Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stolarski Maciej

Stolarski Maciej - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab. / Ph.D. habil.
Stanowisko: profesor uczelni / associate professor
Jednostka: Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej / Department of Psychometrics and Psychological Diagnosis
E-mail: mstolarski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 55 49 806 (w godzinach dyżuru)
Pokój: 328
Dyżury: wtorek 12:00 - 13:30 (z wyjątkiem dni posiedzeń RW i RND)
czwartek 16:00 - 17:30
Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowaKariera naukowa / Scientific career:
magisterium / M.A. 2008 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
doktorat / Ph.D. 2012 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
habilitacja / habilitation 2017 (Wydział Psychologii UW)
Zainteresowania naukowe / Research interests: 
perspektywa czasowa / time perspective
chronotyp / chronotype
psychologia sportu i aktywności fizycznej / psychology of sport and exercise
inteligencja emocjonalna / emotional intelligence
różnice indywidualne / inidvidual differences

Publikacje / Publication record:w druku / in press

Stolarski, M., Zawadzki, B., Matthews, G., Wojciechowski, J., & Pruszczak, D. (2023). Behavioral genetics of temporal framing: Heritability of time perspective and its common genetic bases with major personality traits. Journal of Personality. doi: 10.1111/jopy.12870

Witowska, J., Wittmann, M., & Stolarski, M. (2022). Psychometric validation of the German adaptation of the Temporal Metacognition ScaleTiming & Time Perception. doi: 10.1163/22134468-bja10070

2023

Damiani, S., Zarbo, C., Stolarski, M., Zamparini, M., Casiraghi, L., Rocchetti, M., Starace, F., Fusar-Poli, P., de Girolamo, G., & DiAPAson Collaborators (2023). Time will tell: Associations between unbalanced time perspectives and symptoms severity in individuals with schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research, 261, 116-124.

Waleriańczyk, W., Hill, A. P., & Stolarski, M. (2023). A conditional process model of perfectionism, goal-realization, and post-competition mood. Psychology of Sport and Exercise, 69, 102511.

Blachowska, A., Waleriańczyk, W., & Stolarski, M. (2023). Striving for a perfect flow: Testing the 2×2 model of perfectionism in trail runnersPersonality and Individual Differences, 212, 112278.

Gorgol, J., Łowicki, P., & Stolarski, M. (2023). Godless owls, devout larks: Religiosity and conscientiousness are associated with morning preference and (partly) explain its effects on life satisfaction. PLoS One, 18(5)e0284787.

Gorgol, J., Stolarski, M., & Jankowski, T. (2023). The moderating role of dispositional mindfulness in the associations of morningness-eveningness with depressive and anxiety symptoms. Journal of Sleep Research, 32(2), e13657.

Zarbo, C., Stolarski, M., Zamparini, M., Damiani, S., Casiraghi, L., Rocchetti, M., Starace, F., de Girolamo, G., & DiAPAson Consortium (2023). Time perspective affects daily time use and daily functioning in individuals with Schizophrenia Spectrum Disorders: results from the multicentric DiAPAson studyJournal of Psychiatric Research, 160, 93-100.

Święcicka, M., Gambin, M., Woźniak-Prus, M., & Stolarski, M. (2023). Confirmation of the five-factor structure of the Parent Global version of the Alabama Parenting Questionnaire in a Polish community sample. Current Psychology, 42, 15945-15957.

2022

Stolarski, M., & Gorgol, J. (2022). Analyzing social perception of chronotypes within the stereotype content model. Chronobiology International, 39(11), 1475-1484.

Gorgol, J., Bullock, B., & Stolarski, M. (2022). Social support mediates the effect of morningness on changes in subjective well-being over 6 months. Journal of Sleep Research, 31(6), e13671.

Gorgol, J., Stolarski, M., & Łowicki, P. (2022). God save the owls! Religiosity moderates the relationship between morningness-eveningness and depressive symptoms. Chronobiology International, 39(11), 1517-1523.

Mostova, O., Stolarski, M., & Matthews, G. (2022). I love the way you love me: Responding to partner’s love language preferences boosts satisfaction in romantic heterosexual couples. PLoS ONE, 17(6), e0269429.

Waleriańczyk, W., & Stolarski, M. (2022). Perfectionism, athlete burnout, and engagement: a five-month longitudinal test of the 2×2 model of perfectionism. Personality and Individual Differences, 195, 111698.

Waleriańczyk, W., Hill, A. P., & Stolarski, M. (2022). A re-examination of the 2×2 model of prefectionism, burnout, and engagement in sportsPsychology of Sport & Exercise, 61, 102190.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M., & Matthews, G. (2022). Perfectionism moderates the effects of goal-realization on the post-competition affective state in amateur runners. Journal of Sports Science and Medicine, 21(1), 1-12.

Burzynska-Tatjewska, B., Stolarski, M., & Matthews, G. (2022). Do time perspectives moderate the effects of gratitude, savoring and prioritizing positivity on well-being? A test of the temporal match-mismatch model. Personality and Individual Differences, 189, 111501.

Burzynska-Tatjewska, B., Matthews, G., & Stolarski, M. (2022). Seeking causality in the links between time perspectives and gratitude, savoring the moment and prioritizing positivity: Initial empirical verification of three conceptual models. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(8), 4776.

Burzynska-Tatjewska, B., & Stolarski, M. (2022). Leaving past adversities behind: Gratitude intervention compensates for the undesirable effects of past time perspectives on negative affect. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12964.

Gorgol, J., Stolarski, M., & Jankowski, K. (2022). The moderating role of personality traits in the associations between seasonal fluctuations in chronotype and depressive symptoms. Chronobiology International, 39(8), 1078-1086.

Gorgol, J., Stolarski, M., & Bullock, B. (2022). The mediating role of perceived social support in the relationship between morningness-eveningness and subjective well-being. Journal of Sleep Research, 31(3), e13520.

Gorgol, J., Waleriańczyk, W., Stolarski, M., & Cyniak-Cieciura, M. (2022). Temperament moderates the association between chronotype and depressive symptoms: A Regulative Theory of Temperament approach. Personality and Individual Differences, 185, 111304.

Gorgol, J., Waleriańczyk, W., & Stolarski, M. (2022). The moderating role of personality traits in the relationship between chronotype and depressive symptoms. Chronobiology International, 39(1), 106-116.

Stolarski, M., Waleriańczyk, W., & Pruszczak, D. (2022). Vigorous, dedicated, and absorbed: Factor structure, reliability, and validity of the Polish version of the Sport Engagement Scale. Current Psychology, 41, 911-923.

2021

Stolarski, M., Gorgol, J., & Matthews, G. (2021). The search for causality of personality-chronotype associations: Insights from a one-year longitudinal study of adolescents. Chronobiology International, 38(4), 489-500.

Stolarski, M., Wojciechowski, J., & Matthews, G. (2021). Seeking the origins of time perspectives – intelligence, temperament, or family environment? A one-year longitudinal study. Personality and Individual Differences, 169, 110080.

Waleriańczyk, W. & Stolarski, M. (2021). Personality and sport performance: The role of perfectionism, Big Five traits, and anticipated performance in predicting the results of distance running competitions. Personality and Individual Differences, 169, 109993.

Rudzińska-Wojciechowska, J., Wojciechowski, J., & Stolarski, M. (2021). Do time perspectives predict school performance beyond intelligence and personality? Personality and Individual Differences, 172, 110594.

Guenther, K., & Stolarski, M. (2021). Linking morningness with healthy eating behaviors: The mediating role of time perspectivesBiological Rhythm Research, 52(10), 1618-1630.

Zielińska, A., Stolarski, M., & Jankowski, K. (2021). Moral foundations in chronotypes: Morningness predicts conservative morality. Chronobiology International, 38(8), 1143-1150.

Wojtkowska, K., Stolarski, M., & Matthews, G. (2021). Time for work: Analyzing the role of time perspectives in work attitudes and behaviors. Current Psychology, 40, 5972-5983.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M. (2021). Inteligentny sport: o związkach inteligencji z aktywnością fizyczną i poziomem wykonania sportowego. W: M. Zajenkowski (red.), Inteligencja w codziennym życiu (s. 233–257). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2020

Stolarski, M., Zajenkowski, M., Jankowski, K. S., & Szymaniak, K. (2020). Deviation from the balanced time perspective: A systematic review of empirical relationships with psychological variables. Personality and Individual Differences, 156, 109772.

Jankowski, K. S., Zajenkowski, M., & Stolarski, M. (2020). What are the optimal levels of time perspectives? Deviation from the balanced time perspective-revisited (DBTP-r). Psychologica Belgica, 60(1), 164-183.

Burzyńska, B., & Stolarski, M. (2020). Rethinking the relationships between time perspectives and well-being: Four hypothetical models conceptualizing the dynamic interplay between temporal framing and mechanisms boosting mental well-being. Frontiers in Psychology, 11, 1033.

Gorgol, J., Stolarski, M., & Matthews, G. (2020). On the moderating role of chronotype on the association between IQ and conscientiousness: The compensation effect occurs only in Evening-types. Biological Rhythm Research, 51(2), 318-329.

Waleriańczyk, W., Pruszczak, D., & Stolarski, M. (2020). Testing the role of midpoint sleep and social jetlag in the context of work psychology: An exploratory study. Biological Rhythm Research, 51(7), 1026-1043.

2019

Zajenkowski, M., Jankowski, K. S., & Stolarski, M. (2019). Why do evening people consider themselves more intelligent than morning individuals? The role of Big Five, narcissism, and objective cognitive ability. Chronobiology International, 36(12), 1741-1751.

Stolarska, B., Stolarski, M., & Matthews, G. (2019). A comparison of the effects of 45-minute aerobic training and cognitive task solving on transient mood states in a female student sample. Applied Psychology: Health & Well-being, 11(3), 499-521.

Styła, R., Stolarski, M., & Szymanowska, A. (2019). Linking childhood adversities with schizophrenia: A mediating role of the balanced time perspective. Schizophrenia Research, 209, 281-283.

Stolarski, M., Waleriańczyk, W., & Pruszczak, D. (2019). Introducing temporal theory to the field of sport psychology: Towards a conceptual model of time perspectives in athletes’s functioning. Frontiers in Psychology, 9, 2772.

Sławińska, M., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2019). Effects of chronotype and time of day on mood responses to CrossFit training. Chronobiology International, 36(2), 237-249.

Drezno, M., Stolarski, M., & Matthews, G. (2019). An in-depth look into the association between morningness-eveningness and well-being: Evidence for moderating and mediating effects of personality. Chronobiology International, 36(1), 96-109.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M. (2019). Dwuwymiarowy Kwestionariusz Perfekcjonizmu w Sporcie. W: M. Guszkowska, Z. Gazdowska i M. Koperska (red.), Narzędzia pomiaru w psychologii sportu (s. 43-53). Warszawa: AWF.

2018

Stolarski, M., Fieulaine, N., & Zimbardo, P. G. (2018). Putting time in a wider perspective: The past, the present, and the future of time perspective theory. In V. Zeigler-Hill & Todd Shackelford (eds.), The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences (pp. 592-628). Thousand Oakes, CA: SAGE.

Jasielska, D., Stolarski, M., & Bilewicz, M. (2018). Biased, therefore unhappy: Disentangling the Collectivism-Happiness relationship globally. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(8), 1227-1246.

Łowicki, P., Witowska, J., Zajenkowski, M. & Stolarski, M. (2018). Time to believe: Disentangling the complex associations between time perspective and religiosity. Personality and Individual Differences, 134, 97-106.

Pruszczak, D., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2018). Chronotype and time metaphors: Morning-types conceive time as more friendly and less hostile. Biological Rhythm Research, 49(3), 431-441.

Jocz, P., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2018). Similarity in chronotype and preferred time for sex and its role in relationship quality and sexual satisfaction. Frontiers in Psychology, 9, 443.

Śmieja, M., & Stolarski, M. (2018). Assortative mating for emotional intelligence. Current Psychology, 37(1), 180-187.

2017

Jochemczyk, Ł., Pietrzak, J., Buczkowski, R., Stolarski, M., & Markiewicz, Ł. (2017). You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity. Personality and Individual Differences, 115, 148-153.

Stolarski, M., Czarna, A. Z., Malesza, M., & Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.

Stolarski M., & Witowska J. (2017). Balancing one’s own time perspective from aerial view: Metacognitive processes in temporal framing. In A. Kostić, Chadee D. (eds.), Time Perspective (pp. 117-141). London: Palgrave Macmillan.

Stolarski, M., Krężołek, K., Witowska, J. (2017). Temperamentalne podłoże zrównoważonej perspektywy czasowej: Mediacyjna rola temporalnego metapoznania. Psychologia Wychowawcza, 54(12), 13-28.

2016

Stolarski, M. (2016). Not restricted by their personality: Balanced Time Perspective moderates well-established relationships between personality traits and well-being. Personality and Individual Differences, 100, 140-144.

Stolarski, M., & Cyniak-Cieciura, M. (2016). Balanced and less traumatized: Balanced time perspective mediates the relationship between temperament and severity of PTSD in motor vehicle accident survivor sample. Personality and Individual Differences, 101, 456-461.

Stolarski, M., Jankowski, K. S., Matthews, G., & Kawalerczyk, J. (2016). Wise “birds” follow their clock: The role of emotional intelligence and morningness-eveningness in diurnal regulation of mood. Chronobiology International, 33(1), 51-63.

Stolarski, M., & Matthews, G. (2016). Time perspectives predict mood states and satisfaction with life over and above personality. Current Psychology, 35(4), 516-526.

Stolarski, M., Wojtkowska, K., & Kwiecińska, M. (2016). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society, 25(3), 552-574.

Stolarski, M., Vowinckel, J., Jankowski, K. S., & Zajenkowski, M. (2016). Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 93, 27-31.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., & Zajenkowska, A. (2016). Aggressive? From Time to Time… Uncovering the complex associations between Time Perspectives and Aggression. Current Psychology, 35(4), 506-515.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., & Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58, 1-9.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., & Łowicki, P. (2016). Fluid intelligence as a mediator of the relationship between executive control and balanced time perspective. Frontiers in Psychology, 7, 1844.

Jankowski, K. S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Jędrasik-Styła, M., Linke, M., & Zajenkowska, A. (2016). Polish version of the Managing Emotions in Others Scale (MEOS): Psychometric properties and validation studies. Psychological Reports, 118(2), 532-543.

Stolarski, M. (2016). Mierząc nieuchwytne: O metodach diagnozy inteligencji emocjonalnej i związanych z nimi kontrowersjach. W: A. Rynkiewicz, K. S. Jankowski i W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 180-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stolarski, M., Zimbardo, P. G. (2016). Czas na Polskę! O perspektywie czasowej Polski i Polaków. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na kozetce (s. 227-240). Sopot: Smak Słowa.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M. (2016). Kwestionariusz Perfekcjonizmu w Sporcie – Konstrukcja i walidacja narzędzia psychometrycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 34, 55-68.

2015

Matthews, G., & Stolarski, M. (2015). Emotional processes in development and dynamics of individual time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 269-286). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (eds.)(2015). Time Perspective Theory; Review, Research and Application. Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (2015). Time Perspective Theory: The Introduction. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 1-13). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2015). Morningness-eveningness and performance-based emotional intelligence. Biological Rhythm Research, 46(3), 417-423.

Stolarski, M., Jasielska, D., & Zajenkowski, M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by individualism-collectivism. Intelligence, 50, 153-158.

Stolarski, M., Wiberg, B., & Osin, E. (2015). Assessing temporal harmony: The issue of a balanced time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 57-71). Switzerland: Springer.

Zajenkowski, M., & Stolarski, M. (2015). Is conscientiousness positively or negatively related to intelligence? Insights from the national level. Learning and Individual Differences, 43, 199-203.

Stolarska, B., Stolarski, M. (2015). O umiłowaniu drogi: Jan Paweł II jako miłośnik małżeństwa i rodziny. W P. Oleś i M. Ledzińska (red.), Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Warszawa: Difin.

2014

Dunkel, C. S., Stolarski, M., van der Linden, D., & Fernandes, H. B. (2014). A reanalysis of national intelligence and personality: The role of the general factor of personality. Intelligence, 47, 188-193.

Ledzińska, M., Mongay Batalla, J., & Stolarski, M. (2014). Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: Reflection-impulsivity is manifested in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 133-145.

Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P. G., & Bitner, J. (2014). How we feel is a matter of time: Relationships between time perspectives and mood. Journal of Happiness Studies, 15(4), 809-827.

Śmieja, M., Orzechowski, J., & Stolarski, M. (2014). TIE – An ability test of emotional intelligence. PLoS One, 9(7), e103484.

Wojciechowski, J., Stolarski, M. & Matthews, G. (2014). Emotional intelligence and mismatching expressive and verbal messages: A contribution to detection of deception. PLoS One, 9(3), e92570.

Stolarski, M. (2014). Czas na bohaterów: O kluczowej roli orientacji temporalnej dla rozwoju bohaterskiej wyobraźni . W: A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego (s. 193-211). Warszawa: PWN.

2013

Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stolarski, M., Ledzińska, M., & Matthews, G. (2013). Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective. Biological Rhythm Research, 44(2), 181-196.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., & Meisenberg, G. (2013). National intelligence and personality: their relationships and impact on national economic success. Intelligence, 41(2), 94-101.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., & Meisenberg, G. (2013). Openness, economic freedom, and democracy moderate the relationship between national intelligence and GDP. Personality and Individual Differences, 55(4), 391-398.

Zhang, J.W., Howell, R.T., & Stolarski, M. (2013). Comparing three methods to measure a balanced time perspective: The relationship between a balanced time perspective and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14(1), 169-184.

2011

Stolarski, M., Bitner, J., & Zimbardo, P.G. (2011). Time perspective, emotional intelligence and discounting of delayed awards. Time & Society, 20(3), 346-363.

Stolarski, M., Bitner, J. (2011). Podmiotowe uwarunkowania nastroju: znaczenie inteligencji emocjonalnej. W: E. Goryńska, M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 94-117). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Stolarski, M., Postek, S., Śmieja, M. (2011). Emotional intelligence and conflict resolution strategies in romantic heterosexual couples. Studia Psychologiczne, 49(5), 65-76.

2010

Stolarski, M. (2010). Czy inteligencja emocjonalna ucznia wpływa na osiągnięcia edukacyjne? W: W. Limont, J. Dreszer i J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (tom I)(s. 67-86). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2009

Stolarski, M. (2009). Inteligencja emocjonalna a procesy uwagi: poznawcze implikacje emocjonalnej kompetencji. W: M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości (s. 73-93). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Stolarski, M. (2009). Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń. Organizacja i Kierowanie, 135, 123-137.

Współpraca międzynarodowa / international collaboration:
Philip G. Zimbardo (Stanford University)
Gerald Matthews (George Mason University)
Giovanni de Girolamo (Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
Ben Bullock (Swinburne University of Technology)

Funkcje w czasopismach naukowych / Editorial positions:

Personality and Individual Differences – Associate Editor
PLOS ONE – Academic Editor
Educational Psychology – Consulting Editor
Journal of Personality – Editorial Board member
Chronobiology International – Editorial Board member

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złote Psi 2023 w kategorii Pasjonat – inspiracja (laureat) – nagroda przyznawana najlepszym wykładowcom przez Samorząd Studentów Wydziału Psychologii UW
 • Nagroda Naukowa POLITYKI 2021 w dziedzinie nauk społecznych (laureat)
 • Znalezienie się w gronie 2% najbardziej wplywowych naukowców na świecie w 2019, 2020 i 2021 roku – zestawienie przygotowane roku przez Stanford University we współpracy z Elsevier i Sci Tech Strategies [lista dostępna TUTAJ].
 • Wyróżnienie w konkursie POZYTYW 2019 w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy” za publikację Biased, therefore unhappy: Disentangling the collectivism-happiness relationship globally (wspólnie z D. Jasielską i M. Bilewiczem)
 • Nagroda specjalna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (I stopnia) za wybitne osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2019)
 • Nagroda dydaktyczna Dziekana Wydziału Psychologii UW (2019)
 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego (2017)
 • Nagroda im. Piotra Jaśkowskiego za wybitny autorski dorobek publikacyjny w czasopismach z Impact Factor (2017)
 • Nagroda dla najlepszej sesji tematycznej za sesję „Self-regulation” podczas 3rd International Conference on Time Perspective (Kopenhaga, Dania, 2016)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Uczonych (2015-2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe – okresowe zwiększenie wynagrodzenia (2015, 2016, 2017, 2020)
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny dorobek publikacyjny (2014 – III stopnia, 2015 – II stopnia, 2016 – II stopnia, 2017 – III stopnia, 2018 – III stopnia; 2019 – III stopnia; 2020 – III stopnia; 2022 – II stopnia)
 • Nagrody Dziekana Wydziału Psychologii UW za wybitny dorobek publikacyjny (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za wybitne osiągnięcia naukowe – okresowe zwiększenie wynagrodzenia (2019)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za wybitny dorobek organizacyjny (2015)
 • Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014)
 • Stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w programie Nowoczesny Uniwersytet (V edycja) (2013)
 • Outstanding Young Researcher Award podczas 1st International Conference on Time Perspective (Coimbra, Portugalia, 2012)
 • Stypendium dla Najlepszych Uczestników Studiów Doktoranckich  w programie Nowoczesny Uniwersytet (III edycja) (2011)

Działalność dydaktyczna

Aktualnie:

W ramach studiów magisterskich:

 • Psychologia osobowości (wykład obligatoryjny)
 • Czas psychologiczny: Ukryty wymiar naszego umysłu (wykład fakultatywny)

W ramach WISP:

 • Emotion and motivation (wykład obligatoryjny)

W ramach studiów podyplomowych:

 • Wprowadzenie do Psychologii Pozytywnej (wykład)
 • Czas a dobrostan: Pozytywna psychologia temporalna (seminarium)
 • Pomiar psychometryczny w psychologii pozytywnej (seminarium)
 • Trening inteligencji emocjonalnej (warsztat)
 • Psychologia społeczna (wykład)

Działalność organizacyjna