Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Podróż samochodem

BadaniaUmowaNależności za używanie pojazdu prywatnego

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.

UMOWA W SPRAWIE UŻYWANIA POJAZDU PRYWATNEGO DO PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Osoba wyjeżdżająca za granicę może uzyskać zgodę na odbycie podróży prywatnym samochodem. W takim przypadku Wyjeżdżający zobowiązany jest do zawarcia umowy z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych – POBIERZ

Umowę z pracownikami Wydziałów podpisuje Dziekan Wydziału i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach wydziału.

Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do zagranicznych podróży służbowych następuje na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – POBIERZ zatwierdzonej przez pracodawcę (za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie).

Wypełniony dokument należy złożyć w SBWZ lub SFK.

Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r  (Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1462)

 

Stawki maksymalne, obowiązujące za 1 kilometr przebiegu samochodu prywatnego użytkowanego do celów służbowych (w podróżach służbowych) oraz dobowe stawki diet za czas krajowej podróży:

rodzaj pojazdu stawka od 15 listopada 2007
samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 0,5214 zł
samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł
motocykle 0,2302 zł
motorowery 0,1382 zł