Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Barlińska Julia

Julia Barlińska - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
E-mail: jbarlinska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 316
Działalność naukowa:

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: 

 • tworzenie i ewaluacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci (w szczególności z obszaru cyberprzemocy i zmiany nawyków żywieniowych)
 • aplikacyjna psychologia społeczna, mechanizmy i profilaktyka cyberprzemocy
 • psychodietetyka

GRANTY - PROJEKTY EDUKACYJNE:

 • 2020:
  • Entrepreneurship spine – Food Solutions, 2020-2021. Projekt mający na celu interdyscyplinarnego programu nauczania adresowanego do studentów międzynarodowych w zakresie innowacji, przedsiębiorczości i psychologicznych aspektów jedzenia. Partnerzy: University of Cambridge, University Hohenheim, Technion, University of Reading, Swiss Food Research, University of Aarhus, University of Warsaw.
  • EIT Food See and Eat, 2020 Projket majacy na celu stworzenie i zbadanie skuteczności cyklu książeczek promujących otwartość na warzywa w diecie dzieci w wieku 14-48 miesięcy. Partnerzy: University of Reading, University of Turin, EUFIC, Colruyt, Uniwersytet Warszawski, University of Helsinki. Fundusze: Horyzont 2020 The EIT Food.
  • EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage in preschool and schoolchildren. 2020 Projekt mający na celu stworzenie programu edukacyjnego dotyczącego uważnego jedzenia dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Partnerzy: AZTI, Grupo AN, Queen’s University Belfast, University of Helsinki, University of Reading, Uniwersytet Warszawski. Fundusze: Horyzont 2020 The EIT Food.
 • 2019
  • EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage in preschool and schoolchildren, 2019 Projekt mający na celu stworzenie i zbadanie skuteczności programu edukacyjnego promującego zdrowe odżywianie wśród dzieci. Partnerzy: AZTI (Hiszpania), Grupo AN (Hiszpania), Queen’s University Belfast (Irlandia), University of Helsinki (Finlandia), University of Reading (Wielka Brytania), Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii. Fundusze: Horyzont 2020 The EIT Food.
 • 2013-2015
  • NCBIR – „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych” IMPACT finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR w ramach II konkursu „Innowacje Społeczne” realizowany przez Konsorcjum interdyscyplinarne Wydział Psychologii UW, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • BST i DSM: seria grantów wewnętrznych dotyczących różnych aspektów cyberprzemocy i roli: stresu informacyjnego, wizerunku online, empatii afektywnej, empatii poznawczej jako czynnika modyfikującego zachowania prospołeczne świadków rówieśniczej agresji elektronicznej

PUBLIKACJE:

Książki i rozdziały w książkach

Barlińska, J., Filipiak, B. (2021, w druku) Wyzwania w skutecznej profilaktyce cyberprzemocy rówieśniczej.  W: A. Burnos, E., K. Bargiel-Matusiewicz, Pisula. Wybrane problemy współczesnej szkoły. Warszawa: Scholar.

Wojtkowska, K., Barlińska, J. (2021, w druku). Rola szkoły w propagowaniu zdrowych nawyków żywieniowych – aspekty psychologiczne.  W: A. Burnos, E., K. Bargiel-Matusiewicz, Pisula. Wybrane problemy współczesnej szkoły. Warszawa: Scholar.

Barlińska, J.,(2019). Cyberbullying: challenges and ideas for prevention. W: M. F. Wright (red.), Digital Technology: Advances in Research and Applications. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2

Barlińska, J., Małecka, A., Światkowska, J. (2018).  Cyberbezpieczeństwo – charakterystyka, mechanizmy i strategie zaradcze w makro i mikro skali. Warszawa: Wydawnictwo Texter.  ISBN 978-83-7790-505-0.

Szuster, A., Barlińska, J., Kozubal, M. (2016). In Search of a Simple Method: Is a Human Face an Effective, Automatic Filter Inhibiting Cyberbullying? W: M. F. Wright (red.), A social-ecological approach to cyberbullying. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2

Barlińska, J., Szuster, A. (2014). Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa: Wydawnictwa UW. ISBN/ISSN: 978-83-235-1531-9.

Artykuły angielskojęzyczne

Kozubal, M., Szuster, A., Barlińska, J. (2019). Cyberbystanders, Affective Empathy and Social Norms Studia Psychologica v. 61, No. 2, 2019, 120-131 doi: 10.21909/sp.2019.02.777.

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2018). Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of Affective Versus Cognitive Empathy in Increasing Prosocial Cyberbystander Behavior. Frontiers in Psychology9:799doi: 10.3389/fpsyg.2018.00799.

Barlińska, J. Szuster, A., Winiewski, M. (2015). The Role of Short- and Long Term Cognitive Empathy Activaction in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbulling Behavior. Cybepsychology, Behawior and Social Networking, 18,4, 241-244. doi: 10.1089/cyber.2014.0412

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2013). Cyberbullying among Adolescent Bystander: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy. Journal of Community& Applied Social Psychology, 23, 37-51.

Artykuły polskojęzyczne

Barlińska, J., Plichta, P., Pyżalski, J., Szuster, A. (2018). Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów. Dziecko Krzywdzone . Teoria, badania, praktyka. v 17, n 4, 83-115.

Barlińska, J., Lalak, D., Szuster, A. (2018). Jak skutecznie ograniczyć cyberprzemoc rówieśniczą? – o efektywności metod aktywizujących kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem empatii.  Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka V 17 N 1, 68-95.

Plichta, P., Pyżalski, J. Barlińska, J. (2018). Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w Internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób? [Cyberbullying Versus Self-Image Creation on the Internet: Are the Underlying Mechanisms Different in Young Adults with Disabilities?]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 20, 101-122.

KONFERENCJE:

Udział w naukowych konferencjach krajowych oraz zagranicznych, a także licznych wystąpieniach o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym (m.in. Festiwal Nauki, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Uniwersytet Otwarty).

Współpraca międzynarodowa (nie objęta grantami):

 • COST Action IS1210 APPEARANCE MATTERS: TACKLING THE PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF DISSATISFACTION WITH APPEARANCE
 • Współpraca międzynarodowa z naukowcami specjalizującymi się w zagadnieniu świadków cyberprzemocy (Masaryk University; Technische Universität Berlin; University of Antwerp) zakończona m.in. 2 międzynarodowymi publikacjami książkowymi.

Członkostwo w stowarzyszeniach i redakcjach czasopism:

 • Członek kolegium redakcyjnego: „Social Psychological Bulletin”,
 • Członek kolegium redakcyjnego: „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

 

 

Działalność dydaktyczna:

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: profilaktyka cyberprzemocy, psychologia jedzenia, warsztaty kompetencji psychologicznych, psychologia społeczna, psychologiczne aspekty zagrożeń internetowych wobec dzieci.

LISTA PROWADZONYCH ZAJĘĆ:

 • Child in the Web (WISP)
 • Social Psychology Mechanisms Online (WISP)
 • Podstawy psychologii wpływu społecznego (seminarium fakultatywne)
 • „Dziecko w sieci – o społecznymi antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w internecie” (seminarium fakultatywne)
 • „Podstawowe Umiejętności Psychologiczne” (ćwiczenia obligatoryjne)
 • „Psychologia społeczna” (ćwiczenia obligatoryjne)
 • „Psychologia Jedzenia” (Uniwersytet Otwarty)

OPIEKA NAD STUDENTAMI:

 • Ponad 30 prac rocznych empirycznych
 • Opiekun 10 prac magisterskich na studiach polskich i WISP – w tym 1 realizowanej w ramach projektu „Aplikacyjne parce dyplomowe”
 • Wsparcie studentów w realizacji staży studenckich w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Programy edukacyjne: 

 1. Program IMPACT – program dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wyróżniony nagrodą rektora UW program profilaktyki cyberprzemocy jest efektem synergicznej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z zakresu psychologii (Wydział Psychologii UW), pedagogiki i zdrowia publicznego (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) i nauk technicznych (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej) oraz organizacji pozarządowych doświadczonych we wdrażaniu programów profilaktycznych (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Praesterno. Program, finansowany ze środków NCBiR (konkurs Innowacje Społeczne) - adresowany jest do uczniów szkół (odbiorcy) i nauczycieli (realizatorzy). Program jest rezultatem dwuletniego, interdyscyplinarnego programu badawczego zrealizowanego przez jednostki specjalizujące się w trzech różnych dziedzinach jest rozbudowany, zintegrowany i naukowo ewaluowany program profilaktyki agresji elektronicznej, których celem jest: a) rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych mogących ograniczać zachowania agresywne (Wydział Psychologii UW); b) redukcja czynników ryzyka cyberwiktymizacji, cybersprawstwa oraz zachowań świadków wzmacniających agresję elektronicznej oraz modyfikacja tych zachowań niepożądanych w kierunku zwiększenie intensywności konstruktywnych twórczych działań w sieci, m.in. poprzez pracę nastawioną na aktywizację etycznej strony korzystania z TIK (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi); c) zwiększanie bezpieczeństwa funkcjonowania gimnazjalistów w sieci w oparciu o opracowane minimalne wymagania - base line - zawierające wskazówki dotyczące organizacyjnych i technicznych rozwiązań, które mogą stosować w celu prewencji stania się sprawcą bądź ofiarą agresji elektronicznej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW).

 1. Program „Uważne Jedzenie”- dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program edukacyjny „Uważne Jedzenie” ma na celu zwiększenie uważności w kontekście jedzenia i został opracowany dla uczniów na trzech poziomach edukacyjnych: przedszkole, klasy 4-6 szkół podstawowych oraz klasy 1-4 szkół ponadpodstawowych. Program uwrażliwia na rozróżnianie sygnałów płynących z ciała (odczuć głodu i sytości) oraz odczuwanie wrażeń związanych z jedzeniem. Sprzyja zrównoważonemu odżywianiu się i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dodatkowo, program ten wspiera podejmowaniu działań ograniczających marnowanie produktów spożywczych. Program edukacyjny „Uważne Jedzenie” powstał w ramach międzynarodowego grantu EIT Food, organu Unii Europejskiej  “The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage”. Został opracowany przez interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzili badacze z 5 krajów: Hiszpanii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Polski. W naszym kraju za realizację projektu odpowiadał Wydział Psychologii UW, gdzie stworzone zostały niniejsze materiały, następnie opiniowane przez nauczycieli i specjalistów z dziedziny żywienia, dydaktyki i psychologii z Polski i pozostałych krajów partnerskich. 

 1. Program edukacyjny JakJaJem – dla uczniów szkół podstawowych

Program przeznaczony do realizacji edukacji żywieniowej w klasach III-V szkół podstawowych. Jego celem jest poznanie i zmiana nawyków związanych z dietą wśród uczniów. „Jak ja jem” składa się z: 1) filmów i plakatów z poradami żywieniowymi oraz informacjami na temat produktów z różnych grup żywności; 2) aplikacji internetowej zaprojektowanej do testowania nawyków żywieniowych dzieci oraz ich preferencji żywieniowych przed i po realizacji programu; 3) podręcznika wspomagającego nauczycieli podczas przeprowadzenia programu oraz 4) rekomendacji dla rodzin. W badaniu testującym efektywność programu w Polsce wzięło udział 220 uczniów szkół podstawnych.

 1. Program edukacyjny Krecik i Warzywa – dla dzieci przedszkolnych

„Krecik i Warzywa” to program przeznaczony do przeprowadzania zajęć w grupach przedszkolnych. Podstawę jego realizacji stanowi darmowa aplikacja, o tej samej nazwie, dostępna na systemy IOS i Android. Głównym celem programu jest zwiększenie akceptacji warzyw w diecie przez dzieci poprzez oswajanie się z nimi. Dzięki grom i zabawom zawartym w aplikacji dzieci zdobywają wiedzę o sezonowych warzywach, ale trenują również wyrażanie i rozpoznawanie emocji oraz umiejętność pracy zespołowej i efektywnego komunikowania się.Program przeszedł walidacje efektywności w 3 krajach: Polska, Finlandia, Wielka Brytania. Polskie badanie z udziałem 196 w preteście  i 165 w postteście rodziców oraz 78 dzieci wieku przedszkolnym potwierdziło skuteczność programu.

 1. Program edukacyjny warzywnych książeczek “See&Eat” – dla dzieci wieku 18-48 miesięcy.

Seria książeczek projektu ,,See&Eat” ma na celu wsparcie we wprowadzeniu warzyw do diety dziecka w wieku 18-48 miesięcy. W ramach programu powstała biblioteka polskich 27 książeczek (+ 3 owocowych) o warzywach oraz polska adaptacja aplikacji „Nasza Historia” do obsługi książeczek. Badanie efektywności programu jest obecnie w realizacji w preteście wzięło udział 119 i w posteście 45 rodziców dzieci przedszkolnych.

 

Działalność organizacyjna:

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

 • Członkini Rady dydaktycznej Wydział Psychologii UW (2020)
 • Członkini Komisji ds. Etyki (2018-do dziś)
 • Członkini Rady Wydziału Psychologii UW (2016-2019)
 • Koordynatorka Festiwalu Nauki na Wydziale Psychologii UW (2016-2018)

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Autorka i współautorka książek, artykułów, programów edukacyjnych i e-learningowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zdrowego odżywania się dzieci. Prelegent ponad 100 konferencji i warsztatów związanych z różnymi aspektami dobrostanu dzieci adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi.