Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Haman Ewa

Ewa Haman - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor
Jednostka: MultiLADA Lab Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki
E-mail: ewa.haman@psych.uw.edu.pl
Telefon: +48 (22) 55 49 774
Pokój: 202

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Zawadka, J., Miękisz, A., Nowakowska, I., Plewko, J., Kochańska, M., & Haman, E. (2021). Remote learning among students with and without reading difficulties during the initial stages of the COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies. Online First 0(0), 1-22. DOI: 10.1007/s10639-021-10559-3

Dynak, A., Kossowski, B., Chyl, K., Dębska, A., Dzięgiel-Fivet, G., Łuniewska, M., Plewko, J., Haman, E., & Jednoróg, K. (2021). Separating the influences of late talking and dyslexia on brain structure. Journal of Abnormal Psychology, 130(3), 286–296. DOI: 10.1037/abn0000668

Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Białecka-Pikul, M., Opacki, M., & Haman, E. (2020). Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism23(9), 1083-1107. DOI: 10.1080/13670050.2018.1434124

Łuniewska, M., Wodniecka, Z., Miller, C.A., Smolík, F., Butcher, M., Chondrogianni, V., Kouba Hreich, E., Messarra, C., Razak, R.A., Treffers-Daller, J., Yap, N.T., Abboud, L., Talebi, A., Gureghian, M., Tuller, L., Haman, E. (2019). Age of acquisition of 299 words in seven languages: American English, Czech, Gaelic, Lebanese Arabic, Malay, Persian and Western Armenian. PLoS ONE 14(8): e0220611. DOI: 10.1371/journal.pone.0220611

Hansen, P., Łuniewska, M., Simonsen, H. G., Haman, E., Mieszkowska, K., Kołak, J., & Wodniecka, Z. (2019). Picture-based vocabulary assessment versus parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism23(2), 437-456. DOI: 10.1177/1367006917733067

Haman, E., Łuniewska, M., Maryniak, A., & Wodniecka, Z. (2018). Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) i dwujęzyczność: pozorne związki i realne konsekwencje. In E. Czaplewska (Ed.), Logopedia międzykulturowa (pp. 150–172). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Wodniecka, Z., Mieszkowska, K., Durlik, J., & Haman, E. (2018). Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i). In E. Czaplewska (Ed.), Logopedia międzykulturowa (pp. 92–131). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Haman, E. (2017). Wczesny rozwój leksykalny: środowiskowy kontekst i poznawcze konsekwencje. In M. Kurowska & J. Zawadka (Eds.), Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna (pp. 28–44). Warszawa: Elipsa.

Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N., Foryś-Nogala, M. (2017). How does L1 and L2 exposure impact L1 performance in bilingual children? Evidence from Polish-English migrants to the UK. Frontiers in Psychology, 8. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01444

Haman, E., Łuniewska, M., Hansen, P., Simonsen, H. G., Chiat, S., Bjekić, J., Blažienė, A., Chyl, K.,  Dabašinskienė, I., Engel De Abreu, P., Gagarina, N., Gavarró, A., Håkansson, G., Harel, E., Holm, E., Kapalková, S., Kunnari, S., Levorato, C., Lindgren, J., Mieszkowska, K., Montes Salarich, L., Potgieter, A., Ribu, I., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Slančová, D., Southwood, F., Tedeschi, R., Müge Tuncer, A., Ünal-Logacev, Ö., Vuksanović, J., Armon-Lotem, S. (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from cross-linguistic lexical tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics31(11-12), 818-843. DOI: 10.1080/02699206.2017.1308553

Smoczyńska, M., Haman, E., Maryniak, A., Czaplewska, E., Krajewski, G., Banasik, N., Kochańska, M., Łuniewska, M. (2015). Test Rozwoju Językowego TRJ. [Test of language development]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Smoczyńska, M., Krajewski, G., Łuniewska, M., Haman, E., Bulkowski, K., Kochańska, M. (2015). Inwentarze rozwoju mowy i komunikacji (IRMIK): SŁOWA I GESTY, SŁOWA I ZDANIA. Podręcznik. [Communication Development Inventories: Words and Gestures, Words and Sentences. Manual]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Szewczyk, J., Smoczyńska, M., Haman, E., Łuniewska, M., Kochańska, M., Załupska, J. (2015). Test Powtarzania Pseudosłów TPP. [Nonword Repetition Test]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Haman, E., Łuniewska, M., Pomiechowska, B. (2015). Designing Cross-linguistic Lexical Tasks (CLTs) for bilingual preschool children. In: S. Armon-Lotem, J. de Jong, N. Meir (eds.). Methods for assessing multilingual children: disentangling bilingualism from Language Impairment (pp. 196-240). Bristol: Multilingual Matters.

Haman, E. (2013). Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych. [Children’s word-formation in psycholinguistic research]. Piaseczno: Studio Lexem.

Haman, E., Fronczyk, K. (2012). Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR). [Picture Vocabulary Test: Comprehension]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Działalność dydaktyczna

Opiekuję się chętnie studentami zainteresowanymi pracą naukową oraz psycholingwistyką rozwojową.

Prowadzę zajęcia z metodologii i psycholingwistyki dla kierunku Kognitywistyka I stopnia, fragment wykładu z Psychologii rozwoju (dotyczący rozwoju językowego), seminarium magisterskie dla studentów Psychologii i Cognitive Science, czasem także seminarium fakultatywne z psycholingwistyki rozwojowej.