Działalność naukowa

Główne zainteresowania naukowe:

  • funkcjonowanie poznawcze osób z dysfunkcją OUN,
  • mathematical cognition, a zwłaszcza neuronalne i poznawcze korelaty wykonywania działań arytmetycznych, akalkulia i dyskalkulia rozwojowa, lęk przed matematyką.

Wybrane publikacje:

Sobańska, M., Bala, A. (w druku). Quality of life in persons with HIV infection. Jakość życia pacjentów zakażonych HIV. W: E. Łojek, A. Pluta, A Horban, B Habrat (red.) Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne.  W: E. Łojek, A. Pluta, A Horban, B Habrat (red.), Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pluta, A., Gawron, N., Sobańska, M., Wójcik, A. D.,  Łojek, E. (2017). The Nature of the Relationship Between Neurocognition and Theory of Mind Impairments in Stroke Patients. Neuropsychology31, 666-681.

Pluta, A., Ulatowska, H., Gawron, N., Sobańska, M., Łojek, E. (2015). A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation, 37, 1170-1177.

Sobańska M., Michałowski J.M., Szumska I., Różycka J., Jaśkowski P. (2015). Związek wielkości działań arytmetycznych z aktywnością bioelektryczną mózgu u osób biegłych w wykonywaniu prostych działań arytmetycznych. Studia Psychologiczne, 53, 2, 49-63.

Gawron N., Łojek E., Kijanowska-Haładyna B., Nestorowicz J., Harasim A., Pluta A.,  Sobańska M.  (2014). Cognitive patterns of normal old-elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychological models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult, 21, 195-209.

Sobańska, M., Łojek, E. (2011). Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Difin SA.

Sobańska M. (2009). Liczący umysł. O mechanizmach poznawczych warunkujących wykonywanie prostych obliczeń. Rocznik Kognitywistyczny, 2 (str. 67-75). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gryko-Sobańska M. (2008). Rehabilitacja osób z akalkulią w neuropsychologii poznawczej. W: E. Łojek i A. Bolewska (red.), Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej (s. 156-180). Warszawa: Scholar.

 Granty:

Związek wielkości działania arytmetycznego z aktywnością bioelektryczną mózgu u osób o przeciętnych i wybitnych umiejętnościach arytmetycznych, 2009-2012, MNiSW, kierownik projektu.

Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV, 2012-2017, NCN, wykonawca.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia aktualnie prowadzone na kierunku Psychologia oraz Kognitywistyka (Cognitive Science) na Wydziale Psychologii UW:

  • Biologiczne mechanizmy zachowania I – wykład
  • Testowe metody oceny neuropsychologicznej
  • Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego
  • Neuropsychologia poznawcza – seminarium

Opieka nad pracami magisterskimi i rocznymi z zakresu neuropsychologii. Seminarium magisterskie: Psychologiczne i środowiskowe aspektu lęku przed matematyką u uczniów szkoły podstawowej. Rozwój kompetencji matematycznych.

Zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii UW:

  • Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce szkolnej

Działalność organizacyjna

Koordynator przedmiotu Biologiczne Mechanizmy Zachowania I

Wydziałowy Koordynator ds. Organizacji Studiów II-stopnia Kognitywistyki

Komisja Rekrutacyjna

Komisja Budżetowa