Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Gambin Małgorzata

Małgorzata Gambin - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Department of Clinical Child and Family Psychology / Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
E-mail: mgambin@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 748
Pokój: 102

Działalność naukowa

Małgorzata Gambin completed her MA and PhD in Psychology at the University of Warsaw. She collaborated with the Developmental Psychopathology Lab at the University of Houston. She finished the 4-year psychoterapeutic training in the Family Therapy at the OPTA Association in Warsaw and the the cycle of trainings in Play Therapy at the DePelchin Children’s Center in Houston.

Research interests:

  • child and adolescent psychopathology especially: attention deficit hyperactivity disorder, conduct and oppositional-defiant disorders, emotional disorders
  • family functioning of children with above mentioned disorders
  • mentalizing, empathy and self-concept in children and adolescents
  • self-control processes e.g. executive functioning, motivational processes and emotion regulation in children and adolescents

The most important publications

——————————————————————————————

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i Psychoterapia), gdzie uzyskała również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Odbywała roczny staż po doktoracie w ramach współpracy naukowej w Laboratorium Psychopatologii Rozwojowej na University of Houston w Stanach Zjednoczonych. Skończyła 4-letnie Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA oraz cykl szkoleń z terapii zabawą dzieci w DePelchin Children’s Center w Houston w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania naukowe:

– psychpatologia dzieci i młodzieży w szczególności: zespół deficytu uwagi z nadaktywnością, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocjonalne

– funkcjonowanie rodziny dzieci z wyżej wymienionymi problemami

– zdolności do mentalizacji, empatia i kształtowanie się obrazu własnej osoby u dzieci i młodzieży

– procesy samokontroli u dzieci i młodzieży m.in. zaburzenia funkcji wykonawczych, procesy motywacyjne oraz zdolności do regulacji emocji u dzieci i młodzieży

Najważniejsze publikacje

Praca kliniczna