26. Festiwal Nauki
11 września 2022
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 26. Festiwal Nauki w Warszawie! Tradycyjnie, jak co roku, naukowcy z Wydziału Psychologii UW przygotowali wystąpienia dla wszystkich zainteresowanych psychologicznymi aspektami otaczającego nas świata.
Spotkania odbędą się w dniach 24-25 września w siedzibie Wydziału przy ul. Stawki 5/7.
 
Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

SOBOTA
24 września 2022

 • 11:40 – 12:25
  SKĄD SIĘ BIORĄ NIERÓWNOŚCI? (wykład)

  prof. Joanna Tyrowicz, dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Jest więcej facetów o imieniu John wśród prezesów spółek na giełdzie nowojorskiej, niż wszystkich kobiet razem wziętych. Ale także naruszanie płacy minimalnej jest częstsze wobec kobiet, a za godzinę pracy kobiety dostają między 75 i 80 groszy, na każdą złotówkę zapłaconą mężczyźnie. Nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami nie mają wiele twarzy i wiele przyczyn, wiele z nich psychologicznych — ale mimo wszystko (a może właśnie z tego powodu) wiele osób podważa w ogóle ich występowanie. Nie trzeba się spierać, można odwołać się do nauki. Na wykładzie uczestnicy odbęda podróż przez dekady, kontynenty i segmenty rynku pracy, by zapoznać się z bieżącym stanem nauki na temat nierówności między kobietami i mężczyznami oraz skutecznymi sposobami eliminowania tych nierówności.

 • 12:40 – 14:10
  POLACY I UCHODŹCY. DLACZEGO (TYM RAZEM) POMAGALIŚMY? (wykład)
  dr Paulina Górska
  Wywołany atakiem Rosji na Ukrainę kryzys uchodźczy spotkał się z szybką i masową reakcją Polaków. W pomoc uciekającym przed wojną Ukrainkom i Ukraińcom włączyły się miliony osób. Oprócz przekazywania pomocy rzeczowej czy wpłacania pieniędzy na konta organizacji pomocowych, angażowaliśmy się w bardziej bezpośrednie formy pomocy takie jak oferowanie noclegu czy transportu. Co stało za tym nieoczekiwanym zrywem? Współczucie? Niechęć do Rosjan? Chęć zatarcia niekorzystnego wrażenia, jakie na arenie międzynarodowej wywołało nieprzyjęcie przez Polskę uchodźców w 2015 roku? Dlaczego tak chętnie pomagaliśmy uchodźcom z Ukrainy, podczas gdy jeszcze kilka tygodni wcześniej los uchodźców znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej był nam obojętny? Odpowiedzi na te pytania poszukamy, korzystając z najnowszych teorii psychologicznych oraz danych sondażowych zebranych na przełomie marca i kwietnia 2022 r.
 • 14:20 – 15:05
  SKĄD SIĘ BIORĄ NIERÓWNOŚCI PŁACOWE? – WARSZTAT EKSPERYMENTALNY (warsztat)

  prof. Joanna Tyrowicz, dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami mają mają więcej niż jedną przyczynę, ale wiele z nich ma charakter ukrytych głęboko w zwojach naszych mózgów uproszczeń. Jedni mają ich więcej, inni mniej. Uproszczenia różnią się też skalą tego, jak trudno z nimi walczyć. W trakcie warsztatów każdy będzie mógł zbadać, które stereotypy zamieszkują jego zwoje. Uczestników zapoznamy ze źródłami tych stereotypów i skutecznymi sposobami ograniczania ich wpływu na kobiety i mężczyzn. Uczestnicy warsztatu na własnej skórze, w eksperymentach ekonomicznych będą mieli okazję sprawdzić czy sami są wolni uproszczeń czy przekonań, które stoją na przeszkodzie wyrównania płac. UWAGA! Prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego z dostępem do Internetu – urządzenie umożliwi wzięcie udziału w eksperymencie.

 

NIEDZIELA
25 września 2022

 • 10:00 – 11:00
  CZY MOŻNA WYROSNĄĆ Z ADHD? FAKTY I MITY NA TEMAT NEURORÓŻNORODNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH (wykład)
  dr Anna Anzulewicz
  W potocznym ujęciu zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniem koncentracji uwagi (ADHD) jest trudnością, która dotyka dzieci. Niestety, ADHD nie kończy wraz z wejściem w dorosłość, a dorosłe życie osób mierzących się z objawami typowymi dla ADHD jest pełne wyzwań i trudnych doświadczeń, których osoby neurotypowe (o typowo rozwijających się mózgach) nie doświadczają. Objawy ADHD, takie jak podatność na rozproszenie uwagi, impulsywność, dezorganizacja wpływają na wszystkie aspekty życia – pracę, zdrowie, jak również relacje z innymi osobami. Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują osoby z ADHD jest kluczem do tego, by skutecznie wspierać je w codziennym życiu. Podczas wystąpienia opowiem o trudnościach, z jakimi mierzą się osoby z ADHD, a także o strategiach przezwyciężania tych trudności. Rozwieję też najczęściej pojawiające się mity na temat ADHD i wskażę, w jaki sposób możemy wspierać osoby neuroróżnorodne w lepszym funkcjonowaniu w świecie, który nie jest dostosowany do ich potrzeb.

  • Wykład dostępny również w formie zdalnej na platformie Zoom.  
    
   Identyfikator spotkania: 937 4456 5016
    

   Kod dostępu: Festiwal

 • 11:20 – 12:50
  KIEDY GRANIE W GRY KOMPUTEROWE STAJE SIĘ PROBLEMEM? GRANICA MIĘDZY PRZYJEMNOŚCIĄ A UZALEŻNIENIEM (wykład)
  mgr Piotr Grajewski
  Popularność gier komputerowych rośnie. Często słyszy się już nawet o profesjonalnych graczach utrzymujących się z grania. Dodatkowo pojawiły się pierwsze szkoły o profilu e-sportowym. Większa liczba graczy zwiększa również szanse na wystąpienie u nich negatywnych konsekwencji psychologicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rewizji 11 Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) przyjęła nową jednostkę nozologiczną – zaburzenie gamingowe (gaming disorder). Po raz pierwszy zatem zaburzenie polegające na problemowym graniu w gry zostało uznane jako zaburzenie psychiczne. Problemowe granie w gry, które często postrzegane jest stereotypowo, stało się istotnym problemem społecznym. Podczas wykładu słuchacze zostaną wprowadzeni w tematykę związaną z grami komputerowymi. Wykład przybliży słuchaczom podstawowe zagadnienia związane z nadmiernym graniem w gry – czynnikami ryzyka, objawami oraz metodami terapeutycznymi. Przedstawiony zostanie również świat gier z uwzględnieniem ich podstawowych mechanik i rodzajów. Materiał pozwoli lepiej poznać gry komputerowe oraz możliwe konsekwencje psychologiczne. 
 • 13:00 – 14:00
  POSTAWY, EMOCJE I ZACHOWANIA POLAKÓW W PIERWSZYCH TYGODNIACH WOJNY W UKRAINIE (wykład)
  mgr Maria Babińska
  |W początkowych tygodniach rosyjskiej inwazji w Ukrainie Polacy masowo ruszyli z pomocą ukraińskim uchodźcom. Jedni pomagali przekazując dary rzeczowe, inni przyjmując do siebie osoby uciekające przed wojną. Wielu z nas, w pierwszych tygodniach wojny odczuwało również lęk i niepokój. W obliczu inwazji u naszych sąsiadów zastanawialiśmy się czy przyszłość naszego narodu jest również zagrożona. Aby uchwycić w czasie ten bezprecedensowy moment przeprowadziliśmy badanie w którym trzykrotnie pytaliśmy Polaków co aktualnie myślą i czują w związku z wojną na Ukrainie. Czy postawy, emocje i zachowania Polaków zmieniały się w czasie? Czy sytuacja w Ukrainie doprowadziła do zbliżenia się obu narodów, czy może przeciwnie – wzrostu nastrojów antyuchodźczych i postrzeganych zagrożeń? Czy wspólna historia Polaków i Ukraińców bardziej ich zbliża czy może oddala? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.
 
 
Pełen program Festiwalu dostępny na stronie festiwalnauki.edu.pl/program
Festiwal Nauki 2020 na Wydziale Psychologii UW
14 września 2020
 
Zapraszamy na 24. edycję Festiwalu Nauki w Warszawie! Od zeszłego roku zmieniło się wiele, ale nie zmieniła się idea – umożliwiamy w otwartej i przystępnej formie zapoznanie się z wynikami badań naukowych i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Przygotowaliśmy dla Państwa pięć wystąpień o zróżnicowanej tematyce, tym razem w formie online, które odbędą się w sobotę 26 września. Aby wziąć udział w wykładzie, wystarczy wejść w przypisany do niego link, który znajduje się poniżej przy opisie spotkania.
 
Linki do wykładów znajdują się w opisach poniżej.
Czas trwania jednego wystąpienia: 45 min.
Uczestnictwo jest bezpłatne!
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ 26 WRZEŚNIA 2020
kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej

 
9:00 – Wyłanianie się dorosłości nowy etap w rozwoju człowieka – dr hab. Grażyna Katra

Psychologia rozwojowa dzieli życie człowieka na kilka etapów: dzieciństwo (okres niemowlęcy; wczesne, średnie i późne dzieciństwo), dorastanie oraz dorosłość (wczesna, średnia i późna). W 2000 roku Jeffrey J. Arnett opublikował w American Psychologist artykuł, w którym po raz pierwszy użył pojęcia wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthhood) dla wyróżnienia fazy życia przypadającej na pierwszy etap wczesnej dorosłości. Jego zdaniem, ten okres nie tylko jest początkiem dorosłości, ale ma swój swoisty charakter i jest „wytworem” współczesnej kultury i można go, a nawet należy traktować jako odrębny okres w rozwoju człowieka.

Przez ostatnie dwadzieścia lat przeprowadzono wiele badań dotyczących tej fazy życia, które opisują i wyjaśniają istotne przeobrażenia charakterystyczne dla wyłaniającej się dorosłości, przede wszystkim w obrębie tożsamości.

Zjawisko wydłużanie się wejścia młodych ludzi w „pełną” dorosłość bywa odbierane przez dorosłych jako irytujące. Proponowany wykład pomoże zrozumieć, jakie trudne wyzwania oraz zadania rozwojowe stoją przed osobą w tej fazie życia. I jak można młodych ludzi wspierać, aby ta podróż zakończyła się sukcesem, czyli osiągnięciem dojrzałej osobowości.

10:00 – Stres i zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19 – dr hab. Małgorzata Dragan

Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia ludzi, w tym na ich zdrowiu psychicznym. Z tego względu niezwykle ważne jest śledzenie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa w czasie pandemii i wynikających z niej obciążeń.

W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań na ten temat realizowanych w Polsce w czasie pandemii. Pierwsze z nich, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br., a więc tuż po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią. Dotyczyło ono występowania objawów zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, depresji i lęku uogólnionego. W czasie wystąpienia zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy sytuacja pandemii była postrzegana jako stresująca przez wszystkich uczestników oraz jak bardzo nasilone były w tym czasie u nich objawy zaburzeń psychicznych. Drugie badanie, prowadzone w ramach projektu obejmującego 12 krajów europejskich, koncentrowało się na określeniu w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa była obciążeniem psychicznym dla Polaków. Ponadto, pytaliśmy o to, co pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W trakcie wystąpienia zostaną omówione rodzaje obciążeń najczęściej wskazywane przez uczestników oraz podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.

11:00 – Przekonania na temat inteligencji, czyli kto i dlaczego chce być (postrzegany jako) mądry – dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Wykład o tym, co wiemy o własnej inteligencji oraz IQ innych ludzi, a także o tym, dlaczego narcyzi przeszacowują swoją inteligencję oraz jakie znaczenie dla naszego dobrostanu ma postrzeganie siebie jako mądrych.

12:00 – Bicie czy zabijanie? Różne funkcje przemocy zbiorowej – dr Mikołaj Winiewski

Mimo że badacze podkreślają złożoność i wielowymiarowość procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej – czyli np. bójek pomiędzy kibicami różnych klubów sportowych czy napadów członków jednego gangu na członków innego gangu – sama przemoc jest traktowana raczej jednowymiarowo. Tymczasem, chociażby analiza wydarzeń historycznych pokazuje, że pojedyncze zdarzenia często znacząco różnią się między sobą. Zachowania wobec grupy obcej nie tylko nie raz przyjmują różne formy, ale również spełniają różne funkcje. Zarówno badań psychologicznych jak i analiz danych historycznych pokazują, że 1) przemoc zbiorowa ma wielowymiarowy charakter, 2) jest uwarunkowana strukturalnie — w zależności od relacji między grupami przyjmuje inny charakter, a także 3) ma zróżnicowane funkcje.

13:00 – Łamanie w kościach – czyli o wpływie pogody na nasze zdrowie i samopoczucie – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Każdego dnia komunikatom o pogodzie towarzyszy informacja skierowana do meteoropatów ostrzegająca ich przed możliwym niekorzystnym wpływem pogody na ich samopoczucie. Z drugiej strony, skargi pacjentów na pogorszenie samopoczucia czy zaostrzenie objawów istniejących chorób w odpowiedzi na zmiany pogody są przez lekarzy często ignorowane albo przynajmniej nie traktowane poważnie. Wpływ pogody na stan zdrowia człowieka jest uznawany nie tylko przez lekarzy jako swoisty mit. Tymczasem, w ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji wskazujących na rzeczywisty związek klimatu (np. powodzi czy huraganów) oraz  pogody (np. wysokich temperatur, dużego zachmurzenia czy wilgotności) z samopoczuciem ludzi. W czasie wykładu  przedstawię hipotetyczny mechanizm wiążący zmiany pogody ze stanem zdrowia człowieka oraz wyniki pierwszych z Polsce i jednych z nielicznych do tej pory na świecie badań psychologicznych nad meteoropatami oraz psychologicznymi czynnikami ich wrażliwości na pogodę, głównie kobiet, które zwykle silniej reagują na zmiany pogody w porównaniu z mężczyznami.  

 

Oficjalna strona Festiwalu Nauki >> 

 

Partnerzy i sponsorzy:

 
Festiwal Nauki 2019 na Wydziale Psychologii UW
10 września 2019

 

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Wydział Psychologii UW w ramach Festiwalu Nauki! Wiedza psychologiczna może zostać wykorzystana we wszystkich dziedzinach życia i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa 9 otwartych spotkań o zróżnicowanej tematyce – mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wstęp wolny.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność przybycia.

 

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku Wydziału Psychologii UW, Stawki 5/7 w Warszawie.

Wydarzenie na facebooku >>

Więcej na temat Festiwalu Nauki >>

 

PROGRAM SPOTKAŃ (kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej)

 

21 września 2019 r. (sobota)

 

(NEURO)NAUKA O MIŁOŚCI. CZYLI CO SIĘ Z NAMI DZIEJE KIEDY KOCHAMY? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Olga Kamińska
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

W czasie wykładu przedstawię miłość z perspektywy psychofizjologicznej. Odpowiem na pytanie co się z nami dzieje na poziomie neuronalnym oraz fizjologicznym gdy się zakochujemy, kochamy, oraz gdy spędzamy z naszym partnerem/partnerką wiele lat. Oprócz mózgu spojrzymy również na nasze ciało, czyli na funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego. Zobaczymy czym charakteryzują się udane związki w odniesieniu do takich wskaźników jak rytm serca i poziom hormonów. Opowiem o tym, co badania mówią na temat skutecznego wiązania się w pary oraz utrzymania związku w dobrej kondycji. Zastanowimy się czy naszą fizjologię da się okiełznać oraz kto jest bardziej emocjonalny, a kto mniej logiczny w czasie kłótni – mężczyźni, czy kobiety? 

„GOOD TIMES, BAD TIMES” – O POSTRZEGANIU CZASU W BIEGANIU AMATORSKIM I REKREACYJNYM (warsztat)
 

 • prowadząca: mgr Dominika Pruszczak
 • godzina: 13:00 – 14:00 oraz 14:00 – 15:00
 • miejsce: sala 93, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Prawie cała Polska biega. Podczas treningów i zawodów można zobaczyć wielu biegaczy wpatrujących się jak zaczarowani w zegarki biegowe czy w telefony z aplikacjami treningowymi. Angażując się coraz bardziej w bieganie z coraz większym zapałem odmierzają sekundy i minuty, porównują czasy poszczególnych kilometrów, analizują międzyczasy, obliczają czasy netto i brutto. Jak widać temat czasu w sporcie jest ważny. Ale warto pamiętać, że czas to nie tylko ten „obiektywny”, wyznaczany przez stopery, lecz też ten „subiektywny”, czyli nasza ocena i nastawienie wobec czasu. Mimo, że to ten pierwszy mówi o wygranej czy przegranej, rekordzie życiowym lub o naszych postępach w danej dyscyplinie, okazuje się, że to czas „subiektywny” bywa częstokroć ważniejszy. To od niego zależy m.in. jakie aktywności będziemy podejmować, jak będziemy sobie radzić z porażkami oraz jakie cele będziemy sobie wyznaczać. Także od tego jak postrzegamy czas i jakie przyjmujemy perspektywy czasowe będą zależeć nasze „twarde” wyniki biegowe. W czasie warsztatów przedstawię najważniejsze badania i teorie dotyczące postrzegania czasu w sporcie, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na wzmacnianiu wspierającego nas czasu „subiektywnego”. Poznamy czym są perspektywy czasowe i jak mogą one wpływać na nasze życie oraz jak można je tak „trenować”, by osiągać jak najlepsze czasy „obiektywne”. Zapraszamy nie tylko biegaczy!

 

24 września 2019 r. (wtorek)

 

OBSESJA DOSKONAŁOŚCI- CZY WARTO BYĆ PERFEKCJONISTĄ W SPORCIE, MUZYCE ORAZ INNYCH SFERACH ŻYCIA? (warsztat)
 

 • prowadzący: mgr Wojciech Waleriańczyk
 • godzina: 16:00 – 17:00 oraz 17:00 – 18:00
 • miejsce: sala 98, III piętro
 • o udziale w warsztacie decyduje kolejność przybycia

Pewien poziom perfekcjonizmu uważa się za warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu w sporcie, muzyce i wielu innych sferach życia. Z drugiej strony, perfekcjonizm kojarzy się nie tylko z pozytywną siłą napędzającą do działania – może również utrudniać funkcjonowanie i, paradoksalnie, obniżać wyniki. Podczas warsztatów, zainspirowani przykładami ze świata filmu, muzyki i sportu, będziemy dyskutować o możliwych sposobach na optymalnie wykorzystanie perfekcjonistycznych dążeń do osiągania swoich celów. Wspólnie poszukamy też rozwiązań ograniczających perfekcjonistyczne obawy i wątpliwości. A wypełniając odpowiednie kwestionariusze, będziemy mogli zobaczyć, która z form perfekcjonizmu dominuje obecnie w naszym życiu.

 

28 września 2019 r. (sobota)

 

JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ SWOJĄ NIERACJONALNOŚĆ? RZECZ O TEORII SZTURCHNIĘCIA (NUDGE) (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Marcin Rzeszutek
 • godzina: 10:00 – 11:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w ekonomii na przełomie XX i XXI wieku był wzrost znaczenia psychologii, co przyczyniło się do narodzin ekonomii behawioralnej. Przedstawiciele ekonomii behawioralnej, posiłkując się intensywnie dorobkiem psychologii, starają się wyjaśnić nieracjonalne zachowania ludzi w różnych sferach życia oraz pomóc im podejmować bardziej optymalne decyzje dla nich samych, a tym samym również dla całego społeczeństwa. W szczególności, na wykładzie tym słuchacze dowiedzą się o najnowszej teorii z obszaru ekonomii behawioralnej, tj. tzw. teorii szturchnięcia (ang. nudge) autorstwa Richarda Thalera, noblisty z ekonomii z 2017 r. Nudge to lekkie szturchnięcie, impuls służący nakierowaniu jednostki w taki sposób, by nie nakazując oraz nie zakazując jej niczego sprawić, by zachowywała się bardziej racjonalnie i tym samym podejmowała lepsze dla siebie i innych ludzi decyzje. Reasumując, słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o najczęstszych przejawach nieracjonalnego zachowania człowieka, ale też posiądą wiedzę o tym, jak będąc świadomym ograniczeń swojej racjonalności, wykorzystać ten fakt do lepszego podejmowania decyzji w życiu codziennym.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O PIENIĄDZACH? (wykład)
 

 • prowadząca: dr Agata Trzcińska
 • godzina: 11:30 – 12:30
 • miejsce: sala 98, III piętro

Umiejętność rozsądnego gospodarowania pieniędzmi niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla osób dorosłych, a wiedza ekonomiczna staje się niezbędnym elementem życia. Warto zastanowić się jaką wiedzę o świecie ekonomii posiadają nasze dzieci, czy wystarczającą, by odnaleźć się w codzienności współczesnego konsumenta? Nasze pociechy wyrastają w kulturze konsumpcjonizmu, w której to, kim się jest zależy coraz bardziej od tego, co się ma. Dodatkowo, reklamy skierowane do najmłodszych i zabiegi sklepów odpowiednio przystosowane do danej grupy wiekowej, przyczyniają się do myślenia: „muszę to mieć”, niezależnie, czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy nie. Proponowany wykład będzie miał na celu przedstawienie rozwoju wiedzy ekonomicznej polskich dzieci wraz z wiekiem, roli edukacji/socjalizacji ekonomicznej, sposobów uczenia najmłodszych o wartości pieniądza, podstaw ekonomii, oszczędzania i świadomej konsumpcji. Ponadto, podczas spotkania zastanowimy się wspólnie z uczestnikami, kiedy i czy warto poruszyć temat pieniędzy z naszymi dziećmi, jaką wiedzę finansową powinno posiadać dziecko w danym wieku oraz jak nauczyć dziecko oszczędzania.

KTO MOŻE MIEĆ MÓZG MATEMATYCZNY? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
 • godzina: 12:30 – 13:30
 • miejsce: sala 94, III piętro

O niektórych ludziach mówimy: „O! To prawdziwy mózg matematyczny!” Czy „mózg matematyczny” to właściwość tylko niektórych wybrańców losu? Współczesne badania psychologiczne, jak i neuroobrazowe, prowadzone na ludziach i zwierzętach pokazują, że „mózg matematyczny” zaczął się kształtować we wczesnej ewolucji kręgowców, a jednocześnie u ludzi wykazuje zaskakującą ciągłość między przybliżonym spostrzeganiem liczebności zbiorów a symboliczną, zaawansowaną matematyką. Jednocześnie jednak wykształcenie przez człowieka językowych i kulturowych technik liczenia i zapisu liczb wprowadza zmiany w funkcjonowaniu „mózgu matematycznego” i dodaje do niego nowe struktury. Przedstawiając działanie mózgu matematycznego, omówimy podstawowe systemy przetwarzania informacji o liczbie, wspólne dla ludzi i zwierząt, ich mózgowe podstawy oraz jak uczenie się językowych systemów liczenia, a później zapisu liczb w postaci cyfr i innych symboli, zmienia funkcjonowanie mózgowych mechanizmów przetwarzania liczb. Będzie mowa o „neuronach liczbowych”, związkach umysłowych reprezentacji liczby i przestrzeni, o tym, jak spostrzegają i różnicują liczby ryby, kurczaki, szympansy, noworodki, niemowlęta i profesjonalni matematycy, a jak, i dlaczego z liczbami nie mogą sobie poradzić niektóre mózgi skądinąd inteligentnych ludzi.

 

29 września 2019 r. (niedziela)

 

BORN GAY? CO WIADOMO NA TEMAT BIOLOGICZNYCH PODSTAW ORIENTACJI SEKSUALNEJ (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Wojciech Dragan 
 • godzina: 11:00 – 12:00
 • miejsce: aula, parter

Charakter czynników kształtujących orientację seksualną jest przedmiotem wielu kontrowersji w dyskursie publicznym. Wiele z tych dyskusji toczy się w oderwaniu od aktualnego stanu wiedzy na ten temat. Tymczasem, w ciągu ostatnich trzydziestu lat zebrano liczne dowody na rzecz biologicznego charakteru różnic w zakresie orientacji. W trakcie wystąpienia opiszę trzy dominujące kierunki badań dotyczących tej problematyki – analizy podstaw genetycznych, hipotezę prenatalnego wpływu androgenów oraz efekt starszych braci i towarzyszącą mu hipotezę immunizacji. Pokażę, co już wiadomo, a co jeszcze wymaga dalszych analiz (przykładowo – nadal niewiele wiadomo na temat konkretnych genów związanych z orientacją seksualną). Wystąpienie będzie także okazją do przedstawienia Projektu Orientacja – pierwszego polskiego badania dotyczącego biologicznych podstaw orientacji seksualnej u mężczyzn. Projekt ma na celu między innymi pogłębienie wiedzy na temat zmienności genetycznej związanej z orientacją oraz ewentualnych różnic pomiędzy gejami i mężczyznami heteroseksualnymi w zakresie struktury i funkcji mózgu.

EPIDEMIA MOWY NIENAWIŚCI. JAK HEJT NAS ZMIENIA I CZY MOŻEMY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ? (wykład)
 

 • prowadzący: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 • godzina: 12:00 – 13:00
 • miejsce: aula, parter

Internet jest w coraz większym stopniu przesycony nienawistnym językiem. Hejtują politycy, celebryci, nienawiść sączy się z mediów prywatnych i publicznych. Jak środowisko to zmienia użytkowników internetu, a w szczególności mediów społecznościowych? Jak wpływa to na ofiary mowy nienawiści? I w końcu: czy są jakieś sposoby by przeciwdziałać tym zjawiskom? Psychologia społeczna dostarcza tu wielu odpowiedzi, o których będzie mowa w trakcie wystąpienia.

NIECH CZAS BĘDZIE Z TOBĄ! POZYTYWNA PSYCHOLOGIA CZASU I JEJ ZNACZENIE W NAUCE, BIZNESIE I ZWIĄZKACH (wykład)
 • prowadzący: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
 • godzina: 13:00 – 14:00
 • miejsce: aula, parter

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to trzy tzw. horyzonty czasowe. Współistnieją w naszym umyśle, a sposób w jaki je postrzegamy i częstotliwość, z jaką koncentrujemy uwagę na każdym z nich w przemożny sposób wpływa na nasze myśli, emocje i motywacje. Podczas wykładu, w oparciu o najważniejsze wyniki badań psychologii temporalnej, przyjrzymy się temu, jak przyjmowanie poszczególnych perspektyw czasowych może wpływać na nasze życie. Zastanowimy się również, jak uczynić z naszej niezwykłej zdolności do mentalnego podróżowania w czasie atut, który pozwoli nam bardziej cieszyć się życiem i umożliwi osiąganie sukcesów w różnych jego obszarach.

 

Festiwal Nauki 2018 na Wydziale Psychologii UW
06 września 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Nauki 2018, którego częścią są również wykłady i warsztaty organizowane przez Wydział Psychologii UW. W programie znajduje się 10 wystąpień realizowanych przez 12 wykładowców, które odbędą się w dniach 25 oraz 29-30 września 2018 r w salach 92/94/98 na III piętrze Wydziału Psychologii. 

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Wstęp jest bezpłatny. 

 

Program wydarzeń na Wydziale Psychologii UW:

25.09.2018 wtorek    

 • 16:00 – 17:00 „Opowieść o doświadczaniu lęku przez osoby z diagnozą schizofrenii” – dr Rafał Styła, wykład dla osób w wieku 14+, sala 94
 • 17:00 -18:30 – „Psychologia Jedzenia – jak mózg smakuje jedzenia?” mgr Katarzyna Wojtkowska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 92

29.09.2018 Sobota

 • 10:00 – 11:00 – „Różne wartości, inne interesy… Rzecz o pięciu źródłach konfliktów”  – mgr Dominika Bulska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 92
 • 11:00 – 12:30 – „Patrząc oczami innych – przyjmowanie perspektywy i jej społeczne następstwa” – dr hab. Anna Szuster, prof. UW, dr Alicja Gniewek, wykład dla osób w wieku 16+, sala 94
 • 12:30 -14:00 – „Nieznane oblicze traumy: fenomen potraumatycznego wzrostu” – dr Marcin Rzeszutek, wykład dla osób w wieku 18+, sala 94

30.09.2018 niedziela

 • 10:00 – 11:00 –  „Zrobię TO, ALE NAJPIERW umyję okna i obejrzę dwa sezony niszowego serialu…” – dr Łukasz Johemczyk, mgr Kaja Rębkowska, warsztat dla osób w wieku 16+, sala 94
 • 11:00 – 12:00 – „Zachowania ryzykowne młodzieży a aktywność prospektywna” – dr hab. Grażyna Katra, wykład dla osób w wieku 18+ , sala 92
 • 11:00 – 12:30 – „Co to są stereotypy? – warsztat dla dzieci 12-15”- dr Agnieszka Wojnarowska, sala 98, III piętro
 • 13:00 – 14:00 „Dlaczego niektórzy ludzie są (lub bywają) ironiczni?” – dr Natalia Banasik, wykład dla osób w wieku 12 +, sala 94
 • 14:00- 15:30  „Muzyka lekiem na wszystko? Fakty, mity i ciekawostki o muzykoterapii” – mgr Marta Siepsiak, warsztat dla osób w wieku 12 +, sala 92

O festiwalu:

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.  Finansowanie  budżetowe  nauki  było i  jest  niskie,  jest  w  nim  wciąż  zbyt  niski  wkład  funduszy prywatnych  przedsiębiorców  i  korporacji.  Stąd  nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

Więcej informacji:

oficjalna strona internetowa Festiwalu >>

wydarzenie na Facebook’u >>

 

Festiwal Nauki 2016 na Wydziale Psychologii
27 września 2016

Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom XX Festiwalu Nauki na Wydziale Psychologii profesor Ewie Czerniawskiej, dr hab Annie Cierpkiej, dr Agnieszce Wojnarowskiej, dr Kamilowi Imbirowi za ciekawe i pełne pasji wystąpienia, a także dr Julii Barlińskiej za wspaniałą organizację i promocję wydarzenia.
Dziękujemy też wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!

 

 

 

 

 

Wydział Psychologii UW na Festiwalu Nauki 2021
14 września 2021

 

Cieszymy się, że także i w tym roku nasi Naukowcy wezmą udział w organizowanym – już po raz dwudziesty piąty w Warszawie – Festiwalu Nauki.

Festiwal Nauki to wydarzenie wyjątkowe pod wieloma względami: w ciągu kilkunastu dni września uniwersytety, instytuty badawcze, muzea, stowarzyszenia wychodzą ze swoimi osiągnięciami do każdego zainteresowanego nauką/najnowszymi osiągnięciami polskiej nauki.

To nie tylko możliwość zobaczenia „od wewnątrz” laboratoriów chemicznych czy pracowni biologicznych, ale także szansa na posłuchanie i podyskutowanie z filozofami, lingwistami, historykami, fizykami, ornitologami, psychologami…o tym, co tu i teraz w nauce ważne i znaczące.

Festiwal Nauki w Warszawie otwarty jest i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla seniorów. Tych wszystkich, których pasjonuje odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy w nie do końca konwencjonalny sposób.

Wydział Psychologii UW w tym roku przygotował pięć spotkań online o zróżnicowanej tematyce. Ponadto 4 października w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim UW odbędzie się wyjątkowy wykład z okazji 25-lecia Festiwalu, który wygłosi Profesor Ewa Czerniawska. Szczegóły poniżej.

 

SPOTKANIA ONLINE:

 • 22 września, godz. 16:00 | dr hab. Joanna Radoszewska
  Problemy z jedzeniem u młodzieży z perspektywy psychologa klinicznego.

Zaburzenia odżywiania dotyczą coraz większej grupy nastolatków. Co więcej, problemy z jedzeniem możemy zaobserwować już u dzieci, nawet tych poniżej dziesiątego roku życia. Co jest przyczyną tych trudności? Jak sobie z nimi poradzić? W jaki sposób wspierać dziecko z tego rodzaju problemami? W trakcie wykładu poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące problemów z jedzeniem.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87988347915

 • 22 września, godz. 17:00 | mgr Dominik Lalak
  Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących przepisów?

Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. Jednak w wyniku zaistniałych komplikacji po jej uchwaleniu, nie wszystkie przepisy mogą być właściwie zrealizowane. Nie został powołany samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące zawód psychologa ani nie zostały ustanowione szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii związanych z tą profesją. Nie ma między innymi określonych zasad prowadzenia gabinetów psychologicznych oraz szkolenia zawodowego psychologów. Kto w związku z tym może być praktykującym psychologiem w Polsce i z czego to wynika? Ile jest samych specjalności, które mogą być zaliczane do prowadzenia działalności psychologicznej? I jakie działania mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych problemów? Na te poszczególne kwestie spróbuje odpowiedzieć Dominik Lalak, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w wykładzie poświęconym regulacjom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu psychologa.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87988347915

 • 23 września, godz. 16:00 | dr Rafał Styła
  Jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się omamami słuchowymi, urojeniami, dezorganizacją myślenia i zachowania, wycofaniem społecznym i trudnościami w ekspresji emocji. Dużo mniej dostępna jest wiedza o tym, że osoby z diagnozą schizofrenii doświadczają trudności poznawczych, m.in. w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu nowych informacji, wykonywaniu obliczeń w pamięci. W literaturze wyjaśnienia przyczyn zaburzeń poznawczych najczęściej nawiązują do koncepcji biologicznych. Jednakże w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia wskazujące, że procesy psychologiczne mogą częściowo wyjaśnić to zjawisko. Dane wskazują, że przyczyn deficytów poznawczych można upatrywać m.in. w doświadczaniu niepokoju w trakcie wykonywania zadań poznawczych, osłabionej motywacji do angażowania się w ich wykonywanie oraz mało stymulującym środowisku.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/89834023967

 • 24 września, godz. 17:00 | dr hab. Paweł Holas
  Uważność i współczucie w czasach pandemii. Jak ich praktykowanie pomaga przezwyciężać trudności?

Doświadczenie pandemii niezwykle mocno odcisnęło się na zdrowiu i samopoczuciu wielu z nas. Wielu z nas szuka metod, które pozwolą wrócić do równowagi po długotrwałym okresie izolacji. Współczesna psychologia oferuje znakomite narzędzia, które pomagają przezwyciężać trudności emocjonalne i poprawiać dobrostan. Podczas spotkania, dr hab. Paweł Holas  – psychoterapeuta, psychiatra i psycholog – jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu uważności, opowie o tym, w jaki sposób podejścia oparte na uważności i współczuciu mogą pomóc każdemu z nas w zmniejszeniu stresu i poprawie dobrostanu.  

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/85950615835

 • 25 września, godz. 11:00 | dr Oliwia Maciantowicz
  (Prawie) wszystko o narcyzmie.

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę narcystyczną. Na spotkaniu dowiesz się, jaka jest historia narcyzmu, a także co współczesna psychologia mówi o narcyzmie.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/81909143977

 

WYKŁAD NA 25-LECIE (Kampus Centralny UW, Pałac Kazimierzowski, sala im. Brudzińskiego):

 • 4 października, godz. 18:00 | prof. dr hab. Ewa Czerniawska
  Ludzki węch w dobie pandemii.

Węch człowieka był określany jako zmysł o mniejszym znaczeniu. Jednak w związku z pandemią koronawirusa zainteresowanie ludzkim węchem uległo wyraźnemu wzrostowi. W wystąpieniu przedstawiono podstawowe informacje na temat węchu oraz różnic/podobieństw w stosunku do innych zmysłów. Szczególną uwagę poświęcono jego zaburzeniom na skutek urazów i różnych zespołów chorobowych.

 

Linki do spotkań opublikujemy kilka dni przed rozpoczęciem Festiwalu. 
Uczestnictwo jest bezpłatne!

 

Taka okazja zdarza się raz w roku, właśnie podczas Festiwalu Nauki w Warszawie!

Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowy program całego Festiwalu jest dostępny na stronie: www.festiwalnauki.edu.pl

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki – dr Julia Barlińska i dr Zuzanna Toeplitz
19 grudnia 2016

agresja_grudzien_poprawka_druk-page-001

Oblicza agresji
Czy świat bez agresji jest możliwy? Co jest groźniejsze – agresja realna czy wirtualna? Czy jesteśmy w stanie zahamować groźne tendencje? Zapraszamy do Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki na spotkanie z dr Julią Barlińską i dr Zuzanną Toeplitz.
19 grudnia, godz. 18.00, Pałac Staszica, ul. Nowy Swiat 72

Pełnomocnicy Dziekana
04 listopada 2020

Kierowniczki studiów

WISP – mgr Zofia Borska-Mądrzycka
Stosowana Psychologia Zwierząt – dr Anna Reinholz
Cognitive Science – dr Marta Sobańska
Studia doktoranckie – dr hab. Anna Cierpka

Kierownicy studiów podyplomowych

Psychologia w praktyce – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Katarzyna Sekścińska
Psychologia pozytywna w praktyce. Trener umiejętności psychospołecznych – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz., zastępca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Psychologia zarządzania personelem – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
Psychologia transportu – p.o. dr Dorota Rutkowska
Psychologia sądowa – dr Jerzy Wojciechowski
Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny – dr hab. Joanna Radoszewska
Psychologia dla liderów – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Opiekunka I roku studiów na kierunku Psychologia

dr Ewa Dryll

Pełnomocnik ds. mobilności (w tym programu Erasmus+)

dr Wouter de Raad

Pełnomocniczka ds. programu MOST

dr hab. Joanna Radoszewska

Koordynator praktyk studenckich

mgr Rafał Dziurla

Pełnomocniczka ds. autorstwa prac studenckich

dr Zuzanna Toeplitz

Pełnomocnik ds. MISH

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocniczka ds. MISMaP 

dr Aleksandra Bala

Pełnomocniczka ds. Centrum Nauk Sądowych UW

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocniczka ds. rekrutacji

dr Irena Zinserling

Pełnomocniczki ds. zajęć świadczonych i uzyskiwanych

dr hab. Grażyna Katra, dr Karolina Małek

Lokalna pełnomocniczka ds. ochrony danych (LODO)

mgr Maria Cywińska

Pełnomocnik ds. USOS

Michał Markowicz

Pełnomocnicy ds. egzaminów magisterskich

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Hanna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Pełnomocniczka ds. Festiwalu Nauki

dr Urszula Barańczuk

Pełnomocniczka ds. równości

dr Paulina Górska

Pełnomocnik ds. wspierania inicjatyw naukowych i doskonałości naukowej studentów

dr Paweł Łowicki

Pełnomocniczka ds. Laboratorium Neuroscience (NeuroLab)

dr Kalinka Timmer

Reza Sadr laureatem prestiżowego konkursu Interstudent 2017
01 marca 2017

Z przyjemnością informujemy, że Seyed Mohammadreza Sadr (Reza), student Warsaw International Studies in Psychology otrzymał prestiżową nagrodę w ramach konkursu Interstudent 2017. Reza Sadr został wyróżniony w kategorii „studia magisterskie”.

Gala Konkursu Interstudent 2017 we Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach zakończyła pierwszy dzień Konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2017. Zwycięzcom Konkursu – Interstudentom 2017 – statuetki wręczył Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reza Sadr przyjechał do Polski w 2013 roku. Od tej pory reprezentował Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na prestiżowych konferencjach – między innymi International Conference on Time Perspective. Jest znany z zaangażowania w działalność kulturalną i charytatywną.

Zdecydowałem się na podjęcie studiów w Polsce ze względu na wysoki standard szkolnictwa oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Interesując się nauką, poezją, teatrem oraz filmem, jeszcze w Iranie słyszałem o wielu znanych Polakach. Kiedy porównywałem różne programy studiów psychologii, natknąłem się na informację o Uniwersytecie Warszawskim, renomowanej uczelni oferującej wyjątkowy program Międzynarodowych Studiów Psychologii prowadzony w języku angielskim – mówi Reza Sadr.

Dzięki wspaniałym, ciepłym i gościnnym ludziom już od pierwszych dni pobytu w Polsce czułem się jak w moim ojczystym kraju. Ekonomiczne życie, wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego oraz stabilność państwa, to kolejne istotne czynniki, które gwarantują spokojną atmosferę i stwarzają dobre warunki do studiowania tutaj. Obok zajęć akademickich uczestniczę w licznych przedsięwzięciach studenckich, imprezach sportowych, festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, konferencjach naukowych, gdzie spotykam interesujących ludzi otwartych na dzielenie się pomysłami. Inspirujący, pełni pasji i zaangażowania nauczyciele akademiccy, dobra atmosfera wśród studentów z różnych kultur, jak i sposobności do prowadzenia przeze mnie badań naukowych na uniwersytecie, stwarzają idealne warunki do samorozwoju. W przyszłości planuję połączyć obecnie zdobywaną wiedzę wraz z moim wcześniejszym wyuczonym zawodem inżyniera; zamierzam wyspecjalizować się w kierunku psychologii neuropoznawczej, w celu wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do rehabilitacji neuropsychologicznej – napisał o sobie Reza na potrzeby startu w Konkursie. Te słowa ostatecznie przekonały głosujących do poparcia jego kandydatury.

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Oceny kandydatur dokonała Kapituła w składzie: prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Miedzynarodowej KRASP, prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Michał Gajda, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Tomasz Tokarski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Serdecznie gratulujemy nagrody!