Komisje

Komisja Budżetowa

Przewodnicząca Komisji:
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Członkowie Komisji:
Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Dr hab. Przemysław Tomalski
Dr Dorota Karwowska
Dr Marta Sobańska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Komisja ds. Badań i Finansowania

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Jerzy Osiński

Członkowie Komisji:

Dr Dorota Kobylińska

Dr Aleksandra Bala

Dr Izabela Chojnicka

Dr hab. Kamil Imbir

Dr Konrad Jankowski

Dr Hubert Suszek

Dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Dr Jerzy Wojciechowski

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Grażyna Katra

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr Julia Barlińska

Dr Paweł Holas

Dr hab. Kamil Imbir

Dr Katarzyna Lubiewska

Dr Krzysztof Fronczyk

Dr Marcin Rzeszutek

Mgr Joachim Kowalski (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Magdalena Kozubal (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Agnieszka Łyś (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Marta Siepsiak (przedstawiciel doktorantów)

Marcela Dziekan (przedstawiciel studentów)

Marta Sak (przedstawiciel studentów)

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. POBIERZ wniosek: wniosek-do-ke-2014

Wniosek o wydanie opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii UW (.doc)

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl ORAZ składanie JEDNEJ wydrukowanej i podpisanej kopii wniosku w koszyku Komisji w sekretariacie.

1. Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki
3. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych: regulamin_komisji_etyki_ds_badań_naukowych

 

Poniżej znajduje się tabela ze sztywnymi terminami nadsyłania i oceny wniosków przez komisję etyki badań naukowych w roku akademickim 2018/2019.

TURA

Termin nadsyłania wniosków

Spotkanie komisji

drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne)

ostateczny termin odpowiedzi komisji

termin oddania wniosku po poprawkach

ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach

1.

30.10.2018

6.11.2018

13.11.2018

14.11.2018

20.11.2018

27.11.2018

2.

27.11.2018

4.12.2018

11.12.2018

12.12.2018

18.12.2018

8.01.2019

3.

26.02.2019

5.03.2018

12.03.2018

13.03.2018

19.03.2018

26.03.2019

4.

14.05.2019

21.05.2019

28.05.2019

29.05.2019

4.06.2019

11.06.2019

Powyższy harmonogram związany jest ze zmianą w regulaminie, która ma ułatwić pracę komisji i usprawnić oraz przyspieszyć ocenę wniosków (po zmianach maksymalny czas oczekiwania na opinię to 28 dni, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w między czasie wypadają święta).

Zachęcamy do pełnego zapoznania się z nowym regulaminem, poniżej wymienionych jest kilka najważniejszych zmian:

1. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila oraz w nazwie wniosku i załączników należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

2. Jeśli wniosek wymaga poprawek, żeby mógł uzyskać pozytywną opinię, poprawki te muszą zostać przesłane w ustalonym w harmonogramie terminie, w przeciwnym wypadku komisja wydaje odmowę wydania opinii i wniosek trzeba złożyć ponownie w kolejnej turze.

Przypominamy, że staranne przygotowanie wniosku przez wnioskodawcę jest najlepszym sposobem na przyspieszenie uzyskania pozytywnej opinii.

Poza opisem badania we wniosku w klarowny sposób, szczególną uwagę zwrócić należy na treść informacji dla osób badanych, która ma być zrozumiała i zawierać wszystkie informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem, zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia oraz informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co również należy wyraźnie zaznaczyć), informacje o tym, czy dane są analizowane indywidualnie czy zbiorczo, jak i o możliwości wycofania się z badania w każdym jego momencie bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji.

Kolejną szalenie ważną sprawą jest kwestia ochrony danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Marcin Zajenkowski

Członkowie Komisji:

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr Magdalena Budziszewska

Dr Karolina Hansen

Dr Paweł Holas

Dr hab. Maciej Stolarski

Dr hab. Małgorzata Święcicka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
Prof. dr hab. Ewa Pisula
Prof. dr hab. Katarzyna Schier
Dr hab. Andrzej Hankała, prof. ucz.
Dr hab. Michał Chruszczewski
Dr hab. Anna Cierpka
Prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
Dr hab. Piotr Tomaszewski
Dr Dorota Karwowska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Dr Zuzanna Toeplitz
Dr Agata Trzcińska

Komisja ds. Oferty Edukacyjnej

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Dr hab. Małgorzata Święcicka

Dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Komisja ds. Postępowań o Nadanie Tytułu Profesora

Przewodnicząca Komisji:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Członkowie Komisji:

dr hab. Barbara Bokus

dr hab. Emilia Łojek

dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Przewodnicząca:

Prof. dr  hab. Ewa Czerniawska

Członkowie Komisji:

dr hab. Barbara Bokus
Prof. dr hab. Maria Ledzińska
Prof. dr hab. Emilia Łojek
Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
Dr hab. Grażyna Katra

Komisja ds. Studiów i Studentów

Przewodnicząca:

Dr Irena Zinserling

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Maria Ledzińska
Prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Dr Rafał Kawa
Dr Katarzyna Sekścińska
Mgr Ewa Gajewska
Dominika Frąc

Komisja ds. Wydawnictw

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Barbara Bokus

Sekretarz Komisji: 

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Dr Anna Bolewska
Dr Małgorzata Dragan
Dr hab. Mirosława Huflejt- Łukasik
Dr hab. Grażyna Katra

Regulamin >>

Komisja Stypendialna

Skład Komisji na rok akademicki 2018/2019:
  • Maria Nasierowska – przewodnicząca 
  • Zofia Zielkowska – wiceprzewodnicząca / pracownik administracyjny sekcji studenckiej
  • Natalia Tkacz – członek
  • Joanna Orzechowska – członek 
  • Agata Mizgalska – członek /pracownik administracyjny sekcji studenckiej
Kontakt:

Możliwe jest również indywidualne umówienie się drogą mailową.

Więcej informacji o stypendiach >>

Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Przewodnicząca Komisji:

mgr Joanna Siudem

Wiceprzewodnicząca:

mgr Dominika Pruszczak

Sekretarz:

mgr Paulina Olszak

Członkowie Komisji:

mgr Michał Lewnadowski

mgr Oliwia Maciantowicz

mgr Paulina Olszak

mgr Dominika Pruszczak

mgr Joanna Siudem

mgr Agnieszka Szczęsna – pracownik administracyjny

Rada Programowa Studiów Magisterskich

Przewodniczący:

dr hab. Grażyna Kmita

Członkowie Komisji:

Dr hab. Anna Cierpka

Dr Izabela Chojnicka

Dr Joanna Kowalska

Dr Grzegorz Krajewski

Dr Łukasz Jochemczyk

Dr Wouter de Raad

Mgr Ewa Gajewska

Mgr Katarzyna Kiełb

Beata Malińska

Anna Wiatrowska

Rada Programowa WISP

Przewodniczący:

Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Dr Małgorzata Gambin

Dr Monika Prusik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Rafał Styła

Dr Mikołaj Winiewski

Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

Przewodniczący Komisji:

dr hab. Anna Cierpka

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Dr hab. Maciej Haman, prof. UW

Mgr Paweł Łowicki

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca Komisji:

Dr Zuzanna Toeplitz

Członkowie Komisji:

Dr Irena Zinserling – Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji

Dr Grzegorz Krajewski – Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji na kierunku Kognitywistyka II

Zofia Pozorek – Sekretarz Komisji

Dr Alicja Niedźwiecka

Dr Katarzyna Sekścińska

Dr Agnieszka Pluta

Dr Małgorzata Sobańska

Mgr Karolina Stala

Marcela Dziekan

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Anna Cierpka

Dr hab. Maciej Haman, prof. UW – sekretarz komisji

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Dr hab. Marcin Zajenkowski

Dr hab. Andrzej Rynkiewicz – Prodziekan ds. Studenckich

Mgr Joanna Witowska – przedstawiciel doktorantów

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodnicząca Komisji: 

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

Członkowie Komisji:

Dr Joanna Kowalska

Dr Katarzyna Sekścińska

Dr Agnieszka Wojnarowska

Mgr Paweł Motyka (przedstawiciel doktorantów)

Elżbieta Lenarcik

Barbara Jasińska (przedstawiciel studentów)

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

Dr hab. Joanna Radoszewska

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Dr hab. Ewa Haman
Dr Dorota Rutkowska
Dr Mikołaj Winiewski
Mgr Mateusz Płatos
Mgr Katarzyna Wojtkowska
Mgr Kinga Wojaczek
Demetriusz Wojakowski