Ubezpieczenia

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące na okres wyjazdu mogą na preferencyjnych warunkach przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosekpodpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać jego skan (lub zdjęcie) do jednej z niżej wymienionych osób:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345
Robert Gadomski, e-mail: robert.gadomski@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 261

 

Informacje i niezbędne dokumenty, dotyczące ubezpieczeń, zainteresowane osoby znajdą na każdej z poniższych stron:

https://www.uw.edu.pl/pracownik/

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/ 

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/dodatkowe-ubezpieczenie/

 

Płatności za ubezpieczenie realizowane są przelewem na wskazany na certyfikacie przez Ubezpieczyciela numer rachunku bankowego.