Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dragan Małgorzata

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: profesor UW
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: mdragan@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 761
Pokój: 122
Działalność naukowa
Zainteresowania naukowe:
– stres traumatyczny i jego konsekwencje, w tym negatywne doświadczenia w dzieciństwie i zdrowie psychiczne w dorosłości oraz psychospołeczne następstwa II wojny światowej w Polsce
– doświadczenia traumatyczne, regulacja emocji i używanie substancji psychoaktywnych
– metapoznanie w zaburzeniach emocjonalnych
Publikacje: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Dragan
Wybrane:Sokołowski, A., Kowalski, J., Dragan, M. (2022). Neural functional connectivity during rumination in individuals with adverse childhood experiences. European Journal of Psychotraumatology, 13:1. DOI: http://DOI: 10.1080/20008198.2022.2057700Kowalski, J., Wypych, M., Marchewka, A., Dragan, M. (2022). Brain structural correlates of cognitive‑attentional syndrome– a Voxel‑Based Morphometry Study. Brain Imaging and Behavior. DOI: http://10.1007/s11682-022-00649-2Lotzin, A., Krause, L., Acquarini, E., Ajdukovic, D., Ardino, V., Arnberg, F., Böttche, M., Bragesjö, M., Dragan, M. […] & ADJUST Study Consortium (2021). Risk and protective factors, stressors, and symptoms of adjustment disorder during the COVID-19 pandemic – First results of the ESTSS COVID-19 pan-European ADJUST study. European Journal of Psychotraumatology, 12:1. DOI: 10.1080/20008198.2021.1964197

Grajewski, P., Dragan, M. (2021). Polish validation of the Internet Gaming Disorder-20 (IGD-20) Test. Psychiatria Polska, 55, 1275–1292. DOI: http://10.12740/PP/125656 – kwestionariusz do pobrania: https://www.halleypontes.com/igd-20

Olff, M., Primasari, I., Qing, Y., Coimbra, B.M., Hovnanyan, A. […] & the GPS-CCC Consortium (2021). Mental health responses to COVID-19 around the world. European Journal of Psychotraumatology, 12:1. DOI: 10.1080/20008198.2021.1929754

Gelezelyte, O., Dragan, M., Grajewski, P., Kvedaraite, M., Lotzin, A., Skrodzka, M., Nomeikaite, A., Kazlauskas, E. (2021). Factors associated with suicide ideation in Lithuania and Poland amid the COVID-19 pandemic. Crisis. DOI: http://10.1027/0227-5910/a000814

Dragan, M., Grajewski, P., Shevlin, M. (2021). Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1860356. http://DOI: 10.1080/20008198.2020.1860356

Dragan, M., Grajewski, P. (2021). Psychometric properties of the Polish version of the desire thinking questionnaire in a sample of Internet game players. Addictive Behaviors, 112, 106653. http://DOI: 10.1016/j.addbeh.2020.106653

Kowalski, J., Wierzba, M., Wypych, M., Marchewka, A., Dragan, M. (2020). Effects of Attention Training Technique on brain function in high- and low-cognitive-attentional syndrome individuals: Regional dynamics before, during, and after a single session of ATT. Behaviour Research and Therapy, 132, 103693. http://DOI: 10.1016/j.brat.2020.103693

Kowalski, J., Wypych, M., Marchewka, A., Dragan, M. (2019). Neural Correlates of Cognitive-Attentional Syndrome: An fMRI Study on Repetitive Negative Thinking Induction and Resting State Functional Connectivity. Frontiers in Psychology, 10, 648. DOI: http://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00648

Kowalski, J., Dragan, M. (2019). Cognitive-attentional syndrome – The psychometric properties of the CAS-1 and multi-measure CAS-based clinical diagnosis. Comprehensive Psychiatry, 91, 13-21. http://DOI: 10.1016/j.comppsych.2019.02.007

Schafer, I., Hopchet, M., Vandamme, N., Ajdukovic, D., El-Hage, W., Egreteau, L., Javakhishvili, J.D., Makhashvili, N., Lampe, A., Ardino, V., Kazlauskas, E., Mouthaan, J., Sijbrandij, M., Dragan, M. … Murphy, D. (2018). Trauma and trauma care in Europe. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2018.1556553

Dragan, W., Czerski, P., Dragan, M. (2017). PAC1 receptor (ADCYAP1R1) genotype and problematic alcohol use in a sample of young women. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 1483–1489. http://DOI: 10.2147/NDT.S137331

Dragan, M., Hardt, J. (2016). Childhood adversities and risk for problematic alcohol use. Addictive Behaviors, 59, 65-71. http://DOI: 10.1016/j.addbeh.2016.03.015

Dragan, M. (2015). Difficulties in emotion regulation and problem drinking in young women: The mediating effect of metacognitions about alcohol use. Addictive Behaviors, 48, 30-35. http://DOI: 10.1016/j.addbeh.2015.04.008

Dragan, M., Dragan, W., Kononowicz, T., Wells, A. (2012). On the relationship between temperament, metacognition and anxiety: Independent and mediated effects. Anxiety, Stress and Coping, 25, 697-709. http://DOI: 10.1080/10615806.2011.630071

Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S., Dragan, W. (2012). The validation of the polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European Journal of Psychotraumatology, 3, 18479. doi:10.3402/ejpt.v3i0.18479. http://DOI: 10.3402/ejpt.v3i0.18479

Monografie:

Dragan, M., Rzeszutek, M. (red.) (2021). Z badań nad traumą psychiczną w Polsce. Książka dedykowana Profesor Mai Lis-Turlejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dragan, M. (2016). Picie problemowe młodych kobiet. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dragan, M. (2008). Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność dydaktyczna
Aktualnie prowadzone zajęcia:
„Stres traumatyczny” – wykład fakultatywny w ramach specjalizacji „Psychologia zdrowia”
„Problematyka krzywdzenia dziecka w rodzinie” –  seminarium w ramach specjalizacji „Psychologia kliniczna dziecka i rodziny”
„Wywiad i rozmowa psychologiczna”
Opieka nad pracami rocznymi i magisterskimi:
tematyka: konsekwencje niekorzystnych doświadczeń w dzieciństwie, uzależnienia i używanie substancji psychoaktywnych, metapoznanie i psychopatologia
Działalność organizacyjna
członkini zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (www.estss.org)
członkini-założycielka i obecna przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (www.ptbst.org.pl)