Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Karwowska Dorota

Dorota Karwowska - zdjęcie

Tytuł naukowy: Dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych
E-mail: dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 824
Pokój: 312

Działalność naukowa

Publikacje

Kobylińska D., Karwowska D. (2015). How automatic activation of emotion regulation influences experiencing negative emotions FRONTIERS IN PSYCHOLOGY DOI:10.3389/FPSYG.2015.01628

Karwowska D., Kobylińska D. (2014). „Exploring the effects of suboptimal affective priming: enhancement and minimization”. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, 499 str. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00499.

Kobylińska D., Karwowska D. (2014). „Assimilation and contrast effects in suboptimal affective priming paradigm” FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 5, 498 doi: 10.3389/fpsyg.2014.00498

Szuster, A., Maison, D., Karwowska, D. (2012). W stronę podmiotowości o emocionalności, tożsamości,dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa [Towards the subjectivity of emotions, identity, prosocial behavior – in Polish]

Karwowska, D. (2012). O niektórych czynnikach ograniczających wpływ utajonego afektu na jawnie formułowane sądy. [w:] A. Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.). W stronę podmiotowości o emocionalności, tożsamości,dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa. [s. 45-56] [Implicit affect influence and explicit judgments – important factors in Polish]

Karwowska, D., Kudlik, A. (2012). Neurofizjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki. [w:] E. Czerniawska (red.) Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka. Warszawa: Difin. [Neurophysiological mechanisms music processing in Polish]

Karwowska (2009). Z badań nad różnicami międzyosobowymi w podatności na wpływ utajonego afektu: rola dystynktywności schematu JA. W: M. Ledzińska, M Zajenkowski (red.) Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. [Research on individual differences on the implicit affect reactions – role of distinctiveness of self schema in Polish].

Karwowska D (2008) “Pojęcie nieświadomości we współczesnej psychologii eksperymentalnej” W: Z. Rosińska (Red.) „Freud i Filozofia Kultury” Kraków: Universitas [The idea of Nonconscious mind in psychology] In: Z. Rosińska (ed.) „Freud ad Philosophy of culture” – in Polish]

Kobylińska D., Karwowska D. (2007). The influence of lateral implicit visual affective stimuli on the evaluation of neutral stimuli in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67, 93-102.

Szuster A, Karwowska D. (2007) „Podatność na wpływ utajonych afektów – rola złożoności standardów wartościowania” Studia Psychologiczne 45, 4 Liability to implicit affect influence – the role of standards of evaluation Psychological Studies – in Polish]

Karwowska D (2006) „O możliwościach modyfikowania i ograniczania wpływu nieuświadamianego afektu – rola refleksyjnego systemu przetwarzania” W: R. K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Paradygmat podprogowego poprzedzania. Gdańsk: GWP.[Modification and limitation of implicit affect influence – the role of reflective system of evaluation. In: R. K. Ohme (ed.) Nonconscious affect. Suboptimal priming paradigm – in Polish]

Karwowska D., Kobylińska D. (2006). Zlateralizowane ekspozycje bodźców podprogowych. W: R. K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Paradygmat podprogowego poprzedzania. Gdańsk: GWP. [Lateral exposures of implicit primes in priming procedure, In: R. K. Ohme (ed.) Nonconscious affect. Suboptimal priming paradigm – in Polish]

Karwowska D, Szuster A, (2006) „O niektórych właściwościach indywidualnych ograniczających wpływ nieuświadamianego afektu” W: R. K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Paradygmat podprogowego poprzedzania. Gdańsk: GWP [“Individual differences in the reaction to implicit affect” in Polish].

Karwowska, D., Jarymowicz, M. (2003). Dostrzeganie pozytywnych I negatywnych stron patriotyzmu: o złożoności standardów wartościowania u osób o różnym stopniu dystynktywności schematu JA. Przegląd Psychologiczny, 46,4, 397 – 408.

Kobylińska D., Karwowska D., Piotrowska K. (2001). Implicit affective primes exposed to RVF, CVF, LVF and explicit evaluation (from The Fifth International Congress of Polish Neuroscience Society). Acta Neurobiologiae Experimentalis, 61, 233.

Kobylińska D., Jarymowicz M., Karwowska D., Piotrowska K. (2001). Implicit affective primes exposed to RVF, CVF, LVF and explicit (from The Fifth International Congress of Polish Neuroscience Society). Acta Neurobiologiae Experimentalis, 61, 233.

Karwowska, D. (2001). Wpływ utajonych bodźców afektywnych na ocenianie w warunkach uprzedniej koncentracji na zadaniu poznawczym neutralnym lub zadaniu angażującym wartościowanie refleksyjne. W: M. Jarymowicz (Red.), Pomiędzy afektem a intelektem – poszukiwania empiryczne,(191-199). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.Activaton of reflective system of evaluation and implicit affect influence on judgments In: M. Jarymowicz (Ed.) Between affect and intellect: empirical findings – in Polish] Jarymowicz, M.,

Karwowska, D. (2001). Hipotetyczne związki struktury JA z podatnością na wpływ utajonego afektu: wstępne dane dotyczące roli stopnia dystynktywności schematu JA. W: M. Jarymowicz (Red.), Pomiędzy afektem a intelektem – poszukiwania empiryczne( 200-214). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN. [ Self schema and implicit affect influence on judgments. In: M. Jarymowicz (Ed.) Between affect and intellect: empirical findings – in Polish]

Karwowska, D., Piotrowska, K. (2001). Utajony afekt i świadomość zadania: o konieczności kontrolowania wpływu bodźców docelowych w paradygmacie afektywnego poprzedzania, W: M. Jarymowicz (red.), Pomiędzy afektem a intelektem – poszukiwania empiryczne(177-189). Warszawa: Wydawnictwo IP. PAN.The implicit affect influence – methodological questions. In: M. Jarymowicz (Ed.) Between affect and intellect: empirical findings – in Polish]

 

 

Działalność dydaktyczna

Psychologia Eksperymentalna

Utajone poznanie – rola nieświadomych informacji w funkcjonowaniu człowieka

Psychologia Eksperymentalna dla Zaawansowanych

Seminarium w ramach specjalizacji Neuropsychologia Kliniczna

Współczesne metody badania pracy mózgu – technika potencjałów wywołanych

Wykład w ramach specjalizacji Wspierania Rozwoju Osobowości

Psychology of Learning and Memory

Cognitive Psychology II

Neuropsychological Assessment in Social Psychology (part 3 – 10h) WISP

 

Inne doświadczenia dydaktyczne

Public Lecture “Current Issues in Affective and Emotional Research” Faculty of Psychology University Airlangga Indonezja

“Conducting Experimental Research” – One day workshop Faculty of Psychology University Airlangga Indonezja – warsztat dla doktorantów i pracowników naukowych.

Navigating through group dynamics and conflicts” One day workshop ASEF Young Leaders (Zajęcia dla programu fundacji Azja – Europa wspierającego młodych liderów we współpracy z Kolegium Europejskim – Natolin

How to be adequate? The relation between body and mind – One day workshop Warsaw goes International Faculty of Psychology UW

Psychologia – Akademia Teatralna im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Działalność organizacyjna
2012 Neuroscience LAB – Grant MNiSW (utworzenie laboratorium)

Od 2009 Członek Rady Wydziału

od 2009 Członek Komisji Budżetowej, Wydział Psychologii UW

od 2011 Członek Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Wydział Psychologii UW

od 2016 Członek Komisji Konkursowej, Wydział Psychologii UW – sekretarz

Do 2019 Kierownik Zakładu Psychologii Uczenia się i Pamięci