Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Maison Dominika

Dominika Maison - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
E-mail: dominika.maison@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 833
Pokój: 304

Działalność naukowa

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH: utajone postawy konsumenckie (metoda IAT)postawy i zachowania finansowe, zachowania prospołeczne (CSR, CRM), metodologia jakościowych metod badań społecznych i marketingowych

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki (autorstwo)

 1. Maison (2019). The Psychology of Financial Consumer Behavior. Springer.
 2. Maison (2019). Qualitative marketing research. Understanding consumer behaviour. London: Routledge, s.104-135.
 3. Pawlikowska, D. Maison (2014). Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Stasiuk, D. Maison (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
 5. Maison (2013). Polak w świecie finansów – o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: PWN.
 6. Maison (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.
 7. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
 8. Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.

Książki (redakcja)

 1. Maison i A. Noga-Bogomilski (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Wasilewski, D. Maison i A. Stafiej-Bartosik (2007). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.
 3. Wasilewski, D. Maison i A. Stafiej-Bartosik (2002). Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Artykuły angielskojęzyczne (czasopisma i książki)

 1. Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Łozowski, F. (2019). You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings. PolsOne.
 2. Maison, D., Gregg, A. (2016). Capturing the consumer’s unconscious. Applying the implicite association test in consumer research. C. Jansson-Boyd & M. Zawisza (eds.). Routledge International Handbook of Consumer Psychology. London: Routledge. Taylor&Francis Group. pp. 143-164.
 3. Maison D. (2014). Values and Lifestyle Segmentation of Poles 55+ and It’ s Implications for Consumers’ Attitudes and Behaviour. Management and Business Administration. Central Europe. 22, nr 4(127), 78-94.
 4. Perkins, A., Forehand, M., Greenwald, A. G., & Maison, D. (2008). The influence of implicit social cognition on consumer behavior: Measuring the non-conscious. [w] C. Haugtvedt, P. Herr, & F. Kardes (red.), Handbook of Consumer Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 5. Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of Consumer Psychology14, 405–415.

KONFERENCJE

 • Udział w ponad 40 konferencjach krajowych
 • Udział w ponad 60 konferencjach zagranicznych 

GRANTY

 • OPUS 13 NCN (2018-2020) grant badawczy pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing) (nr grantu 2017/25/B/HS4/00275) – kierownik projektu
 • OPUS NCN (2014-2017) grant badawczy pt. Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat (nr grantu 2013/11/B/HS6/01163) – kierownik projektu
 • Grant Narodowego Banku Polskiego (2012) pt. Badanie postaw i zachowań Polaków powyżej 50 roku życia w obszarze finansów – kierownik projektu badawczego
 • Grant Narodowego Banku Polskiego (2009) pt. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego – kierownik projektu badawczego
 • Grant Fundacji im. Leopolda Kronenberga (2009) pt. Diagnoza stanu edukacja finansowej Polaków – kierownik projektu badawczego
 • Grant Narodowego Banku Polskiego (2007-2008) pt. Wiedza ekonomiczna u dzieci w wieku 5-12 lat oraz osób powyżej 50 roku życia. Poszukiwanie wskazówek dla tworzenia kampanii edukacyjnych z zakresu wiedzy finansowej i ekonomicznej – kierownik projektu badawczego

NAGRODY

 • Nagroda w konkursie Economicus na najlepszą książkę naukową szerzącą wiedzę ekonomiczną – II miejsce (2013) – książka „Polak w świecie finansów
 • Nagroda w konkursie na Najlepszą Publikacje Ekonomiczną (SGH) – III miejsce (2013) – książka „Polak w świecie finansów
 • Nominacje w konkursie Teofrasta (2013) – książka „Polak w świecie finansów” i (2014)
 • Nagroda w konkursie Książka dla Trenera (2013) – I miejsce książka K. Stasiuk i D. Maison „Psychologia konsumenta

 

Działalność dydaktyczna

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: psychologia konsumenta i reklamy, zachowania finansowe, badania marketingowe, techniki projekcyjne w badaniach marketingowych

 WYPROMOWANI DOKTORZY

 • Rahkman Ardi „How do Digital Natives gratify their socio-psychological needs while disclosing in social media? Investigating the role of self-esteem, need for popularity and network characteristics in online disclosure in Facebook) (2016)
 • Katarzyna Sekścińska „Rola czynników sytuacyjnych, postawy wobec pieniędzy i narcyzmu nieklinicznego w objaśnianiu ryzykownych wyborów inwestycyjnych” (2016)
 • Magdalena Poraj-Weder „Wzorce osobowe i ekonomiczne w rodzinie a materializm młodych dorosłych” (2015)
 • Joanna Rudzińska „Rola poziomu kodowania oraz dystansu psychologicznego w decyzjach związanych z oszczędzaniem pieniędzy. Czy wysokość naszych oszczędności zależy od tego jak o nich myślimy?”(2013)
 • Krzysztof Kaleta Możliwość uodpornienia na perswazję marketingową poprzez uświadomienie techniki manipulacji perswazyjnej” (2010) 
 • 13 recenzji doktoratów (w tym 2 międzynarodowe)
 • 3 recenzje habilitacyjne
 • 70 prac magisterskich

 

Działalność organizacyjna

Uniwersytet Warszawski

 • Dziekan Wydziału Psychologii UW (2016-2020)
 • Członek Senatu UW (od 2016 roku)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych UW (od 2001 do chwili obecnej)
 • Kierownik Katedry Osobowości (od 2009 do 2015)
 • Kierownik Studiów Doktoranckich (od 2011 do 2015)

Poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Przedstawiciel ESOMAR na Polskę (European Society for Opinion and Marketing Research – trzy kadencje: 2009-12, 2012-14, 2014-16
 • Członek Rady Programowej Fundacji Komunikacji Społecznej (od 2002 roku do chwili obecnej)
 • Członek Zarządu PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) – trzy kadencje: 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003
 • Prezes Zarządu PTBRiO (Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) – dwie kadencje: 2003-2005 i 2005-2007

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

 • Liczne wystąpienia w radiu i telewizji
 • Wywiady w prasie
 • Wystąpienia na konferencjach dla praktyków
 • Artykuły popularnonaukowe
 • wywiady w prasie, radiu i telewizji