Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Psychologia – studia z przeniesienia (tylko w języku polskim)

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski

 

 

Przeniesienie to rozwiązanie dla osób studiujących psychologię, pragnących zmienić uczelnię albo zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania.

Rekrutacja w trybie przeniesienia możliwa jest wyłącznie na studia realizowane w języku polskim.

Kandydatom, którzy wykazali się już umiejętnościami niezbędnymi w edukacji akademickiej  umożliwiamy alternatywną drogę rekrutacji – przyjęcie w trybie przeniesienia odbywa się na podstawie wyników egzaminu, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury.

Podstawą egzaminu konkursowego jest książka [do pobrania]:

Gambin, M., Zawadzki, B. (red.). (2022). Pandemia COVID-19. Perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo Liberi Libri.

 

Terminy zapisów w II turze na psychologię w trybie niestacjonarnym (wieczorowym)

Termin zapisów w systemie IRK: Od 17 sierpnia 2023 do 11 września 2023 do godz. 23:59:00  

Termin egzaminu: 19 września 2023 o godz. 13.00 w auli budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023

Termin składania dokumentów:

 •  I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

 


Studia z przeniesienia – stacjonarne (dzienne) – rekrutacja zakończona

 

Limit przyjęć: 4 osoby

O przeniesienie na studia stacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych z psychologii ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5. Wymagane jest zaliczenie roku i status studenta.

Nie przewiduje się możliwości przeniesienia na czwarty lub piąty rok studiów.

Kandydaci powinni:

 1. Od 6 czerwca 2023 do 19 lipca 2023 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2022/programme/SJ-PS/?from=field:P_PS
 2. Do dnia 24 lipca 2023do godz. 11.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku,
  • zaświadczenie z macierzystego Wydziału ze średnią ocen wyliczoną dla całego okresu studiów,

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu na podstawie lektury zostanie ogłoszona  24 lipca 2023 r. o godz 16:00.

Egzamin odbędzie się 25 lipca 2023 o godz. 13.00 w auli budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu kwalifikacyjnego.

 


II tura zapisów na studia z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe, płatne)

 

Limit przyjęć: 8 osób we wrześniu

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii. Wymagane jest zaliczenie roku i status studenta.

Nie przewiduje się możliwości przeniesienia na czwarty lub piąty rok studiów.

Kandydaci powinni:

 1. Od 17 sierpnia 2023 do 11 września 2023 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2022/programme/NWJ-PS/?from=field:P_PS
 2. Do dnia 18 września 2023do godz. 11.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • dokument poświadczający zaliczenie roku (ew. wpisanie na rok wyższy) oraz wyciąg ocen.

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu na podstawie lektury zostanie ogłoszona 18 września 2023 r. o godz 16:00.

Egzamin odbędzie się 18 września 2023 godz. 13.00 on-line lub w auli budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% punktów z testu kwalifikacyjnego.

 

Opłata za studia: 5 750 PLN za semestr (można płacić w ratach, suma pozostaje taka sama).