Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 
02 grudnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

poszukuje osoby na stanowisko: 

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizacja warsztatów (ok. 3-6 spotkań w ciągu roku, w tym międzynarodowe)
 • Współorganizacja przygotowań do międzynarodowej szkoły letniej
 • Wsparcie organizacji pracy wewnątrz projektu
 • Komunikacja z Partnerami Projektu, koordynacja wykładów i wizyt badawczych
 • Koordynacja promocji pracowni Human Interactivity and Language Lab UW w kontekście udziału w Projekcie
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w komunikacji wyników)
 • Współpraca przy tworzeniu raportów okresowych i końcowych

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do współpracy grupowej, planowania zadań, prowadzenia dokumentacji oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistyka, informatyka itp.
 • Umiejętność organizacji wydarzeń naukowych (udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)
 • Mile widziane umiejętności techniczne (tworzenie stron www, analityka danych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie
 • Dużą samodzielnością i proaktywnością w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.01.2022-31.12.2022 roku) na 1/2 etatu
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 8 grudnia 2021 r., godz. 17:00. Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning „.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 10 grudnia 2021, rozmowy mogą się odbywać online.


Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych
17 listopada 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na nowopowstające stanowisko
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne). 
 • Bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych.
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne).  
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter). 
 • Analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej.
 • Zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych).
 • Asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury. 
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, wyższe zawodowe lub wyższe/doktorat. 
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego lub naukowego. 
 • Co najmniej podstawowe zainteresowanie badaniami naukowymi, w szczególności metodami obrazowania mózgu i psychofizjologią. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się technicznych aspektów działania systemów monitorowania pracy mózgu (EEG, fNIRS), z możliwością obsługi dostępnych urządzeń po przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego wystarczająca do komunikacji z badaczami nie mówiącymi po polsku oraz do rozumienia tekstów i instrukcji w języku angielskim. 
 • Samodzielność, rzetelność, proaktywne szukanie rozwiązań, zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się zasad pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z projektami badawczymi, w szczególności
  w dyscyplinie naukowej związanej z badaniami prowadzonymi z udziałem ludzi. 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nowych technologii i/lub techniczne. 
 • Kompetencje w zakresie programowania, np. R, Matlab, Python, lub inne oprogramowanie stosowane przy aparaturze badawczej. 
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki, elementów konstrukcji sprzętu cyfrowego, programowania mikrokontrolerów i interfejsów analogowo-cyfrowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą. 
 • Możliwość współudziału w realizacji badań naukowych.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Formalna nazwa stanowiska: specjalista inżynieryjno-techniczny lub specjalista badawczo-techniczny. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 30.11.2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB). 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Konkurs na stanowisko starszego specjalisty w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
12 października 2021

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 

 

Stanowisko Starszy specjalista  
Grupa stanowisk badawczo-techniczna
Dyscyplina naukowa psychologia, językoznawstwo
Słowa kluczowe Psychologia rozwojowa, wielojęzyczność, psychologia poznawcza
Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium) Umowa o pracę
Wymiar etatu 1/8 etatu badawczego
Liczba stanowisk 1
Wynagrodzenie do 590 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
Termin rozpoczęcia pracy 2 listopada 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
Okres zatrudnienia 3 miesiące (z możliwością przedłużenia)  
Jednostka UW Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł projektu Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne
Opis projektu Projekt PolkaNorski bada rozwój umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii.

Celem projektu jest zbadanie związku między umiejętnościami językowymi dzieci oraz ich wiedzą o świecie a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają. W czterech pakietach badawczych będą obserwowane wielojęzyczne polsko-norweskie dzieci oraz jednojęzyczne dzieci norweskie i polskie w wieku od 2 do 6 lat. 

   W pierwszym pakiecie badawczym (WP1) zbadamy trajektorie rozwoju językowego dzieci za pomocą polskiej i norweskiej wersji kwestionariusza MacArthur-Bates CDI oraz międzyjęzykowych zadań leksykalnych CLT. Będziemy obserwować grupę dzieci podłużnie, aby zbadać zarówno rozwój językowy, jak i ew. zmianę dominacji językowej w czasie. Projekt przyniesie również jednojęzyczne i wielojęzyczne normy dla obu narzędzi.

   Celem drugiego pakietu badawczego (WP2) jest porównanie przetwarzania słów u dzieci jednojęzycznych i wielojęzycznych. Za pomocą EEG będziemy badać aktywność mózgu dwulatków, które widzą obrazy i słyszą słowa, które do siebie pasują lub nie. Rok później zbadamy, czy wyniki eksperymentu mogą przewidzieć rozwój ich języka.

   Istnieją różnice kulturowe w podchodzeniu do świata przyrody między norweskimi i polskimi rodzicami oraz między norweskimi i polskimi przedszkolami. W trzecim pakiecie badawczym (WP3) przyglądamy się dzieciom, aby zobaczyć, jak ściśle wiedza o świecie przyrody jest związana z rozwojem języka i jaki jest wpływ relacji z naturą na zakres umiejętności językowych i wiedzy o świecie. Porównując dzieci jednojęzyczne w Polsce i Norwegii oraz dzieci polskich imigrantów w Norwegii, mamy nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć coś o roli rodziny – z jednej strony, a z drugiej – przedszkola w rozwoju dziecięcej wiedzy i słownictwa odnoszących się do przyrody.

    Czwarty pakiet badawczy (WP4) to badanie interwencyjne. Rozwój językowy dzieci zaczyna się jeszcze przed narodzinami i uważamy, że postawy rodziców i wiedza o tym, jak stworzyć dobre środowisko językowe, odgrywają ważną rolę w rozwoju języka dzieci. W tym badaniu będziemy rekrutować przyszłych polskich rodziców mieszkających w Norwegii. Połowa rodziców będzie zaproszona na ogólny kurs dotyczący wczesnego rozwoju dziecka, a druga połowa – na kurs dotyczący rozwoju językowego dzieci oraz tego, jak mogą wchodzić w interakcje z dzieckiem i rozmawiać z nim. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej na temat relacji między postawami wielojęzycznych rodziców i ich wiedzą o języku a rozwojem językowym dzieci.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu: prof. Ewa Haman), Oslo Metropolitan University (kierownik projektu: prof. Nina Gram Garmann) oraz Centrum Doskonałości MultiLing, Uniwersytet w Oslo.

 

 

Zakres obowiązków 1.    Współtworzenie i współredagowanie treści na profilach projektu PolkaNorski w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, etc.) w celu rekrutowania osób badanych.

2.    Szkolenie innych członków projektu z zakresu prowadzenia mediów społecznościowych do celów rekrutacyjnych.

3.    Pomoc w prowadzeniu rekrutacji osób badanych we wszystkich pakietach badawczych.

4.    Prowadzenie badań z dziećmi i/lub ich opiekunami (także online) w różnych pakietach badawczych projektu.

5.    Utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi osobami badanymi.

6.    Wykonywanie innych zadań związanych z projektem zleconych przez kierownika projektu.

 

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.    spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190),

2.    posiadają stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub nauk pokrewnych,

3.    mają doświadczenie w pracy badawczej w zakresie psychologii rozwojowej i poznawczej, językoznawstwa lub pokrewnych dziedzin, obejmujące  prowadzenie badań empirycznych z udziałem dzieci,

4.    mają doświadczenie w rekrutowaniu osób badanych, w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych,

5.    mają doświadczenie w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (np. Instagram), poświęconych tematyce pokrewnej do tematyki projektu (np. wielojęzyczność, polityka językowa, dwujęzyczność dzieci polskich za granicą),

6.    bardzo dobrze posługują się językiem angielskim (na poziomie C1, potwierdzonym certyfikatem lub pisemnym oświadczeniem kandydata/tki),

7.    znają język polski i/lub norweski w stopniu umożliwiającym codzienny kontakt w zespole naukowym oraz analizę danych językowych,

8.    potrafią współpracować w zespole naukowym.

 

Mile widziane:

1. doświadczenie w prowadzeniu badań z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi wielojęzycznymi.

Wymagane dokumenty ·       CV i list motywacyjny po angielsku, zawierające bezpośrednie odniesienia do wymagań określonych w ogłoszeniu,

·      podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia),

·      podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski,

·       oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.[1]),

·      inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne dla procesu rekrutacji.

Oferujemy Pracę w dynamicznym zespole badawczym, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej, wsparcie w rozwijaniu własnych pomysłów badawczych, możliwość nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej.
Forma nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną na ewa.haman@psych.uw.edu.pl oraz ewa.komorowska@psych.uw.edu.pl z tematem maila „PolkaNorski/pomocnik badawczy 2021”
Termin nadsyłania zgłoszeń 18 października 2021, godz. 12:00 czasu warszawskiego (CEST)
Termin ogłoszenia wyników konkursu 20 października 2021  
Sposób informowania o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku starszego specjalisty, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Zgłoszenia niepełne nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami są przewidywane w terminie 19-20.10.2021 i będą się odbywały w języku angielskim oraz częściowo w języku polskim i /lub norweskim.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………

                         imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane[4] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[6], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adresy: ewa.haman@psych.uw.edu.pl i dean@psych.uw.edu.pl

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[7]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[8] Państwa dane

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[9] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

          ………………………………………………                        ………………………………………………

                     (miejscowość i data)                                            (podpis kandydata)

[1] https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&PageFirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D

[2] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

[6] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[7] Art. 7 ust. 3 RODO.

[8] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

[9] https://www.privacyshield.gov


Konkurs na stanowisko starszego asystenta w zakresie psychoterapii | Open position of senior assistant lecturer in the field of psychotherapy
08 października 2021
[English below]
 
Dziekan Wydziału Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w zakresie psychoterapii (pełny etat dydaktyczny). Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć i kontakt ze studentami i która jednocześnie ma wykształcenie oraz doświadczenie psychoterapeutyczne.
Więcej informacji
Formularz dla kandydatów – Form for candidates
Zasady przeprowadzania konkursów
 
Dean of the Faculty of Psychology invites applications for a position of senior assistant lecturer in the field of psychotherapy (full teaching position). We are searching for a candidate who likes teaching, being in contact with students and who at the same time has psychotherapeutic knowledge and experience.
More information
Form for candidates
Detailed rules and the procedure of conducting contests

Poszukiwani stypendyści w ramach projektu SONATA 16 „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”
16 września 2021

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Nazwa stanowiska: Stypendysta/doktorant (2 stanowiska)

Konkurs w ramach projektu badawczego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierowniczka projektu: dr Izabela Chojnicka

 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Planowy okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – styczeń 2025 r.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu  na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Planujemy rekrutację i badania uczestników w wieku 7-14 lat. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej.

 

WARUNKI WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (Stypendysta 1);
 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia albo student/ka piątego roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • Język polski używany jako pierwszy język;
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, psychopatologia rozwojowa);
 • Umiejętności w zakresie analiz statystycznych i posługiwania się programami do edycji tekstu i analizy danych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym;
 • Ukończenie szkolenia uprawniającego do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu realizowanego na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu protokołu obserwacji ADOS-2 2500-PL-PS-FS8-06 na ocenę bardzo dobrą (5 albo 5!);
 • Ukończenie  szkolenia uprawniającego do wykorzystywania Skali Stanford Binet 5 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji 2500-PL-PS-SP306-07 w semestrze letnim 2018/19.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3000 znaków ze spacjami, w języku polskim;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia  (Stypendysta 1);
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia bądź zaświadczenie o studiowaniu na piątym roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej i klinicznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

Zgłaszanie wniosków: 16.09-10.10.2021 r.

Ocena wniosków przez Komisję: 11-21.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 22.10.2021 r.

 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 1

Osoba na stanowisku Stypendysty 1 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu,
 • Analizę wyników,
 • Przygotowanie raportów i publikacji. 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 2

Osoba na stanowisku Stypendysty 2 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu.

 

Warunki zatrudnienia Stypendysta 1:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 3486 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 36 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2021 r.

Warunki zatrudnienia Stypendysta 2:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 1222 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 18 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: grudzień 2021 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.


Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie NCN Opus HS
03 września 2021

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student

Wymagania:

 1. Student kierunku medycznego;
 2. Znajomość metodologii prowadzenia badań społecznych;
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Dorobek publikacyjny;
 5. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Czynny udział w przeprowadzaniu badań, zaplanowanych w projekcie: zbieranie danych z badań za pomocą aktygrafów i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie danych z badań dzienniczkowych i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie próbek włosów osób badanych i katalogowanie ich oraz zamieszczanie w bazie danych wyników analiz biochemicznych włosów; zamieszczanie w bazie danych wyników z badań kwestionariuszowych i danych z ankiet medycznych.

 

Typ konkursu NCN: Opus HS

Termin składania ofert: 20 września 2021, 23:59

Forma składania ofert: oferty w formie elektronicznej

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenie rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: stypendium;
Okres zatrudnienia: od 1 października 2021 do 31 września 2024 (36 miesięcy);

Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 40%.

Wynagrodzenie 2000 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach, wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniach naukowych, zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
 2. Wykaz publikacji naukowych;
 3. Zaświadczenie o byciu studentem kierunku medycznego;
 4. List motywacyjny;

Aplikacje należy przesyłać na adres: malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie wyników 23 września 2021 r.