Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sekścińska Katarzyna

Katarzyna Sekścińska - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
E-mail: katarzyna.sekscinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 822
Pokój: 311
Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J. (under review). Psychological Portraits of Individual Investors”, Personality and Individual differences.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Jaworska, D., Kusev, P. (under review). The effects of activating gender-related social roles on gambling risk-taking propensity, Journal of Eperimental Studies.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Jaworska, D. (in press) The effect of state and trait power on financial risk-taking: the mediating and moderating roles of optimism, PlosOne
 • Sekścińska, K., & Rudzinska-Wojciechowska, J. (2022). Risk taking in gambling task: The role of psychological variables in lottery risk-taking. Personality and Individual Differences197, 111790.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2022) To Spend or to Save? The Role of Time Perspective in the Saving Behavior of Children. Young Consumers,  DOI 10.1108/YC-11-2021-1421
 • Sekścińska, Trzcińska, A., Pankowski, D., Pisula, E., & Wytrychiewicz-Pankowska, K. (2022). Financial Factors and Psychological Distress during the COVID-19 Pandemic in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health19(3), 1798. https://doi.org/10.3390/ijerph19031798
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., & Kusev, P. (2022). How decision-makers’ sense and state of power induce propensity to take financial risks. Journal of Economic Psychology, 38,102474.
 • Trzcińska, A., & Sekścińska, K. (2021). Financial status and materialism–The mediating role of self-esteem. Australian Journal of Psychology, 1-12.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J. (2021). How Power Influences Decision-Makers’ Investment Behavior in the Domains of Loss and Gain. International Journal of Environmental Research and Public Health18(23), 12834. doi:10.3390/ijerph182312834
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., & Jaworska, D. (2021). Self-control and financial risk taking. Journal of Economic Psychology85, 102386.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2021). Purchasing insurance – the roles of individual differences in time perspectives and regulatory foci. Australian Journal of Psychology,
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Jaworska, D. (2021). Self-control  and investment choices. Journal of Behavioral Decision Making. http://doi.org/10.1002/bdm.2236
 • Sekścińska, K., Jaworska, D., & Rudzinska-Wojciechowska, J. (2021). Self-esteem and financial risk-taking. Personality and Individual Differences172, 110576.
 • Sekścińska, K., & Markiewicz, Ł. (2020). Financial Decision Making and Individual Dispositions. In Psychological Perspectives on Financial Decision Making (pp. 135-166). Springer, Cham.
 • Sekścińska, K.; Rudzinska-Wojciechowska, J. (2020) Individual differences in Dark Triad Traits and risky financial choices. Personality and Individual Differences
 • Sekścińska, K.; Rudzinska-Wojciechowska, J. (w recenzji) Paying it forward: how experiencing generosity, fairness, and unfairness impacts the propensity to help others. Journal of Experimental Social Psychology
 • Furman, A., Maison, D., Sekścińska, K. (2019) Segmentation based on attitudes towards Corporate Social Responsibility in relation to demographical variables and personal values – quantitative and qualitative study of Polish consumers. Frontiers in Psychology.
 • Sekścińska, K.; Rudzinska-Wojciechowska, J. (2019) That’s not fair! Unfair treatment spills over into individual risky financial decisions. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-019-00370-2
 • Furman, A., Maison, D., Sekścińska, K. (2019) Rola wartości osobistych dla reakcji na społeczną odpowiedzialność biznesu. Marketing i rynek.
 • Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzińska-Wojciechowska, J., Łozowski, F. (2019).You don’t have to be rich to save money: On the role of objective and subjective financial situation in predicting savings. Plos One.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018) Individual differences in time perspectives and risky financial choices. Personality and Individual Differences, 120c, 118-126.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018) Future and Present Hedonistic Time Perspectives and the propensity to take investment risks: the interplay between induced and chronic Time Perspectives.Frontiers in Psychology9https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00920
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018) Risky financial choices in a gain and loss decision frame – the role of chronic and situationally induced Time Perspectives. Current Psychology, 1-11.https://doi.org/10.1007/s12144-018-9989-1
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. Maison, D. (2018) The role of self-control and regulatory foci in money-saving behaviours among children, Current Psychology, 1-11. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9944-1
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018)Co ma znaczenie przy ryzykownych wyborach finansowych – to ile mamy czy jak postrzegamy swoją sytuację finansową?. Marketing i Rynek, 2, 31-40.
 • Maison, D., Furman, A., Sekścińska, K., Trzcińska, A., Poraj-Weder, M. (2018) Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci – rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów. Marketing i Rynek, w druku
 • Sekścińska, K., Goszczyńska, M., Maison, D. (2017) Rola perspektywy czasowej w działaniach ekonomicznych – perspektywa psychologiczna (The role of temporal perspective in economical activity – psychological perspective). Psychologia Wychowawcza, 54 (12), s. 63-84.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. Maison, D. (2017). Perspektywa czasowa rodziców a stosowane przez nich praktyki edukacji ekonomicznej dzieci (Parents’ temporal perspective and their economical education practice), Psychologia Wychowawcza, 54(12), s. 85-94.
 • Sekścińska, K., Maison, D. A., Trzcińska, A. (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices. Frontiers in Psychology,7.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology,7:365. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00365
 • Sekścinska, K., Maison, D.A., Furman, A. (2016) Różne odcienie zieleni – o znaczeniu ekologii dla Polaków, Marketing i Rynek, 10, 15-24.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2016). The effects of activating the money concept on perseverance and preference for delayed gratification in children. Frontiers in Psychology,7:609. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609
 • Sekścińska, K. (2015). People’s Financial Choice Depends on their Previous Task Success Or Failure. Frontiers in Psychology,6:1730. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01730
 • Maison, D., Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2015). Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej PolakówRuch Pedagogiczny, 1, s. 125-140.
 • Sekścińska, K., Maison, D. (2014). Co jest źródłem szczęścia – to ile mamy czy jak nam się wydaje?, Marketing i Rynek, 2, s. 15-24.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2013). Czy przedsiębiorcy i menadżerowie mają inne postawy wobec pieniędzy niż pracownicy najemni?, W: E. Skrzypkowa (red.), Maturity Management I (s. 123-141), Lublin: Wydawnictwa UMCS.
 • Sekścińska, K., Poraj-Weder, M. (2013). Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować?, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 5, cz. I,  s. 235-253.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2013).Ile narcyza jest w artyście? Poziom narcyzmustudentów Akademii Muzycznej w Łodzi i studentów Uniwersytetu Warszawskiego iŁódzkiego, : E. Kumik, G.Poraj (red.), Kontekstykształcenia muzycznego (Tom III:Muzyka – Edukacja – Rozwój) (s.307-320). Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
 • Sekścińska, K. (2012). Management of Financial Risk – Hope of Success and Investment Among Entrepreneurs and Employees, Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie,3 (19), s. 51-70.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2012).Postawy wobec siebie i świata czyli sylwetki psychologiczne studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, W: E. Kumik, G.Poraj (red.), Kontekstykształcenia muzycznego (Tom II: Prace teoretyczne i badawcze) (s.277-290). Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
 • Sekścińska, K. (2011). Radzenie sobie ze stresem jako element kompetencji w pracy menedżera, Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, 3(15), s. 101-116.
 • Sekścińska, K., Domurat, A. (2010). Inteligencja emocjonalna i dyrektywność wśród mazurskich przedsiębiorców. W: Skrzypek, E. (red.) Etyka w biznesie. Lublin: Wydział Ekonomiczny UMCS, s. 93-106

WYBRANE WYSTĄPIENIA I POSTERY KONFERENCYJNE:

 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska J., Jaworska, D., Samokontrola a ryzykowne wybory finansowe. Konferencja Psychologia – Konsumpcja- Jakość Życia, on-line, 16-17.10.2020
 • Jaworska, D., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska J., Samoocena a ryzykowne wybory finansowe. Konferencja Psychologia – Konsumpcja- Jakość Życia, on-line, 16-17.10.2020
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska J., That’s not fair! Unfair treatment spills over into individual risky financial decisions, SPSP, Nowy Orlean, 27-29.02.2020 r., USA
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Jaworska, D. (2019) Cechy Mrocznej Triady i ryzykowne wybory finansowe. XIII Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Poznań, 8-10 Maja 2019.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska (2019) Jak doświadczanie hojności, uczciwości i niesprawiedliwości wpływa na skłonność do pomagania innym. XIII Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna,
 • Jaworska, D., Sekścińska, K. (2019) Wpływ aktywizowanej roli społecznej kobiet i mężczyzn na wybory konsumenckie w zależności od poziomu narcyzmu nieklinicznego. XIII Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna,
 • Furman, A., Maison, D., Sekścińska, K.(2019) Wartości osobiste a reakcja na Marketing Społecznie Zaangażowany (CRM) w zależności od odbiorcy pomocy i nadawcy komunikatu. XIII Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J. (2018) Individual differences in time perspectives and risky financial choices. Zaakceptowane wystąpienie podczas SABE, IAREP Conference, Londyn, 17-23 Lipca 2018.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J. (2018) The experience of inequality and the propensity for financial choices carrying the risk of loss.Zaakceptowane wystąpienie podczas SABE, IAREP Conference, Londyn, 17-23 Lipca 2018.
 • Maison,D. , Furman, A., Sekścińska, K., Trzcińska, A., Poraj-Weder, M. (2018) Socjalizacja ekonomiczna jako transakcja wiązana – intencjonalny i nieintencjonalny transfer wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji rodziców wobec finansów.Wystąpienie podczasXII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Konstancin -Jeziorna, 17-18 Maja 2018.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018) Chroniczne i sytuacyjnie wzbudzone perspektywy czasowe a skłonność do nabywania ubezpieczania .Wystąpienie podczasXII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Konstancin -Jeziorna, 17-18 Maja 2018.
 • Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018) Chroniczne i sytuacyjne perspektywy czasowe a ryzykowne wybory finansowe. Wystąpienie podczas XII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Konstancin -Jeziorna, 17-18 Maja 2018.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2017). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices?. Poster podczas Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio, 19-21 Stycznia 2016
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2017).Parental attitudes toward money, economic education within the family and child’s savings. Poster podczas Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio, 19-21 Stycznia 2016
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2016).Parental attitudes towards money and economic socialization of their children. Wystąpienie podczas 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016) w ramach sympozjum Children in a Material World, Yokohama, Japonia, 24-29 Lipca 2016
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016).Prevention vs promotion regulatory orientation on financial decisions and behaviors.Wystąpienie podczasThe Conference “Motivation and Social Perception”, Gdańsk,  19-21 Lipca 2016
 • K. Sekścińska, A. Trzcińska, D. Maison (2016). Wpływ aktywizacji myślenia o samokontroli na wybory ekonomiczne dzieci w wieku 9-12 lat. Wystąpienie podczasX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Katowice, 12-13 Maja 2016.
 • K. Sekścińska, D. Maison, A. Trzcińska (2016). Promocyjne i prewencyjne nastawienie samoregulacyjne a oszczędnościowe, inwestycyjne i ryzykowne wybory finansowe. Wystąpienie podczasX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Katowice, 12-13 Maja 2016.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015).The Influence of thinking about self – control on child’s economic choices. Poster podczas 17thAnnual Convention Society for Personality ans Social Psychology, San Diego, USA, 28-30 stycznia 2016.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015).The Influence of thinking about different social roles of women on female financial and consumer choices.Poster podczas 17thAnnual Convention Society for Personality and Social Psychology, San Diego, USA, 28-30 stycznia 2016.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015).The influence of thinking about different social woman roles on female financial and consumer choices, Wystąpienie podczas 90thAnnual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015).Positive effects of activating the money concept in children, Wystąpienie podczas 90thAnnual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Sekścińska, K. (2015). The role of experience in explaining people’s financial choices.Wystąpienie podczas 90thAnnual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015). Związek postaw rodziców wobec pieniędzy z socjalizacją ekonomiczną ich dzieci, Wystąpienie podczas IX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbyła się w Gdańsku, 8-9 Maja 2015.
 • Sekścińska, K. (2015). Rola doświadczenia w objaśnianiu wyborów finansowych, Wystąpienie podczas IX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Gdańsk, 8-9 Maja 2015.
 • Poraj-Weder, M., Maison, D., Sekścińska, K. (2015). Construction and validation of Universal Consumer Motivation Scale (CMS), Poster podczas Society for Consumer Psychology winter conference, Phoenix, USA, 26-28 lutego 2015.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A. (2014). Ekonomiczne Podwórko – Bogactwo wiedzy dla całej rodziny, Wystąpienie i udział w panelu dyskusyjnym podczas VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Warszawie w dniach 23 – 24 października 2014.
 • Sekścińska, K., Maison, D. (2014). Skłonność do ryzykownych decyzji finansowych jednostki a jej perspektywa czasowa i nastawienie regulacyjne. Wystąpienie podczas XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz, 18 – 21 września 2014.
 • Maison, D., Sekścińska, K. (2014). Psychologiczne wyznaczniki zachowań ubezpieczeniowych i oszczędnościowych. Wystąpienie podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, który odbył się w Bydgoszczy, 18-21 Września 2014 r.
 • Maison, D., Sekścińska, K. (2014). Time Perspective as a determinant of financial behaviors.Wystąpienie podczas 2ndInternational Conference on Time Perspective, Warszawa, 29 lipca – 1 sierpnia 2014 r.
 • Sekścińska, K. (2014). The impact of Time Perspective on financial decision depending on the experience of success and failure”, Poster podczas 2ndInternational Conference on Time Perspective, Warszawa, 29 lipca – 1 sierpnia 2014.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A. (2014). Positive effects of activating the money concept in children, Poster podczas 28thInternational Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8 – 13 lipca 2014 r.
 • Sekścińska, K. (2014). The experience of success or failure and the financial decision making. Poster podczas 28thInternational Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8-13 lipca 2014.
 • Sekścińska, K. (2014). Wpływ doświadczenia sukcesu lub porażki w zadaniu finansowym na skłonność do podejmowania decyzji finansowych, Wystąpienie podczas VIII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbyła się we Wrocławiu, 9-10 Maja 2014 r.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2013). Ile narcyza jest w artyście? Poziom narcyzmu u studentów akademii muzycznej w łodzi i studentów uniwersytetu warszawskiego i łódzkiego. Wystąpienie podczas konferencji pt. Narcyzm – fenomen naszych czasów, Warszawa, 26.05.2013.
 • Sekścińska, K. (2013). Sposób przedstawienia kobiety w reklamie a decyzje konsumenckie kobiet. Wystąpienie podczas VII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt.Psychologia ekonomiczna, Warszawa, 17-18 maja 2013.
 • Iwanicka K., Sekścińska, K. (2013). Czy istnieje poznawczy komponent wypalenia zawodowego?. Wystąpienie podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego: Neuropsychologia dla poprawy jakości życia, Lublin, 20-21 września 2013.
 • Sekścińska, K. (2013). Narcyzm a skłonność do poszczególnych zachowań finansowych w zależności od płci decydenta. Poster prezentowany podczas konferencji pt. Narcyzm – fenomen naszych czasów, Warszawa, 26.05.2013.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2013). Czy myślenie o pieniądzach zwiększa wytrwałość dzieci w realizacji zadań?,Poster podczas VII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia ekonomiczna, Warszawa, 17-18 maja 2013.
 • Sekścińska, K. (2012). Investment strategy, demographic variables and source of income. Poster podczas IAREP 2012 Conference pt. Microcosm of Economic Psychology, Wrocław, Polska, 5-8 września 2012.
 • Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec pieniędzy i narcyzm a wybierane strategie inwestowania środków finansowych w zależności od źródła ich posiadania. Wystąpienie podczas VI Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt.Psychologia ekonomiczna, Lublin, 11-12 maja 2012.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec siebie i świata, czyli sylwetki psychologiczne studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty kształcenia muzycznego. Nauczyciel muzyki w edukacji XXI wieku, Łódź, 26 – 27 kwietnia 2012.
 • Sekścińska, K., Poraj-Weder, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować?. Wystąpienie podczas konferencji pt. Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne, Łódź, 15-16 marca 2012.
 •  Sekścińska, K. (2010). Satysfakcja z życia a materializm w kontekście teorii materializmu jako systemu wartości. Poster podczas konferencji pt. Różne oblicza psychologii osobowości, Jadwisin, 9-10 października 2010.
 • Łojek, E., Stańczak, J., Jastrzębska, J., Sekścińska, K., Matuszewska, E., Skrzelińska, J, Majos, A., Bielecka, M. (2010). Qualitative Performance of the Ruff Figural Fluency Test. A normative study. Poster podczas International Neuropsychological Society 2010 Mid – Year Meeting, Kraków, Polska, 30 czerwca – 3 lipca 2010.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Sekścińska, K. (2010). Materializm a ogólna satysfakcja z życia i postawy wobec pieniędzy.Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia: W hipermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Katowice, 22-24 września 2010.
 • Sekścińska, K. (2010). Rehabilitacja i terapia  osób wykluczonych. Wystąpienie podczas  Konferencji Współczesny człowiek w ujęciu psychodynamicznym a psychoterapia. Integracja teorii i praktyk, Warszawa, 22 maja 2010.
 • Sekścińska, K. (2010). Przebieg rytmu dobowego snu-czuwania i wewnętrznej struktury snu w kolejnych stadiach rozwoju człowieka. Poster podczas Konferencji Współczesny człowiek w ujęciu psychodynamicznym a psychoterapia. Integracja teorii i praktyki, Warszawa, 22 maja 2010.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2010). Dziecko w obliczu Internetu – bilans zysków i strat.Wystąpienie podczas Konferencji Naukowej pt. Ponowoczesność w środkach audiowizualnych. Pogranicze magii i racjonalności, Lublin, 20-21 maja 2010.
 • Sekścińska, K. (2010). Stowarzyszenie dla Zdrowia Psychicznego XIII Dzielnicy Paryża jako modelowa organizacja pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w sektorze publicznym. Wystąpienie podczas XIX Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, pt. „Osobowość psychotyczna naszych czasów, Warszawa, 13 lutego 2010.

 

PROJEKTY BADAWCZE:

Projekty własne:

 • Kierownik w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 7 (2021-2023) „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne ? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Kierownik w grancie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1 (2018-2019)Doświadczenie nierówności a skłonność do wyborów finansowych niosących za sobą ryzyko straty”, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Badania Statutowe 2018– projekt badawczy „Chroniczne i sytuacyjne perspektywy czasowe a skłonność do kupowania ubezpieczeń i zaciągania zobowiązań finansowych”. Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Działania Statutowe Młodych 2017 – projekt badawczy „Perspektywa czasowa a skłonność do wyborów finansowych (konsumpcji, oszczędzania i inwestowania)”, DSM 116723/2017, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Badania Statutowe2015 i 2016– projekt badawczy pt. Perspektywa czasowa jednostki a jej wybory finansowe i skłonność do ryzyka finansowego – część I i kontynuacja – kierownik projektu, Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski
 • Działania Statutowe Młodych 2014 – projekt badawczy pt. Jak inwestuje narcyz? – preferowane strategie i skuteczność w zależności od źródła alokowanego kapitału– kierownik projektu. Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Działania Statutowe Młodych 2013 – projekt badawczy pt. Wpływ wyniku wcześniejszych zadań niespecyficznych na skłonność do ryzyka finansowego i zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości, postaw wobec pieniędzy i umiejscowienia poczucia kontroli – kierownik projektu. Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Działania Statutowe Młodych 2012 – projekt badawczy pt. Wpływ wyniku finansowego wcześniejszych inwestycji na skłonność do ryzyka finansowego i zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości, postaw wobec pieniędzy i umiejscowienia poczucia kontroli – kierownik projektu, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
 • Działania Statutowe Młodych 2011 – projekt badawczy pt. Podejmowanie ryzykownych zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości i postaw wobec pieniędzy – kierownik projektu, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

Projekty, w których byłam wykonawcą:

 • Główny wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS . (2018-2021) „Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM)”, Realizacja Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison).
 • Główny wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 6. (2014-2017) „Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat”, Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu: dr hab. Dominika Maison, prof. UW).
 • Wykonawca w projekcie Fundacji Batorego (2015) Pilotaż badania satysfakcji pacjentówz pobytu szpitalu– Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)
 • Główny wykonawca w projekcie BST 174436: Chroniczne i sytuacyjne ukierunkowania samoregulacyjne a decyzje ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i inwestycyjne oraz skłonność do ryzyka finansowego – Realizacja Wydział Psychologii UW (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)
 • Wykonawca w grancie Narodowego Banku Polskiego (2012) „Badanie postaw i zachowań Polaków powyżej 50 roku życia w obszarze finansów ” – Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)
 • Wykonawca w projekcie BST 151516: Wybrane aspekty podejmowania ryzyka przez przedstawicieli różnych grup zawodowych (2010) (kierownik projektu dr Artur Domurat)
 • Sędzia kompetentny w adaptacji Testu Płynności Figuralnej Ruffa w projekcie BST 144501: Zestów testów neuropsychologicznych (2010) (kierownik projektu prof. dr hab. Emilia Łojek)
 • Wykonawca w projekcie BST Zniekształcenia poznawcze a podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorców (2010) (kierownik projektu dr Artur Domurat)
 • Przeprowadzanie badań z udziałem uczniów szkół średnich w Elblągu w ramach projektu BST Związek emocjonalnych i logicznych aspektów myślenia (2010) (kierownik projektu prof. dr hab. Anna Matczak)
 • Wykonawca w grancie Narodowego Banku Polskiego(2009) „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” – Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)
 • Wykonawca w grancie Fundacji im. Leopolda Kronenberga(2009) „Diagnoza stanu edukacji finansowej Polaków” – Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)
 • Analiza wyników badania podczas adaptacji Testu Płynności Figuralnej Ruffa w projekcie BST 151502: Zestów testów neuropsychologicznych (2009) (kierownik projektu prof. dr hab. Emilia Łojek)
 • Wykonawca w grancie Narodowego Banku Polskiego(2007-2008) „Wiedza ekonomiczna u dzieci w wieku 5-12 lat oraz osób powyżej 50 roku życia. Poszukiwanie wskazówek dla tworzenia kampanii edukacyjnych z zakresu wiedzy finansowej i ekonomicznej” – Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu dr hab. Dominika Maison, prof. UW)

PROJEKT B+R

 • Key Investigator in R&D Project w grancie NCBiR Szybka Ścieżka (2018-2020). „Opracowanie hybrydowego systemu rekomendacyjnego dla branży fashion & cosmetics działającego m.in. w oparciu o dane kontekstowe przy wykorzystaniu mechanizmów machine-learning (Development of a hybrid recommendation system for the fashion & cosmetics branch operating, among others based on contextual data using machine-learning mechanisms)”. Realizacja IINE Data Sp. z o.o.

RECENZJE

   • recenzent w czasopiśmie „Frontiers in Psychology”, sekcja Cognition
   • recenzent w czasopiśmie „Personality and Individual Differences”
   • recenzent w czasopiśmie „Public Health Nutrition”
   • recenzent w czasopiśmie „Applied Psychology: An International Review”
   • recenzent w czasopiśmie „Journal of Behavioral and Experimental Economics”
   • recenzent w czasopiśmie „Basic and Applied Social Psychology”

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • ASPE – Akademickie Stowarzyszenie Psychologów Ekonomicznych – Członek Zarządu ASPE
 • IAAP – International Association of Applied Psychology
 • IAREP- International Association for Research in Economic Psychology
 • SCP – Society for Consumer Psychology
 • SPSP – Society for Personality and Social Psychology
 • WEAI – Western Economic Association International
 • SABE – Society for the Advancement of Behavioral Economics
 • Psychonomic

POPULARYZACJA NAUKI (wybrane działania):

 • Wywiady dla prasy (np. PAP, Rzeczpospolita, Polityka, Wysokie Obcasy) i radia (np. RDC, Radio Kampus, Polskie Radio)
 • Od 2018 r. Współpraca z IZFiA– trener, wykładowca oraz panelista podczas spotkań Klubu Kobiet Rynku Finansowego
 • Od 2018 r. Współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacją GPW– ekspert, autor materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, konsultant i wykładowca w projektach edukacyjnych (m.in. Niebanalnie o Giełdzie finnasowany z środków NBP i GPW w Warszawie) oraz podczas Dni Otwartych GPW w dziedzinie edukacji ekonomicznej oraz psychologii inwestowania i ryzyka
 • Od 2017 r. – Współpraca z NN TFI Partners SA– m.in. projekt ROBORISK – analizy ryzyka klientów- ekspert w dziedzinie psychologii konsumenta i psychologii inwestora, psychometra (tworzenie, pilotaż, walidacja narzędzia), konsultant, autor artykułów popularyzujących naukę
 • Od 2017 r. Współpraca z iine Japan, iine Card i iine Data– ekspert, badacz, konsultant ds. Konsumenta, ekspert w projekcie NCBiR dotyczącym stworzenia systemu rekomendacji kontekstowej dla branży fashion i life-style
 • Współpraca z PKO Finat – ekspert, wykładowca w dziedzinie edukacji ekonomicznej oraz psychologii inwestowania i ryzyka finansowego
 • 2013-2014 – Ekspert, wykładowca, autor materiałów w projekcie edukacji ekonomicznej „Ekonomiczne podwórko – bogactwo wiedzy dla całej rodziny” (2014). Projekt realizowany przez „Audytorium 17 (zrzeszające 17 stacji radiowych w Polsce)”we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, finansowany przez Narodowy Bank Polski
 • od 2014 r. -Wykładowca na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym(projekt Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) – prowadzenie wykładów dla rodziców dotyczących socjalizacji ekonomicznej i codziennego funkcjonowania ludzi w świecie konsumpcji i finansów (do tej pory wzięło udział ok. 700 rodziców)
 • od 2014 r. -Wykładowca w Akademii Młodego Ekonomisty(projekt Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych) – prowadzenie wykładów dla rodziców dotyczących socjalizacji ekonomicznej i codziennego funkcjonowania ludzi w świecie konsumpcji i finansów (do tej pory wzięło udział ok. 500 rodziców)
 • od 2013 r. w każdym semestrze zimowym i letnim- Wykładowca na Uniwersytecie Dzieci– prowadzenie warsztatów dla dzieci oraz wykładów dla ich rodziców (do tej pory w moich zajęciach wzięło udział ponad 1900 dzieci i około 800 rodziców)
 • Festiwal Nauki 2015, wykłady dla rodziców pt. „Socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży”.
 • 2015 – Ekspert, wykładowca i autor materiałów edukacyjnych w projekcie PKO BP w zakresie socjalizacji ekonomicznej
 • 2015 – Współpraca z Ministerstwem Finansów RP – ekspert w dziedzinie socjalizacji ekonomicznej, działania związane z opracowaniem programu podnoszenia jakości edukacji finansowej w Polsce.

 

Działalność dydaktyczna

PROWADZONE ZAJĘCIA (W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021)

 • Psychologia finansowa (semestr zimowy)
 • Statystyka I (semestr letni)
 • Seminarium roczne empiryczne
 • Seminarium magisterskie

Działalność organizacyjna

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW

 • Kierownik Specjalizacji Psychologia Biznesu i Psychologia Ekonomiczna
 • Zastępca kierownika Studiów Podyplomowych Psychologia w Praktyce
 • Członek Komisji Wyborczej Wydziału Psychologii (od 2012 r.)
 • Członek Komisji ds. Studiów i Studentów Wydziału Psychologii UW (od 2016 r.)
 • Opiekun naukowy Zarządu Samorządu Studentów
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia III stopnia Quantitative Psychology and Economics