Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oniszczenko Włodzimierz

Włodzimierz Oniszczenko - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof.
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: wlodek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 805
Pokój: 326

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Behawioralno-genetyczne podstawy zachowania w normie i patologii.

Osobowościowe korelaty zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.

Najnowsze publikacje

McCrae, R.R., Zawadzki, B., Toeplitz, Z., Oniszczenko, W., Cyniak-Cieciura, M., Kaczmarek, M. (2022). Jan Strelau: Two perspectives. Personality and Individual Differences,185, 111252. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111252

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. (2022). Temperament profiles and posttraumatic stress disorder symptoms: A comparative study between uniformed services, HIV-infected patients and a nonclinical sample. Personality and Individual Differences, 195, 111681. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111681

Oniszczenko, W. (2021). The association between BIS/BAS and fear of COVID-19 infection among women. Current Issues in Personality Psychology, 9(3), 237-245. https://doi.org/10.5114/cipp.2021.106139

Oniszczenko, W. (2021). Anxious temperament and cyberchondria as mediated by fear of COVID-19 infection: A cross-sectional study. PLoS ONE, 16 (8), e0255750. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255750

Oniszczenko, W., Romsicka, M. (2020). Anxious temperament and mood as mediated by insomnia symptoms among male prisoners: A cross-sectional study. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 31(5), 779-794. https://doi.org/ 10.1080/14789949.2020.1799055

Oniszczenko, W. (2020), Affective temperaments and meteoropathy among women: A cross-sectional study. PLoS ONE, 15(5), e0232725. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0232725

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. Zalewska, I., Pięta, M. (2020). Personality profiles and meteoropathy intensity: A comparative study between young and older adults. PLoS ONE, 15(11), e0241817. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0241817

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E. (2020). Affective temperaments and procrastination as mediated by emotional reactivity in a nonclinical adult sample. Current Issues in Personality Psychology, 8(2), 92-99.  https://doi.org/ 10.5114/cipp.2020.96086

Oniszczenko, W. (2020). Meteorosensitivity as a mediator between affective temperaments and insomnia among women. Current Issues in Personality Psychology, 8(4), 301-308.

https://doi.org/ 10.5114/cipp.2020.101186

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Firląg-Burkacka, E. (2019). Religious fundamentalism, satisfaction with life and posttraumatic stress symptoms intensity in a Polish sample of people living with HIV/AIDS. Journal of Religion and Health, 58, 168-179. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0615-1

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Gruszczyńska, E. (2019). Satisfaction with life, Big-Five personality traits and posttraumatic growth among people living with HIV. Journal of Happiness Studies, 20, 35-50. https://doi.org/ 10.1007/s10902-017-9925-3

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E. (2019). Association between sex and Body Mass Index as mediated by temperament in a nonclinical adult sample. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24, 291–298. https://doi.org/ 10.1007/s40519-018-0617-8

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Stanisławiak, E. (2019). Affective temperaments, mood, and insomnia symptoms in a non-clinical sample. Behavioral Sleep Medicine,17, 355-363. https://doi.org/10.1080/15402002.2017.1357121

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E. (2019). Five Factor Personality Model versus affective temperaments: A study in a nonclinical Polish sample. Current Issues in Personality Psychology, 7, 15-23. https://doi.org/ 10.5114/cipp.2019.82751

Oniszczenko, W., Ledzińska, M. (2019). Sex, affective temperaments and information stress. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 5, 635-644. https://doi.org/ 10.13075/ijomeh.1896.01392

Oniszczenko, W., Bitner-Szulc, J., Szylberg, A., Kuczko-Piekarska, E., Zaborowska, M., Wawrzyniak, S. (2018). Mental health and BIS/BAS dimensions in Parkinson’s disease and multiple sclerosis patients and in stroke survivors. Personality and Individual Differences, 132, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.016

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Stanisławiak, E. (2017). Affective temperaments, mood, and insomnia symptoms in a non-clinical sample. Behavioral Sleep Medicine. doi: 10.1080/15402002.2017.1357121.

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2017). Social support, stress coping strategies, resilience and posttraumatic growth in a Polish sample of HIV+ individuals: results of a one-year longitudinal study. Journal of Behavioral Medicine. doi: 10.1007/s10865-017-9861-z

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2017). Gender differences in posttraumatic stress symptoms and social support in a Polish sample of HIV-positive individuals. Women & Health, 7, 792-803.

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Kwiatkowska, B. (2017). Stress coping strategies, spirituality, posttraumatic stress symptoms, social support, and posttraumatic growth in a Polish sample of rheumatoid arthritis patients. Psychology Health and  Medicine, 9, 1082-1088.

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E., Dembińska-Krajewska, D., Rybakowski, J. (2017).  Regulative Theory of Temperament versus affective temperaments measured by the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto-Questionnaire (TEMPS-A): A study in a non-clinical Polish sample. Current Issues in Personality Psychology, 5(2), 73-82.

 

Projekty badawcze

2002-2004 – Cechy temperamentu RTT a polimorfizm w genach transportera serotoniny (5-HTT), receptora dopaminy (DRD-4) oraz transportera dopaminy (DAT-1). Grant KBN 2 H01 F 010 23 (kierownik projektu).

2006-2008 – Polimorfizmy w obrębie genów systemu dopaminergicznego (DRD2, DRD3, DRD4, DAT1) oraz genów COMT, MAOA i BDNF a różnice indywidualne w poziomie emocjonalności i reaktywności emocjonalnej jako cech temperamentu. Grant MEiN 1 H01F 085 30 (kierownik projektu).

2010-2013 – Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem. Grant N N106 086 139 (kierownik projektu).

 

Działalność redakcyjna

Członek Rady Naukowej kwartalnika Neuropsychiatria i Neuropsychologia.

 

Przynależność do towarzystw

European Association of Personality Psychology (EAPP)

International Society for the Study of Individual Differences (ISSID).

International Society for Twin Studies (ISTS).

American Psychological Association (APA).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

 

Działalność dydaktyczna

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

6 wypromowanych doktorów, opieka nad 2 doktorantami (jeden otwarty przewód doktorski), wypromowanych 130 magistrów.

 

Działalność organizacyjna

Funkcje pełnione obecnie w Uniwersytecie Warszawskim

Członek Rady Programowej Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno – Przyrodniczych w Kolegium MISMaP.

Członek Rady Wydziału Psychologii

Członek Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Egzaminator z psychologii dla doktorantów spoza Wydziału Psychologii.