Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Toeplitz Zuzanna

Zuzanna Toeplitz - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: Zuzanna.Toeplitz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 815
Pokój: 313

Działalność naukowa

Kierunki badań – Determinanty jakości życia w okresie późnej dorosłości, etyka  zawodowa

Publikacje z ostatnich 5 lat :  

Techniki projekcyjne w praktyce sądowej – na przykładzie Testu Apercepcji Tematycznej (TAT), Z zagadnień Nauk Sądowych (2013) vol.94, 535-549

Sylwetka Psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych (współautorka), Przegląd Psychologiczny (2012),tom 55, nr 4, 369-382

Companion animals and social development of children; w: From the rat lab to the future – a tribute to Jan Matysiak, (2009), str. 34-41, University of Finance and Management in Warsaw

Współpraca międzynarodowa ; tworzenie kodeksu etycznego EFPA w ramach Board of Ethics – EFPA (European Federation of Psychological Associations),

Działalność dydaktyczna

Profil dydaktyczny

Kursy: Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka na podstawie WISC-R – ćwiczenia

Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka na podstawie DMI – ćwiczenia

Diagnoza osobowości w oparciu o badanie Testem Apercepcji Tematycznej – ćwiczenia

Sztuka obserwacji – ćwiczenia

Etyka postępowania diagnostycznego – seminarium

Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji zawodowej pracowników – seminarium

Etyka zawodowa – wykład obligatoryjny

Psychologia rozwojowa – wykład dla specjalizacji nauczycielskiej

Podstawowe umiejętności dydaktyczne – warsztat dla doktorantów

Umiejętności akademickie – seminarium

 

Zajęcia na studiach podyplomowych:

Diagnoza możliwości poznawczych – wykład

Standardy stosowania testów psychologicznych – seminarium

Działalność organizacyjna

Pełnione funkcje na Wydziale i w  Uniwersytecie (obecnie):

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Prace  w komisjach (obecnie):

Komisja Budżetowa Rady Wydziału psychologii UW

 

Prace redakcyjne:

Redaktor naczelny Nowiny Psychologiczne

Członek redakcji Psychologia Wychowawcza

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego I Instancji

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Działalność popularyzatorska:

Dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie

Współzałożycielka i współorganizatorka (z prof. Magdalena Fikus) Kawiarni Naukowej w Warszawie  – 14 rok istnienia

Wykłady dla Uniwersytetu III wieku ( Warszawa, Podkowa Leśna)