Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Styśko-Kunkowska Małgorzata

Styśko-Kunkowska Małgorzata - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra psychologii biznesu i innowacji społecznych
E-mail: mstysko@psych.uw.edu.pl
Telefon: 836
Pokój: 302

Działalność naukowa

PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE I NAUKOWO-DYDAKTYCZNE:

 • Styśko-Kunkowska, M., Wąsowicz-Kiryło, G. , Grunert, G. K. (2018). Gaining wealth and deep insight into meaning of colours in nutrition labelling using an extended focus group interview. In SAGE Research Methods Cases.
 • Wąsowicz-Kiryło, G. , Styśko-Kunkowska, M., Grunert, G. K. (2015).
 • Styśko-Kunkowska, M. (2014). Interviews as a qualitative research method in management and economics sciences. Skrypt dla doktorantów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Publikacja on-line.
 • Styśko-Kunkowska M., Grzesiak-Feldman M. (2012).Warsztaty umiejętności psychospołecznych.W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza Rozdz. 17 (s. 413-438). Warszawa: Eneteia.  (MNiSW 5 pkt)
 • Grzesiak-Feldman M. i Styśko M. (2006). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda prowadząca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Psychologia. Edukacja i społeczeństwo, 3, 231-244.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

WYBRANE WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH MIĘDZNARODOWYCH:

 • Styśko-Kunkowska, M., Latek, M. (2020, May). Siła marki pracodawcy oraz możliwość mobilności a preferencje wobec ofert pracy. Referat wygłoszony na konferencji IV Zjzd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO).
 • Styśko-Kunkowska, M., Kwinta Z. (2019, May). A strong employer brand or an attractive salary? Employer brand psychological meaning and materialism as predictors of job offer preferences and evaluations. Referat wygłoszony na European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, Turin-Italy.
 • Stysko-Kunkowska M, Charusta A. (2019, May). The role of employer brand perception in citizenship and counterproductive work behaviors . Referat wygłoszony na European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, Turin-Italy.
 • Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2016, wrzesień). Zakupy online wśród adolescentów: przekonania, aktywność, ryzyko uzależnienia i konsekwencje. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej KonferencjiPsychologia – Konsumpcja – Jakość życia, Gdańsk.
 • Styśko-Kunkowska, M., (2017, July). Identity motives underlying building self-employer brand relationship. Plakat prezentowany na 18. General Meeting of the European Association of Social Psychology, Granada, Hiszpania. DOI: 10.13140/RG.2.2.10491.62247
 • Styśko-Kunkowska, M., Niedziałkowska, A. (2016, wrzesień). Materializm a skłonność do budowania relacji Ja z marką pracodawcy. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia, Gdańsk.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2016, lipiec). Shared basics of attitudes toward consumer and employer brands? The relationship between their psychological meanings. Referat wygłoszony na konferencji Motivation and Social Perception, Gdańsk, Polska.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2016, lipiec). Tell me where you work, and I will tell you if you are interesting to me. The role of brand in impression formation. Referat wygłoszony na konferencji EASP Medium Size 5thEuropean Meeting on the Psychology of Attitudes: Experience-based versus information-based attitude processes, Kolonia, Niemcy.
 • Styśko-Kunkowska, M., Wąsowicz, G. (2015, wrzesień). Socio-demographic and psychological determinants of e-shopping among adolescents. Plakat prezentowany na konferencji 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugalia.
 • Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2015, wrzesień). Adolescent online gambling, risk of addiction and its consequencesPlakat prezentowany na konferencji 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugalia.
 • Hodgkins C, Raats MM, Barnett J, Wasowicz-Kirylo G, Styśko-Kunkowska M, Gulcan Y, Kustepeli Y, Akgungor S, Chryssochoidis G, Fernandez-Celemin L, Storcksdieck genannt Bonsmann S. (2011, wrzesień). Understanding how consumers categorise different forms of nutritional labels; a consumer derived typology for front-of-pack nutritional labelling systems. Referat wygłoszony na konferencji BPS Division of Health Psychology Annual Conference, Southampton University, UK.
 • Hodgkins C, Raats MM, Barnett J, Wasowicz-Kirylo G, Styśko-Kunkowska M, Gulcan Y, Kustepeli Y, Akgungor S, Chryssochoidis G, Fernandez-Celemin L, Storcksdieck genannt Bonsmann S. (2011, lipiec). Understanding how consumers categorise different forms of nutritional labels; a consumer derived typology for front-of-pack nutritional labelling systemsPlakat prezentowany na konferencji Faculty of Health and Biomedical Sciences Conference, University of Surrey, UK.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer J. i Groeppel-Klein A. (2011, maj). How to support consumers in buying healthy food? The interrelationships between nutrition labels, consumer psychographics, and product choices. Referat wygłoszony na konferencji MAPP, Dania.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M. (2011, maj). Attributes of nutritional information labelling that determine attractiveness of labels and correctness of inferences made about food healthfulness. Plakat prezentowany na 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Turcja.
 • Styśko, M., i Borecka, D. (2008, wrzesień). Extraversion and evaluation of the humorous advertisements – exploratory study. Plakat prezentowany na konferencji 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Emotion, and Cognition, Warszawa, Polska.
 • Styśko, M. (2008, czerwiec). The role of mortality salience and negative stereotype in defensive attribution of responsibilityPlakat prezentowany na 15. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Opatija, Chorwacja.
 • Styśko, M. (2007, kwiecień). On unbiased and favorably biased judgments towards harmdoer belonging to the negatively stereotypized category. Referat wygłoszony na konferencji Warsaw-Jena Conference on “Victim-Perpetrator Relations in a Changing Europe: Prejudice escalation and prejudice reduction”. Warszawa, Polska.
 • Styśko, M. (2006, wrzesień). On unbiased and favorably biased jugdments towards harmdoer belonging to the negatively stereotypized category: the role of similarity to the victim. Referat wygłoszony na konferencji The British Psychological Society, Social Psychology Section, Birmingham, Wielka Brytania.
 • Styśko, M. (2005, lipiec). The process of blaming: The role of negative stereotypes and relevance of the event to the self. Poster prezentowany na 14. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Würzburg, Niemcy.
 • Styśko, M. (2004, sierpień). The role of the self in blaming the perpetrator belonging to the negative stereotypic category. Plakat prezentowany na konferencji Third Intenational Conference The Dialogical Self, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska.
 • Styśko, M. (2004, czerwiec). How do we blame the perpetrator? The impact of self-relevance and negative stereotypes . Referat wygłoszony na konferencji 2nd Warsaw Workshop on Social Psychology: Influence and Intergroup Cognition, organizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Centrum Badań Psychologicznych ISS UW oraz Instytut Psychologii PAN.
 • Styśko, M. i Kofta, M. (2002, czerwiec). Blaming the perpetrator: The role of negative stereotype and break in the story. Plakat prezentowany na konferencji 13. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, San Sebastian, Hiszpania.

WYBRANE WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH:

 • Styśko-Kunkowska, M. (2018). Samoocena a psychologiczne znaczenie marki pracodawcy. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji i Pracy, Sopot.
 • Styśko-Kunkowska, M., Mirowska M. (2017, maj). Podaj markę uczelni, a zdecyduję czy zarekomendować cię do pracy. O roli brand community w ocenie osóbReferat wygłoszony na 7 edycji Konferencji Zespołu do Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”.
 • Styśko-Kunkowska, M.(2016, listopad). O wpływie siły marki pracodawcy na dobrostan psychologiczny pracowników i o pośredniczącej roli zaspokojenia potrzeb tożsamościowych przez markę pracodawcy.Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i zarządzanie”, Poznań.
 • Styśko-Kunkowska, M.(2016, wrzesień). Zaspokojenie potrzeb tożsamościowych przez markę pracodawcy, siła marki pracodawcy a dobrostan psychologiczny jednostkiPlakat prezentowany na konferencji XIII Zjazd PSPS, Wrocław.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2016, maj). Skłonność do budowania związku JA z marką pracodawcy w oparciu o motywy tożsamościowe – model 6D wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni.  Referat wygłoszony na II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji i Pracy, Sopot.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2015, wrzesień). Motywy tożsamościowe wśród wkraczających na rynek pracy studentów i absolwentów z pokolenia Y. W stronę modelu skłonności do budowania związku między Ja a marką pracodawcy. Referat wygłoszony na II konferencji Psychologii Jakościowej organizowanej przez Pracownię Badań Jakościowych przy Wydziale Zamiejscowym SWYDZ. PSYCH. w Katowicach.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2015, wrzesień). Od stereotypów do marek czyli jak aktywizacja różnych jednostek wiedzy wpływa na przetwarzanie informacji. Referat wygłoszony na konferencji Od psychologii kontroli do psychologii spisków. W kręgu zainteresowań i fascynacji Mirosława Kofty organizowanej przez Wydział Psychologii UW.
 • Styśko-Kunkowska, M., Malinowska M. (2015, maj). Pokaż mi swój telefon, a powiem ci czy wpuszczę cię do klubu. O roli marki w ocenie osób. Plakat prezentowany na 5 edycji Konferencji Zespołu do Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Warszawa.
 • Styśko-Kunkowska, M.(2014, wrzesień). Powiedz mi gdzie pracujesz, a powiem ci czy mnie interesujesz. Rola marki pracodawcy w ocenie nowopoznanych osóbPlakat prezentowany na konferencji XI Zjazd PSPS, Warszawa.
 • Grzegory, E., Styśko – Kunkowska, M. (2013, wrzesień). Związek siły więzi z naturą z charakterystykami socjo-demograficznymi, cechami osobowości Wielkiej Piątki oraz preferencjami i zachowaniami wobec środowiska. Plakat zaprezentowany na konferencji Jubileuszowy X Zjazd PSPS, Kraków. Wystąpienie wyróżnione za najbardziej atrakcyjny plakat.
 • Koenigstorfer J., Wąsowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M., Groeppel-Klein A. (2013, październik). Healthful food decision-making at the point of purchase: An update on nutrition labeling. Referat wygłoszony na konferencji North American Conference of the Association for Consumer Research, Chicago, USA
 • Wasowicz-Kirylo, G., Styśko-Kunkowska, M. , Koeningstorfer, J., Groeppel-Klein A. (2013, maj, 21-22). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową. Plakat zaprezentowany na konferencji XVI Ogólnopolska Konferencja „Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich”, Międzyzdroje. Wystąpienie nagrodzone za najbardziej atrakcyjny plakat.
 • Woźniak, M., Styśko-Kunkowska, M. (2013, maj, 17-18). Rola wartości i etnocentryzm w formułowaniu ocen konsumenckich na temat marekReferat wygłoszony na VII konferencji „Psychologia Ekonomiczna” organizowanej przez Wydział Psychologii i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2012, listopad). Employer branding w reklamie InternetowejReferat wygłoszony na konferencji Współczesna psychologia mediów. Nowe perspektywy i problemy badawcze, Kraków.
 • Styśko-Kunkowska, M., Najbert, M., Kozłowska, M. (2012, wrzesień). Autowizerunek jednostki, wizerunek pracodawcy i ich spójność a ocena pracodawc Plakat prezentowany na konferencji IX Zjazd PSPS, Sopot.
 • Styśko-Kunkowska, M., Kozłowska, M. (2012, wrzesień). Rola płci, rodzaju motywacji potencjalnego pracownika oraz wizerunków firm w ocenie ich atrakcyjności. Referat wygłoszony na konferencji III Konferencja Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia, Gdańsk.
 • Styśko-Kunkowska, M., Żbikowska K (2011, wrzesień). Zaangażowanie i motywacja do korekty a sądy konsumenckie: Efekt asymetrii dla marki silnej i słabej. Referat wygłoszony na konferencji VIII Zjazd PSPS, Poznań.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer J. i Groeppel-Klein A. (2011, luty). Jak wspierać konsumentów w kupowaniu zdrowej żywności? O związkach między etykietami, cechami konsumentów dokonywanymi przez nich wyborami. Referat wygłoszony na V Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych, Kraków.
 • Najbert M., Styśko-Kunkowska, M. (2010). Employer branding – rola atrybutów marki  i charakterystyk odbiorcy w ocenie komunikatu rekrutacyjnego. Referat wygłoszony na VII Zjazd PSPS, Nowy Sącz.
 • Styśko-Kunkowska, M. (2010, październik). Jak social cognition pomaga w rozumieniu zachowań konsumenckich. Referat wygłoszony na konferencji „Różne oblicza psychologii osobowości”, Jadwisin.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M. (2010, wrzesień). Co i jak komunikują etykiety na produktach spożywczych? Wnioskowanie o zdrowotności produktów na podstawie informacji o składnikach odżywczych. Eksploracyjne badanie jakościowe. Plakat prezentowany na II Konferencja Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia, Katowice.
 • Styśko-Kunkowska, M., Wąsowicz-Kiryło, G. (2010, kwiecień). Jak wspierać konsumentów w kupowaniu zdrowego jedzenia? Percepcja i typologia etykiet na produktach spożywczych informujących o ich składnikach odżywczych. Plakat prezentowany na IV Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, Gdańsk.
 • Styśko, M. i Grzesiak-Feldman, M. (2008, wrzesień). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda prowadząca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań.

Działalność dydaktycznaZAJĘCIA NA STUDIACH MAGISTERSKICH:

 • Praca z grupą – specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości
 • Projektowanie treningów, warsztatów i szkoleń – specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości
 • Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń– specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości
 • Tworzenie życia opartego na zaletach charakteru– specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości
 • Zalety charakteru jako podstawa przedsiębiorczości– zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie
 • Komunikacja interpersonalna jako podstawa przedsiębiorczości – zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie
 • Seminarium badawcze – badania jakościowe – specjalizacja Psychologia Biznesu
 • Seminarium magisterskie(także na WISP)
 • Seminarium roczne empiryczne 
 • Tutoring MISH
 • Tutoring MISMAP

KURSY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

 • Szkolenia i rozwój zawodowy (SP Zarządzanie personelem)
 • Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych (SP Psychologia pozytywna w praktyce)
 • Prowadzenie treningów umiejetnosci psychospołecznych (SP Psychologia pozytywna w praktyce)

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ NA UW:

 • Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej
 • Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP dla doktorantów
 • Zalety osobiste w pracy zawodowej.
 • Mentimeter online i na żywo – poziom podstawowy
 • Mentimeter online i na żywo – poziom zaawansowany
 • Mentimeter online i na żywo – ZIP dla doktorantów

Działalność organizacyjna

 • 2020 – Członek Komisji Konkursowej Rady Wydziału na Wydziale Psychologii UW –  funkcja sekretarza
 • 2019 – Koordynator merytoryczny i zadaniowy zajęć z psychoedukacji w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.
 • 2019 – Udział w pilotażowym projekcie obserwacji koleżeńskich
 • od 2018 – Realizacja szkoleń dla kadry administracyjnej i dydaktycznej na UW w
  Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.
 • 1 X 2017 –  I 2020 – rola Animatora Współpracy z Otoczeniem na rzecz projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i  Absolwentów UW
 • od 2017 – Współpraca z kierownikiem specjalizacji Wspieranie rozwoju osobowości przy udoskonaleniu programu specjalizacji na następne lata
 • 2017 – 2019 – Członek Komisji Rady Wydziału ds. Oceny Pracowników na Wydziale Psychologii UW
 • 2017 – 2018 – Członek Komisji Dziekana ds. Oferty Edukacyjnej na Wydziale Psychologii UW
 • od 2016 – Członek Komisji Rady Wydziału ds. Budżetu na Wydziale Psychologii UW.
 • 2013 – 2018 – Członek Komisji Rady Wydziału ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Psychologii UW.
 • 2012 – Członek Jury Nagrody prac magisterskich studentów Wydziału Psychologii UW 
 • od 2008 – Członek (z wyboru) Rady Wydziału Psychologii UW
 • 2008  – Członek Jury Nagrody prac rocznych studentów Wydziału Psychologii UW 
 • 2006 – 2008 – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
 • 2007-2009 – Członek komisji kwalifikującej studentów na specjalizację Wspieranie rozwoju osobowości
 • 2006 – 2013 – Swobodne metody diagnostyczne – Wydział Psychologii UW, koordynacja koszyka zajęć obligatoryjnych
 • 2004 – Konferencja Psychologiczny Kontekst Relacji Międzygrupowych: Analiza Mechanizmów, Mądralin, Polska: współpraca przy organizacji konferencji
 • 2002 – Konferencja Processes of Shared Reality Construction and Their Consequences for Individual and Group Phenomena – European Association of Experimental Social Psychology Small Group Meeting, organizowana przez Uniwersytet Warszawski i European Assotiation of Experimental Social Psychology, Kazimierz Dolny, Polska: współpraca przy organizacji konferencji
 • 2001 – Konferencja The First Warsaw Workshop on Social Psychology: Social Cognition and Intergroup Relations organizowanej przez Wydział Psychologii i Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa, Polska: współpraca przy organizacji konferencji
 • od 2001 – Recenzowanie artykułów naukowych dla Journal of Health Psychology, Appetite, Polish Psychological Bullettin, Psychological Reports

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

 • od 2019 – European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) – członkowstwo.
 • Od 2009 – Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – członkowstwo.
 • od 2005 – Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej – członkowstwo.
 • od 2004 – Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członkowstwo.
 • od 2002 – European Association of Social Psychology – członkowstwo.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ, ORGANIZACYJNĄ I NAUKOWĄ:

 • 2014 – Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za dorobek publikacyjny
 • 2013 – Dyplom gratulacyjny przyznawany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” za twórczy wkład w rozwój edukacji i badań naukowych nad promocją Polski oraz opiekę merytoryczną nad pracą magisterską Pani Agaty Krzemień pt. Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej nagrodzoną nagrodą główną I stopnia w VII edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja””
 • 2013 – Nagroda za III miejsce w konkursie na najlepszy poster  na konferencji – Jubileuszowy X Zjazd PSPS, Kraków.
 • 2013 – Nagroda za I miejsce za najciekawszy plakat w sesji posterowej XVI Ogólnopolskiej Konferencji „Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich”, Międzyzdroje.
 • 2009 – Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych przyznawane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Fundację Nauki Polskiej na udział w konferencji w Wielkiej Brytanii
 • 2008 – Podziękowanie od Zespołu Dziekańskiego Wydziału Psychologii UW za stworzenie wizji promocji Wydziału Psychologii UW i za pełną inwencji i sprawną realizację tej wizji w latach 2006-2008
 • 2008 – 2009 – Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2008
 • 2007 – Dyplom otrzymany od Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu za badania nad wizerunkiem Wydziału i jego pozycji na rynku edukacyjnym, opracowanie strategii promocyjnej, inwencję i aktywność w tworzeniu pozytywnego obrazu Wydziału i w budowaniu pozytywnego związku społeczności akademickiej z Wydz. Psychologii.
 • 2007 – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego za książkę „Atrybucja winy: o roli stereotypów i odniesienia zdarzenia do Ja”.
 • 2002 – Stypendium Summer School of the European Association of Experimental Social Psychology, Marburg, Niemcy
 • 2001 – Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za przygotowanie zeszytu monograficznego Studiów v „Myślenie stereotypowe”, 2000, 38

CERTYFIKATY:

 • 2019 – „Foundations of Positive Psychology , a 5-course specialization by University of Pennsylvania on Coursera. Specialization Certificate earned on February 16, 2019″.
 • 2006 – 2021 – Rekomendacja I stopnia – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, nadawana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (I/159)