Komisje i zespoły

Komisja ds. Badań i Finansowania

dr hab. Jerzy Osiński (przewodniczący)

dr Aleksandra Bala

dr Ewa Dryll

dr Izabela Chojnicka

dr Tomasz Oleksy

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Hubert Suszek

dr Jerzy Wojciechowski

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Zespół ds. Budżetu

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (przewodnicząca)

dr Marta Sobańska

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

dr Szymon Chrząstowski

dr hab. Małgorzata Dragan

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. (wiceprzewodnicząca)
dr Julia Barlińska
dr Krzysztof Fronczyk
dr hab. n. med. Paweł Holas
dr hab. Katarzyna Lubiewska
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Aleksandra Świderska
mgr Małgorzata Pięta
mgr Marta Siepsiak
mgr Adrianna Wielgopolan
Jeremiasz Górniak – przedstawiciel studentów 

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych – POBIERZ

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl

1.Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki
3. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych >> 

 

Poniżej znajduje się tabela ze sztywnymi terminami nadsyłania i oceny wniosków przez komisję etyki badań naukowych w roku akademickim 2020/2021.

 

tura Termin nadsyłania wniosków Spotkanie komisji Drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne) Ostateczny termin odpowiedzi komisji Termin oddania wniosku po poprawkach Ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach
1 9.11.2021 16.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 30.11.2021 7.12.2021
2 11.01.2022 18.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 2.02.2022 9.02.2022
3 22.03.2022 29.03.2022 6.04.2022 7.04.2022 13.04.2022 20.04.2022
4 14.06.2022 21.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 5.07.2022 12.07.2022

Powyższy harmonogram związany jest ze zmianą w regulaminie, która ma ułatwić pracę komisji i usprawnić oraz przyspieszyć ocenę wniosków (po zmianach maksymalny czas oczekiwania na opinię to 28 dni, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w międzyczasie wypadają święta).

Zachęcamy do pełnego zapoznania się z nowym regulaminem, poniżej wymienionych jest kilka najważniejszych zmian:

  1. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila oraz w nazwie wniosku i załączników należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).
  2. Jeśli wniosek wymaga poprawek, żeby mógł uzyskać pozytywną opinię, poprawki te muszą zostać przesłane w ustalonym w harmonogramie terminie, w przeciwnym wypadku komisja wydaje odmowę wydania opinii i wniosek trzeba złożyć ponownie w kolejnej turze.

Przypominamy, że staranne przygotowanie wniosku przez wnioskodawcę jest najlepszym sposobem na przyspieszenie uzyskania pozytywnej opinii.

Poza opisem badania we wniosku w klarowny sposób, szczególną uwagę zwrócić należy na treść informacji dla osób badanych, która ma być zrozumiała i zawierać wszystkie informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem, zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia oraz informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co również należy wyraźnie zaznaczyć), informacje o tym, czy dane są analizowane indywidualnie czy zbiorczo, jak i o możliwości wycofania się z badania w każdym jego momencie bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji.

Kolejną szalenie ważną sprawą jest kwestia ochrony danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. dr hab. Emilia Łojek (przewodnicząca)

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

prof. dr hab. Ewa Pisula

dr hab. Małgorzata Sobol

dr Aneta Miękisz

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

 

Termin składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych – do 22 lutego 2021 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej – do 31 marca 2021 r.

Złota Róża – do 1 lipca 2021 r.

Nagrody Ministra – do 15 lipca 2021 r.

 

Załączniki

Regulamin Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Nagrody Ministra

Nagrody Ministra 2

Ordery, odznaczenia

Złota Róża

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz (przewodnicząca)

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

prof. dr hab. Barbara Bokus

dr hab. Grażyna Katra

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

dr hab. Małgorzata Dragan

dr hab. Piotr Tomaszewski

dr Magdalena Linke-Jankowska

Regulamin >>

Komisja Stypendialna

mgr Agata Mizgalska – przewodnicząca, koordynator ds. stypendialnych

Zofia Zielkowska – koordynator ds. stypendialnych

 

Studenci:

Aleksandra Alberska

Ida Gardziel

Alicja Leśniewska

Magdalena Skiba

Natalia Szulc

Magdalena Świderek

 

Więcej informacji o stypendiach >>

Rada Programowa WISP

Przewodniczący:

Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Dr Małgorzata Gambin

Dr Monika Prusik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Rafał Styła

Dr Mikołaj Winiewski

Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

dr hab. Anna Cierpka (przewodnicząca)

mgr Dominika Pruszczak (sekretarz)

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

mgr Wojciech Waleriańczyk

mgr Paulina Olszak

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

dr Dorota Karwowska (przewodnicząca)

dr Irena Zinserling

Zofia Pozorek (sekretarz)

dr Marcin Leśniak

dr Ewa Malinowska

dr Alicja Niedźwiecka

dr Monika Prusik

Anna Winter

Natalia Tkacz

Karolina Isalska

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr Agnieszka Wojnarowska (przewodnicząca)

dr Joanna Kowalska

Elżbieta Lenarcik

Agata Florczyk (przedstawicielka studentów)

dr Oliwia Maciantowicz

dr Mateusz Płatos

mgr Małgorzata Hanć

mgr Dominika Adamczyk

 

Zespół ds. Edukacji Psychologicznej dla Specjalizacji Nauczycielskich

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)

dr Agnieszka Burnos

dr Karolina Małek

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki

dr Wouter de Raad (przewodniczący)

mgr Zofia Borska-Mądrzycka

dr Ewa Malinowska

dr Karolina Małek

dr Albertyna Osińska (Paciorek)

dr Agnieszka Wojnarowska

dr Mateusz Płatos

Więcej informacji o Zespole >>

Zespół ds. Systemu Premiowania

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. (przewodniczący)

prof. dr hab. Emilia Łojek

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.

Komisja ds. Zatrudnienia na Stanowiskach Nauczycieli Akademickich

dr hab. Maciej Górecki (przewodniczący)

dr Agnieszka Pluta

dr Rafał Stefański

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

prof. dr hab. Anna Szuster Kowalewicz

dr Agnieszka Rychwalska (ISS)

dr hab. Jarosław Żygierewicz (WFizyki)

Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Dominika Maison (przewodnicząca)

prof. dr hab. Ewa Haman (wiceprzewodnicząca)

dr Agata Trzcińska (sekretarz)

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

dr hab. Marcin Rzeszutek

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Agnieszka Pluta

dr hab. Anna Domaradzka-Widła (ISS)

prof. dr hab. Beata Glinka (WZarządzania)

Zespół ds. Systemu Nagród za Doskonałość Dydaktyczną

dr Magdalena Budziszewska

dr Magdalena Linke-Jankowska (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Zuzanna Toeplitz

dr hab. Piotr Tomaszewski