Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Leśniak Marcin

Tytuł naukowy:
 dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Neuropsychologii
E-mail: marcin.lesniak@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 830
Pokój: 111

Działalność naukowa

Prowadzę badania nad efektywnością metod rehabilitacji neuropsychologicznej (m.in. trening poznawczy z użyciem programów komputerowych) oraz wspomagania terapii osób po ogniskowych uszkodzeniach mózgu z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (tES) i magnetycznej (TMS). Kolejny obszar zagadnień mojej pracy naukowej i klinicznej to szeroko pojęta diagnostyka neuropsychologiczna, szczególnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Poza tym w badaniach interesują mnie procesy spostrzegania wzrokowego i uwagi wzrokowej, szczególnie w odniesieniu do tego, co dzieje się na poziomie mózgowia.

Aktualne informacje:
https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Lesniak
https://www.mendeley.com/profiles/marcin-leniak/

Obecnie realizowane projekty:

 • Porównanie testów neuropsychologicznych i metod okulograficznych pod względem ich skuteczności w monitorowaniu procesu zdrowienia z zespołu pomijania w modalności wzrokowej u pacjentów po udarze mózgu – współpraca IPiN
 • Neurostymulacja w terapii afazji – współpraca Neuro Device Group S.A.
 • Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych – współpraca IPiN i Harpo Sp. z o. o.

Lista publikacji:

Artykuły

 1. Leśniak, M., Seniów, J. (2007). Trening terapeutyczny w poudarowych zaburzeniach wzrokowych. Rehabilitacja Medyczna, 11(4), 1-6.
 2. Leśniak, M., Członkowska, A., Seniów, J. (2008). Abnormal antisaccades and smooth pursuit eye movements in patients with Wilson’s disease. Movement Disorders, 23(14), 2067-73.
 3. Leśniak, M., Bak, T., Czepiel, W., Seniów, J., Członkowska, A. (2008). The frequency and prognostic value of cognitive disorders in stroke patients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 26, 356-363.
 4. Polanowska, K., Seniów, J., Paprot, E., Leśniak, M., Członkowska, A. (2009). Left-hand somatosensory stimulation combined with visual scanning training in rehabilitation for post-stroke hemineglect: a prospective, randomised, double blind study. Neuropsychological Rehabilitation 2009, 19(3), 364-82.
 5. Seniów, J., Litwin, M., Leśniak, M. (2009). The relationship between non-linguistic cognitive deficits and language recovery in patients with aphasia. Journal of the Neurological Sciences, 283, 91-4.
 6. Seniów, J., Litwin, M., Litwin, T., Leśniak, M., Członkowska, A. (2009). New approach to the rehabilitation of post-stroke focal cognitive syndrome: effect of levodopa combined with speech and language therapy on functional recovery from aphasia. Journal of the Neurological Sciences, 283, 214-8.
 7. Mirowska-Guzel, D., Seniów, J., Sułek, A., Leśniak, M., Członkowska, A. (2009). Are cognitive and behavioural deficits a part of the clinical picture in Kennedy’s disease? A case study. Neurocase, 15(4), 332-337.
 8. Członkowska, A., Leśniak, M. (2009). Pharmacotherapy in stroke rehabilitation. Expert opinion on pharmacotherapy, 10, 1249-59.
 9. Członkowska, A., Leśniak, M. (2010). Farmakoterapia w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 5(3/4), 130-140.
 10. Waldowski, K., Seniów, J., Leśniak, M, Iwański, S., Członkowska, A. (2010). Effect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on naming abilities in early-stroke aphasic patients: a prospective, randomized, double-blind sham-controlled study. Thescientificworldjournal, 2012, 518568.
 11. Seniów, J., Bilik, M., Leśniak, M., Waldowski, K., Iwański, S., Członkowska, A. (2012). Transcranial magnetic stimulation combined with physiotherapy in rehabilitation of poststroke hemiparesis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurorehabilitation And Neural Repair, 26(9), 1072-1079.
 12. Seniów, J., Waldowski, K., Leśniak, M., Iwański, Sz., Czepiel, W., Członkowska, A. (2013). Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Speech and Language Training in Early Aphasia Rehabilitation: A Randomized Double-Blind Controlled Pilot Study. Topics in Stroke Rehabilitation, 20(3), 250-261.
 13. Polanowska, K., Leśniak, M., Seniów, J., Członkowska, A. (2013). No effects of anodal transcranial direct stimulation on language abilities in early rehabilitation of post-stroke aphasic patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 47 (5), 414-422.
 14. Polanowska, K.E., Lesniak, M.M., Seniow, J.B., Czepiel, W., Czlonkowska, A. (2013). Anodal transcranial direct current stimulation in early rehabilitation of patients with post-stroke non-fluent aphasia: A randomized, double-blind, sham-controlled pilot study. Restorative Neurology and Neuroscience, 31(6), 761-771.
 15. Mirowska-Guzel, D., Gromadzka, G., Seniow, J., Lesniak, M., Bilik, M., Waldowski, K., & … Czlonkowska, A.. (2013). Association between BDNF-196 G>A and BDNF-270 C>T polymorphisms, BDNF concentration, and rTMS-supported long-term rehabilitation outcome after ischemic stroke. Neurorehabilitation, 32(3), 573-582. doi:10.3233/NRE-130879
 16. Leśniak, M., Polanowska, K. (2014). Zaburzenia spostrzegania wzrokowego po udarze mózgu. Neurologia po dyplomie, 9 (2), 31-41.
 17. Leśniak, M., Polanowska, K., Seniów, J., Członkowska, A.. (2014). Effects of repeated anodal tDCS coupled with cognitive training for patients with severe traumatic brain injury: a pilot randomized controlled trial. The Journal Of Head Trauma Rehabilitation, 29(3), E20-E29.
 18. Leśniak, M., Soluch, P., Stępień, U., Czepiel, W., Seniów, J. (2014). Pure alexia after damage to the right fusiform gyrus in a right-handed male. Neurologia i Neurochirurgia Polska 48, 373-377.
 19. Iwański, S., Seniów, J., Leśniak, M., Litwin, T., & Członkowska, A. (2015). Diverse attention deficits in patients with neurologically symptomatic and asymptomatic Wilson’s disease. Neuropsychology, 29(1), 25-30. doi:10.1037/neu0000103
 20. Seniów, J., Polanowska, K., Leśniak, M., Członkowska, A.. (2016). Adding transcutaneous electrical nerve stimulation to visual scanning training does not enhance treatment effect on hemispatial neglect: a randomized, controlled, double-blind study. Topics In Stroke Rehabilitation, 23(6), 377-383
 21. Leśniak, M., Mazurkiewicz, P., Iwański, S., Szutkowska-Hoser, J., Seniów, J. (2018). Effects of group versus individual therapy for patients with memory disorder after an acquired brain injury: A randomized, controlled study. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(9), 853-864.
 22. Leśniak, M., Mazurkiewicz, P., Czepiel, W., Seniów, J. (2018). Amnestic Syndrome Following Surgical Transection of Fornix: A Single Case Study with Short‑Term Follow‑up. Polish Journal of Applied Psychology 16(1), 67-78.
 23. Leśniak, M., Iwański, S., Szutkowska-Hoser, J., Seniów, J. (2019). Comprehensive cognitive training improves attention and memory in patients with severe or moderate traumatic brain injury. Applied Neuropsychology: Adult 27(6), 570-579, doi:10.1080/23279095.2019.1576691.
 24. Iwański, S., Leśniak, M., Polanowska, K., Bembenek, J., Czepiel, W., & Seniów, J. (2020). Neuronavigated 1 Hz rTMS of the left angular gyrus combined with visuospatial therapy in post-stroke neglect. NeuroRehabilitation46(1), 83-93, doi: 10.3233/NRE-192951.
 25. Bąk, O. i Leśniak, M. M. (2020) Can praise undo the unfavourable effects of earlier failures?, Educational Psychology40(10), 1287-1305, DOI: 10.1080/01443410.2020.1778642
 26. Leśniak, M. M., Zielińska, A. J., Czepiel, W., Seniów, J. (2020). How pure is pure alexia? A neuropsychological analysis of a case series of patients with alexia due to left hemispheric strokes. Acta Neuropsychologica 18(4), 493-506, DOI: 10.5604/01.3001.0014.5288
 27. Leśniak, M., Roessler-Górecka, M., Członkowska, A., & Seniów, J. (2022). Clinical significance of self-descriptive apathy assessment in patients with neurological form of Wilson’s disease. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology43(2), 1385–1394. https://doi.org/10.1007/s10072-021-05366-0
 28. Polanowska, K. E., Iwański, S., Leśniak, M. M. & Seniów, J. (2022) Computer-assisted training of executive functions in adult patients with non-progressive acquired brain damage – a pilot study on efficacy of a new therapeutic application, Applied Neuropsychology: Adult, DOI: 10.1080/23279095.2022.2114354

Rozdziały

 1. Leśniak, M., Seniów, J. (2003). Ukryte deficyty wzrokowe i zaburzenia czynności okołoruchowej po ogniskowych uszkodzeniach mózgu. W: Talar J. (red.) Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, Bydgoszcz : Klinika i Katedra Rehabilitacji. Akademia Medyczna.
 2. Litwin, M., Litwin, T., Seniów, J., Leśniak, M., Członkowska, A. (2010). Wpływ lewodopy na zdrowienie z afazji po udarze mózgu. Badanie prospektywne, podwójnie ślepe, randomizowane placebo. W: Młynarska, M., & Smereka, T. (red.). Logopedia u progu XXI.
 3. Leśniak, M., Seniów, J. (2014). Metody eksperymentalne w badaniach klinicznych nad efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej. W: Łojek E., Bolewska A., Okuniewska H. (red.) Studia z neuropsychologii klinicznej, Warszawa, WUW.
 4. Leśniak, M. (2019). Jak rozumieć i badać skuteczność rehabilitacji neuropsychologicznej? Uwagi metodologiczne. W: Seniów J. (red.). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Warszawa: Wyd.IPiN.
 5. Leśniak, M. (2019). Terapia chorych z agnozją wzrokową i innymi zaburzeniami spostrzegania wzrokowego. W: Seniów J. (red.). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Warszawa: Wyd.IPiN.
 6. Leśniak, M., Szutkowska-Hoser, J., Mazurkiewicz, P. (2019). Amnezje i inne zaburzenia pamięci – metody terapeutyczne. W: Seniów J. (red.). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Warszawa: Wyd.IPiN.
 7. Seniów, J., Leśniak, M. (2019). Zaburzenia tak zwanej wyższej organizacji ruchu. Problemy rehabilitacji. W: Seniów J. (red.). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Warszawa: Wyd.IPiN.
 8. Leśniak, M., Roessler-Górecka, M. (2019). Stany ograniczonej świadomości u dorosłych pacjentów po niepostępującym uszkodzeniu mózgu. W: Seniów J. (red.). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Warszawa: Wyd.IPiN.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone na kierunku Psychologia:

 • Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej
 • Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, cz. II
 • Współczesne metody badania pracy mózgu – technika potencjałów wywołanych
 • Podstawy programowania w Pythonie dla psychologów

Zajęcia prowadzone na kierunku Cognitive Science:

 • Introduction to neuroanatomy
 • Introduction to programming in Python
 • Advanced Python for cognitive scientists
 • Methods in neuroscience

Zajęcia prowadzone na kierunku WISP:

 • Neuropsychological Rehabilitation

Działalność organizacyjna

Komisja Rekrutacyjna na studia II-go stopnia z Cognitive Science

Rada Dydaktyczna Cognitive Science