Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kofta Mirosław

Kofta Mirosław - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: kofta@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 835
Pokój: 45

Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (2013). Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐Semitic Beliefs in Poland. Political Psychology34(6), 821-839.

Cichocka, A., de Zavala, A. G., Kofta, M., & Rozum, J. (2013). Threats to Feminist Identity and Reactions to Gender Discrimination. Sex roles,68(9-10), 605-619.

Kofta, M., & Slawuta, P. (2013). Thou Shall Not Kill… Your Brother: Victim− Perpetrator Cultural Closeness and Moral Disapproval of Polish Atrocities against Jews after the Holocaust. Journal of Social Issues,69(1), 54-73.

Bilewicz, M., & Kofta, M. (2011). Less Biased Under Threat? Self‐Verificatory Reactions to Social Identity Threat Among Groups With Negative Self‐Stereotypes1. Journal of Applied Social Psychology,41(9), 2249-2267.

Piber‐Dabrowska, K., Sedek, G., & Kofta, M. (2010). The cognitive nature of prejudiced individuals. In: T. Maruszewski, M. Fajkowska, & M. W. Eyesenck, Personality from biological, cognitive, and social perspectives (pp. 145-171). Eliot Werner Publications.

Castano, E., & Kofta, M. (2009). Dehumanization: Humanity and its denial. Group Processes & Intergroup Relations12(6), 695-697.

Kofta, M. (2009). Uprzedzenia wobec obcych – od antypatii do dehumanizacji. W: J. Kozielecki, Nowe horyzonty w psychologii XXI wieku.

Kofta, M., & Mirosławska, M. (2007). Zjawisko infrahumanizowania „obcych”: Wstępny test hipotezy generalizacji Ja. Psychologia Społeczna2, 52-66.

Kofta, M. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy: poza dychotomią. Psychologia Społeczna1, 39-42.

Kofta, M., & Sędek, G. (2005). Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland. International Journal of Sociology35(1), 40-64.

Kofta, M., Doliński, D. (2000). Poznawcza psychologia osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki (t. II, s. 561-600). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kofta, M. (1996). Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń. W: M. Marody, E. Gucwa (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce (s. 198-217). Warszawa: Wyd. Instytutu Studiów Społecznych UW.

Kofta, M., Szustrowa, T. (red.). (1991). Złudzenia, które pozwalają żyć: Szkice z psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.