Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rączaszek-Leonardi Joanna

Joanna Rączaszek-Leonardi - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor nadzwyczajna; p. o. prodziekana ds. nauki
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Psycholingwistyki
E-mail: raczasze@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 781
Pokój: 212

Działalność naukowa

 • poznanie ucieleśnione i rozproszone,
 • język jako system koordynacji społecznej,
 • zastosowanie metodologii badań układów dynamicznych w psychologii,
 • historia i filozofia kognitywistyki.

 

Książki
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2011). Zjednoczeni w Mowie: Względność Językowa w Ujęciu Dynamicznym. [United in Speech: A Dynamical Approach to Linguistic Relativity]. Warszawa: Scholar.
 • Pattee, H.H. & Rączaszek-Leonardi, J. (2012). Laws, Language and Life. Dordrecht: Springer.
Wybrane artykuły
 • Rączaszek, J., Tuller, B., Shapiro, L.P., Case, P., Kelso, J.A.S. (1999). Categorization of Ambiguous Sentences as a Function of a Changing Prosodic Parameter: A Dynamical Approach. Journal of Psycholinguistic Research, Vol. 28, No. 4, 367-393.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2003). The interrelation of time scales in a description of language. Views & Voices, Vol. 1, No 2, p. 93-108.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2004). Symbole i dynamika w opisie systemów biologicznych i zjawisk psychologicznych [Symbols and dynamics in the description of biological systems and psychological phenomena]. Filozofia Nauki [Philosophy of Science], nr 3-4, 55-69.
 • Kruszyński, B. i Rączaszek-Leonardi, J. (2006). Między strukturalistyczną a psychologiczną reprezentacją znaczenia: wielowymiarowa przestrzeń semantyczna HAL. W: W: P.Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa, Łódź : Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, str. 282–295. [Structuralist vs. psychological representation of meaning: multudimensional semantic space HAL, in: Methods in Linguistics]
 • Rączaszek-Leonardi, J., & Scott Kelso, J. A. (2008). Reconciling symbolic and dynamic aspects of language: Toward a dynamic psycholinguistics. New Ideas in Psychology, vol. 26 (2), pp. 193-207. (5-year IF = 1.2)
 • Rączaszek, J., Shapiro, L., Tuller, B., Kelso, J.A.S. (2008). Activating Basic Category Exemplars in Sentence Contexts: A Dynamical Account. Journal of Psycholinguistic Research, vol. 37, nr. 2, pp. 87-113. (IF = 0.8)
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2009). Metodologiczne podstawy współczesnej psycholingwistyki [Methodological Bases of Contemporary Psycholinguistics]. In: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. [Current tendencies and controversies in contemporary linguistics]. Lexis: Krakow.
 • Rączaszek–Leonardi, J. (2009). Symbols as constraints: the structuring role of dynamics and self-organization in natural language. Pragmatics and Cognition, 17:3, pp. 653-676. Reprinted in: S.J. Cowley (ed.) Distributed Language, pp. 161-184. Amsterdam: John Benjamins.
 • Rączaszek – Leonardi, J. (2010). Multiple time-scales of language dynamics: an example from psycholinguistics. Ecological Psychology, 22, 4, p. 269 – 285. (IF = 0.9; 5-year IF = 1.53).
 • Rączaszek-Leonardi, J. & Cowley, S. J. (2012). The evolution of language as controlled collectivity. Interaction Studies, 13, 1, 1-16. (IF = 1.1)
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2012). Types of Integration in a Theory of Language. Psychology of Language and Communication, 16, 2, p. 79-88.
 • Migdał, P., Denkiewicz, M., Rączaszek-Leonardi, J., Plewczyński, D. (2012). Information-sharing and aggregation models for interacting minds. Journal of Mathematical Psychology, 56, 417–426. (IF = 1.7)
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2013). Dynamiczne i symboliczne oblicza kognitywistyki: sposoby integracji. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Nr 2 (86), s. 104-132, DOI: 10.2478/pfns-2013-0052.
 • Rączaszek-Leonardi, J., Nomikou, I., Rohlfing, K. J. (2013). Young children’s dialogical actions: The beginnings of purposeful intersubjectivity. IEEE Transactions in Autonomous Mental Development, 5, 3, 210-221. (IF = 2.17)
 • Denkiewicz, M., Rączaszek-Leonardi, J., Migdał, P., Plewczyński, D., (2013). Information-Sharing in Three Interacting Minds Solving a Simple Perceptual Task. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2172-2177). Austin, TX: Cognitive Science Society.
 • Fusaroli, R., Rączaszek-Leonardi, J., Tylén, K. (2014). Dialogue as interpersonal synergy. New Ideas in Psychology, 32, p. 147–157. (IF = 1.24)
 • Rączaszek-Leonardi, J. (2014). Multiple systems and multiple time scales of language dynamics: Coping with complexity. Cybernetics and Human Knowing, Vol. 21, nos. 1-2, pp. 37-52.
 • Rączaszek-Leonardi, J., Dębska, A. & Sochanowicz, A. (2014). Pooling the ground: understanding and coordination in collective sense making. Frontiers in Psychology 5:1233. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01233. (IF = 2.8).
Redakcja numerów specjalnych
 • The Evolution of Language as Social Coordination: Special Issue of Interaction Studies co-edited with S.J. Cowley, 2012. (IF=1,1).
 • Language as Social Coordination: Special Issue of Psychology of Language and Communication, 2012.

Działalność organizacyjna

 • Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Psychologii UW (p.o.)
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2012 za dorobek habilitacyjny,
 • Maria Curie Experienced Researcher Fellowship 2007-2009,
 • Członek Rady Naukowej PAN,
 • Współredaktor Naczelna Psychology of Language and Communication.