Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Toruńczyk-Ruiz Sabina

Toruńczyk-Ruiz Sabina - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: saja@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 848
Pokój: 422b

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

konswekwencje psychologiczne różnorodności społecznej i segregacji w mieście, relacje międzygrupowe, preferencje co do miejsca zamieszkania, stosunki sąsiedzkie, przywiązanie do miejsca, mobilność, kapitał społeczny

 

Wybrane publikacje

Toruńczyk-Ruiz, S., & Lewicka (2016). M. Perceived Social Diversity and Neighbourhood Attachment: The Role of Intergroup Ties and Affective Appraisals of the Environment. Evidence from Poland. European Journal of Social Psychology, 46(7), 818-832.

Brunarska, Z., Kindler, M., Szulecka, M. & Toruńczyk-Ruiz, S. (2016). Ukrainian Migration to Poland: A ‘Local’ Mobility? In Fedyuk, O. & Kindler, M (Eds.). Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies. Springer Open.

Górny, A., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2015). Relative deprivation and ‘the diversity effect’ in explaining neighbourhood attachment: Alternative or complementary mechanisms? Urban Studies52(5), 984-990.

Toruńczyk-Ruiz, S. (2014). Neighbourhood ties and migrant networks: The case of circular Ukrainian migrants in Warsaw, Poland. Central and Eastern European Migration Review, 1, 41-62.

Górny, A., & Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment in ethnically diverse areas: The role of interethnic ties. Urban Studies, 51(5), 1000-1018.

Toruńczyk-Ruiz, S. (2013). Neighbourhood attachment and city identity in ethnically mixed areas: Comparison of natives and migrants in four European cities. Estudios de Psicología, 34(3), 339-343.

Górny, A., Toruńczyk-Ruiz, S. (2011). Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2, 41-58.

Toruńczyk-Ruiz, S. (2010). Na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem: zanik poczucia wspólnoty i patriotyzmu? Współcześni polscy migranci w Holandii. [A Pole abroad is a wolf to a Pole: a decline of sense of community and patriotism? Recent Polish migrants in the Netherlands.] In: Grzymała-Moszczyńska, Kwiatkowska, Roszak (eds.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Wydawnictwo Nomos, pp. 133-145.

Działalność dydaktyczna

Seminarium „Sąsiedztwo, segregacja, różnorodność społeczna”

Metodologia badań psychologicznych

Psychologia społeczna

Opieka nad rocznymi pracami empirycznymi

Działalność organizacyjna

członkini Komisji ds. Badań