Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zinserling Irena

Zinserling Irena - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: wykładowca
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: irka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 823
Pokój: 310

Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Czarnota-Bojarska, J., Zinserling, I. (2011). (red.), W kręgu psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czarnota-Bojarska, J., Zinserling, I. (2011). Wprowadzenie. W: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej (s. 7-11). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzelak, J., Zinserling, I. (2003). Aktywność społeczna a wartości i orientacje społeczne. Studia Psychologiczne, 41, 75–108.

Grzelak, J., Zinserling, I. (2004). Kontrola i aktywność społeczna w mieście (badanie mieszkańców Woli). W: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej (s. 101–131). Warszawa: Scholar.

Wieczorkowska, G., Zinserling, I., Radkiewicz, P. (1998). Czy egzamin wstępny można zastąpić testem kompetencji?, Nowiny Psychologiczne,2, 59–72.

Zinserling, I. (1993). O radzeniu sobie z kryzysem, POLIS, 2, 24-26.

Zinserling, I. (1996). “Cahiers Pédagogiques” 1996, Kwartalnik Pedagogiczny, 3-4 (161-162), 215-225.

Zinserling, I. (2002). Bezradność społeczna, bezradność wyuczona. W: M. Lewicka (red.), Jednostka i społeczeństwo: Podejście psychologiczne (s. 149–160) Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zinserling, I., Grzelak J. (2004). Cele życiowe, zadowolenie z życia, postawy wobec dobra wspólnego mieszkańców Warszawy. W: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej (s. 83–92). Warszawa: Scholar.

Zinserling, I., Grzelak, J. (2008). Orientacje społeczne i orientacje kontroli a wrażliwość Polaków na dobro wspólne. W: D. Rutkowska, A. Szuster (red.) O różnych obliczach altruizmu (s. 110-133). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zinserling, I. i Winiewski, M. (2011). Uwarunkowania orientacji kontroli. 15 lat badań Inwentarzem Upodobań i Opinii (IUiO). W: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej (s. 37-58). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z zespołem ISS, pod kierunkiem dr hab. G. Wieczorkowskiej opracowanie: Raport o eksperymencie wałbrzyskim – część VI, (1997) Wałbrzych, Wydawnictwo Bimart.

REDAKCJA KSIĄŻEK

Czarnota-Bojarska, J., Zinserling, I. (2011). (red.), W kręgu psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

GRANTY

 • Inwentarz Upodobań i Opinii – walidacja wersji skróconej oraz wzbogacenie o czynnik losowy i siły wyższej (BST 1744/2015)
 • Sprawdzenie trafności Inwentarza Upodobań i Opinii – BST Wydziału Psychologii UW 1646/2012

 

Działalność dydaktyczna

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Statystyka II (ćwiczenia obowiązkowe)
 • Statystyka II (ćwiczenia obowiązkowe)
 • Psychologia społeczna (ćwiczenia obowiązkowe)
 • Ocenianie pracowników (ćwiczenia; specjalizacja Psychologii Organizacji i Pracy)
 • Najciekawsze badania psychologii społecznej (seminarium)
 • Między kontrolą a bezradnością (seminarium)
 • Statystyka wspomagana komputerowo (ćwiczenia obowiązkowe)
 • Statystyka praktyczna w SPSSie cz. I – podstawy (ćwiczenia)
 • Statystyka praktyczna w SPSSie cz. II  (ćwiczenia)
 • Statystyka praktyczna cz. III – analiza czynnikowa (ćwiczenia, współprowadzone z dr Mikołajem Winiewskim)
 • Statystyka praktyczna cz. IIIa – regresja (ćwiczenia, współprowadzone z dr Mikołajem Winiewskim
 • Ocenianie w edukacji (ogólnouniwersytecki kurs internetowy; współprowadzony z mgr Marią Wilkin)

 

Działalność organizacyjna

FUNKCJE PEŁNIONE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji Wydziału Psychologii UW (kadencja 2012-2016, 2016-220)
 • Członek Rady Wydziału UW od stycznia 2015 (wybrana na kadencję 2016-2020)
 • Praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jako członek (od roku 2009)
 • Przewodnicząca Komisji ds. studiów i studentów w kadencji 2016-2020, członek komisji od roku 2008
 • Koordynator ćwiczeń obowiązkowych „Statystyka II” i „Statystyka III” dla II roku studiów na Wydziale Psychologii (od roku 2017)
 • Członek Zespołu ds. nostryfikacji dyplomów (w roku 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Koordynator ćwiczeń obowiązkowych „Statystyka wspomagana komputerowo” dla II roku studiów na Wydziale Psychologii (od roku 2013)
 • Członek Komisji ds. Przygotowania Nowego Programu Kształcenia na Wydziale (listopad 2011-luty 2012)
 • Kierownik trzysemestralnych studiów podyplomowych Szkolny Doradca Zawodowy (SDZ) w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009 (Studia były organizowane w ramach projektu MEN „Przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego” – II edycja realizowanych zgodnie z SPO RZL, współfinansowanych przez EFS.)
 • Kierownik (i członek Rady Programowej) dwusemestralnych studiów podyplomowych Doradztwo i Planowanie Karier Osób Niepełnosprawnych (DiPKON) w roku akademickim 2006/07 (Studia były organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, przy współpracy i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Projektu „Młodzi Intelektualnie Sprawni Ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Społecznych (PSPS) od 2005r – Sekretarz Komisji Rewizyjnej (2007-2010), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (2010-2013 oraz 2016-2019)