Oferta pracy: specjalista w Sekcji Badań
13 stycznia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista w Sekcji Badań. 

Sekcja badań zajmuje się obsługą finansową projektów badawczych
oraz rozliczaniem subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Opis stanowiska:

 • obsługa administracyjno-finansowa powierzonych projektów badawczych – w szczególności realizowanych z funduszy Narodowego Centrum Nauki, 
 • analiza kosztów i wydatków, weryfikacja i przygotowanie dokumentów (m.in. kalkulacja wynagrodzeń, uzupełnianie i sprawdzanie umów cywilno-prawnych, opisywanie faktur),
 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektu i monitorowanie prawidłowej realizacji – zgodnej z harmonogramem i kosztorysem projektów, 
 • dekretowanie i wprowadzanie dowodów księgowych do systemu finansowo-księgowego, 
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, zestawień finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania lub pokrewnych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów naukowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MNiSW, NCN, NCBiR,
 • znajomość systemu SAP.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat w profesjonalnym, dobrze współpracującym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach, w tym zagranicznych,
 • pracę w jednostce o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą,
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 15 lutego 2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: SPECJALISTA –
SEKCJA BADAŃ).

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. 

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Konkursy na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie PolkaNorski / Calls for a position of a post-doctoral research fellow in the project PolkaNorski
05 stycznia 2021

↓ English below

Konkursy na stanowiska adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615)

Applications are invited for the positions of a post-doctoral research fellow in the project entitled “Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children” (PolkaNorski) founded by Norwegian Financial Mechanism for the period 2014-2021 (no of agreement with the National Science Centre in Poland UMO-2019/34/H/HS6/00615) –


Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning
04 stycznia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

poszukuje osoby na stanowisko: 

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizacja warsztatów, konferencji i szkół letnich (ok. 2 spotkania rocznie) [we współpracy z drugim managerem]
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji Projektu
 • Komunikacja z Partnerami Projektu, koordynacja wykładów i wizyt badawczych
 • Koordynacja promocji Projektu oraz promocji pracowni Human Interactivity and Language Lab UW w kontekście udziału w Projekcie
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w strategii komunikacji wyników) [we współpracy z drugim managerem]
 • Współpraca przy tworzeniu raportów okresowych i końcowych

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do współpracy grupowej, planowania zadań, prowadzenia dokumentacji oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistyka, informatyka itp.
 • Umiejętność organizacji wydarzeń (doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Samodzielnością i proaktywnością
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie
 • Dużą samodzielnością w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.02.2021-31.12.2023 roku) na 1/2 etatu.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 14 stycznia 2021 r., godz. 17:00. Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning „.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 15 stycznia 2021, rozmowy mogą się odbywać online.


Oferta pracy: doktorant – stypendysta prowadzący badania ankietowe w projekcie badawczym NCN
19 grudnia 2020

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty prowadzącego badania ankietowe w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/33/B/HS6/00513 „Elastyczna regulacja emocji – interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych strategii regulacji emocji”)

 

 

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

Dorota Kobylińska

dorotak@psych.uw.edu.pl

 

ZAKRES OGŁOSZENIA

Obowiązki stypendysty obejmują prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium psychofizjologii oraz  badań kwestionariuszowych w ramach projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie pełnił obowiązki asystenta laboratoryjnego w badaniach psychofizjologicznych. Do jego zadań będzie należało programowanie eksperymentów; praca nad przygotowaniem procedur badawczych w projekcie; analizowanie danych, w tym danych psychofizjologicznych; wsparcie techniczne badań; pomoc innym członkom zespołu w prowadzeniu eksperymentów w laboratorium psychofizjologicznym; szkolenie innych członków zespołu w zakresie gromadzenia i analizy danych.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • statusu 4 lub 5 roku studenta psychologii lub kognitywistyki
 • doświadczenie w badaniach naukowych z pomiarami neuropsychologicznymi i psychofizjologicznymi udokumentowane oświadczeniami kierowników projektów
 • co najmniej jednej przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
 • znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • umiejętności analizy danych
 • umiejętności obsługi programów do projektowania badań (np. E-prime, PsychoPy, Presentation, Qualtrics)
 • zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.

 

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium.

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Styczeń 2021 – Grudzień 2023 (36 miesięcy)

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisana klauzula (załączona do dokumentów) która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres kierownika projektu: dorota.kobylinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 28.12.2020

 

OCENA OFERT

 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt.
 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
  • Doświadczenie w prowadzeniu badań, w szczególności z zastosowaniem pomiarów neuropsychologicznych i psychofizjologicznych: waga 65%.
  • Dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia na konferencjach, udział w międzynarodowych zespołach badawczych itd.): waga 35%

 

WYNAGRODZENIE: Stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 3500 PLN (brutto) płatne miesięcznie przez 36 miesięcy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning
16 grudnia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizowanie spotkań zespołu koordynatorów Projektu, dokumentowanie przebiegu spotkań
 • Monitorowanie terminowości wykonywania zadań w Projekcie (tasks, milestones, deliverables)
 • Raporty okresowe, kontakt z liderami poszczególnych zadań w projekcie
 • Organizacja warsztatów, konferencji i szkół letnich (ok. 2 spotkania rocznie)
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w strategii komunikacji wyników)
 • Koordynacja Pracowni Human Interactivity and Language Lab (HILL) UW w kontekście współpracy w projekcie i dostosowanie reorganizacji i strategii HILL jako jednego z wyników projektu.

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do organizacji pracy grupowej, planowania zadań, umawiania spotkań oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistka itp.
 • Umiejętność prowadzenia i dokumentacji spotkań naukowych,
 • Umiejętność organizacji wydarzeń (doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Samodzielnością i proaktywnością
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.01.2021-31.12.2023 roku) na 8/10 etatu.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 23 grudnia 2020 r.
Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 29 grudnia 2020, rozmowy mogą się odbywać online.


Oferta pracy: menadżer projektu badawczego PolkaNorski
17 września 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski), finansowanego przez NCN z Funduszy Norweskich, w ramach programu GRIEG (specjalista /starszy specjalista; cały etat).

Termin zgłoszeń: 15 października 2020 r., godz. 11:59:59 czasu CET

Szczegóły >>