Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Miękisz Aneta

Miękisz Aneta - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki
E-mail: amiekisz@psych.uw.edu.pl
Telefon: 777
Pokój: 206

Działalność naukowa

https://www.researchgate.net/profile/Aneta-Miekisz-2

Moje zainteresowania naukowe: 1. Dwujęzyczność i jej wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny i/lub poznawczo-językowy.
Transfer językowy (również u osób z ADD), podtrzymanie rozwoju języka rodzimego (heredity language), wspieranie rozwoju języka większości. Efektywne formy wspierania edukacji szkolnej. Diagnoza trudności szkolnych. Efektywność nowych technologii (VR, AR) w terapii Specyficznych trudności w uczeniu się.
Bardzo chętnie przyjmę osoby znające język wietnamski (nawet na poziomie bardzo podstawowym) i ukraiński. Moje zainteresowania nie ograniczają się tylko do badania dzieci. Chętnie przyjmę studentów zainteresowanych badaniami zagadnień związanych z wielojęzycznością młodzieży i dorosłych.
Publikacje

Zawadka, J., Miękisz, A., Nowakowska, J., Plewko, I., Kochańska, M. & Haman, E. (2021). Remote learning among students with and without reading difficulties during the initial stages of the  COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies () DOI:

10.1007/s10639-021-10559-3

Drozd, K., Anđelković, D., Savić, M., Toskovic, O., Gavarró, A., Lite, A., … Miękisz, A., et  al. (2019). A Crosslinguistic Study of Symmetrical Judgments. In M. M. Brown, & B. Dailey (Eds.), BUCLD 43: Proceedings of the 43rd annual Boston University Conference on Language Development (Vol. 2, pp. 217- 230). Boston, USA: Cascadilla Press.

Miękisz, A., Haman, E., Łuniewska, M., Kuś, K., O’Toole, C., & Katsos, N. (2017). The impact of a first-generation immigrant environment on the heritage language: productive vocabularies of Polish toddlers living in the UK and Ireland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism20(2), 183-200.

O’Toole, C., Gatt, D., Hickey, T. M., Miękisz, A., Haman, E., Armon-Lotem, S., … & Kern, S. (2017). Parent report of early lexical production in bilingual children: a cross-linguistic CDI comparison. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism20(2), 124-145.

Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N., Foryś-Nogala, M. (2017) How does L1 and L2 exposure impact L1 performance in bilingual children? Evidence from Polish-English migrants to the UK, Frontiers of Psychology 8, 1444

Katsos, N., Cummins, C., Ezeizabarrena, M. J., Gavarró, A., Kraljević, J. K., Hrzica, G., ..Miękisz, A.,…. & Van Hout, A. (2016). Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers. Proceedings of the National Academy of Sciences113(33), 9244-9249.

Varlokosta, S., ……., Miękisz, A., et al. [22 co-autorów]. (2016). A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production. Language Acquisition23(1), 1-26.

Otwinowska-Kasztelaniec, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A., Szewczyk, J., Cywińska, M., Kacprzak, A., Karwala, M., Kołak, J. Łuniewska, M., Mieszkowska, K., Wodniecka, Z., Haman, E. (2013). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej –  interdyscyplinarny projekt badawczy (Bilingualism at school-entrance age – an interdisciplinary research project). Neofilolog, (39), 7–29.

Katsos, N., …, Miękisz, A., et al. [49 co-autorów] 2012. The Acquisition of Quantification across Languages: Some Predictions, W A.K. Biller, E.Y. Chung, and A. Kimball (eds.) Proceedings of the 26th Annual Boston University Conference on Child Language Development, Vol. 2, Somerville, MA: Cascadilla Press, 258-268.

Haman, E., Fronczyk., Miękisz, A. (2010). Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe. Psychologia Rozwojowa 15/1, 21-46.

Miękisz, A. (2008) Praktyczne wskazówki dla osób zamierzających zorganizować zajęcia o  psychoedukacyjnym charakterze dla grupy rodziców dzieci w wieku od 14 do 18 lat,   Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy, 10-12.

Lis-Turlejska, M., Miękisz, A. (2006). Kształcenie psychologów klinicznych w USA.  W:  Grzesiuk L. (red.) Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki (s. 305- 315)   ENETEIA,Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Raporty z badań

Kochańska, M., Zawadka, J., Nowakowska, I., Plewko, J., Miękisz, A., & Haman, E. Specyficzne trudności w uczeniu się u studentów z perspektywy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. UW, BON, 23.03.2021 https://scholar.google.com/citations?user=ofU4aA4AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DofU4aA4AAAAJ%26citation_for_view%3DofU4aA4AAAAJ%3A_FxGoFyzp5QC%26tzom%3D-120

Zawadka, J., Plewko, J., Nowakowska, I., Kochańska, M., Miękisz, A., & Haman, Raport z badania „Problemy studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego związanego z epidemią COVID-19” 2020 DOI:10.13140/RG.2.2.15447.09123

Raport „Specyficzne trudności w nauce a zdalne nauczanie” który znalazł się w śród raportów umieszczonych wśród innych, przygotowanych w ramach inicjatywy popularyzowania badań pracowników Wydziału Psychologii: Psychologiczne Aspekty Pandemii COVID 19. Raporty te zostały upowszechnione w mediach społecznościowych i na naszej stronie wydziałowej. http://psych.uw.edu.pl/2021/03/31/psychologiczne-aspekty-pandemii-24-raporty/

  

Działalność dydaktyczna

  • Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Standard Diagnostic Methods, na studiach WISP
  • Ćwiczenia do wykładu z Psychologii rozwojowej; 2017/2018
  • Seminarium z Biologicznych mechanizmów zachowania
  • Pomoc dziecku w trudnościach i problemach w uczeniu się. Studia podyplomowe, UW, Wydział Psychologii
  • Trening umiejętności komunikacyjnych w interakcji wychowawczej. Studia podyplomowe, UW, Wydział Psychologii
  • Swobodne metody diagnostyczne; 2010 -2011