwietnia 2023

↓ English below

Wydział Psychologii ogłasza konkurs

na stanowiska badawcze w projekcie OPUS 23

„Rozmowa dwujęzyczna: łatwa, elastyczna, skuteczna? Rola adaptacyjnych mechanizmów kontroli i uwagi”

 

 

Oferta ważna do: 8 maja 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj (PDF, język polski, 125 KB)

Klauzula informacyjna (PDF, język polski, 445 KB)


The Faculty of Psychology invites applications

for doctoral research positions in the OPUS 23 grant

„Bilingual conversation: easy, flexible, and effective? The role of adaptive attention and control mechanisms”

 

 

Application deadline: 8th of May, 2023

 

More details are available here (PDF, English, 103 KB)

Information on personal data processing (PDF, English, 106 KB)


Ogłoszenie o pracę: adiunkt w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” / Call for applications for the position of assistant professor under the “Excellence Initiative – Research University” Programme
03 kwietnia 2023

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 

 

Oferta ważna do: 5 maja 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną znajduje się tutaj (PDF, język polski i angielski, 445 KB)


 

The Dean of the Faculty of Psychology

invites applications for the position of assistant professor

under the “Excellence Initiative – Research University” Programme

 

 

Application deadline: May 5th 2023

More details and the information on personal data processing are available here (PDF, Polish & English, 445 KB)


Ogłoszenie o pracę: stypendysta/ka w grancie Sonata NCN
28 marca 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

stypendysty/stypendystki

w grancie Sonata NCN pt. „Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych”

 

 

Oferta ważna do 12 kwietnia 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj (PDF, 81 KB)

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (DOCX,  74 KB)


Ogłoszenie o pracę: asystenci/asystentki w grancie PRELUDIUM NCN
27 marca 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje dwóch osób na stanowisko

asystenta/asystentki

w grancie PRELUDIUM NCN pt. „Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych”

 

Z uwagi na specyfikę projektu do współpracy zapraszamy szczególnie osoby biegle posługujące się językiem ukraińskim.

 

Oferta ważna do 7 kwietnia 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj (PDF, 74 KB) [aktualizacja 28.03.2023]

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (DOCX,  74 KB)


Oferta pracy: Pracownik w Sekcji studenckiej
24 marca 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

poszukuje osoby do pracy

w Sekcji studenckiej

Opis stanowiska:

  • kompleksowa obsługa studentów i toku studiów (m.in. immatrykulacja, obsługa systemu USOS, przygotowanie obron, opłaty za usługi edukacyjne);
  • redagowanie pism;
  • archiwizacja dokumentów;
  • przygotowanie raportów, sprawozdań, zestawień; współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu poniżej) do dnia 16.04.2023 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: PRACOWNIK – SEKCJA STUDENCKA).

 

Link do pobrania pełnej treści ogłoszenia i klauzuli informacyjnej (PDF, 433 KB)

 

Ze względów praktycznych proces rekrutacyjny może się odbyć częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.