Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Styła Rafał

Rafał Styła - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt, p.o. Kierownika Katedry Psychopatologii i Psychoterapii
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: rstyla@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 760
Pokój: 108

Działalność naukowa– psychopatologia (procesy poznawcze w schizofrenii)

– psychoterapia (badania nad procesem i skutecznością psychoterapii)

– psychologia społeczna/psychologia osobowości (samoocena, struktura Ja, wizerunek psychoterapii i psychoterapeutów w mediach, obraz psychoterapii w Polsce, cechy psychoterapeutów)

– psychometria (konstruowanie i adaptacja testów psychologicznych)

 

Lista publikacji

Artykuły w czasopismach z listy A

Styła R., Kowalski J. (w druku). Psychometric properties of the General Functioning Questionnaire (GFQ-58) used for screening for symptoms of psychopathology and overall level of functioning. Psychiatria Polska.

Suszek H., Grzesiuk L., Styła R., Krawczyk K. (2017). General Overview of Psychotherapeutic Practice in Poland. Results from a Nationwide Survey. Psychiatric Quarterly, 1-14, DOI 10.1007/s11126-016-9480-9.

Jankowski K. S., Zajenkowski M., Stolarski M., Styła R., Zajenkowska A., Jędrasik-Styła M., Linke M. (2016). Polish Version of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS) Psychometric Properties and Validation. Psychological Reports, 1–12, DOI: 10.1177/0033294116636998.

Styła R. (2015). Shape of the self-concept clarity change during group psychotherapy predicts the outcome: an empirical validation of the theoretical model of the self-concept change. Frontiers in Psychology 6(1598). DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01598.

Jędrasik-Styła M., Ciołkiewicz A., StyłR., Linke M., Parnowska D., Gruszka A., Denisiuk M., Jarema M., Green M. F., Wichniak A. (2015). The Polish academic version of the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) ‑ evaluation of psychometric properties. Psychiatric Quarterly. DOI 10.1007/s11126-015-9343-9.

Zajenkowski M., Styła R., Jędrasik-Styła R. (2015). Task related stress and cognitive control in patients with schizophrenia. Psychiatria Polska, 49(2), 337–347. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/290.

Styła R. (2014). Differences in effectiveness of intensive programs of treatment for neurotic and personality disorders. Is it worth to monitor the effectiveness of the therapeutic team?  Psychiatria Polska, 48(1), 157-171.

Styła R., Grzesiuk L., Suszek H., Krawczyk K., Rutkowska M. (2014). Characteristics of the therapists working with persons with psychosis. Results from a nation-wide survey in Poland. Psychosis, 7(3), 265-268.  DOI:10.1080/17522439.2014.936029.

Jędrasik-Styła M., Ciołkiewicz A., Styła R., Pankowski D., Denisiuk M., Linke M., Jarema M., Wichniak A. (2014). The assessment of chosen psychometric features of B-CATS test battery in schizophrenia – preliminary report. Psychiatria Polska,48(6), 1189–1200.

Styła R. (2012). Change in self-concept differentiation after psychotherapy and its relation to psychological maladjustment. Psychological Reports, 2(110), 397-402. DOI:10.2466/02.07.15.PR0.110.2.397-402.

Zajenkowski M., Styła R., Szymanik J. (2011). Computational approach to quantifiers as an explanation for some language impairments in schizophrenia. Journal of Communication Disorders, 44, 595-600. doi:10.1016/j.jcomdis.2011.07.005.

Artykuły w czasopismach z listy B

Styła R., Makoveychuk, O. (2018). Psychometric properties of childhood experiences questionnaire (CEQ-58) used to assess the intensity of traumatic experiences from childhood and adolescence–preliminary elaboration. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii27(1), 15-30.

Suszek H., Grzesiuk L., Styła R., Krawczyk K. (2017).  Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część I. Przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria14(2), 85-89.

Suszek H., Grzesiuk L., Styła R., Krawczyk K. (2017).  Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część II. Wyniki ogólnopolskiego badania. Psychiatria14(2), 90-100.

Krupa A., Styła R. (2015). Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami. Psychiatria, 12(3), 142-149.

Huflejt-Łukasik M., Bąk W., Styła R., Klajs K. (2015). Changes in the Self in the Course of Psychotherapy. Roczniki Psychologiczne. 18(3), 449-464.

Styła R. (2011). Concept of reliable change in the usage of the KON-2006 Neurotic Personality Questionnaire. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 21-24.

Mikulska U., Styła R. (2011). Zmiany nasilenia objawów zaburzeń psychicznych w toku oddziaływań psychoterapeutycznych a efektywność psychoterapii. Psychoterapia, 2(157), 71-82.

Styła R., Jankowski K. S., Suszek H. (2010). Skala Niespójności Ja. Studia Psychologiczne, 48, 31-43.

Styła R. (2009). Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) – wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa. Psychologia społeczna, 1-2, 67-77.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2009). Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne. Psychoterapia, 2, 5-16.

Rozdziały w książkach

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2011). Dialogowe podejście do psychoterapii osób chorujących na schizofrenię. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Problemy pacjentów. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa (s. 71-79). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Transteoretyczny model psychoterapii James’a Prochaski i Carla DiClemente (s. 196-207). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Ogólny model psychoterapii Orlinsky’ego i Howarda (s. 189-196). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2010). Asymilatywna psychoterapia psychodynamiczna Strickera i Golda (s. 107-121). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2010). Integracyjna terapia relacyjna Paula Wachtela (s. 157-165). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M., Chrzczonowicz A. (2009). Czy psychoterapia działa? (s. 73-95) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2009). Jak wybrać odpowiedni rodzaj psychoterapii i psychoterapeutę? (s. 173-192) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Chrzczonowicz A., Styła R. (2009). Gdzie szukać psychoterapii? (s. 155-172) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2009). Co leczy w psychoterapii? W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Redakcja książek

Grzesiuk L., Styła R. (red.) (2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 

Działalność dydaktyczna

Dotychczas prowadzone zajęcia:

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku angielskim: Self-experience in psychodynamic group psychotherapy, Introduction to psychotherapy

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku polskim: Psychoterapia grupowa, Trening psychoterapeutyczny, Podstawy statystyki, Psychoterapia integracyjna oraz eklektyczna, Umiejętności psychoterapeutyczne, Ćwiczenia z psychoterapii, Psychoterapia. Część I. Zjawiska w psychoterapii, Warsztat kompetencji psychologicznych, Statystyka komputerowa (obsługa pakietu statystycznego SPSS), Deficyty poznawcze w schizofrenii

– Zajęcia na studiach podyplomowych: Psychologia zachowań konsumenckich, Psychologia społeczna, Wgląd konsumencki, Warsztat radzenia sobie ze stresem, Warsztat umiejętności współpracy w grupie, Warsztat umiejętności prezentacji

Działalność organizacyjna

P.o. Kierownika Katedry Psychopatologii i Psychoterapii, członek Rady Programowej WISP (Warsaw International Studies in Psychology (WISP)), kierownik specjalizacji „Psychotherapy” w ramach WISP.

W przeszłości pełnił obowiązki kierownika specjalizacji „Psychoterapia”, członka Komisji ds Nagród i Odznaczeń, członka Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Współorganizator kilku konferencji naukowych.