Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Suszek Hubert

Suszek Hubert

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: hubert.suszek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań:

  • złożoność/wieloaspektowość pojęcia Ja
  • utajone poznanie
  • psychopatologia
  • psychoterapia

Publikacje – artykuły:

Łyś, A., Suszek, H. (w druku). Indywidualne i zbiorowe zniekształcenia poznawcze na temat przestępstw seksualnych. W: A. Depko, A. Krasowska (red.). Seksuologia sądowa (s. 111-131). Warszawa: PZWL.

Krasowska, A., Jakubczyk, A., Kopera, M., Wiśniewski, P., Łyś, A., Suszek, H., Szczypiński, J., Depko, A., Wojnar, M. (w druku). Model Pola Zachowań Seksualnych – koncepcja uwarunkowań zachowań seksualnych. W: A. Depko, A. Krasowska (red.). Seksuologia sądowa. Warszawa: PZWL.

Kopera, M., Trucco, E. M., Suszek, H., Kobyliński, P., Wiśniewski, P., Wojnar, M., & Jakubczyk, A. (2021). Pain Sensitivity, Negative Affect, and Alcohol Use Disorder Status: A Moderated Mediation Study of Emotion Dysregulation. Journal of Clinical Medicine, 10(6), 1321. doi: 10.3390/jcm10061321

Łyś, A., Suszek, H., & Fronczyk, K. (2021). Psychometric properties of the Polish version of the Self-Pluralism Scale (SPS). Current Issues in Personality Psychology. doi:10.5114/cipp.2021.107173

Wiśniewski, P., Maurage, P., Jakubczyk, A., Trucco, E. M., Suszek, H., & Kopera, M. (2021). Alcohol use and interoception – A narrative review. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry111, 110397. doi: 10.1016/j.pnpbp.2021.110397

Hoss, A. R., Styła, R., Suszek, H., Kowalski, J., Grochowska, M., & Dąbrowski, J. (2020). Wizerunek psychiatry, psychologa i psychoterapeuty w mediach. Analiza polskich tygodników opinii. Psychiatria17(4), 216–223. doi:10.5603/PSYCH.2020.0036

Szczypiński, J., Alińska, A., Waligóra, M., Kopera, M., Krasowska, A., Michalska, A., Suszek, H., Jakubczyk, A., Wypych, M., Wojnar, M., Marchewka, A. (2020). Familiarity with children improves the ability to recognize children’s mental states: an fMRI study using the Reading the Mind in the Eyes Task and the Nencki Children Eyes Test. Scientific Reports, 10(1). doi:10.1038/s41598-020-69938-4

Suszek, H., Kofta, M., & Kopera, M. (2020). Priming With Childhood Constructs Influences Distance Perception. Frontiers in Psychology, 11. doi:10.3389/fpsyg.2020.01184

Kopera, M., Trucco, E. M., Jakubczyk, A., Suszek, H., Kobyliński, P., Wojnar, M., & Zucker, R. A. (2020). Relationship Between Alcohol-related Family Adversity, Alcohol Use Across Adolescence, and Mental States Recognition in Young Adulthood. Journal of Addiction Medicine, Publish Ahead of Print. doi:10.1097/adm.0000000000000659

Jakubczyk, A., Trucco, E. M., Klimkiewicz, A., Skrzeszewski, J., Suszek, H., Zaorska, J., … Kopera, M. (2020). Association Between Interoception and Emotion Regulation in Individuals With Alcohol Use Disorder. Frontiers in Psychiatry, 10. doi:10.3389/fpsyt.2019.01028

Jakubczyk, A., Skrzeszewski, J., Trucco, E. M., Suszek, H., Zaorska, J., Nowakowska, M., … Kopera, M. (2019). Interoceptive accuracy and interoceptive sensibility in individuals with alcohol use disorder–Different phenomena with different clinical correlations? Drug and Alcohol Dependence. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.01.036

Suszek, H., Kofta, M., & Kopera, M. (2019). Returning to the present moment: Thinking about one’s childhood increases focus on the hedonistic present. The Journal of General Psychology0(0), 1–30. doi:10.1080/00221309.2018.1543646

Jakubczyk, A., Trucco, E. M., Kopera, M., Kobyliński, P., Suszek, H., Fudalej, S., … Wojnar, M. (2018). The association between impulsivity, emotion regulation, and symptoms of alcohol use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment91, 49–56. doi:10.1016/j.jsat.2018.05.004

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., & Maliszewski, N. (2018). Implicit and explicit self-concept clarity and psychological adjustment. Personality and Individual Differences123, 253–256. doi:10.1016/j.paid.2017.11.038

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N. Łyś, A. E. (2018). Psychometric Properties of the Polish Version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS). Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 181-187. doi: 10.5114/cipp.2018.75842

Kopera, M., Trucco, E. M., Jakubczyk, A, Suszek , Michalska, A., Majewska, A., Szejko, N., Łoczewska, A., Krasowska, A., Klimkiewicz, A., Brower. K. J., Zucker, R. A., Wojnar, M. (2018). Interpersonal and Intrapersonal Emotional Processes in Treated Alcohol-Dependent Patients and Non-Addicted Healthy Individuals. Addictive Behaviors79, 8–13. doi:10/gc6bc8

Suszek, H. (2017). Critique of Dialogical Self Theory. W: A. M. Columbus (red.), Advances in Psychology Research, Volume 131. Hauppauge: Nova Science.

Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Rutkowska, M., & Krawczyk, K. (2017). Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii. Psychiatria Polska, 76, 1–21. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/70462

Kopera, M., Jakubczyk, A., Klimkiewicz, A., Suszek, H., Krasowska, A., Brower, K. J., & Wojnar, M. (2017). Relationships Between Components of Emotional Intelligence and Suicidal Behavior in Alcohol-dependent Patients. Journal of Addiction Medicine. Advance online publication. doi:10.1097/ADM.0000000000000358

Kopera, M., Brower, K., Suszek, H., Jakubczyk, A., Fudalej, S., Krasowska, A., Klimkiewicz, A., Wojnar, M. (2017). Relationships between components of emotional intelligence and physical pain in alcohol-dependent patients. Journal of Pain Research10, 1611–1618. doi:10.2147/JPR.S134019

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., Krawczyk, K. (2017). Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część I. Przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria, 14(2),85-89.

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., Krawczyk, K. (2017). Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część II. Wyniki ogólnopolskiego badania. Psychiatria, 14(2), 90-100.

Maliszewski, N., Wojciechowski, Ł., & Suszek, H. (2017). Spontaneous Movements of a Computer Mouse Reveal Egoism and In-group Favoritism. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.00013

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., & Krawczyk, K. (2016). General Overview of Psychotherapeutic Practice in Poland. Results from a Nationwide Survey. Psychiatric Quarterly88(3), 571–584. doi:10.1007/s11126-016-9480-9

Holas, P., & Suszek, H. (2016). Group Process and Therapeutic Protocol of Intensive Transdiagnostic Group Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety and Personality Disorders in a Day Clinic. International Journal of Group Psychotherapy66(3), 422–430. doi:10.1080/00207284.2016.1156405

Gabińska, A., & Suszek H. (2015). Dialogical Dilemma Solution technique as a method for facilitating decision making processes. In L. Baranova, K. Bekere, L. Korolchuk, G. Ozhiganova, J. Mihailov & M. Vidnere (Eds), Possibilities of Actualization of Human Mental Resources(pp. 19-24). Riga: International Higher School of Practical Psychology.

Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, S., & Kokoszka, A. (2015). Short-term intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials16(1). doi:10.1186/s13063-015-0827-6

Holas, P., Suszek, H., Szaniawska, M., & Błażejewski, K. (2015). Group Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders with Personality Disorders in Day Clinic Setting. Perspectives in Psychiatric Care. doi:10.1111/ppc.12115

Suszek, H., Wegner, E., Maliszewski, N. (2015). Przeniesienie i jego użyteczność w psychoterapii w świetle badań empirycznych. Roczniki Psychologiczne18(3), 345-362.

Kopera, M., Jakubczyk, A., Suszek, H., Glass, J. M., Klimkiewicz, A., Wnorowska, A., … Wojnar, M. (2014). Relationship Between Emotional Processing, Drinking Severity and Relapse in Adults Treated for Alcohol Dependence in Poland. Alcohol and Alcoholism. doi:10.1093/alcalc/agu099

Kopera, M., Suszek, H., Bonar, E., Myszka, M., Gmaj, B., Ilgen, M., & Wojnar, M. (2014). Evaluating Explicit and Implicit Stigma of Mental Illness in Mental Health Professionals and Medical Students. Community Mental Health Journal. doi:10.1007/s10597-014-9796-6

Styła, R., Grzesiuk, L., Suszek, H., Krawczyk, K, & Rutkowska, M. (2014). Characteristics of therapists working with people experiencing psychosis: A nation-wide survey in Poland, Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2014.936029

Maliszewski, N., Jankowska, K., Suszek, H. (2014). Jawna vs utajona potrzeba władzy. Problemy Zarządzania, 12, 1, 50–65. doi:10.7172/1644-9584.45.4

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Kobylińska, D., & Szymczyk, B. (2014). The Discursive Mind Model. Psychology of Language and Communication, 18(1), 1-21.

Gabińska, A., Zalewski, B., Szymczyk, B., Suszek, H., Jędrasik-Styła, M. (2012). Mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych w teorii dialogowego ja. Roczniki psychologiczne, 15(4), 117-136.

Zalewski, B., Suszek, H. (2012). Uwe Flick „Jakość w badaniach jakościowych”, tł. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ss. 348. Przegląd Psychologiczny. Numer tematyczny „Między podejściem ilościowym a jakościowym w badaniach nad osobowością” (red. Mariola Łaguna i Katarzyna Stemplewska-Żakowicz), 55(2), 211-212.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., & Kobylińska, D. (2012). Cognitive architecture of the dialogical self: an experimental approach. W: H. J. M. Hermans, T. Gieser (red). Handbook of Dialogical Self Theory (s. 264-283). Cambridge: Cambridge University Press.

Murawiec, S., Suszek, H. (2012). Psychoanalityczna interpretacja działania leków. W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza (tom VII, s. 615-632). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H., Krawczyk, K., Wegner. E. (2012). Trening Mindfulness – W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza (tom VII, s. 515-536). Warszawa: Eneteia.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Kobylińska, D., Szymczyk, B. (2011). Architektura poznawcza dialogowego Ja: Umysł dyskursywny. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl. (red.), Dialog z samym sobą (s. 175-200). Warszawa: PWN.

Suszek, H. (2011). Krytyka teorii Dialogowego Ja. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl (red.), Dialog z samym sobą (s. 394-429). Warszawa: PWN.

Styla, R., Jankowski, K., Suszek, H. (2010). Kwestionariusz Niespójności Ja, służący do pomiaru poziomu integracji struktury Ja: podstawy teoretyczne oraz właściwości psychometryczne. Studia Psychologiczne, 48(2)31-43.

Stemplewska-Żakowicz, K., Kobylińska, D., Suszek, H., & Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind: Theoretical Model. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 81-94.

Suszek, H., Kobylińska, D., Stemplewska-Żakowicz, K., & Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind: Research. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 95-122.

Maliszewski, N., Suszek, H., Abdulqadir, Z., & Wojciechowski, Ł. (2017). Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku. Czasopismo psychologiczne23(1), 21–22. https://doi.org/10.14691/CPPJ.23.1.21

Suszek, H., Dębniak, A. (2010). Paradygmat Soteria w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Problemy pacjentów (tom V, s. 305-320). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H. (2010). Motywacja do zawodu psychoterapeuty. W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (tom IV, s. 365-379). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H. (2010). Tendencje integracyjne w psychoterapii na świecie W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (tom IV, s. 27-39). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Rosińska, Z., Wasilewski, B. W., Zieliński, A., Stępnik, A., Suszek, H., Femiak, T., Hańbowski, W. (2010). Naukowe podstawy psychoterapii. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Integracja (tom IV, s. 13-24). Warszawa: Eneteia.

Kobylińska, D., Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Turowska, M, E. (2009). Relacyjnie strukturalizowany umysł. Badania. Przegląd Psychologiczny, 52(1), 87-110.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Fira-Krempa., E., Kobylińska, D. (2009). Relacyjnie strukturalizowany umysł. Model teoretyczny. Przegląd Psychologiczny, 52(1), 69-86.

Grzesiak-Feldman, M., & Suszek, H. (2008). Conspiracy stereotyping and perceptions of group entitativity of Jews, Germans, Arabs and homosexuals by Polish students. Psychological Reports, 102, 755-758.

Suszek, H. (2008). Złożoność i integracja Ja (8.3. Według Eksperta). W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Tom 1. Sopot: GWP (s. 746-747).

Suszek, H. (2007). Varieties of self-multiplicity. W: A. M. Columbus (red.), Advances in Psychology Research, Volume 52. Hauppauge: Nova Science (s. 159-180).

Suszek, H. (2007). Różnorodność wielości Ja. Roczniki Psychologiczne, 10(2), 7-37.

Kopera, M., Suszek, H., Myszka, M. D. (2005). Użyteczność Testu Utajonych Skojarzeń (IAT) w badaniach dysfunkcjonalnych przekonań jako elementu psychopatologii zaburzeń psychicznych. Lęk i Depresja, 10, 266-279.

Stemplewska-Żakowicz, K., Walecka, J., Gabińska, A., Zalewski, B., & Suszek, H. (2005). Experiments on positioning, positioning the experiments. W: H. J. M. Hermans, P. K. Oleś (red.), Dialogical self: theory and research (s. 183-199). Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Suszek, H. (2005). Wielość Ja w społeczeństwie postmodernistycznym. Edukacja i Społeczeństwo, 2, 57-70.

Stemplewska-Żakowicz, K., Suszek, H., Zalewski, B. (2005). Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji. Przegląd Psychologiczny, 48, 33-52.

Suszek, H., & Kopera, M. (2005). Altered States of Consciousness, Dissociation and Dream Recall. Perceptual and Motor Skills, 100, 176-178.

Suszek, H. (2005). Self-pluralism and Dissociation. Psychological Reports, 96, 181-182.

Suszek, H. (2004). Sprawozdanie z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na temat Dialogowego Ja, Warszawa, 26-29 sierpnia 2004 r. Psychologia Jakości Życia, 3, 265-269.

Suszek, H. (2004). Self-pluralism, number of subselves and short-term memory. Psychological Reports, 94, 888.

Suszek, H. (2003). Czy ja już tego kiedyś nie widziałem? Doświadczenie déjà vu w świetle danych empirycznych i koncepcji teoretycznych. Nowiny Psychologiczne, 4, 59-72.

Publikacje – redakcja podręczników:

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2010). Psychoterapia. Integracja (tom 4). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2010). Psychoterapia. Problemy pacjentów (tom 5). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody (tom 6). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Pogranicza (tom 7). Warszawa: Eneteia.

Granty:

2018-2020      Wykonawca w projekcie „Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu” (NCN, OPUS 13, 2017/25/B/HS6/00362, kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczyk)

2017-2019      Kierownik projektu „Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie” (NCN, OPUS 12, 2016/23/B/HS6/00318)

2017-2019      Wykonawca w projekcie „Procesy poznawcze i behawioralne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego” (NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS6/01143, kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojnar)

2016-2018      Kierownik projektu „Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja” (NCN, OPUS 9, 2015/17/B/HS6/04153)

2011-2014      Wykonawca w projekcie „Skuteczność intensywnej krótkoterminowej psychoterapii grupowej w warunkach oddziału dziennego prowadzonej w modelu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym w porównaniu z grupą kontrolną oczekującą na leczenie” (NCN, N N402 464340, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kokoszka)

2007-2009      Wykonawca w projekcie „Architektura poznawcza umysłu dyskursywnego” (MNiSzW, 1325/H03/2006/31, kierownik: dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz).

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Mechanizmy psychopatologii (wykład specjalizacyjny, 30h)

Seminaria i ćwiczenia:

Ćwiczenia z psychoterapii (ćwiczenia specjalizacyjne, 150h)

Psychiatria, psychoterapia i film (seminarium fakultatywne, 30h)

Psychopatologia i film (seminarium fakultatywne, 30h)

Problemy etyczne w psychoterapii (ćwiczenia specjalizacyjne, 30h)

Teorie Ja i tożsamości (seminarium fakultatywne, 30h)

Psychologia transpersonalna (seminarium fakultatywne, 30h)

Informatyka (ćwiczenia obligatoryjne, 30h)

Zajęcia warsztatowe:

Trening intrapersonalny: o poznawaniu siebie i własnych subosobowości (ćwiczenia specjalizacyjne, 30h)

Trening interpersonalny dyrektywny (ćwiczenia specjalizacyjne, 45h)

Trening interpersonalny niedyrektywny (ćwiczenia specjalizacyjne, 45h)

Trening asertywności (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Trening twórczości (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Kobiecość, męskość, seksualność (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Prace magisterskie:

41 wypromowanych prac, 26 zrecenzowanych prac

Prace roczne:

41 prac

Działalność organizacyjna

2018-obecnie  Kierownik specjalizacji „Psychoterapia”

2017-obecnie  Członek Komisji ds. Badań statutowych

2012-2013      Kierownik specjalizacji „Psychoterapia”

2009-2016      Członek Komisji Budżetowej

2009-2016      Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

2006-2008      Członek Rady Programowej