Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pisula Ewa

Ewa Pisula - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof.
Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 785
Pokój: 207
Działalność naukowa
Główne zainteresowania naukowe:
zaburzenia rozwoju, zwłaszcza autystyczne spektrum zaburzeń; rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju lub niepełnosprawnością; stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży

Najważniejsze publikacje: monografie, m.in. „Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia” (2005); „Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju” (2007); „Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia” (2010); „Autyzm” (W serii red. przez prof. A. Grabowską Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, 2012), „Rodzice dzieci z autyzmem” (2012)artykuły w czasopismach naukowych, w tym m.in. w  Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, School Psychology International, Acta Neurobiologiae Experimentalis, The Cleft Palate Craniofacial Journal, PLoSOne.

Projekty badawcze:
1) Funkcjonowanie psychospołeczne wysokofunkcjonujących dziewcząt i kobiet z autyzmem lub zespołem Aspergera N N106 352940 (2011-2014), NCN, kierownik projektu.
2) Hipoteza szerokiego fenotypu autyzmu. Próba weryfikacji poprzez analizę funkcji wykonawczych u rodzeństwa dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu UMO-2011/03/B/HS6/03326 (2012-2015), NCN, kierownik projektu.
3) Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego; 2013-2016, PFRON, kierownik projektu.
4) Polskie badanie podłużne niemowląt z wysokim rodzinnym ryzykiem autyzmu – określenie wczesnych predyktorów nietypowych trajektorii rozwoju, UMO-2012/07/B/HS6/01464, NCN – wykonawca w projekcie kierowanym przez dr. Przemysława Tomalskiego.
5) Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwości modyfikacji zagrożonych trajektorii rozwojowych wykonawca (2014-2017), NCN; wykonawca w projekcie kierowanym przez dr. Rafała Kawę.
6) Autiki!- Komputerowy system wspierający terapię dzieci ze spektrum autyzmu – w ramach grantu Innotech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizacja jednego z zadań w projekcie realizowanym przez Primeon Sp. z o.o. – członek zespołu
7) Wolontariat koleżeński „Mary i Max”, konkurs „Innowacje Społeczne” 2013-2016, NCBiR – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”, w konsorcjum z UW i AWF w Poznaniu; koordynator – przedstawiciel UW (jako jednego z konsorcjantów).

Działalność dydaktyczna

W ramach dydaktyki realizowanej na Wydziale Psychologii UW prowadzi kurs fakultatywny „Autyzm u dzieci”. Nadzoruje merytorycznie zajęcia prowadzone „Pomoc rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością”, w ramach specjalizacji „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”. Prowadzi seminarium magisterskie i opiekuje się pracami rocznymi. Ponadto na studiach podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” prowadzi zajęcia nt. „Podstawy terapii, edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem” oraz „Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju”.

Działalność organizacyjna
1. Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej
2. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”
3. Członek Rady Wydziału Psychologii UW.
4. Członek Komisji ds Awansów Profesorskich.
5. Członek Rady Upowszechniania Nauki PAN.