Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Social and Clinical Psychology Lab (SoCLab)

Social and Clinical Psychology Lab (SoCLab) skupia psychologów i psycholożki społeczne, środowiskowe i kliniczne z Wydziału Psychologii UW oraz współpracowników z innych uczelni. Zespół realizuje badania na przecięciu psychologii społecznej oraz klinicznej, wskazując na punkty wspólne i możliwe korzyści wynikające ze współpracy badaczy z tych dwóch dziedzin.

W szczególności zajmujemy się badaniem czynników warunkujących odpowiedź na kryzysy społeczne i kolektywne traumy (m.in. pandemie, wojny, kryzys klimatyczny), w tym analizą zasobów psychospołecznych i środowiskowych; analizą wzajemnych interakcji procesów społecznych i intrapsychicznych, szczególnie emocjonalnych; badaniem relacji pomiędzy uprzedzeniami i dyskryminacją a zdrowiem psychicznym; stygmatyzacją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi czy neurorozwojowymi; analizą mechanizmów, które leżą u podstaw związku między niesprawiedliwości społeczną a dobrostanem; oraz identyfikacją interwencji, które mogę przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysów społecznych i środowiskowych. W naszych badaniach uwzględniamy zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież. Prowadzimy badania podstawowe, jak i stosowane, w których wykorzystujemy metody ilościowe oraz jakościowe.

Kierowniczka: dr Anna Wnuk (kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl)

Członkowie (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski):

Prof. Ewa Pisula
Dr hab. Małgorzata Gambin, prof. UW
Dr hab. Paweł Holas, prof. UW
Dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW
Dr Magdalena Budziszewska
Dr Tomasz Oleksy
Dr Małgorzata Woźniak-Prus
Mgr Karolina Kubicka
Mgr Izabela Lassota

Współpracownicy:

Dr Agnieszka Łyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dr Marcin Sękowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)