List otwarty psychologów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Wskutek inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Wydziału Psychologii UW wraz z Radą Naukową Instytutu Psychologii UJ oraz Zarządem Polskiej Federacji Psychoterapii wystosowały list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Przebywająca na granicy w Usnarzu od wielu dni grupa uchodźców wymaga pilnej interwencji humanitarnej ze strony polskiego Państwa. W liście zwracamy uwagę nie tylko na zagrożenie życia i zdrowia uchodźców, ale też na ich cierpienia psychiczne, popierając to danymi z badań naukowych i literatury fachowej. Złe warunki bytowe oraz złe traktowanie osób ubiegających się o status uchodźcy są przyczyną pojawiania się w tej grupie chorób psychicznych – zaburzeń stresu pourazowego (PTSD), depresji i zaburzeń lękowych, a także sprzyjają radykalizacji imigrantów i ich dzieci. Ze swej strony zaoferowaliśmy wsparcie psychologiczne dla uchodźców. Apelujemy też o systemowe rozwiązania problemów z migracją w duchu poszanowania życia i godności człowieka. Pod listem podpisali się psychologowie z całej Polski oraz przedstawiciele innych dyscyplin naukowych i zawodów.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.


Data publikacji: 03 września 2021