Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rutkowska Dorota

Tytuł naukowy:
 dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji
E-mail: dorota.rutkowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 48 777
Pokój: 206

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

dwutorowe modele przetwarzania informacji, procesy wartościowania i oceniania, przyjmowanie perspektywy innych ludzi, efekt sformułowania w decyzjach ryzykownych, zachowania prospołeczne, motywacyjne podstawy funkcjonowania w środowisku pracy

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • European Association of Social Psychology
 • European Group on Process Tracing
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Publikacje

 • Rutkowska, D., Przybyszewski, K. (w druku). Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji. Psychologia Społeczna.
 • Przybyszewski, K., Rutkowska, D. (2013). The role of cognitive effort in framing effects. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 32, 107-119.
 • Rutkowska, D. (2013). Dwa systemy i poznawcza odrębność schematu JA a przetwarzanie pojęć nacechowanych ewaluatywnie. W: A. Szuster-Kowalewicz,  D. Maison, D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 113-130). Warszawa: Wydawnictwo Smak Słowa.
 • Werner-Maliszewska, A., Rutkowska, D. (2012). Optymizm a podatność na wpływ afektu. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 83-102.
 • Rutkowska, D., Szuster, A. (2011). Choosing an interaction partner: the role of representations of other people and coding systems in the preference pattern for selection criteria. Studia Psychologica, 53(2), 185-199.
 • Szuster, A., Rutkowska, D. (2011). O ograniczaniu zjawiska projekcji Ja: rola dostępności standardów poza-Ja. W: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej (s. 207-221). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rutkowska, D., Szuster, A. (red), (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Rutkowska, D. Wojnarowska, A. Rosa, P., Seroczyński, T. (2007). O trafności Assessment Center jako narzędzia oceny kompetencji. Master of Business Administration, 1(84), 13-21.
 • Szuster, A. Rutkowska, D. (2007). Standardy pozaosobiste a podatność na wpływ jawnego i utajonego afektu. Przegląd Psychologiczny, 50(3), 287-302.
 • Rutkowska, D. (2005). Zastosowanie wywiadu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: K. Stęplewska-Żakowicz, K. Kreutz (red.), Wywiad psychologiczny, t. 3. (s. 395-422). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Rutkowska, D., Szuster, A., Gutowska, A., Ziemann, E. (2005). Orientacje prospołeczne i systemy wartościowania jako uwarunkowania utajonych przejawów zaangażowania na rzecz innych. Psychologia Jakości Życia, 4(2), 141-164.
 • Rutkowska D. (2003). Wpływ uprzedniej aktywizacji automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania na operowanie pojęciami aksjologicznymi u osób o różnym stopniu ich ukształtowania. Przegląd Psychologiczny, 46(2), 163-177.
 • Rutkowska D. (2003). Wpływ uprzedniej aktywizacji automatycznego vs  refleksyjnego systemu wartościowania na operowanie pojęciami aksjologicznymi. Studia Psychologiczne, 41(4), 67-85.
 • Rutkowska D., Szuster A. (2003). Operowanie pojęciami wartościującymi w warunkach wzbudzenia automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania u osób o różnym stopniu ukształtowania standardów pozaosobistych. Studia Psychologiczne, 41(2), 107-130.

Działalność dydaktyczna

prowadzenie zajęć z zakresu psychologii organizacji i pracy, psychologii poznawczej i społecznej oraz diagnozy psychologicznej; opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Organizacji i Pracy

Prowadzone przedmioty

 • Motywacja i motywowanie pracowników
 • Zastosowanie Assessment i Development Centre w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi
 • Diagnoza organizacji: rola badań postaw i opinii pracowników
 • Efekt sformułowania w podejmowaniu decyzji, czyli rzecz o odwracaniu kota ogonem
 • O czytaniu w cudzych myślach: zjawisko przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Seminarium magisterskie
 • Ocenianie i motywowanie (studia podyplomowe na kierunku Psychologia Zarządzania Personelem)
 • Wywiad psychologiczny (studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu)

Działalność organizacyjna

 • kierownik specjalizacji Psychologia organizacji i pracy
 • kierownik specjalizacji Business Psychology w ramach Warsaw International Studies in Psychology
 • zastępca kierownika studiów podyplomowych Psychologia Transportu
 • przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Psychologii UW