Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Łowicki Paweł

Paweł Łowicki

Tytuł naukowy: dr / Ph.D.
Stanowisko: adiunkt / assistant professor
Jednostka: Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej / Department of Psychometrics and Psychological Assessment
E-mail: pawel.lowicki@psych.uw.edu.pl
Telefon: 804
Pokój: 118
Dyżury: środa 12:00-14:00 / Wednesday 12:00 pm - 2 pm

Działalność naukowa

Edukacja/Education

2020 – Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski / Ph.D. degree in Psychology, Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland.

2016 – Magister psychologii (summa cum laude), Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski / Master’s in Psychology (with honors), Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland.

2014 – Licencjat filozofii (summa cum laude), Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski / Bachelor’s in Philosophy (with honors), Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw, Poland.

 

Publikacje/Publication record:

Gorgol, J., Stolarski, M., & Łowicki, P. (in press). God save the owls! Religiosity moderates the relationship between morningness-eveningness and depressive symptoms. Chronobiology International.

Hoogeveen, S., Sarafoglou, A., Aczel, B., Aditya, Y., Alayan, A. J., Allen, P. J., … Łowicki, P., … & Wagenmakers, E. J. (2022). A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-beingReligion, Brain & Behavior, 1-47.

Łowicki, P., Marchlewska, M., Molenda, Z., Karakula, A., & Szczepańska, D. (2022). Does religion predict coronavirus conspiracy beliefs? Centrality of religiosity, religious fundamentalism, and COVID-19 conspiracy beliefsPersonality and Individual Differences187, 111413.

Łowicki, P., & Zajenkowski, M. (2021). Religiousness is associated with higher empathic concern—Evidence from self-and other-ratings. Psychology of Religion and Spirituality13(2), 127.

Łowicki, P. (2021). Rozum czy serce? O powiazaniach pomiędzy zdolnościami poznawczymi i społeczno-emocjonalnymi a religijnością̨ [Head or heart? On the relationships between cognitive abilities, socio-emotional abilities, and religiosity]. In: M. Zajenkowski (Ed.), Inteligencja w codziennym życiu (p. 185–206). Warsaw: Liberi Libri.

Łowicki, P., Zajenkowski, M., & Van Cappellen, P. (2020). It’s the heart that matters: The relationships among cognitive mentalizing ability, emotional empathy, and religiosity. Personality and Individual Differences161, 109976.

Łowicki, P., & Zajenkowski, M. (2020). Empathy and Exposure to Credible Religious Acts during Childhood Independently Predict Religiosity. The International Journal for the Psychology of Religion30(2), 128-141.

Łowicki, P., Zajenkowski, M., & Van der Linden, D. (2020). The interplay between cognitive intelligence, ability emotional intelligence, and religiosity. Journal of Religion & Health59, 2556–2576.

Łowicki, P., Witowska, J., Zajenkowski, M., & Stolarski, M. (2018).  Time to believe: Disentangling the complex associations between time perspective and religiosity. 
Personality and Individual Differences134, 97-106.

Łowicki, P., & Zajenkowski, M. (2017). Divine emotions: on the link between emotional intelligence and religious belief. Journal of Religion & Health56, 1998-2009.

Łowicki, P., & Zajenkowski, M. (2017). No empathy for people nor for God: The relationship between the Dark Triad, religiosity and empathy. Personality and Individual Differences115, 169-173.

Łowicki, P. (2017). Współczesna terapia filozoficzna jako próba restytucji praktycznego wymiaru filozofii [The contemporary philosophical therapy as an attempt to restore the practical dimension of philosophy]. In: K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (Eds.), Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i w średniowieczu (p. 319-327). Warszawa: WFiS UW.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., & Łowicki, P. (2016). Fluid intelligence as a mediator of the relationship between executive control and balanced time perspective. Frontiers in Psychology7:1844.

Łowicki, P. (2015). Filozoficzny wymiar duchowego programu trzeźwości Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. [Philosophical dimension of the spiritual program of sobriety in the Alcoholics Anonymous fellowship]. In: K. Bałękowski, K. Maciąg (Eds.), Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności (p. 23-50). Lublin: Fundacja TYGIEL.

 

Granty / Grants

2022-2025 – Konsultant w projekcie Building the Psychology of Compassion: Insights from Religion finansowanym przez the Templeton Religion Trust (kierownik projektu: dr Patty Van Cappellen, Duke University, USA) / Consultant on the project Building the Psychology of Compassion: Insights from Religion (PI: Dr. Patty Van Cappellen, Duke University, USA) funded by the Templeton Religion Trust.

2020-2023 – Wykonawca w polsko-norweskim grancie Religia, ideologia i pro-społeczność: symulowanie sekularyzacji społeczeństw finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ze środków norweskich (kierownik projektu: prof. Konrad Talmont-Kaminski, Uniwersytet w Białymstoku) / Investigator on the Polish-Norwegian project Religion, ideology and prosociality: simulating secularising societies funded from the Norwegian Financial Mechanism 2014 – 2021 (PI: prof. Konrad Talmont-Kaminski, University of Białystok).

2018-2023 – Kierownik projektu PRELUDIUM pt. Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki / Principal Investigator on the PRELUDIUM grant entitled Cognitive and socio-emotional correlates of religiosity – the role of mentalization and empathy funded by the National Science Center in Poland.  

 

Wybrane nagrody i stypendia / Selected awards and scholarships

2022-2023 – Stypendium START 2022 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / The START 2022 scholarship awarded by the Foundation for Polish Science (FNP).

2020-2023 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców / The Scholarship for Outstanding Young Researchers awarded by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

2018-2019 – Stypendium doktorskie Etiuda przyznane przez Narodowe Centrum Nauki / The doctoral scholarship Etiuda funded by the National Science Center in Poland.

 

Działalność dydaktyczna

Psychologia – studia magisterskie / Psychology – master’s program:

  • Metodologia badań psychologicznych – seminarium / Research Methods in Psychology – seminar.
  • Psychologia religii i duchowości – fakultet / Psychology of Religion and Spirituality – elective seminar.

 

Warsaw International Studies in Psychology:

  • Psychology of Religion and Spirituality – elective seminar (in English).

 

Działalność organizacyjna

Pełnomocnik Dziekana ds. wspierania inicjatyw naukowych i doskonałości naukowej studentów / The Dean’s Representative for promoting the scientific development of students.