Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Cierpka Anna

Anna Cierpka - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt, kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej
Jednostka: Wydział Psychologii UW, Katedra Psychologii Rozwojowej
E-mail: anna.cierpka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 791
Pokój: 226
Działalność naukowa:

Interesuję się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz psychologią narracyjną. Przyjmuję, iż rzeczywistość jest konstruowana narracyjnie a tożsamość jest efektem przebywania w świecie znaczeń. Poprzez nasze opowieści bierzemy udział w tworzeniu świata. Badam narracje rodzinne i ich znaczenie dla kształtowania się tożsamości jednostki oraz to, jak ludzie narracyjnie konstruują siebie.

Aktualnie prowadzę badania dotyczące narracji osób starszych, między innymi w odniesieniu do problematyki przekazu międzypokoleniowego oraz jakości życia osób w okresie późnej dorosłości.

Badam także narracje partnerów, którzy oceniają swój związek jako satysfakcjonujący – w poszukiwaniu czynników związanych z budowaniem dobrych relacji.

Pozostaję zatem jako naukowiec w obszarze psychologii narracyjnej, uważanej obecnie za jeden z ważniejszych nurtów teoretycznych nauki o człowieku. Metodologia narracyjna pozwala docierać do tego, co zwykle wymyka się badaniom eksperymentalnym – warstwy subiektywnych, unikalnych znaczeń, z jakich człowiek konstruuje wewnętrzny świat.

http://narracyjna.psych.uw.edu.pl/

Promuję także metody jakościowe w badaniach psychologicznych, jestem współorganizatorem konferencji metodologicznych na ten temat:

https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16046-iii-konferencja-psychologii-jakosciowej

Jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii Dialog:

https://www.dialogskn.pl/kim-jestesmy

Współpracuję z doktorantkami: Joanną Siudem-Kuna oraz Eweliną Łapińską.

 

Wybrane publikacje:

Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury

Tokarska, U., Dryll E., Cierpka A. (2019). Letter to a Grandchild as a narrative tool of older adults` biographical experience exploration.  Narrative Inquiry, Volume 29, Issue 1, s. 30-51

Cierpka, A., Dryll, E., Tokarska, U. (2017). Poczucie jakości życia w okresie starości a przekaz doświadczenia życiowego. [w] B. Bartosz, E. Dryll, J. Klebaniuk (red.). Jakość życia w refleksji psychologicznej  (s. 141- 159). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia

Dryll, E., Tokarska, U., Cierpka, A. (2016). Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów. [w] M. Kielar-Turska (red.). Starość jak ją widzi psychologia (s. 157 – 192). Kraków: Wydawnictwo Ignatianum i WAM

Kowalski, J., Litwin, P., Pankowski, D., Cierpka, A. (2016).  Mity psychologiczne wśród studentów psychologii. Edukacja, 2(137), 100–112, ISSN 0239-6858

Cierpka, A., Małek, K., Horodeńska, M. (2015). What does it mean to live after heart-transplantation? The lived experience of heart transplant recipients. A qualitative study. Health Psychology Report, Vol. 3(2), s. 123-130

Cierpka, A. (2014). Narrative Identity of Adolescents and Family Functioning. Psychology of Language and Communication, Vol. 18, No. 3, s. 263-279

Cierpka, A. (2012). Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką.  Przegląd Psychologiczny, 55, 2, s. 179-193

Cierpka, A. (2012). Narrative Identity In Late Adulthood. Psychology of Language and Communication 2012, Vol. 16, No. 3, s. 237-252

Dryll E., Cierpka A. [red]. (2011). Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury

Dryll E., Cierpka A. [red.] (2004). Narracja, koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

 

Działalność dydaktyczna:

  • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (seminarium)
  • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami (ćwiczenia specjalizacyjne)
  • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
  • Prace roczne, seminarium magisterskie – psychologia rodziny, proces kształtowania się poczucia tożsamości jednostki; metody analizy narracji, metodologia jakościowa

Jestem koordynatorem przedmiotu Podstawowe Umiejętności Psychologiczne

Studia podyplomowe Psycholog i pedagog we współczesnej szkole: „Wybrane elementy pracy terapeutycznej z rodzinami na terenie szkoły”

Studia podyplomowe Psychologia pozytywna w praktyce: „Psychologia pozytywna w edukacji”

 

Działalność organizacyjna:

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii

Członek Rady Wydziału i Rady Naukowej

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich

Kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej