Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tomaszewski Piotr

Piotr Tomaszewski - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Pracownia Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikacją Głuchych, Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: piotr.tomaszewski@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 788
Pokój: 216

Działalność naukowa

Główne zainteresowania naukowe:

struktura polskiego języka migowego (PJM) i amerykańskiego języka migowego (ASL) – fonologia, morfologia, leksykon, składnia, semantyka i dyskurs; uniwersalia językowe a modalność języka; dynamika procesów ewolucji języka migowego (zmiany strukturalne i gramatykalizacja słów migowych); gestowe koncepcje powstania języka; mechanizmy przyswajania przez małe dziecko głuche języka migowego i mówionego w różnych warunkach stymulacji językowej; rozwój poznawczy dziecka głuchego; bimodalna dwujęzyczność typu migowo-pisanego oraz migowo-mówionego; technologia implantów ślimakowych a rozwój dzieci głuchych; różne formy dyskryminacji ze względu na głuchotę; zjawisko audyzmu a kultura Głuchych; niepełnosprawność w kontekście socjokulturowym.

Prywatna strona: https://uw.academia.edu/PTomaszewski

Wybrane publikacje:

Tomaszewski, P., Eźlakowski, W. (2021). Temporal affixation in Polish Sign Language. Sign Language Studies22(1), 106-131.

Zimmermann, M., Mostowski, P., Rutkowski, P., Tomaszewski, P., Krzysztofiak, P., Jednoróg, K., Marchewka, A. and Szwed, M. (2021) The extent of task specificity for visual and tactile sequences in the auditory cortex of the deaf and hard of hearing. Journal of Neuroscience, DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2527-20.2021

Tomaszewski, P., Eźlakowski, W. (2021). Negative affixation in Polish Sign LanguageSign Language Studies21(3), 290-332.

Tomaszewski P., Krzysztofiak, P., Moroń, E. (2019). From sign language to spoken language? A new discourse of language development in deaf children. Psychology of Language and Communication, 23(1), 48-84.

Tomaszewski P., Kościelniak, L. (2019). Język migowy w świetle współczesnego paradygmatu głuchotyProblemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 7-17.

Tomaszewski, P. (2018). Implanty ślimakowe – etyka a wybór. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 2(14), 169-195.

Tomaszewski P., Wieczorek, R., Krzysztofiak, P., Kowalska, J. (2018). Percepcja audyzmu w polskiej społeczności głuchych. Societas/Communitas, 2-2(26-2), 109-139

Tomaszewski P., Niedźwiecka, A., Majewska, M. (2018). Kompetencje dzieci głuchych w posługiwaniu się językiem migowym – metody oceny i jej kliniczne znaczenie. Edukacja4(147), 136-148.

Tomaszewski P., Moroń, E. (2018). W poszukiwaniu eklektycznego paradygmatu edukacji głuchychStudia Edukacyjne, 49, 281-297.

Tomaszewski P., Moroń, E., Sak, M. (2018). Kultura tudzież rehabilitacja: Ku zmianie paradygmatu w edukacji głuchych i słabosłyszących w Polsce. Kultura i Edukacja, 1(119), 99-114.

Tomaszewski P., Wieczorek, R., Moroń, E. (2018). Audyzm a opresja społeczna. W: J. Kowalska, R. Dziurla, K. Bargiel-Matuszewicz (red.), Kultura a zdrowie i niepełnosprawność. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski P., Moroń, E. (2018). Quo vadimus? Dynamika paradygmatów głuchoty we współczesnym świecie. W: J. Kowalska, R. Dziurla, K. Bargiel-Matuszewicz (red.), Kultura a zdrowie i niepełnosprawność. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski P., Kotowska K., Krzysztofiak, P. (2017). Paradygmaty tożsamości u g/Głuchych: przegląd wybranych koncepcji. W: E. Woźnicka (red.), Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (2016). Głusi a zjawisko audyzmu. Maszynopis niepublikowany. Pracownia Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikacją Głuchych, Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Psychologii UW.

Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (2016). Kropla drąży skałę. Ku depatologizacji głuchoty. W: H. Wrona-Polańska, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski, P. (2015). Constraints on negative prefixation in Polish Sign Language. PLoS ONE 10(11): e0143574. doi:10.1371/journal.pone.0143574

Tomaszewski, P., Piekot, T. (2015). Język migowy w perspektywie socjolingwistycznejSocjolingwistyka29, 63-87.

Potrzebka, W., Moroń, E., Tomaszewski, P, Piekot, T. (2015). Implantacja ślimakowa w perspektywie krytycznej. W: K. Bargiel-Matusiewicz, P. Tomaszewski, Pisula, E. (red.). Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bargiel-Matusiewicz, K. Tomaszewski, P., Pisula, E. (red.) (2015). Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski, P. (2015). Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego. W: P. Tomaszewski,  K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula (red.), Społeczne i kulturowe aspekty zdrowia i niepełnosprawności. Wyd. UW.

Tomaszewski, P., Bargiel-Matusiewicz, K., Pisula, E. (2015). Między patologią a kulturą: Społeczne uwarunkowania niepełnosprawności. W: P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, (red.), Kulturowe i społeczne  aspekty zdrowia i niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski, P., Bargiel-Matusiewicz, K. Pisula, E. (red.) (2015). Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewski, P., Sak, M. (2014). Is it possible to educate deaf children bilingually in Poland? W: M. Olpińska-Szkiełko, Bertelle, L.  (red.), Zweisprachigkeit und Bilingualer Unterricht. Peter Lang Publishing Group.

Tarwacka, A., Tomaszewski, P., Szymańska, J., Bokus, B. (2014). Deaf children building narrative texts. Effect of adult-shared vs. nonshared perception of a picture storyPsychology of Language and Communication18 (2), 149-177.

Tomaszewski, P. Ruszkowska, A. (2014) Analiza zachowań językowych i komunikacyjnych u głuchych i słyszących przedszkolaków w sytuacji zabawy. W: M. Sak (red.), Deaf Studies w Polsce. Tom 1. Łódź: Wydawnictwo Polskiego Związku Głuchych.

Tomaszewski, P. (2014). Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci głuchych. W: M. Sak (red.), Edukacja głuchych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tomaszewski, P. (2011). Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Kurcz, I., Tomaszewski, P. (2011). Powstanie i ewolucja języka. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Tomaszewski, P. (2010). Fonologia wizualna polskiego języka migowego. Wydawnictwo MATRIX.

Tomaszewski, P., Farris, M. (2010). Not by the hands alone: Function of non-manual features in Polish Sign Language. W: B. Bokus (red.), Studies in the psychology of language and communication. Warsaw: Matrix.

Tomaszewski, P. (2009). How homesigners use peer-group pidgin to deal with communication breakdown. W: E. Pisula, P. Tomaszewski (red.), New ideas in studying and supporting development of exceptional people. Warsaw University Press.

Pisula, E., Tomaszewski, P. (red.) (2009). New ideas in studying and supporting development of exceptional people. Warsaw University Press.

Tomaszewski, P. (2008). Child visual discourse: The use of language, gestures, and vocalizations by deaf preschoolersPolish Psychological Bulletin, 39 (1), 9-18.

Tomaszewski, P. (2008). Interactions of deaf preschoolers: a comparison of the communicative behaviors of deaf children of deaf parents and of deaf children of hearing parentsPsychology of Language and Communication, 12 (2), 69-87.

Tomaszewski, P. (2008). Co z mową głośną w wychowaniu dwujęzycznym dzieci głuchych? W: J. Porayski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Tomaszewski, P. (2007). Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: wyzwanie dla rodziców słyszących. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wyd. HARMONIA, Gdańsk

Tomaszewski, P., Bandurski, M. (2007). Rozwój językowy i poznawczy dzieci głuchych a strategie wychowawcze ich rodziców. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

Tomaszewski, P., Rosik, P. (2007). Sygnały niemanualne a zdania złożone w Polskim Języku Migowym: Gramatyka twarzyPoradnik Językowy, 2,  64-80.

Tomaszewski, P., Rosik, P. (2007). Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w Polskim Języku Migowym: Gramatyka twarzyPoradnik Językowy, 1,  33-49.

Tomaszewski, P. (2006). From iconicity to arbitrariness: How do gestures become signs in peer-group pidginPsychology of Language and Communication, 10 (2),28-59.

Tomaszewski, P. (2006). Przyswajanie języka migowego przez dzieci głuche w różnych warunkach stymulacji językowej. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.) Wprowadzenie do psychologii rehabilitacyjnej. Warszawa: Wyd. UW.

Tomaszewski, P. (2006). Dialog versus monolog: Jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 43-56.

Tomaszewski, P. (2005). Mówić czy migać? Prawo dziecka głuchego do wychowania dwujęzycznego. W: D. Gorajewska (red.) Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Wydawnictwo: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa

Tomaszewski, P. (2005). Polski język migowy w nauczaniu dwujęzy­cznym dzieci głuchychStudia Pragmalingwistyczne, 4, 33-58.

Tomaszewski, P. (2005). Rola wychowania dwujęzycznego w procesie depatologizacji głuchotyPolskie Forum Psychologiczne, 10 (2), 174-190.

Tomaszewski, P. (2005). Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnejSzkoła Specjalna, 3, 167-181.

Tomaszewski, P. (2005). O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: zapożyczeniaPoradnik Językowy, 3, 44-62.

Tomaszewski, P. (2005). O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: złożeniaPoradnik Językowy, 2, 59-75.

Tomaszewski, P. (2004). Polski język migowy – mity i faktyPoradnik Językowy, 6, 59-72.

Tomaszewski, P. (2003). Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchychPrzegląd Psychologiczny, 46, 1, 101-128.

Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2002). Nauczanie Polskiego Języka Migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny? Czasopismo Psychologiczne, 8 (1), 7-20.

Tomaszewski, P., Rosik, P. (2002). Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem? W: G. Jastrzębowska, Z. Tarkowski (red.) Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność. Komunikacja. Terapia.  Wyd. Fundacja ORATOR, Lublin

Tomaszewski, P. (2002). Zaburzenia komunikacji a problemy emocjonalne dziecka głuchego. W: J. Rola, M. Zalewska (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Tomaszewski, P. (2001). Sign language development in young deaf children. Psychology of language and Communication, 5 (1), 67-80.

Tomaszewski, P., Łukasiewicz, A., Gałkowski, T. (2000). Rola gestów i znaków migowych w roz­woju twórczości językowej dziecka głuchego.  Audiofonologia, 17, 75-86.

Tomaszewski, P. (2000). Rozwój językowy dziecka głuchego: wnioski dla edukacji szkolnejAudiofonologia, 16, 21-57.

Działalność dydaktyczna

Na Wydziale Psychologii UW prowadzi kursy „Podstawy komunikowania się w Polskim Języku Migowym”, „Wprowadzenie do społeczności głuchych i ich języka”. Na studiach podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” prowadzi zajęcia „Metodyka pracy z dziećmi z głuchotą”. Opiekuje się pracami rocznymi i prowadzi seminarium magisterskie z zakresu rozwoju psychicznego dziecka głuchego, pomocy psychologicznej rodzinie z dzieckiem głuchym, struktury polskiego języka migowego, kultury Głuchych, różnych form dyskryminacji ze względu na głuchotę i niepełnosprawność (audyzm, ableizm, handicapizm). Jest kierownikiem Pracowni Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikacją Głuchych na Wydziale Psychologii UW (strona pracowni w przygotowaniu: http://psych.uw.edu.pl/migowy/).

Działalność organizacyjna

  • kierownik Pracowni Badań nad PJM i Komunikacją Głuchych
  • członek Rady Wydziału Psychologii UW