Komisje i zespoły

Komisja ds. Badań i Finansowania

dr hab. Jerzy Osiński (przewodniczący)

dr Aleksandra Bala

dr Ewa Dryll

dr Izabela Chojnicka

dr Tomasz Oleksy

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Hubert Suszek

dr Jerzy Wojciechowski

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Zespół ds. Budżetu

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (przewodnicząca)

dr Marta Sobańska

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

dr Szymon Chrząstowski

dr hab. Małgorzata Dragan

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. (wiceprzewodnicząca)
dr Julia Barlińska
dr Krzysztof Fronczyk
dr hab. n. med. Paweł Holas
dr hab. Katarzyna Lubiewska
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Aleksandra Świderska
mgr Małgorzata Pięta
mgr Marta Siepsiak
mgr Adrianna Wielgopolan
Jeremiasz Górniak – przedstawiciel studentów 

 

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych >> 

 

Rok akademicki 2022/2023

HARMONOGRAM PRACY
KOMISJI ETYKI DS. BADAŃ NAUKOWYCH

 

Termin składania wniosków poprzez formularz: Spotkanie komisji: Drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne): Ostateczny termin odpowiedzi komisji: Termin oddania wniosku po poprawkach: Ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach:
31.10.2022 08.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 22.11.2022 29.11.2022
03.01.2023 10.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 24.01.2023 07.02.2023
28.03.2023 04.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 25.04.2023 02.05.2023
30.05.2023 06.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 04.07.2023

 

Wniosek należy przesłać poprzez formularz Google znajdujący się pod linkiem:

Wniosek składany po raz pierwszy (PL)

Wniosek składany po raz pierwszy (ENG)


Wniosek składany jako poprawa/modyfikacja (PL)

Wniosek składany jako poprawa/modyfikacja (ENG)

Poprawki należy przesyłać w ustalonym w harmonogramie terminie (tabela) – w przeciwnym wypadku należy je ponownie złożyć (poprzez formularz) w kolejnej turze.


Przypominamy także o kolejnej ważnej sprawie – ochronie danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO.

Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. dr hab. Emilia Łojek (przewodnicząca)

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

prof. dr hab. Ewa Pisula

dr hab. Małgorzata Sobol

dr Aneta Miękisz

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

 

Termin składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych – do 22 lutego 2021 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej – do 31 marca 2021 r.

Złota Róża – do 1 lipca 2021 r.

Nagrody Ministra – do 15 lipca 2021 r.

 

Załączniki

Regulamin Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Nagrody Ministra

Nagrody Ministra 2

Ordery, odznaczenia

Złota Róża

Komisja ds. Wydawnictw

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz (przewodnicząca)

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

prof. dr hab. Barbara Bokus

dr hab. Grażyna Katra

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

dr hab. Małgorzata Dragan

dr hab. Piotr Tomaszewski

dr Magdalena Linke-Jankowska

Regulamin >>

Komisja Stypendialna

mgr Agata Mizgalska – przewodnicząca, koordynator ds. stypendialnych

Zofia Zielkowska – koordynator ds. stypendialnych

 

Studenci:

Aleksandra Alberska

Ida Gardziel

Alicja Leśniewska

Magdalena Skiba

Natalia Szulc

Magdalena Świderek

 

Więcej informacji o stypendiach >>

Rada Programowa WISP

Przewodniczący:

Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Dr Małgorzata Gambin

Dr Monika Prusik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Rafał Styła

Dr Mikołaj Winiewski

Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

dr hab. Anna Cierpka (przewodnicząca)

mgr Dominika Pruszczak (sekretarz)

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

mgr Wojciech Waleriańczyk

mgr Paulina Olszak

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

dr Dorota Karwowska (przewodnicząca)

dr Irena Zinserling

Zofia Pozorek (sekretarz)

dr Marcin Leśniak

dr Ewa Malinowska

dr Alicja Niedźwiecka

dr Monika Prusik

Anna Winter

Natalia Tkacz

Karolina Isalska

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr Agnieszka Wojnarowska (przewodnicząca)

dr Joanna Kowalska

Elżbieta Lenarcik

Agata Florczyk (przedstawicielka studentów)

dr Oliwia Maciantowicz

dr Mateusz Płatos

mgr Małgorzata Hanć

mgr Dominika Adamczyk

 

Zespół ds. Edukacji Psychologicznej dla Specjalizacji Nauczycielskich

dr hab. Grażyna Katra (przewodnicząca)

dr Agnieszka Burnos

dr Karolina Małek

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki

dr Wouter de Raad (przewodniczący)

mgr Zofia Borska-Mądrzycka

dr Ewa Malinowska

dr Karolina Małek

dr Albertyna Osińska (Paciorek)

dr Agnieszka Wojnarowska

dr Mateusz Płatos

Więcej informacji o Zespole >>

Zespół ds. Systemu Premiowania

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. (przewodniczący)

prof. dr hab. Emilia Łojek

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.

Komisja ds. Zatrudnienia na Stanowiskach Nauczycieli Akademickich

dr hab. Maciej Górecki (przewodniczący)

dr Agnieszka Pluta

dr Rafał Stefański

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

prof. dr hab. Anna Szuster Kowalewicz

dr Agnieszka Rychwalska (ISS)

dr hab. Jarosław Żygierewicz (WFizyki)

Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Dominika Maison (przewodnicząca)

prof. dr hab. Ewa Haman (wiceprzewodnicząca)

dr Agata Trzcińska (sekretarz)

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

dr hab. Marcin Rzeszutek

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Agnieszka Pluta

dr hab. Anna Domaradzka-Widła (ISS)

prof. dr hab. Beata Glinka (WZarządzania)

Zespół ds. Systemu Nagród za Doskonałość Dydaktyczną

dr Magdalena Budziszewska

dr Magdalena Linke-Jankowska (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Zuzanna Toeplitz

dr hab. Piotr Tomaszewski