Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Huflejt-Łukasik Mirosława

Mirosława Huflejt-Łukasik zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
E-mail: miroslawa.huflejt-lukasik@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 749
Pokój: 106

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii poznawczej,  osobowości, społecznej oraz organizacji. Aktualnie prowadzone badania służą zgłębianiu procesów i zasobów samoregulacji, charakterystyki celów, a także doświadczania zmian, w tym pomocnych mechanizmów psychologicznych w toku zmian.

Ważną częścią  pracy jest  przekładania dokonań i wiedzy naukowej do obszarów praktyki psychologicznej dotyczącej rozwoju osobistego i zawodowego jednostek, wspierania organizacji i potencjału  ludzi w organizacjach, liderów, profesjonalistów pomocy psychologicznej czy zawodowej (doradców, coachów, mentorów, trenerów, psychoterapeutów).  Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” oraz nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”. Autorka artykułów popularyzujących coaching.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi seminarium magisterskie dotyczące problematyki Ja, samoregulacji, realizacji celów, doświadczania zmian życiowych oraz mechanizmów ochronnych w zmianie, a także przywództwa i wsparcia organizacji w kontekście zmian.

Kieruje ścieżką coachingową oraz prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji „Wspieranie rozwoju osobowości”, a także zajęcia  dotyczące problemów etycznych w psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Coaching w organizacji”, ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” oraz „Psychologia zarządzania personelem”.

Otrzymała – przyznawane przez studentów – wyróżnienie za działalność dydaktyczną (2014 r.).

Działalność organizacyjna

Ekspert ds. jakości kształcenia praktycznego oraz koordynator merytoryczny modułu kompetencji w ZIP „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” – programów kształcenia w przedsiębiorczości oraz Akademii Lidera UW.

Kierownik studiów podyplomowych „Coaching w organizacji”  oraz ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”

Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu  – akredytacje Izby Coachingu.

Senior Coach i Superwizor  The European Coaching Federation (EuCF).

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) oraz  Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP). 

Członek:

– Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP),

– European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt) – członek Komisji ds. Badań i Komisji ds. Standardów Szkolenia; przedstawiciel modalności w Polsce opiniujący w procesie przyznawania certyfikatów (ECP) The European Association for Psychotherapy (EAP).