Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Maryniak Agnieszka

Agnieszka Maryniak - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: prof. ucz.
Jednostka: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
E-mail: agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 743
Pokój: 107

Działalność naukowa

Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych

1. Poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe, padaczka).

2. Zaburzenia języka i komunikacji oraz inne zaburzenia neurorozwojowe u dzieci.

3. Związki układu autonomicznego z funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym.

4. Psychologiczne aspekty zaburzeń rytmu serca u dzieci i dorosłych.

 

Najważniejsze publikacje

Czasopisma międzynarodowe

A. Maryniak, M. Ginalska-Malinowska, A. Bielawska, A. Ondruch. Cognitive and social function in girls with congenital adrenal hyperplasia – Influence of prenatally administered dexamethasone. Child Neuropsychol. 2014: Vol 1, s.60-70.

A. Maryniak, A. Bielawska, K. Bieganowska, M. Miszczak-Knecht, F. Walczak, Ł. Szumowski. Does atrioventricular reentry tachycardia (AVRT) or atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) in children affect their cognitive and emotional development?

Pediatr.Cardiol. 2013: Vol. 34, Nr 4, s. 893-897.

A. Maryniak, Ł. Szumowski, M. Orczykowski, A. Przybylski, F. Walczak. Anxiety and depression among the patients with frequent implantable cardioverter-defibrillator discharges. Int J Cardiol. 2009 Feb 20;132(2):e80-1. Epub 2007 Dec 3.

A. Maryniak, A. Bielawska, F. Walczak, Ł. Szumowski, K. Bieganowska, J. Rękawek, M. Brzezinska-Paszke, E. Szymaniak, M. Miszczak-Knecht. Long-term cognitive outcome in teenage survivors of arrhythmic cardiac arrest. Resuscitation 2008, Vol. 77, s. 46-50.

 

Czasopisma krajowe

A. Maryniak. Rola neuropsychologii klinicznej w epoce neuroobrazowania. Pol. Przeg. Neurol. 2012, 4, 8, s. 156-160.

A. Maryniak, A. Bielawska, Ł. Gorbacz-Mrowiec, W. Kawalec. Objawy psychopatologiczne i satysfakcja z życia młodzieży z zespołem Marfana. Psychologia Jakości Życia 2011 : Vol. 10, Nr 2, s. 131-142.

A. Maryniak. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący dla neuropsychologów? Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio J. 2011 : Vol. 24, Nr 1, s. 11-22.

Rozdziały w książkach

A.Maryniak. Pacjenci ze skąpoobjawowymi torbielami pajęczynówki – dylematy neuropsychologa. W: Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45-lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy. Red. E.Łojek, A.Bolewska, H.Okuniewska., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, s.171-185.

A. Maryniak. Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego – diagnoza, różnicowanie, rokowania. W: Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu. T.Gałkowski, Warszawa : Polski Komitet Audiofonologii, 2011, s. 157-170.

A. Maryniak, A. Ondruch, E. Jurkiewicz. Zapomniane więzi: nastolatka z pourazową wybiórczą utratą pamięci autobiograficznej. W: Neuropsychologia a humanistyka. M. Pąchalska, G.E. Kwiatkowska Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 217-224.

A. Maryniak, A. Ondruch, M. Roszkowski. Neuroobrazowanie funkcjonalne u dzieci w praktyce klinicznej. W: Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne. K. Jodzio, E.M. Szepietowska Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 203-216.

A. Maryniak. Znaczenie badania neuropsychologicznego w ocenie funkcji poznawczych dziecka. W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Tom 10 S. Jóźwiak Lublin: BiFolium, 2009, s. 85-89.

A. Maryniak. Psychospołeczne problemy młodocianych i młodych dorosłych z wadami wrodzonymi serca. W: Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych. Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Red. K. Kubicka, W. Kawalec. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 239-248.

A. Maryniak. Psychologiczna analiza sytuacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. W: Migotanie przedsionków – postacie, mechanizmy, postępowanie, rola ablacji. Red. F.Walczak, Ł.Szumowski, J.Siebert. Wydawnictwo Serce dla Arytmii, Fundacja na Rzecz Rozwoju Elektrofizjologii : Warszawa, 2008, s. 281-284.

A. Maryniak. Psycholog w szpitalu pediatrycznym. W: Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego. Red. A.Maryniak, M.Święcicka. Wydawnictwo Emu, Warszawa 2006,  s. 9-21.

Działalność organizacyjna

Członek założyciel Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. Obecnie zastępca przewodniczącego Sekcji.